- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Vesti     Dokumenta     Galerija      Kontakt

Održana zajednička sednica Republičkog i Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva, akcenat na položaju radnika
16. 6. 2023. godine

Na zajedničkoj sednici Republičkog odbora Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije i Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Vojvodine, kojoj su zajednički predsedavali Siniša Kostić, predsednik Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije i Duško Bojinović, predsednik Pokrajinskog odbora, u čijem radu su učestvovali predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i predsednik SSS grada Novog Sada i opština Vladimir Gvozdenović i sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Tomislav Stajić, razmatrane su aktuelne novosti u oblasti radnog prava, stanje i položaj radnika i mogućnosti njegovog poboljšanja.

Na današnjoj sednici, održanoj u Novom Sadu, na teme - najvažnijih izmena novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca; - nastavka pregovora za utvrđivanje nove minimalne cene rada zbog rasta inflacije između poslodavaca, sindikata i države; - i početku procesa izrade novog Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, govorio je predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić.

Na sednici je verifikovan mandat novoizabranoj članici Pokrajinskog odbora Jasmini Obradović, predsednici Saveza samostalnih sindikata opštine Bečej. Poseban fokus bio je na najnižim zaradama i radnicima koji u velikom broju slučajeva nemaju adekvatne mehanizme za zaštitu svojih prava iz radnog odnosa, sa akcentom na ugroženo pravo na kolektivno pregovaranje i vršenje pritiska na sindikalno organizovanje. Teme o kojima se raspravljalo i odlučivalo na zajedničkoj sednici bile su i razmatranje predloga i usvajanje odluke o raspisivanju konkursa za dodelu sindikalnih priznanja kolektivima i pojedincima koji pripadaju delatnosti zanatstva, usluga i preduzetništva, kao i odluke o obeležavanju 125 godina od prvog okupljanja zanatlija.


POKRAJINSKI ODBOR SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZANATSTVU, USLUGAMA I PREDUZETNIŠTVU VOJVODINE - JEDNOGLASNO IZABRAO DUŠKA BOJINOVIĆA
24. 1. 2020.

Na osnovu Odluke Samostalnog sindikata zaposlenih u zanatstvu, uslugama i preduzetništvu Srbije o održavanju izbora i usklađivanja sa odgovarajućim izbornim ciklusima u SSSS i SSSV, 24. januara o.g. održana je Izborna skupština Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u zanatstvu, uslugama i preduzetništvu Vojvodine. Pored članova starog i novog saziva Skupštini je prisustvovao i doprineo njenom uspešnom radu sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Tomislav Stajić.
Nakon izglasavanja predsedništva i radnih tela, usvajanja Izveštaja o radu Pokrajinskog odbora od 2015. do 2020. godine i Programa rada za naredni petogodišnji period, članovi Skupštine jednoglasno su ponovo izabrali dosadašnjeg predsednika Duška Bojinovića za predsednika Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u zanatstvu, uslugama i preduzetništvu Vojvodine. U svom obraćanju Duško Bojinović se zahvalio na čestitkama na izboru za predsednika i rekao da nam u narednom vremenu predstoji borba za očuvanje postojećeg članstva i pomak u poboljšanju položaja zaposlenih u uslovima koji su sve teži jer u suštini sve je manje preduzeća koja zapošljavaju zanatlije, a kompletan privatni sektor sve više zapošljava radnike sa fleksibilnim ugovorima zapošljavanja, gde je na takvu vrstu ugovora teško zadobiti članstvo zbog straha da im ugovor neće biti produžen. On je rekao i da je položaj zaposlenih u ovoj oblasti sve teži, a zarade se kreću uglavnom u okvirima minimalne cene rada pa čak i ispod toga jer postoje saznanja da u pojedinim slučajevima zaposleni potpisuje platni odrezak sa cifrom minimalne zarade, a u stvarnosti biva isplaćen i ispod toga.
Izborna skupština Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u zanatstvu, uslugama i preduzetništvu Vojvodine jednoglasno je predložila Gorana Milića za kandidata za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Tomislav Stajić je poželeo uspeh izabranom predsedniku Dušku Bojinoviću u obavljaju novog mandata na toj funkciji i govorio između ostalog o sagledavanju opšteg ekonomsko-socijalnog stanja sa aspekta sindikata, njegovog delovanja i zastupanja sindikalnog interesa članstva.


FORMIRANA SINDIKALNA ORGANIZACIJA SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA OBEZBEĐENJA ZA VIŠE POSLODAVACA GRADA SUBOTICE

U septembru 2017. godine formirana je Sindikalna organizacija Samostalnog sindikata radnika obezbeđenja grada Subotice koja u svom sastavu za sada ima pet preduzeća i to: Help d.o.o., Protecta Group d.o.o., Šifra 24 d.o.o., Alarm systems d.o.o. i G4S d.o.o.
Ova organizacija, članica Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Vojvodine,  registrovana je 06. oktobra 2017. godine, a za poverenika imenovan je Ištvan Huđi, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Subotice.
Sindikalna organizacija Samostalnog sindikata radnika obezbeđenja grada Subotice je nastala kao potreba zaposlenih da na taj način poboljšaju svoj radni, ekonomski, socijalni i profesionalni položaj.
Predvođen primerom dobre prakse, Pokrajinski odbor Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Vojvodine inicirao je formiranje sindikalnih organizacija Samostalnog sindikata radnika obezbeđenja i u drugim gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine.


ODRŽANI IZBORI U SAMOSTALNOM SINDIKATU ZAPOSLENIH U ZANATSTVU, USLUGAMA I PREDUZETNIŠTVU VOJVODINE
12. februar 2015.

Na Izbornoj skupštini Samostalnog sindikata zaposlenih u zanatstvu, uslugama i preduzetništvu Vojvodine održanoj 12. februara 2015. godine u Novom Sadu, za predsednika Pokrajinskog odbora izabran je Duško Bojinović - AD "Revnost", Novi Sad.
Za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine predložen je Goran Milić, koji je do sada obavljao funkciju predsednika SSSV, a za predsednika Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije predložen je dosadašnji predsednik Mitar Kostić.
Članovi Izborne skupštine jednoglasno su usvojili Izveštaj o radu Pokrajinskog odbora za prethodni mandatni period, kao i Program rada za mandatni period 2015.-2020. godine.


ODRŽANA SEDNICA POKRAJINSKOG I GRADSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZANATSTVA, USLUGA I PREDUZETNIŠTVA
12 septembar 2014.

U petak, 12. septembra 2014. godine, održana je zajednička sednica Pokrajinskog i Gradskog odbora Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva, na kojoj su usvojeni predlozi za dodelu godišnjih priznanja – nagrada Sindikata za 2014. godinu. Na zajedničkoj sednici razmatrani su i usvojeni predlozi za dodelu godišnjih priznanja – nagrada Sindikata za 2014. godinu.
Jednoglasno je prihvaćen predlog da se godišnje priznanje – "Zlatna plaketa" za 2014. godinu dodeli Sindikalnoj organizaciji A.D. "Tržnica" – Subotica, za oblast sindikalno stvaralaštvo i afirmaciju sindikata među zaposlenima. Za specijalno sindikalno priznanje predloženo je D.O.O. "Selma" preduzeće za proizvodnju, održavanje i projektovanje signalizacione opreme – Subotica, za uspešan 25 – godišnji rad i rezultate rada kao i razvoj socijalno – partnerskih odnosa sa institucijama i njihovim asocijacijama.
Značajna tema sednice bilo je i razmatranje pitanja u vezi održavanja izbora koji se sprovode za članove organa i nosioce funkcija u sindikalnim organizacijama samostalnih sindikata kod poslodavaca, samostalnim sindikatima Srbije, savezima samostalnih sindikata na teritoriji i Savezu samostalnih sindikata Srbije.
Pokrajinski i Gradski odbor informisan je o sprovedenim pripremnim aktivnostima za održavanje 21. Susreta Sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije – "Sokobanja – 2014.", a proteklu sednicu obeležile su i aktivnosti ROS-a, POS-a i GOS-a između dve sednice.


ODRŽANA SEDNICA POKRAJINSKOG I GRADSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZANATSTVA, USLUGA I PREDUZETNIŠTVA
27. jun 2014.

U petak, 27. juna 2014. godine, održana je zajednička sednica Pokrajinskog i Gradskog odbora Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva, na kojoj su glavna tema bile izmene i dopune Zakona o radu.

Pokrajinski i Gradski odbor Sindikata informisan je o rezultatima pregovora u Radnoj grupi, i u vezi s tim, najnovijim Nacrtom izmena i dopuna Zakona o radu, koji je pripremilo Ministarstvo rada, a koji nije usaglašen sa sindikatima, i kao takav nije rezultat rada Radne grupe i ne odslikava ono za šta su se reprezentativni sindikati zalagali u proteklih nekoliko meseci.

Nakon rasprave, Pokrajinski odbor Sindikata je jedinstveno podržao najavu Predsedništva SSSS da, u slučaju da se ne postigne kompromis sa Vladom i poslodavcima oko pet najvažnijih tema koje treba da reguliše novi zakon o radu - rad na određeno vreme, otkazi od strane poslodavca, otpremnine, prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i minimalna zarada, donese odluku o održavanju protesta.

Jedna od važnih tema sednice bila je Odluka o održavanju izbora u Savezu samostalnih sindikata Srbije koji se sprovode za članove organa i nosioce funkcija u sindikalnim organizacijama samostalnih sindikata kod poslodavaca, samostalnim sindikatima Srbije, savezima samostalnih sindikata na teritoriji i Savezu samostalnih sindikata Srbije.

Na sednici Pokrajinskog i Gradskog odbora Sindikata, članovi su informisani o aktivnostima ROS-a, POS-a i GOS-a između dve sednice.

Posebna tema sednice bili su ovogodišnji 21. Sportski susreti Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije koji će se održati u Sokobanji, od 02. – 05 oktobra 2014. godine.


ODRŽANA ZAJEDNIČKA SEDNICA POKRAJINSKOG I GRADSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZANATSTVA, USLUGA I PREDUZETNIŠTVA
11. april 2014., Novi Sad

Dana 11. aprila 2014. godine održana je 13. po redu zajednička sednica Pokrajinskog i Gradskog odbora Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva. Na sednici je razmotrena i usvojena informacija o aktivnostima ROS-a, POS-a i GOS-a između dve sednice.

Veći deo sednice Pokrajinskog i Gradskog odbora bio je posvećen informaciji o aktivnostima sindikata vezanim za donošenje i izmene i dopune sistemskih zakona – Zakona o radu. Saopšteno je da Radna grupa za izmene Zakona o radu pregovara o ključnim tačkama, koje su do sada bile predmet spora. Reč o pet ključnih tačaka – isplata otpremnina, bodovanje minulog rada, kolektivno pregovaranje, minimalna zarada i razlozi za otpuštanje.

Jedna od tema sednice bila je analiza aktuelnog socijalnog položaja članstva. S tim u vezi, razmatran je i prihvaćen sveobuhvatni materijal:"Uticaj privrednih kretanja na životni standard zaposlenih i zaposlenih u delatnostima odbora".

Na sednici je usvojena i informacija o aktivnostima i toku priprema za održavanje 21. susreta Sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije.

 


2022. V3.0