- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Kalendar:

20. nov. 2015.

SEDNICA POS-a PRAVOSUĐA
Sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održat će se 20. novembra 2015. godine (PETAK) u zgradi Radničkog doma u Novom Sadu, Bul. Mihajla Pupina 24, sa početkom u 12 časova.


5-6. nov. 2015.

SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV
Sekcija žena SSSV u okviru zajedničkog Projekta sa kolegama iz Sindikata LO iz Švedske, organizuje dvodnevni seminar koji će se održati od 05. do 06. novembra 2015. godine (četvrtak - petak) u Novom Sadu.
Cilj održavanja seminara je da kroz uvodna izlaganja i aktivnu diskusiju saznate više o iskustvima Sindikata LO na polju poboljšanja i zaštite položaja žena na radnom mestu i u društvu, kao i da utvrdimo moguće pravce i aktivnosti na unapređenju rada Sekcije žena SSSV.


18. sept. 2015.

PRVA ZAJEDNIČKA SEDNICA POKRAJINSKOG I GRADSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZANATSTVA, USLUGA I PREDUZETNIŠTVA
U petak, 18. septembra 2015. godine, u maloj sali Radničkog doma u Novom Sadu, sa početkom u 11.00 časova, održaće se prva zajednička sednica Pokrajinskog i Gradskog odbora Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva.


15. juli 2015.
2. SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U SAOBRAĆAJU I VEZAMA VOJVODINE
U sredu, 15. jula 2015. godine, u maloj sali Radničkog doma u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova, održaće se 2. sednica Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine.


29-30. jun 2015.
SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV

Sekcija žena SSSV u okviru zajedničkog Projekta sa kolegama iz Sindikata LO iz Švedske, organizuje dvodnevni seminar koji će se održati od 29. do 30. juna 2015. godine (ponedeljak - utorak) u Novom Sadu.
Cilj održavanja seminara je da kroz uvodna izlaganja i aktivnu diskusiju saznate više o iskustvima Sindikata LO na polju poboljšanja i zaštite položaja žena na radnom mestu i u društvu, kao i da utvrdimo moguće pravce i aktivnosti na unapređenju rada Sekcije žena SSSV.


26. jun 2015. godine

SEDNICA VEĆA SSSV

Treća sednica Veća SSSV biće održana u petak, 26. juna 2015. godine, u Novom Sadu, u zgradi Radničkog doma "Svetozar Marković", u Plenum sali na II spratu, sa početkom u 11,00 časova.


SEDNICA POS-a PRAVOSUĐA

Sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održat će se 01. juna 2015. godine (PONEDELJAK) u zgradi Radničkog doma u Novom Sadu, Bul. Mihajla Pupina 24, sa početkom u 12 časova.


29. april 2015.

SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SSSV

Prva sednica Predsedništva SSSV biće održana u sredu, 29. aprila 2015. godine, u Novom Sadu, u zgradi Radničkog doma "Svetozar Marković", u Plenum sali na II spratu, sa početkom u 10,00 časova.

Na dnevnom redu, izmedju ostalog, je usvajanje Poslovnika o radu Predsedništva SSSV, donošenje odluke o radnim zaduženjima članova Predsedništva SSSV, donošenje odluke o teritorijalnim zaduženjima članova Predsedništva SSSV, donošenje odluke o imenovanju članova Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta iz SSSV, donošenje odluke o imenovanju predsednika Sekcije mladih i Sekcije žena Veća SSSV.


KONFERENCIJA DKMT
23-25. april 2015. godine

Sekcija žena SSSV, u okviru Evroregije DKMT i uz podršku Fondacije Friedrich Ebert Stiftung, organizuje Konferenciju u Bačkoj Palanci od 23. do 25. aprila pod nazivom "Položaj žena danas".


19. mart 2015, Novi Sad
KONFERENCIJA SSS VOJVODINE

21. Konferencija Saveza samostalnih sindikata Vojvodine će se održati u četvrtak, 19. marta 2015. godine u Amfiteatru Hotela "Park", Novosadskog sajma br. 35, u Novom Sadu, sa početkom u 11.00 časova.

Na dnevnom redu, izmedju ostalog, je referat predsednika SSSV, izveštaj o radu za proteklih pet godina, Program Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i izbor predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Konferenciji prisustvuju, pored delegata i gosti iz zemlje i inostranstva.


4. mart 2015.
IZBORNA SKUPŠTINA SINDIKATA RADNIKA TRGOVINE VOJVODINE

U sredu, 04. marta 2015. godine, u maloj sali Radničkog doma u Novom Sadu, sa početkom u 11.00 časova, održaće se Izborna skupština Sindikata radnika trgovine Vojvodine.


3. mart 2015.
IZBORNA SKUPŠTINA SINDIKATA ZAPOSLENIH U GRAĐEVINARSTVU I IGM VOJVODINE

U utorak, 3. marta 2015. godine, u maloj sali Radničkog doma "Svetozar Marković" u Novom Sadu, sa početkom u 11,00 časova, održaće se Izborna skupština Sindikata zaposlenih u građevinarstvu i IGM Vojvodine.


2. mart 2015.
IZBORNA SKUPŠTINA SINDIKATA ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA VOJVODINE

U ponedeljak, 2. marta 2015. godine, u maloj sali Radničkog doma "Svetozar Marković" u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova, održaće se Izborna skupština Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine.
Nakon završetka Skupštine, u istoj sali, održaće se Konstitutivna sednica, na kojoj će članovi Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine izabrati predsednika Pokrajinskog odbora, člana Veća SSSV i delegata 21. Konferencije SSSV i predlagati kandidate za nosioce funkcija u Sindikatu i Savezu sindikata.


27. februar 2015.
IZBORNA SKUPŠTINA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U POLJOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ, DUVANSKOJ INDUSTRIJI, VODOPRIVREDI I ŠUMARSTVU VOJVODINE

U petak, 27. februara 2015. godine, u plenum sali Radničkog doma "Svetozar Marković" u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova, održaće se Izborna skupština Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji, vodoprivredi i šumarstvu Vojvodine.


25. februar 2015.
IZBORNA SKUPŠTINA SAMOSTALNOG SINDIKATA TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE AP VOJVODINE

U sredu, 25. februara 2015. godine, u maloj sali Radničkog doma "Svetozar Marković" u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova, održaće se Izborna skupština Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Vojvodine.


25. februar 2015.
IZBORNA SKUPŠTINA POKRAJINSKE ORGANIZACIJE SAMOSTALNOG SINDIKATA METALACA SRBIJE ZA VOJVODINU

U sredu, 25. februara 2015. godine, u Plenum sali Radničkog doma "Svetozar Marković" u Novom Sadu, sa početkom u 11,00 časova, održaće se Izborna skupština Pokrajinske organizacije Samostalnog sindikata metalaca Srbije za Vojvodinu.


24. februar 2015.

SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

Sednica Predsedništva SSSV biće održana u utorak, 24. februara 2015. godine, u Novom Sadu, u zgradi Radničkog doma "Svetozar Marković", u Plenum sali na II spratu, sa početkom u 9.30 časova.
Na dnevnom redu sednice je, između ostalog, utvrđivanje Predloga odluke o sazivu i predlogu dnevnog reda 21. Konferencije SSSV, informacija o toku izbornih aktivnosti i ostala tekuća pitanja.


24. februar 2015.

SEDNICA VEĆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE


Sednica Veća SSSV biće održana u utorak, 24. februara 2015. godine, u Novom Sadu, u zgradi Radničkog doma "Svetozar Marković", u Plenum sali na II spratu, sa početkom u 11.00 časova.
Na dnevnom redu sednice je, između ostalog, verifikacija izbora novog člana Veća SSSV, donošenje Odluke o sazivu i predlogu dnevnog reda 21. Konferencije SSSV, utvrđivanje Predloga Poslovnika o radu 21. Konferencije SSSV, utvrđivanje Predloga izveštaja o radu SSSV između 20. i 21. Konferencije SSSV, utvrđivanje Predloga programa SSSV.


12. februar 2015.
IZBORNA SKUPŠTINA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZANATSTVU, USLUGAMA I PREDUZETNIŠTVU VOJVODINE

U četvrtak, 12. februara 2015. godine, u maloj sali Radničkog doma u Novom Sadu, sa početkom u 11.00 časova, održaće se Izborna skupština Samostalnog sindikata zaposlenih u zanatstvu, uslugama i preduzetništvu Vojvodine.


11. februar 2015.
IZBORNA SKUPŠTINA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U SAOBRAĆAJU I VEZAMA VOJVODINE

U sredu, 11. februara 2015. godine, u maloj sali Radničkog doma u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova, održaće se Izborna skupština Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine.


SEDNICA POS SINDIKATA TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE VOJVODINE
10. februar 2915. godine

Sednica će se održati u utorak, 10. februara 2015. godine, u Novom Sadu, u zgradi Radničkog doma, Bulevar Mihajla Pupina br. 24, mala sala na II spratu, sa početkom u 10:00 časova

Na dnevnom redu sednice je, između ostalog, razmatranje i usvajanje predloga Izveštaja o radu Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine za mandatni period od 2010. do 2015. godine, razmatranje i usvajanje predloga Programa rada za naredni mandatni period (2015 – 2020. godine), informacija o izbornim sastancima u sindikalnim organizacijama, izbornim skupštinama sindikata na teritoriji i konstitutivnih sednica odbora i povereništva na teritoriji za koju su formirani, donošenje Odluke o održavanju Izborne skupštine, informacija o predloženim kandidatima za članove organa i nosioce funkcija Sindikata i utvrđivanje liste kandidata za predsednika i drugo.


16. januar 2015

IZBORNA SKUPŠTINA SAMOSTALNOG SINDIKATA UGOSTITELJSTVA I TURIZMA VOJVODINE

U petak, 16. januara 2015. godine, u maloj sali Radničkog doma u Novom Sadu, sa početkom u 11.00 časova, održaće se Izborna skupština Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Vojvodine.


 

2014.

 

2015. V3.0