- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Kalendar:


30. decembar 2014.

NOVOGODIŠNJI PRIJEM ZA NOVINARE KOJI PRATE SINDIKALNI RAD

Novogodišnji razgovor sa novinarima koji su savesno pratili rad Saveza samostalnih sindikata, održaće se u utorak, 30. decembra 2014. godine, u 10.00 sati, u maloj sali Radničkog doma "Svetozar Marković", Bulevar Mihajla Pupina 24, Novi Sad.
Biće to prilika da se sa predsednikom Saveza samostalnog sindikata Vojvodine, Goranom Milićem, i njegovim saradnicima, predsednicima granskih sindikata, razgovara o ključnim događajima koji su obeležili 2014. godinu, da se zajedno analiziraju aktivnosti sindikata, teškoće kroz koje se prolazilo i rezultati koji su postignuti. Takođe, sa predstavnicima medija, razgovaraće se o nastupajućoj godini i izneti predviđanja kada je u pitanju svet rada kao i o aktivnostima Saveza samostalnih sindikata pred kojim je izborna godina.


22. decembar 2014.

Izborna skupština Sindikata uprave Vojvodine

Izborna skupština Sindikata uprave Vojvodine održaće se u ponedeljak, 22. decembra 2014. godine, u plenum sali Radničkog doma Svetozar Marković u Novom Sadu, sa početkom u 11,00 časova.


17. decembar 2014.

ZAJEDNIČKA SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SINDIKATA ZAPOSLENIH U GRAĐEVINARSTVU I IGM VOJVODINE I GRADSKOG ODBORA SINDIKATA GRAĐEVINARA I IGM NOVOG SADA I OPŠTINA

Sednica će se održati u sredu, 17. decembra 2014. godine, u Novom Sadu, u zgradi Radničkog doma "Svetozar Marković", Bulevar Mihajla Pupina 24, u maloj sali na II spratu, sa početkom u 11.00 časova
Na dnevnom redu sednice su, između ostalog, informacija oko izbornih aktivnosti u sindikalnim organizacijama, razmatranje predloga i usvajanja izbornih odluka za mandatni period 2015.-2020. godine, informacija o spajanju Lafarža i Holcina i druga tekuća pitanja.


16. decembar 2014.

26. SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

Sednica će se održati u utorak, 16. decembra 2014. godine, Novom Sadu, u plenum sali Radničkog doma "Svetozar Marković" Bulevar Mihajla Pupina 24. na II spratu, sa početkom u 9.30 časova.

Na dnevnom redu sednice su, između ostalog, utvrđivanje Predloga odluke o sprovođenju i dinamici izbornih aktivnosti u samostalnim sindikatima na teritoriji Vojvodine i Savezu samostalnih sindikata Vojvodine, utvrđivanje Predloga odluke o broju i strukturi članova Veća, Nadzornog i Statutarnog odbora SSSV, utvrđivanje Predloga odluke o broju i sastavu delegata 21. Konferencije SSSV, donošenje Odluke o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza SSSV sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, kao i informacija o aktivnostima SSSS vezanim za izmene Statuta


16. decembar 2014.

19. PROŠIRENA SEDNICA VEĆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

Sednica će se održati u utorak, 16. decembra 2014. godine, Novom Sadu, u plenum sali Radničkog doma "Svetozar Marković" Bulevar Mihajla Pupina 24. na II spratu, sa početkom u 11.00 časova.

Na dnevnom redu sednice su, između ostalog, verifikacija izbora novog člana Veća SSSV, predlog odluke o sprovođenju i dinamici izbornih aktivnosti u samostalnim sindikatima na teritoriji Vojvodine i Savezu samostalnih sindikata Vojvodine, Predlog odluke o broju i strukturi članova Veća, Nadzornog i Statutarnog odbora SSSV, Predlog odluke o broju i sastavu delegata 21. Konferencije SSSV, informacija o aktivnostima SSSV između 17. i 19. sednice Veća SSSV, kao i informacija o aktivnostima SSSS vezanim za izmene Statuta.


26-27. novembra 2014

SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV

Sekcija žena SSSV u okviru zajedničkog Projekta sa kolegama iz Sindikata LO iz Švedske, organizuje dvodnevni seminar koji će se održati od 26. do 27. novembra 2014. godine (sreda - četvrtak) u Bačkoj Palanci.

Cilj održavanja seminara je da kroz uvodna izlaganja i aktivnu diskusiju saznate više o iskustvima Sindikata LO na polju poboljšanja i zaštite položaja žena na radnom mestu i u društvu, kao i da utvrdimo moguće pravce i aktivnosti na unapređenju rada Sekcije žena SSSV.

Teme seminara su:
PSIHOSOCIJALNA RADNA SREDINA: Tehnike podređivanja - "tehnike dominacije", Zlostavljanje/mobing na radnom mestu i u društvu, Anti-diskriminatorne strukture: DO (ombudsman za diskriminaciju), Zakon o radnoj sredini (1977), Stres;
IZBORNA GODINA: DA LI ZASTUPLJENOST U POLITICI IMA UTICAJ NA SADRŽAJ POLITIKE? – švedski lokalni i nacionalni primeri;
- PUT DO UTICAJA – Umrežavanje, organizovanje, procedure nominovanja, izborne kampanje.


SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SINDIKATA ZAPOSLENIH U SAOBRAĆAJU I VEZAMA VOJVODINE
04. novembar 2014.

Sednica će se održati u utorak, 04. novembra 2014. godine u Novom Sadu, u maloj Sali Radničkog doma "Svetozar Marković" Bulevar Mihajla Pupina 24, na II spratu sa početkom rada u 10.00 časova. Najvažnije tačke dnevnog reda biće donošenje Odluke o održavanju izbora u Samostalnom sindikatu zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine i aktuelna situacija u sindikalnim organizacijama – članicama Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine.18. SEDNICU VEĆA
SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

SEDNICA VEĆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE
Sednica će biti održana u petak, 31. oktobra 2014. godine, u Novom Sadu, Bul. M. Pupina br. 24, u zgradi Radničkog doma "Svetozar Marković" u plenum sali na II spratu, sa početkom u 11.00 časova.
Na dnevnom redu sednice je, između ostalog, razmatranje Inicijative Pokrajinske organizacije SSMS za Vojvodinu.


29. oktobar 2014.

KOLEKTIVNI UGOBOR U FOKUSU DOSTOJANSTVENOG RADA

Okrugli sto na temu „Kolektivni ugovor u fokusu dostojanstvenog rada u Srbiji“, održaće se u sredu, 29. oktobra 2014. godine u Novom Sadu, u Planum sali Radničkog doma „Svetozar Marković“, sa početkom u 11.00 časova.
Okrugli sto u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, predstavlja nastavak aktivnosti u okviru istoimenog projekta čiji je nosilac Savez samostalnih sindikata Srbije, uz podršku švajcarske organizacije Solidar – Suisse.
U fokusu okruglog stola biće nova rešenja Zakona o radu koja se odnose na kolektivna prava radnika i njihovu zaštitu, na osnovu kojih će biti predložena i moguća rešenja i preporuke za unapređenje stanja i zaštitu prava radnika.


28. oktobar 2014.
SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SINDIKATA UPRAVE VOJVODINE

Sednica će se održati 28. oktobra (utorak) 2014. godine u Kikindi, u zgradi Veća sindikata (II sprat), ul. Nemanjina br. 1, sa početkom u 10,00 časova.
Na dnevnom redu sednice su, između ostalog, predložene mere Vlade RS za javni sektor i državnu i lokalnu samoupravu, razmatranje i usvajanje izmena i dopuna Statuta Sindikata uprave Vojvodine, donošenje Odluke o formiranju i sedištima za grad i više opština sa područja Vojvodine za mandatni period 2015 – 2020. godine, donošenje Odluke o broju, sastavu i načinu izbora članova Pokrajinskog odbora Sindikata uprave Vojvodine za mandatni period 2015 – 2020. godine.

ZAJEDNIČKA SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SINDIKATA ZAPOSLENIH U GRAĐEVINARSTVU I IGM VOJVODINE I GRADSKOG ODBORA SINDIKATA GRAĐEVINARA I IGM NOVOG SADA I OPŠTINA
21. oktobar 2014.

Sednica će se održati u utorak, 21. oktobra 2014. godine, u Novom Sadu, u zgradi Radničkog doma "Svetozar Marković", Bulevar Mihajla Pupina 24, u maloj sali na II spratu, sa početkom u 11.00 časova
Na dnevnom redu sednice su, između ostalog, upoznavanje sa radnom verzijom izmena i dopuna Statuta Sindikata radnika građevinarstva i IGM Srbije, informacija o Odluci Republičkog odbora o održavanju izbora u Sindikatu radnika građevinarstva i IGM Srbije za mandatni period 2015 -2020. godine, razmatranje i usvajanje izbornih odluka i informacija oko izbornih aktivnosti.


SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SINDIKATA TRGOVINE
08. oktobar 2014.

Sednica će se održati u sredu, 08. oktobra 2014. godine u Novom Sadu, u maloj Sali Radničkog doma "Svetozar Marković" Bulevar Mihajla Pupina 24, na II spratu sa početkom rada u 11.00 časova. Najvažnije tačke dnevnog reda biće donošenje Odluke o održavanju izbora u Sindikatu radnika trgovine Vojvodine i aktuelna situacija u sindikalnim organizacijama – članicama Sindikata radnika trgovine Vojvodine.


SEDNICA VEĆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE
1. oktobar 2014.

U sredu, 1. oktobra 2014. godine, u plenum sali Radničkog doma "Svetozar Marković, u Novom Sadu, održaće se sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.


SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE
29. septembar 2014.

U ponedeljak, 29. septembar 2014. godine, u plenum sali Radničkog doma "Svetozar Marković" u Novom Sadu, održaće se sednica Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.


SEDNICA POKRAJINSKOG I GRADSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZANATSTVA, USLUGA I PREDUZETNIŠTVA
12. septembar 2014.

Sednica će se održati u petak, 12. septembra 2014. godine u Novom Sadu, u maloj sali Radničkog doma "Svetozar Marković" Bulevar Mihajla Pupina 24, na II spratu sa početkom rada u 11.00 časova.

Na dnevnom redu sednice su, između ostalog, informacije o aktivnostima ROS-a, POS-a i GOS-a između dve sednice, organizovanje i sprovodjenje izbornih aktivnosti u sindikalnim organizacijama – povereništvima, aktivnosti i pripreme za održavanje 21. Susreta Sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije – "Sokobanja – 2014." i druga tekuća pitanja.


SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SINDIKATA TRGOVINE
7. juli 2014.

Sednica će se održati u ponedeljak, 07. jula 2014. godine u Novom Sadu, u maloj Sali Radničkog doma "Svetozar Marković" Bulevar Mihajla Pupina 24, na II spratu sa početkom rada u 11.00 časova.

Na dnevnom redu sednice su, između ostalog, informacije o izmenama i dopunama Zakona o radu, i s tim u vezi, aktivnosti vezane za postupak donošenja Izmena i dopuna Zakona o radu, informacije o aktivnostima u vezi sa održavanjem izbora u Sindikatu radnika trgovine, aktivnosti POS-a između dve sednice i druga tekuća pitanja.


SEDNICA VEĆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE U PROŠIRENOM SASTAVU
1. jul 2014.

U utorak, 01. jula 2014. godine, u plenum sali Radničkog doma "Svetozar Marković, u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova, održaće se 16. proširena sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.


26. jun 2014.
SEDNICA POKRAJINSKOG I GRADSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZANATSTVA, USLUGA I PREDUZETNIŠTVA

Sednica će se održati u petak, 27. juna 2014. godine u Novom Sadu, u maloj Sali Radničkog doma "Svetozar Marković" Bulevar Mihajla Pupina 24, na II spratu sa početkom rada u 11.00 časova.

Na dnevnom redu sednice su, između ostalog, informacije o aktivnostima ROS-a, POS-a i GOS-a između dve sednice, aktivnostima sindikata vezanim za donošenje sistemskih zakona – Zakona o radu, aktivnostima u vezi sa organizovanjem i sprovodjenjem izbornih aktivnosti u sindikalnim organizacijama – povereništvima, kao i informacije o aktivnostima i toku priprema za održavanje 21. Susreta Sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije i druga tekuća pitanja.


27. maj 2014.
SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ENERGETIKE, PETROHEMIJE, HEMIJE I NEMETALA VOJVODINE

Sednica će se održati u utorak, 27. maja 2014. godine, u Novom Sadu, u zgradi Radničkog doma "Svetozar Marković" (Plenum sala), sa početkom u 11.00 časova.

Na dnevnom redu sednice su, između ostalog, informacije u vezi Nacrta Zakona o radu - aktivnosti radne grupe SSSS, dogovor o aktivnostima u narednom periodu, usvajanje Operativnog plana rada Pokrajinskog odbora, izveštaji o trenutnoj situaciji u preduzećima.


22. maj 2014.
SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE U PROŠIRENOM SASTAVU

U četvrtak, 22. maja 2014. godine, u plenum sali Radničkog doma "Svetozar Marković, u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova, održaće se sednica Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u proširenom sastavu.
Na dnevnom redu sednice su, između ostalog, aktivnosti SSSS u vezi sa Nacrtom Zakona o radu – informacija o radu Radne grupe.
Na sednicu su, pored članova Predsedništva SSSV, pozvani i:
- Predsednici samostalnih sindikata delatnosti u Pokrajini, koji nisu članovi Predsedništva SSSV;
- Predsednici Veća Saveza samostalnih sindikata gradova i opština;
- Poverenici Saveza samostalnih sindikata za opštine.
Sednici će prisustvovati i Zoran Mihajlović, sekretar Veća SSSS, član Radne grupe za Zakon o radu.


23 – 24. april 2014.
SEMINAR POD NAZIVOM ''KAKO DO KOLEKTIVNOG UGOVORA''

Seminar će se održati 23. i 24. aprila 2014. godine (sreda, četvrtak) u hotelu "Fontana" u Bačkoj Palanci.
Seminar organizuje Savez samostalnih sindikata Vojvodine, u okviru zajedničkog projekta sa Sindikatom LO - Zapadna Švedska, a namenjen je predsednicima sindikalnih organizacija i drugim sindikalnim aktivistima koji žele da svoje iskustvo u sindikalnom radu dopune praktičnim znanjem i savetima.

Teme seminara:
- Ostvarivanje radničkih prava kroz kolektivne ugovore prema Zakonu o radu
- Sadržina kolektivnog ugovora i proces kolektivnog pregovaranja u Srbiji (kolektivni ugovor kod poslodavca)
- Ostvarivanje radničkih prava kroz kolektivne ugovore u Švedskoj
- Najčešći problemi u procesu kolektivnog pregovaranja i saveti za njihovo prevazilaženje


SEDNICA VEĆA i 14. KAMP MLADIH INTERREGIONALNE SARADNJE SINDIKATA DUNAV-KRIŠ-MORIŠ-TISA
Seminar će se održati od 10. do 12. aprila 2014. godine u hotelu ''Park'' u Novom Sadu, sa početkom u 16:00 časova.
Organizatori: Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, uz podršku Fondacije ''Fridrih Ebert Štiftung - Regionalni projekat za radne odnose i socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi''.

Učesnici seminara: članovi Veća Interregionalnog Saveta i članovi sindikata starosti do 35 godina iz Mađarske, Rumunije i Vojvodine.

Teme:
- Formiranja Odbora mladih u okviru Interregionalne saradnje sindikata DKMT
- Unapređenje orgаnizovаnjа mlаdih u okviru nacionalnih sindikаtа nа svim nivoimа
- Populаrizаcijа sindikаtа među mlаdimа i širenje svesti o znаčаju sindikаlnog orgаnizovаnjа nа nаcionаlnom i regionаlnom nivou
- Povezivаnje i sаrаdnjа člаnovа sindikаtа svih generаcijа, kombinovаnje mlаdosti i iskustvа u sindikаlnim аktivnostimа.


5-6. mart 2014.
SEMINAR NA TEMU INTERNOG I EKSTERNOG INFORMISANJA, PR, ORGANIZOVANJE KAMPANJA

Dvodnevni seminar će se održati od 5. do 6. marta 2014. godine (sreda – četvrtak) u hotelu "Fontana" u Bačkoj Palanci, u okviru zajedničkog projekta koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine organizuje sa kolegama iz Sindikata LO iz Švedske.

Na seminaru učestvuju predstavnici sindikalnih organizacija, predstavnici sekcije mladih i sekcije žena, ukupno trideset učesnika. Učesnici seminara će se upoznati sa načinom rada i eksternog komuniciranja Sindikata LO, kako uspostaviti dobru komunikaciju u organizaicji i van nje, značaju društvenih mreža kao važnog kanala komuniciranja i širenja informacija, uspostavljanje i održavanje dobre saradnje sa madijima, kako napisati saopštenje za javnost, organizovati konferenciju za novinare, kampanju i o drugim značajnim pitanjima koja su od suštinskog značaja za uspešan rad organizacije i maksimalno iskorišćavanje potencijala najznačajnijeg resursa – ljudi.


10. mart 2014.
SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

U ponedeljak, 10. marta 2014. godine, u maloj sali radničkog doma "Svetozar Marković, u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova, održaće se sednica Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.


SEDNICA VEĆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

U ponedeljak, 10. marta 2014. godine, u Plenum sali radničkog doma "Svetozar Marković, u Novom Sadu, sa početkom u 11.00 časova, održaće se sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.


13. februara 2014
SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SEKCIJE ŽENA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

U četvrtak, 13. februara 2014. godine, u Radničkom domu u Novom Sadu, sa početkom u 11.00 časova, održaće se sednica Predsedništva Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Na dnevnom redu sednice je dogovor o aktivnostima povodom 8. marta i druga tekuća pitanja.

2015. V3.0