- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Vesti     Dokumenta     Galerija      Kontakt

Zajednička sednica Pokrajinskog odbora Sindikata radnika trgovine Vojvodine i Gradskog odbora Sindikata radnika trgovine Novog Sada: Predstavnici sindikata ukazuju na potrebu unapređenja položaja radnika u sektoru trgovine
22. 9. 2023.

Položaj radnika u sektoru trgovine i problemi sa kojima se suočavaju sindikati bila je tema zajedničke sednice Pokrajinskog odbora Sindikata radnika trgovine Vojvodine i Gradskog odbora Sindikata radnika trgovine Novog Sada.

Na sednici kojoj je predsedavao Slavko Đaković, predsednik Pokrajinskog i Gradskog odbora, ukazano je na više ključnih problema koji postoje u ovom sektoru, a tiču se uvažavanja dostojanstva i poštovanja zaposlenih, stvaranja uslova za bezbedan i zdrav rad, prava na pravedne plate i problema nedostatka trgovinskih radnika. Razmatrana je informacija o minimalnoj ceni rada za 2024. godinu, koja će, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2024. godine iznositi 271 dinar (neto), po radnom času. Vlada Republike Srbije je donela Odluku o povećanju minimalne cene rada sa 230 na 271 dinar po satu. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 79 od 15.9.2023. godine. Tema sednice bila je i rad Radne grupe na izradi predloga izmena i dopuna Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije u pripremi za predstojeći 17. Kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije, kao i jačanje organizacije sindikata, povezivanjem i umrežavanjem sindikata - srodnih delatnosti.


ZAJEDNIČKA SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SINDIKATA RADNIKA TRGOVINE VOJVODINE I GRADSKOG ODBORA SINDIKATA RADNIKA TRGOVINE NOVOG SADA
13. 12. 2022.

U cilju zajedničkog raspravljanja o važnim temama iz rada Odbora, kao i u cilju bolje međusobne informisanosti članova Odbora, održana je zajednička sednica Pokrajinskog odbora Sindikata radnika trgovine Vojvodine i Gradskog odbora Sindikata radnika trgovine Novog Sada. Na dnevnom redu sednice bili su aktuelni problemi sa kojima se suočavaju zaposleni u trgovinskom sektoru, uslovi rada, ostvarivanje prava iz radnog odnosa, nezavidan materijalni i socijalni položaj radnika. Zajednička konstatacija bila je da treba raditi na jačanju sindikalnog organizovanja radnika u sektoru trgovine.
Predsedavajući sednicom, predsednik Pokrajinskog i Gradskog odbora Slavko Đaković informisao je članove o održanom sastanku predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić sa predstavnicima Saveza samostalnih sndikata Srbije na kome se razgovaralo o o aktuelnim problemima sa kojima se susreću radnici, kao i o načinima da oni budu prevaziđeni. S tim u vezi, saopšteno je da je ukazano na problem zarada koje, uprkos evidentnom rastu, ne uspevaju da bitno utiču na standard radnika i dostignu rast inflacije, kao i na neophodnost da se, u skladu sa Zakonom o radu, ponovo pregovora o visini minimalne zarade, čije je povećanje i pre primene anulirala do sada dostignuta stopa inflacije; neadekvatan odnos pojedinih poslodavaca prema sindikatima i sindikalnim predstavnicima, kao i o sve češćoj praksi da poslodavci formiraju svoje sindikate; nedostatak socijalnog dijaloga i nepostojanje kolektivnih ugovora.
Na sednici, doneta je Odluka o izmeni Odluke o broju, sastavu i načinu izbora članova POS-a i članova ROS-a sa područja AP Vojvodine za mandatni period 2020. – 2025. godine. Takođe, na sednici je verifikovan mandat novoizabranih članova Pokrajinskog odbora, Željka Stojičića, zaposlenog u Merkator-S D.O.O. Novi Sad i Nataše Kuzmanović, predsednice Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata Podunavlje-Beočin AD Beočin. Za člana Veća Saveza Saveza samostalnih sindikata Vojvodine iz Pokrajinskog odbora Sindikata radnika trgovine Vojvodine izabrana je Nataša Kuzmanović, predsednica Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata Podunavlje-Beočin AD Beočin.


Jednoglasnom odlukom Slavku Đakoviću novi mandat predsednika Pokrajinskog odbora Sindikata radnika trgovine Vojvodine
11. 2. 2020.

Izborna skupština Sindikata radnika trgovine Vojvodine održana je danas, u Novom Sadu, u konstruktivnoj i radnoj atmosferi. Pored delegata prethodnog i novog saziva, sednici Izborne skupštine prisustvovao je i sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić.

Na sednici je jednoglasno usvojen Izveštaj o radu Pokrajinskog odbora Sindikata radnika trgovine Vojvodine za mandatni period od 2015 – 2020. godine i Program rada za naredni petogodišnji period. Izborna skupština jednoglasno je donela Odluku o izboru Slavka Đakovića za novi petogodišnji mandat predsednika Pokrajinskog odbora Sindikata radnika trgovine Vojvodine. Delegati Skupštine su iz svog sastava izabrali šest članova Republičkog odbora Samostalnog sindikata trgovine Srbije. Za izbor na funkciju predsednika Republičkog odbora Samostalnog sindikata trgovine Srbije predložen je dosadašnji predsednik ovog organa Radoslav Topalović. Jednoglasnu podršku za novi, petogodišnji mandat na mestu predsednika SSS Vojvodine dobio je Goran Milić. U skladu sa Odlukom Veća SSS Vojvodine, Skupština je, pored predsednika Slavka Đakovića, izabrala i Džuliju Mihajlović za člana Veća,a Đurđicu Manojlović za člana Statutarnog odbora SSS Vojvodine. Delegat Dvadesetdruge konferencije SSSV u ime Pokrajinskog odbora Sindikata radnika trgovine Vojvodine biće Siniša Tomašević.GLASAMO ZA ZABRANU RADA NEDELJOM
U SVIM TRGOVINAMA SRBIJE!
 

Pokrenuli smo online anketu sa pitanjem "Da li podržavate inicijativu Samostalnog sindikata trgovine Srbije za zabranu rada nedeljom u delatnosti trgovine?" i vidljiva je na desnom odeljku naslovne strane. U anketi se može glasati za jednu od dve ponuđene varijante:

  • DA (podržava se inicijativa da se zabrani rad nedeljom)
  • NE (ne podržava se inicijativa da se zabrani rad nedeljom)

Molimo vas da informaciju o anketi prosledite svim predsednicima sindikalnih organizacija kako bi omogućili da što više članova i građana iskaže mišljenje i time pomogne reprezentativnost uzorka ispitanika. Napominjemo da je anketa anonimna i bez praćenja podataka o pristupnoj adresi i uređaju sa koje je upućena, a učešće u anketi zahteva samo minut angažovanja.
Pozivamo vas da učestvovanjem u anketi podržite inicijativu Samostalnog sindikata trgovine Srbije za zabranu rada nedeljom u delatnosti trgovine! 


GLASAJMO ZA ZABRANU RADA NEDELjOM U SVIM TRGOVINAMA SRBIJE!


ODRŽANA VI. SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SINDIKATA RADNIKA TRGOVINE VOJVODINE
22. maj 2018. godine.

Na VI. sednici Pokrajinskog odbora Sindikata radnika trgovine Vojvodine u Novom Sadu, održanoj dana 22. maja 2018. godine, istaknuto je nezadovoljstvo zbog loših uslova rada i niskih plata zaposlenih u trgovinama na veliko i malo.

Najvažnija tema, o kojoj se najviše i diskutovalo, bila je dužina trajanja prekovremenog rada na dnevnom i nedeljnom nivou i raspored radnog vremena u okviru radne nedelje. U trgovinama i trgovinskim lancima, radnici rade prekovremeno, a na ime prekovremenog rada dobijaju slobodne dane koje ne mogu i praktično da iskoriste zbog obima posla. Radnici u trgovinama  rade pod veoma teškim uslovima, primaju platu oko minimalne ili nešto veću, i tako već izrabljeni radnici rade i nedeljom i u dane državnih praznika. Samostalni sindikat trgovine Srbije je uputio Vladi i Narodnoj skupštini Republike Srbije inicijativu da svim zaposlenima u trgovini nedelja i državni praznici budu neradni dani. Pokrajinski odbor Sindikata radnika trgovine Vojvodine je podržao ovu inicijativu ističući da ovaj posao nije od javnog značaja i ne zahteva da se radi  bez prekida.

Na sednici je diskutovano o funkcionisanju sindikata uglavnom u velikim maloprodajnim i veleprodajnim trgovinskim sistemima, situaciji u trgovačkim firmama, malom prostoru za pregovore oko zarada. Razgovarano je o aktuelnim tema koje se tiču radničkih, ekonomskih i socijalnih prava. Pažnja je bila posvećena i nastavku aktivnosti SSS Srbije sa ciljem da se povuče Zakon o privremenom umanjenju penzija i da se ukinu kazneni poeni za penzionere sa punim radnim stažom, ali koji nemaju 65 godina života. Pokrajinski odbor je informisan o novinama u Nacrtu zakona o štrajku, kao i o objavljenom Nacrtu zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima.


ODRŽANA 4. SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SINDIKATA TRGOVINE
7. jul 2014.

Juče je održana 4. sednica Pokrajinskog odbora Sindikata radnika trgovine u Novom Sadu, na kojoj su glavna tema bile izmene i dopune Zakona o radu.

Pokrajinski odbor Sindikata je informisan o rezultatima pregovora u Radnoj grupi, i u vezi s tim, najnovijim Nacrtom izmena i dopuna Zakona o radu, koji je pripremilo Ministarstvo rada, a koji nije usaglašen sa sindikatima, i kao takav nije rezultat rada Radne grupe i ne odslikava ono za šta su se reprezentativni sindikati zalagali u proteklih nekoliko meseci.

Nakon rasprave, Pokrajinski odbor Sindikata je jedinstveno podržao najavu Predsedništva SSSS da, u slučaju da se ne postigne kompromis sa Vladom i poslodavcima oko izmena i dopuna Zakona o radu, donese odluku o održavanju protesta.


Na jučerašnjoj sednici, prisutni su informisani o Odluci o održavanju izbora u Savezu samostalnih sindikata Srbije koji se sprovode za članove organa i nosioce funkcija u sindikalnim organizacijama samostalnih sindikata kod poslodavaca, samostalnim sindikatima Srbije, savezima samostalnih sindikata na teritoriji i Savezu samostalnih sindikata Srbije.

Jedna od tema sednice bila je i informacija o aktivnostima Pokrajinskog odbora Sindikata između dve sednice.
Na sednici Pokrajinskog odbora Sindikata, članovi su upoznati sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, Izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o porezu na dohodak građana, i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.


2022. V3.0