- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Vesti     Dokumenta     Galerija      Kontakt

SAMOSTALNI SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE
AP V O J V O D I N E

Predsednik RADOJKO JOVANOVIĆ


Rodjen 1966.godine u Rudom Republika Srpska BIH. Završio je V stepen stručne spreme – VKV tekstilnih mašina. Do 2001.godine radio je u Fabrici tepiha „Diana“ Stara Pazova, do izbora na funkciju predsednika Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine.

Ima 20 godina radnog staža, funkciju predsednika obavlja profesionalno i zaposlen je u Veću Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Po funkciji je član Republičkog odbora Sindikata i Predsedništva Republičkog odbora Sindikata tekstila, kože i obuće Srbije, kao i član Veća i Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 24

Tel.: 021/557-911 i 457-850 faks 021/457-149

Tekući račun 355-1005454-78
Vojvodjanska banka A.D. Novi Sad

Email: jovanovic@sindikat.rs

   U sastavu Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine je 55 sindikalnih organizacija sa 8560 članova dobrovoljno učlanjenih.

 

2019. V3.0