- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Vesti     Dokumenta     Galerija      Kontakt

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U AIK VOJVODINE

IZVEŠTAJ SA PRVE SEDNICE POKRAJINSKOG ODBORA SS PPDIV
24. 11. 2022. godine

Dana 24. novembra 2022. godine, u Novom Sadu, održana je prva sednica Pokrajinskog odbora sindikata poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Vojvodine. U radu sednice, pored članova Pokrajinskog odbora, učestvovali su predsednik i sekretar SSSV, Goran Milić i Tomislav Stajić, kao i predsednik i sekretar Republičkog odbora SS PPDIV Srbije, Živorad Kolarević i Milisav Đorđević.
Predsednik Pokrajinskog odbora, Bojan Jocić, ukratko je informisao prisutne o održanoj Izbornoj skupštini. Pokrajinski odbor konstituisan je 26. avgusta 2022. g. na osnovu Odluke Republičkog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije. Prisutni članovi doneli su jednoglasno odluku da Pokrajinski odbor čine predsednik i 20 članova (ukupno 21), da je verifikovan izbor 14 članova, i usvojena su Pravila o radu.
Izveštaje o radu i informacije o aktulenom stanju u sindikalnim organizacijama, podneli su pojedinačno svi članovi Pokrajinskog odbora, koji su istakli da se uglavnom poštuju odredbe potpisanog kolektivnog ugovora kod poslodavca u vezi povećanja zarada, da su na poljoprivrednim dobrima završeni jesenji radovi, i da se koriste preraspodele radnog vremena gde nisu isplaćeni prekovremeni sati. Sa najviše problema se susreću zaposleni u vodoprivrednim preduzećima. Izneta su dešavanja u AD Dijamant, Zrenjanin i problem postojanja dva reprezentativna sindikata i nemogućnost da se usaglase da zajednički uzmu učešće u pregovorima za izmenu Kolektivnog ugovora kod poslodavca.
Predsednik SSSV Goran Milić je istakao da, nastali problemi i funkcionisanje u AD Dijamant, sprečavaju konačno ujedinjenje SSPPDIV i SS AIK u jedan sindikat, kako je dogovoreno u Sporazumu. Shodno dogovoru to treba prevazići najkasnije do kraja 2024. godine do organizovanja novih redovnih izbora.
Živorad Kolarević, predsednik SSPPDIV Srbije informisao je prisutne o sastanku sa predstavnicima resornog ministarstva, na kome je nova ministarka iznela pozitivan stav da uvažava sindikat i da je spremna da razmotri sve predloge za rešavanje pojedinih pitanja i za održavanje neposrednog dijaloga sa sindikatom. Poseban osvrt je bio na probleme sa kojima se susreću zaposleni u vodoprivredi, te je dogovoreno da sindikat pismeno dostavi sve predloge u ministarstvo na razmatranje.


ODRŽANA SEDNICA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U AGROINDUSTRIJSKOM KOMPLEKSU VOJVODINE I IZABRAN JE NOVI PREDSEDNIK
29. mart 2022. godine

Novi predsednik Samostalnog sindikata zaposlenih u agroindustrijskom kompleksu Vojvodine je Dragan Bogojević, jednoglasno izabran na današnjoj sednici. Bogojević je do sada bio potpredsednik ovog odbora i predsednik je Sindikalne organizacije „Dijamant“ Zrenjanin, a zamenio je Bokić Anđelka koji odlazi u penziju.

Pored članova Pokrajinskog, Statutarnog i Nadzornog odbora, sednici su prisustvovali predsednik i sekretar SSSV, Goran Milić i Tomislav Stajić; zatim Vladimir Gvozdenović, predsednik SSS grada Novog Sada i opština; Milan Banjeglav, predsednik SSS opštine Bačka Topola; Ilija Drljić, predsednik SSS grada Kikinde; kao i Milenko Vujović i Melanija Lojpur, predsednik i sekretarka SSS za grad Zrenjanin i opštine.

Pokrajinski odbor Samostalnog sindikata zaposlenih u agroindustrijskom kompleksu Vojvodine jednoglasno je verifikovao mandate novoizabranih članova Pokrajinskog odbora i člana  Nadzornog odbora SS AIK-a.
Nakon razmatranja materijalno-finansijskog poslovanja koje se odvijalo na osnovu odluka organa, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu i drugim važećim propisima, Pokrajinski odbor jednoglasno je usvojio izveštaj o materijalno - finansijskom poslovanju SS zaposlenih u agroindustrijskom kompleksu Vojvodine za 2021. godinu.


ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U AGROINDUSTRIJSKOM KOMPLEKSU VOJVODINE
28. feb. 2021. godine
Izborna skupština Samostalnog sindikata zaposlenih u agroindustrijskom kompleksu Vojvodine održana je 28. februara 2020. godine u Novom Sadu.  Pored članova prethodnog i novog saziva, Izbornoj skupštini su prisustvovali i Tomislav Stajić, sekretar Veća SSSV, zatima Dragan Tankosić, predsednik SSS opštine Bačka Palanka, Drago Tešić, predsednik SSS opštine Ruma i Nikola Kovačević, potpredsednik SSS grada Zrenjanina.

Skupština je nakon razmatranja, usvojila dokumente Izborne skupštine, Izveštaj o radu Sindikata između dve skupštine, kao  i Program rada Sindikata za naredni mandatni period 2020 - 2025. godine.
Za predsednika Samostalnog sindikata zaposlenih u agroindustrijskom kompleksu  Vojvodine, za mandatni period 2020 – 2025. godine, jednoglasno je izabran  Anđelko Bokić, zaposlen u AD „Dijamanat“ Zrenjanin. Na Izbornoj skupštini, pored predsednika izabrana su i četiri člana Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, član Statutarnog odbora SSSV, kao i četiri delegata za 22. Konferenciju SSSV iz Samostalnog sindikata zaposlenih u agroindustrijskom komplesku Vojvodine. Takođe, članovi Izborne skupštine Samostalnog sindikata zaposlenih u agroindustrijskom kompleksu  Vojvodine su jednoglasno predložili da predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, u mandatnom periodu 2020-2025. godine, bude Goran Milić.  


POTPISAN GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR
28. jan. 2016. godine

Nakon višemesečnih pregovora u prostorijama Unije poslodavaca potpisan je Poseban kolektivni ugovor za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije.
U ime SS PPDIV Srbije kolektivni ugovor je potpisao Dragan Zarubica, u ime "Unije poslodavca" Srbije Dragan Mijanović, a u ime Granskog sindikata UGS "Nezavisnost" Dejan Titović.
Kolektivni ugovor, kao rezultat pregovora, omogućuje zaposlenima povoljnijia prava u odnosu na Zakon o radu.
Tokom pregovora izvršeno je usklađivanja sa Zakonom o radu, a i pored svih teškoća zadržana su sva prava iz prethodnog Kolektivnog ugovora.
Sada nakon potpisivanja slede aktivnosti na dobijanju saglasnosti Vlade Republike Srbije za prošireno dejstvo Kolektivnog ugovora na sve poslodavce.

2022. V3.0