- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Vesti     Dokumenta     Galerija      Kontakt

SINDIKAT ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU, NAUCI, I KULTURI
V O J V O D I N E

Predsednica Đurđica Crvenko


            Đurđica Crvenko (51) je po struci pedagog-specijalista a zaposlena je na Filozofskom fakultetu, Odsek za filozofiju na radnom mestu stručnog sekretara. Od januara 1980. godine, kada se zaposlila, uključila se u sindikalnu organizaciju ustanove i svojim angažovanjem pomagala organizaciji i zaposlenima.
            Krajem devedesetih godina, kada je troje dece malo poodraslo, pojačano se uključuje u sve sindikalne aktivnosti i tada je izabrana za predstavnika Fakulteta u Gradski odbor sindikata zaposlenih na Univerzitetu Novog Sada.
            Sa željom poboljšanja života i rada zaposlenih a i stvaranja modernog sindikata preko kojeg bi se mogli ostvariti viši zajednički ciljevi, angažuje se na pripajanju Sindikatu obrazovanja Srbije i tom prilikom prikupila je 268 pristupnica.  Odluke sprovodi u potpunosti. Tako, prvi put u istoriji fakulteta Srbije, na osnovu Odluke Sindikata obrazovanja, u sastavu štrajkačkog odbora organizuje štrajk 2003. godine na fakultetu. Tom prilikom je u potpunosti imala podšku i odličnu saradnju kako sa zaposlenima tako i sa rukovodstvom Fakulteta.
Učestvovala je u pregovorima sa Ministarstvom prosvete i Vladom Republike Srbije. Tokom 2005. godine bila je u Radnoj grupi koja je pripremila Poseban kolektivni ugovor za visoko obrazovanje, koji je bio prvi PKU potpisan od strane Ministarstva.
Uspešno je završila seminar, u organizaciji Holandskog sindikata AOB, i stekla zvanje sindikalnog trenera. Učestvovala je na nekoliko seminara kao edukator.
U sledećem mandatnom periodu od strane Fakulteta izabrana je za člana Pokrajinskog  odbora sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kuluri Vojvodine, gde je izabrana i za člana Statutarnog odbora. Član je Odbora delatnosti visokih škola Srbije i   Republičkog odbora Sindikata obrazovanja Srbije, gde je izabrana za člana Nadzornog odbora Republičkog Sindikata obrazovanja Srbije.
Reformom visokog obrazovanja odnosno prelaskom na bolonjski proces na radnom mestu svi zaposleni svakim danom imaju sve više posla a sam tim i manje vremena. Zato Đurđica kaže "dan mi je kratak i često radim ceo dan kako bih uspela da jednak doprinos dam i radnom mestu i sindikalnim obavezama".
Kao najveću teškoću u sindikalnom radu nalazi u promeni svesti zaposlenih odnosno nespremnosti ljudi da prihvate novine; da menjaju i rade na sebi, obrazuju-usavršavaju- nadogradjuju se;  da rade na jačanju sposobnosti komunikacije i većoj toleranciji.
Spremna je da pomogne kada god je u mogućnosti, a ističe "cenim vredne, iskrene i poštene ljude i trudim se da takve saradnike imam oko sebe. Dobrom i iskrenom saradnjom lakše je doći do rešenja eventualno nastalih teškoća".
01.10.2009. je izabrana za sekretara Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Vojvodine.
31.03.2011. godine izabrana je za predsednika Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi Vojvodine za mandatni period 2011-2016. godine.

www.sonkvojvodine.org

Kontakt telefon je:
021/557-911
0646587522
0640277884

Saradnik: Gorana Secerov
kontakt telefon: 021/557-911 lokal 140 i 142

2019. V3.0