- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

-
Početna > Ekonomija > Statistika

1. TRŽIŠTE RADA

- ANKETA O RADNOJ SNAZI 

- ZARADE

- REGISTROVANA ZAPOSLENOST

- TROŠKOVI RADA

Stopa nezaposlenosti lica 15 i više godina

11,3%

III kvartal 2018.

Prosečne zarade

50.556 (neto)

Novembar 2018.

Registrovana zaposlenost

2.062.588 

Prosek 2017.

 

2. CENE

- POTROŠAČKE CENE

- PROIZVOĐAČKE CENE

 

3. POTROŠNJA, PRIHODI I USLOVI ŽIVOTA

- ANKETA O POTROŠNJI DOMAĆINSTAVA

- PRIHODI I USLOVI ŽIVOTA 

 

4. NACIONALNI RAČUNI

- KVARTALNI NACIONALNI RAČUNI

- GODIŠNJI NACIONALNI RAČUNI

- REGIONALNI NACIONALNI RAČUNI

 

5. STANOVNIŠTVO

- DEMOGRAFSKI INDIKATORI

- STATISTIČKI GODIŠNJAK

2019. V3.0