- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


O nama

LIČNA KARTA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE

Savez samostalnih sindikata Vojvodine nastajao je, uglavnom, u drugoj polovini 19.veka, u borbama radnika za veća prava i njihovom orgnaizovanju u radničke organizacije.

  Prvi oblici organizovanja radnika u Vojvodini zabeleženi su već uoči buržoasko-demokratske revolucije 1848/49.godine. Bila su to, uglavnom, zanatska društva i sezonski radnici u poljoprivredi.

  Prva radnička organizacija u Novom Sadu, "Potporna i putnička blagajna novosadskih tipografa", osnovana je 1867.godine, a na temelju dobre organizovanosti grafičkih radnika. U Novom Sadu je 1882.godine uspešno organizovan štrajk, u štampariji Arse Pajevića.

  Posle II svetskog rata, 5. maja 1945. godine, obnovljena je aktivnost Sindikata Vojvodine.
  U 2004.godini Savez samostalnih sindikata Vojvodine organizuju 15 samostalna sindikata formiranih za sve privredne grane i za uslužne i javne delatnosti, u koje je učlanjeno 275000 zaposlenih, što ga čini najvećom sindikalnom centralom u Vojvodini.

  Zaosleni se učlanjuju i ostvaruju osnovna prava člana i radno-pravnu zaštitu u preko 2000 sindikalnih organizacija, formiranih u preduzećima i drugim ekonomsko-pravnim subjektima.

  Učlanjavanje u samostalne sindikate je dobrovoljno i nije ničim uslovljeno.

  Za zastupanje interesa zaposlenih i zaštitu njihovih prava, formirane su opštinske-gradske organizacije Saveza samostalnih sindikata na nivou lokalne samouprave.

  Savez samostalnih sindikata Vojvodine je, kao organizacija zaposlenih, deo Saveza samostalnih sindikata Srbije, a svoju ulogu ostvaruje nezavisno od političkih stranaka, partija i pokreta, upotrebljavajući metode i sredstva sindikalnog delovanja i pregovaranja u odnosima sa poslodavcima i njihovim udruženjima, skupštinama, Vladom i drugim državnim organima i institucijama sistema, kao i saradnjom (na načelima uzajamnosti i solidarnosti) sa drugim sindikalnim centralama.

 

2017. V3.0