- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Vesti     Dokumenta     Galerija      Kontakt


SINDIKAT ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA VOJVODINE

ODRŽAN POKRAJINSKI ODBOR PRAVOSUDNIH ORGANA
20. nov. 2015. godine, Novi Sad

Proširena sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održana je 20. novembra 2015. godine u Novom Sadu, na kojoj su pored članova POS-a prisustvovali  i predsednici sindikalnih organizacija pravosudnih organa, te Slađanka Milošević – predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, Tomislav Stajić – sekretar Veća SSSV i Ivica Cvetković – predsednik Gradskog odbora pravosuđa Beograd.
Na sednici je razmatrano pored brojnih otvorenih pitanja položaj članstva i aktuelno stanje u pravosuđu, i konstatovano je da  je nedopustivo svako dalje urušavanje materijalnog i socijalnog položaja članstva. O sastanku u Ministarstvu pravde, održanog dana 18. novembra 2015. godine, prisutne je informisala Dragana Mitrović, predsednica Pokrajinskog odbora i Slađanka Milošević, predsednica Republičkog odbora. U ime Sindikata pravosuđa Srbije, pored Slađanke Milošević i Dragane Mitrović, ovom sastanku prisustvovali su i Dejan Stojisavljević, Dragoljub Kuridža i Ivica Cvetković. Sastanku su ispred Ministarstva pravde prisustvоvali ministar pravde Nikola Selaković i njegovi saradnici Dejan Carević, Slavica Jelača, Đorđe Cvetičanin i Nikola Savić. Tema sastanka je bio zahtev Sindikata pravosuđa za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i uslova rada. Međutim, jednostavno rečeno, sve što je Sindikat predložio odbijeno je. Predlog je da se zakaže sastanak sa premijerom Vlade RS zbog zanemarivanja pravosuđa, u nadi da će sastanak zakazati pre nego što pravosuđe, kao i drugi obustavi rad.
Članovi odbora su se međusobno informisali o aktivnostima u svojim organizacijama, i konstatovano je izraženo kolektivno nezadovoljstvo, i to oko donošenja Zakona o platama, Zakona o maksimalnom broju zaposlenih, neplaćanje prekovremenog rada, nemogućnost napredovanja nameštenika, nema zapošljavanja, nema nagrada za ostvarene rezultate rada, zatim oko donošenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, da li će biti otpuštanja sudskih izvršitelja, a da će njihove poslove preuzeti privatni izvršitelji.
U okviru tačaka dnevnog reda bilo je razmatranje i usvajanje Izmene i dopune Odluke o formiranju i sedištima za grad i i okružnih odbora na teritoriji APV i Izmene i dopune Odluke o broju, sastavu i načinu izbora članova Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine za mandatni period 2015- 2020. godine. Na sednici je izvršena i verifikacija dva nova člana Pokrajinskog odbora, te su izabrani predstavnici za Sekciju mladih SSSV i Sekciju žena SSSV ispred Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine.


Vlada usvojila odluku o maksimalnom broju zaposlenih
2. nov. 2015.

Na sednici Vlade ministrima je predočena odluka o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi. Uskoro će se tačno znati koliko zaposlenih u odnosu na 31. decembar 2014. mora da ima svaki državni organ i insitucija na svim nivoima.
Organi imaju rok od 60 dana da broj radnika svedu na dogovoreno.

Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je večeras da je bužetom za 2016. godinu predviđeno smanjenje troškova za fond plata u javnom sektoru za tri odsto, ali nije precizirao koliko će ljudi ostati bez posla. Opširnije


ODRŽANI IZBORI U SINDIKATU ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA VOJVODINE
2. mart 2015.

Izborna skupština Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održana je 02. marta 2015. godine u Novom Sadu. Za predsednika Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine, za mandatni period 2015 – 2020. godine, izabrana je Dragana Mitrović, predsednica Sindikalne organizacije Osnovnog suda Vršac.

Skupština je nakon razmatranja, usvojila Izveštaj o radu za prethodni mandatni period, kao i Program rada za mandatni period 2015 - 2020. godine.
Na Izbornoj skupštini izabran je član Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, kao i delegat za 21. Konferenciju SSSV iz Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine.


Viši sud u Subotici odlčuje i o mobingu
24. jun 2014. / Izvor: Dnevnik

SUBOTICA: Viši sud u Subotici od Osnovnog suda nasledio je osam predmeta koji se odnose na mobing. Usled ponovne promene nadležnosti i mreže sudova predmeti koji se odnose na zlostavljanje na radu i zaštiti od diskriminacije su sada u nadležnosti Višeg suda u Subotici.
U Osnovnom sudu u Subotici kažu da su prošle godine pet predmeta rešili koji su se odnosili na mobing.
- Po jedan predmet je odbijen, odbačen, u jednom predmetu stranka se odrekla daljeg postupka, zatim u jednom slučaju je stranka povukla tužbu, a kod jednog predmeta delimično je usvojen tužbeni zahtev. Predmeti su se uglavnom odnosili na to da radnik nije raspoređen na poziciju koju je trebalo, a možda cele priče ne dopiru do nas - objasnila je predsednica Osnovnog suda u Subotici Rozalija Tumbas. Opširnije 

 

2015. V3.0