- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

 

AKTUELNO

- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

- Zakon o zaštiti uzbunjivača, radna verzija

- Komentar na Nacrt Zakona o zaštiti uzbunjivača, januar 2014.god.

- Zakon o radu, ANALIZA, decembar 2013.god

- Zakon o radu, analiza ukratko, decembar 2013.godine

- Najnoviji predlog Ministarstva za izmene Zakona o radu, decembar 2013.

- Predlog Ministarstva rada za izmenu ZoR

- Анализа СССВ предлога Закона о изменама Закона о стечају, новембар 2013.

- Predlog Ministarstva privrede za izmenu Zakona o stečaju

 

 

2017. V3.0