- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Početna > Sekcije > Mladih > O nama

О НАМА

Секција младих Савеза самосталних синдиката Војводине (даље: Секција младих СССВ) основана је 21. децембра 2007. године, одлуком Већа СССВ, ради остваривања специфичних образовних, радних, професионалних, социјалних и синдикалних права и интереса младих чланова синдиката.

Полазећи од Програма СССВ, Секција младих СССВ се у свом деловању залаже за унапређење квалитета живота младих и остваривање њихових радних и синдикалних права, јачање улоге синдиката међу младима, ширење мреже и привлачење нових младих чланова синдиката, промовисање идеје ''једнаких могућности за младе'' и укључивање младих у синдикат на свим нивоима, промоција рада младих у друштву, повећање конкурентности младих на тржишту рада и пораст запослености међу младима, заштита права младих на радном месту, већа заступљеност младих у процесу одлучивања у синдикату и друштву уопште, синдикално и друго образовање младих, регионално повезивање и сарадња.

Ради остваривања прокламованих циљева Секција младих СССВ организује и предузима различите активности: информисање младих о радним, синдикалним и другим правима од значаја за њихов положај; образовање младих у области радних права, синдикализма и у другим областима од значаја за њихов положај; организовање семинара, трибина, округлих столова, радионице и других скупова; медијски наступи; припрема и реализација пројеката; међународно и регионално повезивање и сарадња младих; сарадња и повезивање са одговарајућим организацијама других синдикалних централа, удружењима, невладиним организацијама и сл. у циљу остваривања утврђених циљева.

Чланови Секције младих СССВ су запослени и незапослени људи старости од 15 до 35 година. Језгро Секције чине запослени - чланови Савеза самосталног синдиката Војводине, који обухвата 16 војвођанских градова и општина и 16 гранских синдиката, али значајан део чланства су и студенти и млади незапослени људи.

Секција младих СССВ сарађује са другим секцијама у оквиру Савеза самосталних синдиката Србије, секцијама младих других синдикалних централа, организацијама младих, удружењима грађана, студентским организацијама, као и са организацијама младих из иностранства.

Председника Секције младих СССВ именује Веће СССВ, а ову функцију тренутно обављају Симона Кокотовић и Жељка Јоргић Ђокић, стручне сараднице у СССВ.

 

2019. V3.0