- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Vesti     Dokumenta     Galerija      Kontakt

SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U SAOBRAĆAJU I VEZAMA VOJVODINE, INFORMACIJE O INICIJATIVAMA
29. 11. 2022. godine

Pokrajinski odbor Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine održao je sednicu na kojoj je razmatrao probleme zaposlenih u saobraćaju i mogućnosti za njihovo rešavanje, kao i pokrenute zahteve/inicijative Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Srbije: –prema Poslovnom udruženju drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd za otpočinjanje pregovora i zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora Samostalnog sindikata radnika saobraćaja i veza Srbije; i – prema Vladi Republike Srbije i resornim ministarstvima da se njihova delatnost izuzme od obaveze fiskalizacije. Takođe, tema sednice bio je i problem nedostatka profesionalnih vozača u Srbiji, njihov odlazak u inostranstvo, s kritičkim osvrtom na postojeće procedure u okviru obrazovanja i obuka za vozače. Deo sednice posvećen je razmatranju problema u oblasti rada, bezbednih i zdravih uslova rada i prava iz radnog odnosa, drugih aktuelnih pitanja od značaja za rad i delovanje sindikata. Na sednici Pokrajinskog odbora, kojom je predsedavao predsednik Miroslav Mihajlović uz prisustvo članova Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine, predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Gorana Milića i sekretara Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Srbije Ranka Božića, verifikovan je mandat novoizabranom članu Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine Luke Jerkića, predsednika Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata „Dunavprevoz“ D.O.O. Bačka Palanka.


IZBORNA SKUPŠTINA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U SAOBRAĆAJU I VEZAMA VOJVODINE JE MIROSLAVU MIHAJLOVIĆU POVERILA NOVI MANDAT
5. 2. 2020.

U sredu, 5. februara 2020. godine, u sali Radničkog doma „Svetozar Marković“ u Novom Sadu, održana je Izborna skupština Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine. Za predsednika Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine jednoglasnom odlukom izabran je Miroslav Mihajlović, dok je za sekretara imenovan Robert Šulc.
Skupštini su pored članova - delegata, prethodnog saziva i novog saziva, prisustvovali Tomislav Stajić, sekretar Veća SSSV i Ranko Božić, sekretar Republičkog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Srbije.
Učesnici Skupštine usvojili su izveštaj o radu Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine u proteklom petogodišnjem periodu i program rada za naredni mandatni period od  2020 - 2025. godine. Za predsednika Republičkog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Srbije predložen je dosadašnji predsednik Nebojša Mirović. Takođe, izabrani su i predstavnici sindikata u Republičkom odboru Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Srbije. Izborna skupština jednoglasno je predložila Gorana Milića za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Skupština je izabrala i delegata, Roberta Šulca, koji će pored izabranog predsednika Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine, Miroslava Mihajlovića, učestvovati u radu predstojeće Dvadesetdruge konferencije Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.


ODRŽANA VI. SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U SAOBRAĆAJU I VEZAMA VOJVODINE
11. maj 2018. godine.

Dana 11. maja 2018. godine u Novom Sadu održana je VI. sednica Pokrajinskog odbora zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine.

Pokrajinski odbor je informisan o najbitnijim aktivnostima Republičkog i Pokrajinskog odbora u periodu između dve sednice usmerenih ka rešavanju problema u poslovanju javnih i javno komunalnih preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave.

U daljem radu sednice, fokus je stavljen na problem masovnog odliva profesionalnih vozača u inostranstvo čime je ugrožen redovan prevoz putnika u gradskom i prigradskom, ali i u regionalnom i međunarodnom saobraćaju. Razlozi odlaska su izuzetno male zarade, koje su dodatno smanjene za 10% od 2014. godine, veoma teški uslovi za rad zbog starosti autobusa i drugi zakonski propisi.

Moguće rešenje ovog problema Pokrajinski odbor vidi u efikasnijem sistemu školovanja i obuke novih vozača, kontinuiranim ulaganjima poslodavaca u zaposlene pružajući im potrebne obuke i priliku da se usavršavaju i napreduju, ali i prilagođavanju zakonske regulative na način na koji su to učinile druge zemlje regiona. S ciljem poboljšanja materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih i smanjivanja zaostajanja u prosečnim primanjima u odnosu na zaposlene u javnom sektoru, Sindikat će se obratiti nadležnim organima sa zahtevom da se zarade u komunalnom sektoru za 2018. godinu koriguju – povećaju za 10%. Pokrajinski odbor takođe smatra da treba ukinuti privremenu zabranu zapošljavanja, jer u svim saobraćajnim preduzećima nedostaju vozači, a ne dobija se saglasnost od nadležnih institucija za novo zapošljavanje.

Nelojalna konkurencija i siva ekonomija zbog čega se urušavaju kompanije koje legalno posluju i državi plaćaju poreze i doprinose, bile su i jedna od tema na sednici Pokrajinskog odbora. U analizi problema, istaknuta je činjenica da je neophodno unapređenje prevencije i efikasnije sankcije.


AUTOTRANSPORTNIM PREDUZEĆIMA PRETI ODLAZAK VOZAČA


SARADNJA SINDIKATA U REGIONU
15. oktobar 2015. godine 

U Zagrebu, 15. oktobra 2015. godine, na inicijativu Zveze svodobnih sindikatov Slovenije – migrantska pisarnica – centrala sindikata vozača i prometa SPD sa sedištem u Ljubljani održan je sastanak predstavnika Zveze svodobnih sindikata Slovenije, Sindikata hrvatskog vozača i Samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju Srbije. U ime Zveze svodobnih sindikatov Slovenije, bio je prisutan Boris Perš. Ispred Sindikata hrvatskog vozača, sastanku je prisustvovao predsednik Miljenko Gočin. Predstavnici Delegacije Samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju Srbije bili su Ranko Božić i Miroslav Mihajlović.

Pored osnovne teme vezane za Radno zakonodavstvo, razgovarano je i o ukupnom stanju u drumskom saobraćaju, kao i o aktivnostima koje sindikati preduzimaju u tom smislu. Na kraju je ispoljen interes za razvoj i dalje proširenje i unapređenje saradnje na regionalnom planu, koja će se pre svega odvijati kroz pružanje međusobne podrške, kao i konkretnim inicijativama i programima.


Radna grupa za suzbijanje sive ekonomije u drumskom saobraćaju

Obaveštavamo vas da intenzivno i operativno radimo i delujemo na suzbijanju sive ekonomije u drumskom saobraćaju.
Uređenje poslovnog ambijenta, uspostavljanje konkurentnosti, stvaranje jednakih uslova za sve, suzbijanje sive ekonomije i korupcije su preduslov razvoja ekonomski održivog uređenog sistema usluga koji je u opštem interesu.

U prilogu su dokumenti:
1. Rešenje o obrazovanju Radne grupe za suzbijanje sive ekonomije u drumskom saobraćaju
2. Zapisnik sa sastanka Radne grupe za suzbijanje sive ekonomije u drumskom saobraćaju koji je održan 06.04.2015. godine
3. Predlozi i teme privrede koje smo kandidovali da se rešavaju u okviru predloga rešenja Radne grupe za suzbijanje sive ekonomije u drumskom saobraćaju
4. Zapisnik 2 R. grupe od 20.04.2015.
5. Zapisnik 3 R. grupe od 30.04.2015.
6. Zapisnik 4 R. grupe od 11.05.2015.
7. Izveštaj Radne grupe za suzbijanje sive ekonomije u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju 05.06.2015.
8. Izveštaj Radne grupe za suzbijanje sive ekonomije u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju 03.08.2015.


ODRŽANA DRUGA SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U SAOBRAĆAJU I VEZAMA VOJVODINE
15. jul 2015. godine

U sredu, 15. jula 2015. godine održana je druga sednica Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine.

Najveći deo sednice bio je posvećen radu formirane Radne grupe za suzbijanje sive ekonomije u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju čiji je zadatak, da definiše odgovarajuća zakonska i podzakonska rešenja koja će doprineti efikasnom uspostavljanju normativnog okvira za suzbijanje sive ekonomije. Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva finansija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva privrede, Uprave carina, Poreske uprave, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju Srbije, Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine i "Srbijatransport" a.d. Problemi u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju odnose se na nelegalni prevoz putnika, nepostojanje adekvatne carinske evidencije o obavljenim prevozima domaćih i stranih prevoznika, kao i nepropisno štampanje voznih karata. U svrhu procene rada Radne grupe, na sednici Pokrajinskog odbora razmatran je i usvojen Izveštaj Radne grupe za borbu protiv sive ekonomije u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju, i s tim u vezi, predlog mera za suzbijanje sive ekonomije.

U okviru tačaka dnevnog reda bilo je i razmatranje i usvajanje izveštaja sa ovogodišnjih radničko-sportskih susreta Samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju Srbije "Drumarijada 2015." Sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić, detaljno je informisao članove Pokrajinskog odbora o proteklom Petnaestom kongresu Saveza samostalnih sindikata Srbije. Na sednici je razmatran materijalno-socijalni položaj zaposlenih i verifikovan mandat novom članu Pokrajinskog odbora.


ODRŽANI IZBORI U SAMOSTALNOM SIND. ZAPOSLENIH U SAOBRAĆAJU I VEZAMA VOJVODINE
11. februar 2015.

Dana 11. februara 2015. godine u Novom Sadu održana je Izborna skupština Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine.

Nakon verifikacije mandata članova Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine, za predsednika Pokrajinskog odbora u mandatnom periodu od 2015. do 2020. godine, predložen je i jednoglasno izabran dosadašnji predsednik Miroslav Mihajlović - JGSP "NOVI SAD", Novi Sad. Za sekretara Pokrajinskog odbora imenovan je Robert Šulc - JP "AUTOPREVOZ", Kikinda.
Skupština je nakon razmatranja, usvojila Izveštaj o radu za protekli mandatni period i Plan rada za naredni mandatni period.
Na Izbornoj skupštini izabran je delegat za 21. Konferenciju Saveza samostalnih sindikata Vojvodine iz Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine, kao i članovi Republičkog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju Srbije. Za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine jednoglasno je predložen Goran Milić, a za predsednika Republičkog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju Srbije Nebojša Mirović.


 

2022. V3.0