- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Održana sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine
29. 6. 2023. godine

13. sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, kojom je predsedavao predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, održana je 29. juna 2023. godine na Paliću. Sednici je pored članova Veća, sekretara Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Tomislava Stajića, prisustvovao i sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović.

Na sednici Veća data je informacija o aktivnostima u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine između 11. i 13. sednice Veća SSSV na realizaciji delovanja Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u skladu sa Statutom SSSV i predviđenim Programom rada, a jedna od ključnih tema sednice o kojima se diskutovalo bile su aktuelne promene koje se odnose na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca i novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

Novim Zakonom o zapošljavanju stranaca sa stanovišta budućeg radnopravnog položaja radnika-stranaca ukida se dvojnost dozvola i ubuduće će postojati samo jedna i jedinstvena dozvola za boravak i rad stranaca; dalje, uvodi se institut „saglasnosti“ koji omogućava strancu promenu osnova rada i/ili promenu poslodavca; takođe moguće je i zapošljavanje stranaca na neodređeno vreme. Kako je saopšteno, predlog izmena i dopuna sadrže i loša rešenja – uvodi se i privremeno zapošljavanje, odnosno drugi oblik radnog angažovanja van radnog odnosa, samim tim bi strani radnici imali bolji tretman od domaćih radnika koji su neustavno radno eksploatisani u identičnim oblicima rada.

Najvažnije izmene Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu predstavio je Adam Šarić, pravnik u Savezu samostalnih sindikatа Vojvodine. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 35/2023) na snagu je stupio 07.05.2023. godine. Usvojen je 28. aprila 2023. godine, simbolično na Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu. Pomenuti Zakon u sistem zaštite prava radnika uvodi niz novina i u potpunosti je usaglašen sa evropskim standardima. U okviru prezentacije naglašeno je između ostalog da će uvođenjem novih mera i obaveza za poslodavca, novi Zakon unaprediti postojeći sistem bezbednosti i zdravlja na radu sa ciljem sprečavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Posebna tema sednice bili su vanredni pregovori o povećanju minimalne cene rada u Republici Srbiji krajem maja na inicijativu SSSS i UGS „Nezavisnost“ koji su prekinuti. Sindikati traže da vanredno povećanje „minimalca“ važi od 1. jula, a Vlada Republike Srbije u izvesnoj saglasnosti sa poslodavcima pristaje na dijalog pre vremena, ali za narednu 2024. godinu. Prema podacima Ministarstva za trgovinu, u februaru minimalna potrošačka korpa koštala je 50.299 dinara, petinu više od minimalca, a sada je već veća za četvrtinu od minimalne cene rada. Zakonom o radu je za utvrđivanje „minimalca“ nadležan Socijalno-ekonomski savet koji u pregovorima sa predstavnicima sindikata, poslodavaca i Ministarstvom za rad najkasnije do 15. septembra tekuće godine utvrđuje iznos za narednu godinu. Ako SES ne donese odluku u roku od 15 dana od početka pregovora, o visini cene minimalne cene rada odlučuje Vlada Republike Srbije u narednih 15 dana. Zakon predviđa i vanredno usaglašavanje, ako se poremete glavni parametri, pre svega inflacija i troškovi života.

U tematskom delu sednice su otvorena i razmatrana brojna pitanja na edukaciji i zaštiti prava zaposlenih kroz aktivnosti koje sprovode sindikati, sekcije žena i sekcije mladih u svojim sredinama. Članovi Veća su upoznati sa odgovorom koji je Statutarni odbor SSSV uputio Samostalnom sindikatu zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije po njihovim pitanjima. Iznošenje neutemeljenih optužbi i neproverenih i netačnih informacija u dopisima upućenim kako organima Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i članovima organa SSSV pojedinačno - od strane pojedinaca iz ovog Sindikata, ocenjeno je kao tendeciozno, sa jednim jedinim ciljem - da se dezavuiše dosledno delovanje SSSV i predsednika Gorana Milića lično. Ovakvo postupanje je neprihvatljivo i predloženo je i odlučeno da se do daljnjeg pitanja i predlozi koja dolaze od organa ili pojedinaca iz SS PPDIV ne stavljaju na dnevni red.

Dan ranije, 28. juna 2023. godine održana je 11. sednica Predsedništva SSSS na kojoj verifikovan izbor - sekretara Veća SSS za grad Zrenjanin i opštine, Tajdić Gorana i – sekretara Veća SSS opštine Stara Pazova, Kovačević Vladimira.

U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, 29. juna 2023. godine održan je i okrugli sto na temu:“Izmene Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije“, u cilju sagledavanja postojećeg statutarnog okvira i davanja preporuka za njegovo unapređenje. Okrugli sto, realizovan je u okviru implementacije projekta „ZAJEDNO SMO JAČI“, koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine realizuje u saradnji sa Sindikatom LO Zapadna Švedska, uz podršku Olof Palme Centra.

- Odgovor Statutarnog odbora na zahtev SSPPDIV Srbije


Održana zajednička sednica Republičkog i Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva, akcenat na položaju radnika
16. 6. 2023. godine

Na zajedničkoj sednici Republičkog odbora Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije i Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Vojvodine, kojoj su zajednički predsedavali Siniša Kostić, predsednik Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije i Duško Bojinović, predsednik Pokrajinskog odbora, u čijem radu su učestvovali predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i predsednik SSS grada Novog Sada i opština Vladimir Gvozdenović i sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Tomislav Stajić, razmatrane su aktuelne novosti u oblasti radnog prava, stanje i položaj radnika i mogućnosti njegovog poboljšanja.

Na današnjoj sednici, održanoj u Novom Sadu, na teme - najvažnijih izmena novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca; - nastavka pregovora za utvrđivanje nove minimalne cene rada zbog rasta inflacije između poslodavaca, sindikata i države; - i početku procesa izrade novog Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, govorio je predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić.

Na sednici je verifikovan mandat novoizabranoj članici Pokrajinskog odbora Jasmini Obradović, predsednici Saveza samostalnih sindikata opštine Bečej. Poseban fokus bio je na najnižim zaradama i radnicima koji u velikom broju slučajeva nemaju adekvatne mehanizme za zaštitu svojih prava iz radnog odnosa, sa akcentom na ugroženo pravo na kolektivno pregovaranje i vršenje pritiska na sindikalno organizovanje. Teme o kojima se raspravljalo i odlučivalo na zajedničkoj sednici bile su i razmatranje predloga i usvajanje odluke o raspisivanju konkursa za dodelu sindikalnih priznanja kolektivima i pojedincima koji pripadaju delatnosti zanatstva, usluga i preduzetništva, kao i odluke o obeležavanju 125 godina od prvog okupljanja zanatlija.


NALED predlaže izmenu Zakona o radu u vezi sa načinom korišćenja godišnjeg odmora, sindikalci oprezni
16. 6. 2023. godine, izvor: RTV.rs, Foto: Izvor: RTV screenshot

U svojoj knjizi mera za poboljšanje regulatornog okvira za poslovanje NALED predlaže ukidanje obaveze da zaposleni prvi deo odmora moraju da iskoriste u trajanju od najmanje dve nedelje, bez prekida.
Dogovorna poslovna politika ili poštovanje zakona o radu? Čini se da je češće ovo prvo, što poslodavce stavlja pod lupu inspekcijskog nadzora.

Upravo to je jedan od glavnih razloga za inicijativu za izmene Zakona o radu u vezi sa pitanjem korišćenja godišnjeg odmora koju je pokrenuo NALED.

"Zakon sada propisuje da vi prvi deo odmora morate da koristite u trajanju od dve nedelje neprekidno. Naš predlog je da umesto reči 'prvi' u zakonu piše 'jedan deo' tako da možete i taj prvi deo da koristite u kraćem periodu ako vam je to potrebno", objašnjava Ivan Radak iz NALED-a. OPŠIRNIJE


RADNI DOGOVOR POVODOM IZMENA I DOPUNA STATUTA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE
14. 6. 2023. godine

Čelnici Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, predsednik Goran Milić i sekretar Veća Tomislav Stajić organizovali su radni dogovor – u sredu, 14. juna 2023. godine u Novom Sadu, sa predsednicima samostalnih sindikata Srbije organizovanih za teritoriju AP Vojvodine i – u četvrtak, 15. juna 2023. godine u Novom Sadu, sa predsednicima saveza samostalnih sindikata na teritoriji AP Vojvodine povodom predstojećih izmena i dopuna Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije.

U okviru početka procesa izrade novog Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, predsednici granskih sindikata, gradskih i opštinskih veća saveza samostalnih sindikata u AP Vojvodini bili su u prilici da se informišu o ovom procesu i razmene početne stavove, mišljenja i interese koje zastupaju po pitanju ove teme.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić rekao je da je Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije izabralo Radnu grupu za izradu Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije. Radna grupa je održala pripremni sastanak, a prvi radni sastanak planiran je za 03. jul 2023. godine.

Kako je rečeno na sastanku, predsednici granskih sindikata, gradskih i opštinskih veća saveza samostalnih sindikata u AP Vojvodini moći će na Okruglom stolu u organizaciji Saveza samostalnog sindikata Vojvodine, posvećenom izmenama i dopunama Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, 29. juna 2023. godine na Paliću, da daju svoje načelne i konkretne predloge i sugestije za uređenje postojećeg statutarnog okvira i preporuke za njegovo unapređenje.


SASTANAK PREDSEDNIŠTVA DKMT
14. 6. 2023. godine

U utorak 13. juna, u prostorijama SSSV u Novom Sadu, održan je sastanak proširenog tipa Predsedništva sindikata Evroregije Dunav - Kriš - Moriš - Tisa, kome su prisustvovali predstavnici sindikata CNSLR Fratia iz Rumunije na čelu sa predsednicom Danielom Lazarovici, sindikata MSZOSZ Južne regije iz Mađarske, na čelu sa predsednicom Aniko Lajosne, kao i predstavnici  SSS Vojvodine, na čelu sa predsednikom Goranom Milićem, koji trenutno obavlja i funkciju predsedavajućeg Sindikata Euroregije DKMT.

Sastanak je počeo minutom ćutanja i odavanjem počasti preminulim kolegama iz Rumunije, Lakrimi Bolca i Živanu Tovladiatu. Predsednik SSSV Goran Milić, uputio je u ime organizacije saučeće porodicama i prijateljima preminulih. Kako je predsednik naveo, pandemija virusa Kovid 19, pored toga što je odnela mnoge živote, otežala je i funkcionisanje Evroregije DKMT, ali je istovremeno pokazala da je dobrosusedska saradnja više nego potrebna. „To je prilika da razmenimo pozitivna iskustva i znanja i da ih implementiramo u naše organizacije jer se suočavamo sa sličnim problemima i imamo iste ciljeve.“ istakao je Milić. Mnogobrojni zajednički projekti koji su u proteklom periodu realizovani, razmena iskustva, informacija i praksi, kao i međusobna pomoć, podrška i solidarnost samo su jedan od ishoda dugogodišnje saradnje i udruživanja u zajedničkoj borbi za veća radnička prava, društveni i ekonomski razvoj.

Učesnici sastanka razgovarali su o trenutnoj situaciji u sindikatima svojih zemalja, o aktuelnim dešavanjima na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, o izazovima sa kojima se suočavaju kao i o mogućnostima za dalje zajedničke aktivnosti i saradnju. Razgovaralo se o budućem funkcionisanju i radu DKMT-a, o zajedničkim projektima i načinu njihovog finansiranja. Ocenjeno je da treba nastaviti sindikalnu prekograničnu saradnju i povezivanje sindikata u okviru Euroregije, uprkos izazovima sa kojima se susreću sve tri zemlje.

Dogovoreno je da se Predsedništvo DKMT-a sastane jednom godišnje, svaki put u drugoj zemlji, a ukoliko se obezbede finansijska sredstva, da se organizuju seminari za predstavnike sindikata triju zemalja. Na sednici Predsedništva DKMT sumirana je aktivnost ove organizacije u privlačenju finansijskih sredstava iz evropskih fondova za projekte prekogranične saradnje i predstavljeni su novi projeti i teme u oblastima od zajedničkog interesa za naredni period.

Regionalna sindikalna saradnja Evroregije Dunav-Kriš-Moriš-Tisa, osnovana je 1997 godine u Subotici potpisivanjem Sporazuma o sindikalnoj saradnji sa ciljem podržavanja i podsticaja zajedničkih aktivnosti iz oblasti sindikalnog delovanja i radno-pravne zaštite članstva. Čine je četiri županije iz Rumunije (Timiš, Hunedoara, Arad i Karaš Severin), četiri županije iz Mađarske (Bač-Kiškun, Čongrad, Bekeš i Jas-Naškun-Solnok) i AP Vojvodina iz naše zemlje.


ARHIVA VESTI

2022. V3.0