- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Minimalac će ove godine u odnosu na prošlu biti veći za 14,3 odsto.
25. 1. 2023. godine, izvor: RTV,
To znači da je cena radnog sata 230 dinara, dok je podsetimo, lane iznosila 201,22 dinara. U proseku, minimalac će u srbiji ove godine biti 40 hiljada 20 dinara, 5 hiljada više nego prošle godine. Saznajemo može li to popraviti položaj radnika i može li se iznos minimalca korigovati ponovo, u skladu sa prilikama u zemlji i šire.


Poseta partnera iz sindikata LO-Zapadna Švedska SSS Vojvodine
10-13. 1. 2023. god. izvor: RTV

Početak 2023. godine, od 10. do 13. januara, u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine je obeležila radna poseta sindikalnih kolega iz “LO-Zapadna Švedska” sa kojim pokrajinski samostalni sindikat zajednički sprovodi projekte već duži niz godina. Tokom četvorodnevne posete upriličeno je niz poseta i sastanaka sa članovima sindikata, rukovodstvom firmi, predstavnicima sindikata i lokalne vlasti. “Prvog dana boravka smo zajedno razmatrali rezultate aktivnosti koje smo u okviru Projekta sproveli u prethodnoj godini, zavidne rezultate na edukaciji članstva, razvoju mreže sekcije žena i postizanja rodne ravnopravnosti, pomaku u sradnji sa drugim organizacijama civilnog društva, kao i o ključnim pitanjima na kojima treba da se fokusiramo u predstojećem periodu. Shodno tome smo sačini plan aktivnosti za 2023. godinu, kojim planiramo da realizujemo ukupno 15 aktivnosti u saradnji sa sindikatom “LO-Zapadna Švedska”, uz finansijsku podršku Međunarodnog centra “Olof Palme” kaže za RTV sekretar Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Tomislav Stajić.

U želji da kolegama iz Švedske više približimo sindikalni rad, stanje socijalnog dijaloga i izazove sa kojima se radnici i sindikalni predstavnici suočavaju u Vojvodini, tokom drugog i trećeg dana boravka organizovane su posete fabrikama i većima SSS u Kikindi i Somboru.

„Tokom poseta kompanija “Tisza Automotive”, proizvodnom pogonu u Kikindii i “Magna Siting” u Odžacima, razgovarali smo sa sindikalnim predstavnicima i rukovodstvom u ove dve kompanije. Iako je reč o dve relativno mlade sindikalne organizacije, u obe kompanije je postignut dobar socijalni dijalog sa menadžmentom i potpisan kolektivni ugovor sa poslodavcem kojim se dodatno štite prava svih zaposlenih. Tokom razgovora je istaknuto da situacija svakako nije idealna jer u obe kompanije, zbog izuzetno povećanog obima potražnje za proizvodima postoji problem sa radnim vremenom, radom u smenama i prekovremenim radom, koji otežava radnicima da uspostave balans između radnih obaveza i privatnog života. Kolege iz Švedske su iznele njihova iskustva, na koji način su on rešili slične probleme u Švedskoj, ističući da rešavanje problema prekovremenog rada i uslova na radu će imati podjednako benefite i za zaposlene i za poslodavce. U obe kompanije predstavnici sindikata i menadžmenta su se složili da će se na rešavanju ovih pitanja intezivno raditi u predstojećem periodu kako bi se poboljšali uslovi rada, a da poslodavci ne bi imali problema sa učestalom potrebom za pronalaženjem novih radnika, njihovom obukom i inkluzijom u poslovni ambijent fabrike“ dodaje Stajić .

U razgovorima sa rukovodećim ljudima sindikalnih veća Saveza samostalnih sindikata u Kikindi i Somboru razmenjena su iskustva o sindikalnom radu, pre svega o iskustvima na koji način može da se unapredi socijalni dijalog sa lokalnom vlašću, kao i o stalnom zadatku sindikata na povećanju broja članova i boljoj organizovanosti i zaštiti radnika.

Takođe, u Somboru je upriličen razgovor sa novim gradonačelnikom grada i njegovim saradnicima. Razgovor se odnosio o oblicima sindikalne i političke saradnje po švedskom modelu, sa posebnim osvrtom na to kako se region mora razvijati da bi se privukle kompanije i otvorila nova radnamesta.
ARHIVA VESTI

2022. V3.0