- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Jesenji ciklus edukacije sindikalnog članstva
29. 9. 2022. godine

Održavanjem jednodnevnih obrazovnih seminara u Bečeju (27. septembra) i Senti (29. septembra) uspešno je započeta realizacija jesenjeg ciklusa seminara sa članovima sindikalnih organizacija sa teritorije Vojvodine. Odaziv aktivista na seminarima bio je dobar, a učesnici su još jednom pokazali spremnost da sticanjem novih znanja poboljšaju položaj radnika i unaprede aktivnosti sindikata. Pravnik Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je prisutnima predočio najznačajnije odredbe Zakona o radu, najčešća otvorena pitanja u njegovoj primeni, kao i tokom kolektivnog pregovaranja. Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je kroz predavanja i aktivnu diskusiju sa članstvom razgovarao o trenutnoj snazi i slabosti sindikata, svakodnevnim problemima u organizovanju i delovanju sindikata, kao i o sindikalnoj strategiji na povećanju broja članova.

U dogovoru sa predsednicima opštinskih Veća SSS u narednom periodu biće održano još pet jednodnevnih seminara na teritoriji Vojvodine. Seminare sprovedimo u okviru Projekta “Zajedno smo jači”, koji zajedno realizuju Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO-zapadna Švedska, a uz finansijsku podršku Olof Palme Internacionalnog centra.


Deseta sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine održana u Ivanjici
21. 9. 2022. godine

Deseta sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine održana je 21. septembra 2022. godine u Ivanjici. Sednicom je predsedavao Goran Milić, predsednik SSSV, a centralna tema dnevnog reda bio je materijalni položaj zaposlenih i zarade.
Opšti je zaključak svih članova Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine da je nova minimalna cena rada uvećana u odnosu na sadašnju za 14,3% usložila i onako kompleksnu situaciju radnika u Republici Srbiji i dovela do borbe za prostu egzistenciju zaposlene koji primaju najniže zarade. Tokom sednice konstatovano je da će povećanje minimalne zarade za sledeću godinu na 40.020 dinara, i dalje manje od minimalne potrošačke korpe i usled rasta inflacije, ostaviti radnice i radnike u riziku od siromaštva. U kontekstu iznetog, članovi Veća SSSV nezadovoljni povećanjem minimalne zarade ukazali su i na izvesnu realnu mogućnost organizovanja generalnog protesta.
Na sednici, verifikovani su mandati novoizabranih članova Veća SSSV Milana Vejnovića, predsednika Odbora delatnosti kulture Vojvodine i Bojana Jocića, predsednika PO SS PPDIV Vojvodine. Za kandidata za člana Statutarnog odbora SSSS predložen je Adam Šarić, diplomirani pravnik i stručni saradnik za radnopravnu zaštitu i rad sa sindikatima u SSSV.
Kao deo projekta koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO iz Švedske sprovode uz podršku Olof Palme Centra, dana 22. septembra 2022. godine u Ivanjici održan je seminar na temu:“Pravedna tranzicija i aktuelnosti iz delokruga rada MOR-a“. Uvodničar u temu bio je Jovan Protić, Nacionalni koordinator MOR-a za Republiku Srbiju. Učesnici seminara su kroz edukativnu postavku i interaktivnu diskusiju imali mogućnost da prošire i usvoje nova saznanja u ovom području.


U KIKINDI ODRŽANA SEDNICA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U AGROINDUSTRIJSKOM KOMPLEKSU VOJVODINE
19. 9. 2022. godine

U prostorijama Saveza samostalnih sindikata za grad Kikindu i opštine Čoka, Nova Crnja i Novi Kneževac, dana 19. septembra 2022. godine održana je sednica Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u agroindustrijskom kompleksu Vojvodine.
U radu sednice, pored članova Pokrajinskog odbora, učestvovali su predsednik i sekretar SSSV, Goran Milić i Tomislav Stajić; predsednik SSS grada Kikinde Ilija Drljić, zatim Bojan Jocić predsednik Pokrajinskog odbora SS PPDIV, kao i članovi Gradskog odbora SS AIK-a za grad Kikindu.
U fokusu sednice bila je informacija o održanim sastancima sa predstavnicima Republičkog odbora SS PPDIV Srbije u Beogradu i Novom Sadu, koji su veliki pomak u dosadašnjim aktivnostima i nastojanjima da se ponovo odnosi normalizuju na svim nivoima. Rezultat tih sastanaka i dogovora je da se potpiše Sporazum između Samostalnog sindikata zaposlenih u agroindustrijskom kompleksu Vojvodine i Samostalnog sindikata PPDIV Srbije koji će urediti tekuće funkcionisanje do konačnog ujedinjenja, do kraja tekućeg mandatnog perioda. S tim u vezi, predsednik Pokrajinskog odbora SSPPDIV Bojan Jocić, biće redovno pozivan na sednice POS zaposlenih u AIK Vojvodine.

U daljem radu sednice, predsednik SSSV Goran Milić informisao je prisutne o održanoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta RS na kojoj je doneta odluka o visini minimalne cene rada koja će od 1. januara 2023.g. iznositi 230 dinara po satu odnosno 40.020, dinara mesečno. Sindikati su zahtevali da minimalna zarada bude izjednačena sa minimalnom potrošačkom korpom, međutim i ovaj put je degradirana funkcija sindikata i značenje socijalnog dijaloga, jer se unapred znao ishod pregovora.

 

 


ARHIVA VESTI

2022. V3.0