- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 TRADICIONALNI PRIJEM ZA NOVINARE U SSSV
30. 12. 2022. godine

Savez samostalnih sindikata Vojvodine je već tradicionalno, organizovao  Novogodišnji prijem za novinare i predstavnike medija koji prate  rad ove Organizacije.

Uz  reči zahvalnosti medijima i novinarima koji prate i izveštavaju o radu Saveza samostalnih sindikata Vojvodine , kao  najveće  reprezentativne  sindikalne centrale u Pokrajini Vojvodini,  predsednik SSSV Goran Milić se osvrnuo na dva segmenta iz rada  Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Saveza samostalnih sindikata Srbije u celini, koji su obojili ambijent u kome rade i deluju radničke organizacije : najpre na pregovore oko minimalne cene rada a zatim i na  nepostizanje konsenzusa na Pokrajinskom Socijalno-ekonomskom savetu  po pitanju  preporuke Pravobranilaštvu APV za odustajanjem od troškova u presudama po sporovima zaposlenih sa minimalnom zaradom , za naplatu toplog obroka i regresa.

Milić je podsetio da je Savez samostalnih sindikata Srbije, smatrajući da je ispunjen uslov za pregovore o  novom iznosu minimalne cene rada za tekuću godinu , inicirao iste – ali socijalni partneri nisu pregovore prihvatili, iz formalnih razloga – Vlada RS je dugo bila u tehničkom mandatu.

Sada imamo situaciju da je minimalna cena rada koju je posle neuspešnih pregovora, utvrdila Vlada RS za 2023.godinu već obezvređena i zvačnom stopom inflacije, a još više realnim rastom osnovnih životnih troškova, tako da i pre početka primene ima neprihvatljivo „kaskanje“ za minimalnom potrošačkom korpom.

Na sastanku koji je SSSS imao sa predstavnicima Vlade , dato je načelno  obećanje  da će se pregovori voditi po  konstituisanju  SES  RS   u novom sastavu .

Takođe je  izražena spremnost  na razgovore o izmeni Zakona o radu kojim bi  se obezbedila  zaštita sindikalnih predstavnika po samom zakonu, a ne da ona zavisi od  volje poslodavaca i  da bude vezana samo za zaštitu od  otkazivanja ugovora o radu ili stavljanja u nepovoljniji položaj, samo za sindikalno delovanje .

Potpredsednik SSSV, Vladimir Gvozdenović je  naglasio da je zbog budućnosti  društva , neophodno da  se sa deklarativne pređe na  stvarno socijalno-odgovornu politiku u državi , odnosno  da ne treba samo  ulagati u strane investitore i  poslove za jevtinu radnu snagu koje oni donose  i igrati na kartu da umesto  naših mladih ljudi koji odlaze mogu da se angažuju radnici sa srednjeg i dalekog istoka.

Na kraju, su Milić i njegovi saradnici  čestitali Novu godinu građanima, zaposlenima i članovima Sindikata uz želju da se okonča rat u Ukrajini , da  pandemija postane  prošlost  i  da krene  ekonomski i svaki drugi oporavak i boljitak .

Pokrajinski Sindikat traži novi iznos minimalca
30. 12. 2022. godine, izvor: Dnevnik.rs, foto: F. Bakić

Minimalna zarada koja ne pokriva troškove potrošačke korpe i odluka Kasacionog suda da topli obrok i regres čine zaradu spremačicama u osnovnim i srednjim školama obeležili su godinu na izmaku, rečeno je juče u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine, gde je na konferenciji za novinare istaknuto da sindikat zahteva hitno razgovore o novoj ceni rada jer su minimalac od 40.000 dinara od 2023. godine obezvredili visoki troškovi života.

- Još nam je minimalna zarada oko 35.000 dinara, dok je u junu potrošačka korpa bila 51.348 dinara. Svedoci smo svakodnevnih poskupljenja i novi iznos minilaca od 40.000 dinara od Nove godine neće pokrivati ni osnovne životne potrebe - kazao je predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, rekavši da sindikat nema podatak o tome koliko zaposlenih radi za ovaj iznos, ali da 35.000 dinara, prema sindikalnim procenama, prima ogroman broj zaposlenih. OPŠIRNIJE


Lačhi rjat Vojvodino - 27.12.2022.

Gosti:
Gvozdenović – od 51:36 min.
Stajić – od 56:53 do 58:48 min.


Održana sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine
22. 12. 2022. godine

Veće Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je održalo 22. decembra 2022. godine Jedanaestu sednicu. Sednicom je predsedavao predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić, a sednici je prisustvovao i sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, Zoran Mihajlović.

Na sednici je izvršena verifikacija novoizabranih članova Veća, Žarka Nikolića, predsednika Gradskog odbora SS PPDIV Novi Sad i Nataše Kuzmanović, predsednice Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata Podunavlje-Beočin AD Beočin. Na dnevnom redu sednice je bila informacija o aktivnostima Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u periodu između 9. i 11. sednice Veća, u okviru koje su navedeni najvažniji segmenti rada, delovanja i ostvarivanja programskih ciljeva i zadataka Saveza.

Ključne tačke dnevnog reda ove sednice odnosile su se na materijalno-finansijski položaj zaposlenih i, u vezi s tim, aktivnostima Saveza samostalnih sindikata Srbije radi poboljšanja istih. U obrazloženju ove tačke dnevnog reda istaknuto je da su cene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju porasle u Srbiji u novembru 2022. za 1,0 posto u odnosu na oktobar, a na godišnjem za 15,1 procenat, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. U poređenju sa decembrom 2021. godine, inflacija je u novembru zabeležila rast od 14,6 odsto. Povećanje cene energenata poput električne energije i prirodnog gasa, neminovno će dovesti do daljeg rasta inflacije i poskupljenja troškova života što istovremeno podiže i nezadovoljstvo radnika. Na inicijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije 08.12.2022. godine održan je sastanak predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Srbije na kome se razgovaralo o o aktuelnim problemima sa kojima se susreću radnici, kao i o načinima da oni budu prevaziđeni. Saopšteno je da je ukazano na problem zarada koje, uprkos evidentnom rastu, ne uspevaju da bitno utiču na standard radnika i dostignu rast inflacije, kao i na neophodnost da se, u skladu sa Zakonom o radu, ponovo pregovora o visini minimalne zarade, čije je povećanje i pre primene anulirala do sada dostignuta stopa inflacije; neadekvatan odnos pojedinih poslodavaca prema sindikatima i sindikalnim predstavnicima, kao i o sve češćoj praksi da poslodavci formiraju svoje sindikate; nedostatak socijalnog dijaloga i nepostojanje kolektivnih ugovora.

Takođe teme o kojima se o kojima se raspravljalo i odlučivalo na jučerašnjoj sednici bile su i razmatranje stanja unutar sindikata u zastupanju interesa i zaštite prava članstva; strateški prioriteti delovanja; ostvarivanje društvenog uticaja i učešće sindikata u procesima odlučivanja.


Održan sastanak sa inspekcijom rada na temu stanja radnih prava, bezbednosti i zdravlja na radu
15. 12. 2022. godine

Sastankom je predsedavao predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić, a sastanku je, pored članova Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, prisustvovala dr Ljiljana Stojšić, načelnica inspekcije rada za Južnobački okrug, kao i Katica Racić – Koordinator odseka inspekcije rada za Srednjobanatski Upravni Okrug i Dražen Radaković, šef Odseka inspekcije rada za Severnobanatski Okrug.

Govoreći o nadležnostima inspektorata, načelnica inspekcije rada za Južnobački okrug, dr Ljiljana Stojšić je naglasila da inspektorat za rad obavlja inspekcijske poslove i s njima povezane stručne poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, koji se odnose na redovni, vanredni, kontrolni i dopunski inspekcijski nadzor, a koji obuhvata i inspekcijske nadzore povodom smrtnih, teških, kolektivnih i lakih povreda na radu. Dodala je da su aktivnosti Inspektorata za rad u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu usmerene ka suzbijanju rada na „crno“, smanjenju broja povreda na radu i radno-pravnoj zaštiti zaposlenih i radno angažovanih lica (neisplata zarada, nedostajanja obračuna zarade, diskriminacija, prekovremeni rad i dr.). Inspekcija rada vrši nadzor nad primenom zakona, drugih propisa o merama i normativima bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim merama koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, standarda i opšte priznatih mera u delu kojim se uređuju pitanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Poslove obavlja 17 inspektora rada Odeljenja inspekcije rada u Novom Sadu. Prema rečima načelnice Stojšić, prilikom kontrole registrovanih privrednih subjekata, od januara do novembra ove godine, 319 lica je zatečeno na faktičkom radu „radu na crno“ a utvrđena su i 32 neregistrovana privredna subjekta. Ukupno je registrovano 19 povreda na radu, od kojih jedna sa smrtnim ishodom, jedna kolektivna, jedna teška sa smrtnim ishodom, 15 teških i jedna laka povreda. Tokom izlaganja načelnica je istakla problem sa kojima se susreću inspekcije rada u vezi sa: - zabranom zapošljavanja u javnom sektoru; - neformalnog zapošljavanja u sektoru poljoprivrede, usled sezonske prirode poslova u ovoj oblasti; - neregularnom zapošljavanju stranaca.

U konstruktivnom razgovoru prisutni su, kroz sveobuhvatnu analizu saradnje između sindikata i inspekcijskih organa, izdvojili glavne probleme sa kojima se suočavaju u oblasti radnih prava, bezbednosti i zdravlja na radu i pokrenuli pitanja kako bi se sagledali nedostaci u ovoj oblasti i preduzele aktivnosti na njihovom otklanjanju i poboljšanju stanja u ovim oblastima rada. Po pitanju rada inspektorata ocenjeno je da su se aktivnosti inspekcija rada intenzivirale, ali i da kapaciteti inspektorata rada treba da se povećaju popunjavanjem upražnjenih radnih mesta i obezbeđivanjem neophodne opreme i obuke, boljih uslova rada i vrednovanja rada inspektora. Unapređenje već postojećeg zakonskog okvira i dosledno sprovođenje propisa je moguće isljučivo uz sinergiju svih važnih aktera društva, usaglašenosti stavova i spremnosti države – zaključeno je na sastanku sindikata i inspektorata rada.

Sastanak je održan kao deo projekta koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO iz Švedske sprovode uz podršku Olof Palme Centra.


PREMINULA PREDSEDNICA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA OPŠTINE BEČEJ
LJILJANA TANASKOVIĆ-JOVIĆ

14. 12. 2022. godine

LJILJANA TANASKOVIĆ-JOVIĆ, predsednica Saveza samostalnih sindikata za opštinu Bečej i članica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, preminula je juče, 13.

Decembra. Ljiljana je rođena 1965.godine, po zanimanju je bila diplomirani ekonomista, a ceo radni vek – od 1985.godine, je provela u Kompaniji Naftna industrija Srbije (poslednja pozicija: glavni specijalista za ekonomiju u Pogonu za pripremu i transport nafte i gasa u Bloku istraživanje i proizvodnja).

Opredeljenost za sindikalni aktivizam, Ljiljana je pokazivala od prvog zaposlenja, tako da je ceo radni vek bila član sindikata a zatim i vrlo istaknuti aktivista, najpre u Kompaniji u kojoj je radila a zatim i u Savezu samostalnih sindikata. Za predsednika Saveza samostalnih sindikata opštine Bečej prvi put je izabrana 2014.godine a zatim i na redovnim izborima 2015. i 2020.godine. Svo to vreme je i član Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

Ljiljana ostaje upamćena kao osoba posvećena i predana sindikalnim idejama i ciljevima.

Iza sebe je ostavila supruga, kćerku, sina i unuku.

Sahrana naše drage Ljiljane je danas, 14.decembra na Pravoslavnom groblju u Bečeju u 13 časova.


TRIBINA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA
9. 12. 2022. godine

Sindikat i organizacije civilnog društva u zajedničkoj borbi na izgradnji boljeg društava za sadašnje i buduće generacije.
U susret Međunarodnom danu ljudskih prava, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je održana Tribina o stanju ljudskih prava u Srbiji, na kojoj su pored sindikalaca učešće uzeli predstavnici organizacija civilnog društva: Fondacija Centar za Demokratiju, A11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, ERA – Udruženje za jednaka prava LGBT, Udruženje gradjanki „FemPlatz“, Beogradski centar za ljudska prava i predstavnici Kancelarije visokog komesara UN za ljudska prava (OHCHR) i Međunarodnog centra Olof Palme.
Pored iznošenja trenutne situacije i problema u ostvarivanju radničkih prava, prisutni su ukazali na to sa kakvim se problemima građanke i građani Srbije susreću u ostvarivanju prava na život i rad bez svakog oblika diskriminacija, prava na dostojanstven životni standard, dostupnu socijalnu zaštitu, zdravstvo, obrazovanje, prava na slobodu udruživanja, misli i govora. Posebno je ukazano na činjenicu da se smo kao drušvo suočeni sa velikim izazovima, da su ljudska prava, demokratija i vladavina prava pod velikim pritiskom.
Iako je Srbija na normativnom planu poslednjih godina ostvarila izvesne pomake, usvajanjem niza zakona i strategija, prisutni su istakli da za ostvarivanje pomaka nije dovoljan samo normativni okvir, već da uz jasne, nedvosmislene pravne norme moraju postojati i mehanizmi za implementaciju istih, kao i primena odgovornosti za njihovo nesprovođenje.
Učesnici su se složili da je Tribina još jedan korak na smanjenju predrasuda i jačanju saradnje između sindikata i organizacija civilnog društva, jer postoje i razlozi i zajednički interes da se ista ojača i unapredi – obuhvatajući što širi spektar društvenih grupa, a sve u cilju da se izborimo za bolje društvo koje karakteriše dostojanstvo, sloboda i pravda za sve, odnosno, jednakosti svih i šansa za sve - Da niko ne ostane po strani.


Tribina o stanju ljudskih prava u Srbiji u petak u Radničkom domu
9. 12. 2022. godine, izvor: 021

Tribina povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, održaće se u petak, 9. decembra u zgradi Radničkog doma, Bulevar Mihajla Pupina 24.
Na tribini će učestvovati predstavnici istaknutih organizacija civilnog društva, koje su posvećene unapređenju i borbi za ljudska prava, a koji će u otvorenoj diskusiji sagledati opštu sliku o nivou ostvarenosti ljudskih prava u Srbiji.
Govoriće: Nataša Vučković, generalna sekretarka Fondacije Centar za demokratiju Danilo Ćurčić, programski koordinator Inicijative A11 Biljana Ginova, menadžerka za javno zagovaranje Udruženja za jednaka prava LGBT Biljana Janjić, izvršna direktorka Udruženja građanki FemPlatz Jelena Ilić, viša savetnica integracije u Beogradskom centru za ljudska prava Aleksandra Petrović, saradnica za ljudska prava u Kancelariji visokog komesara UN za ljudska prava Uvodna obraćanja daće predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić i programska menadžerka Olof Palme Centra Emira Mešanović. Tribina se organizuje u okviru projekta "Zajedno smo jači", uz finansijsku podršku Medunarodnog centra Olof Palme.
Počinje u 11 časova.


ARHIVA VESTI

2022. V3.0