- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


IZVEŠTAJ SA PRVE SEDNICE POKRAJINSKOG ODBORA SS PPDIV
24. 11. 2022. godine

Dana 24. novembra 2022. godine, u Novom Sadu, održana je prva sednica Pokrajinskog odbora sindikata poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Vojvodine. U radu sednice, pored članova Pokrajinskog odbora, učestvovali su predsednik i sekretar SSSV, Goran Milić i Tomislav Stajić, kao i predsednik i sekretar Republičkog odbora SS PPDIV Srbije, Živorad Kolarević i Milisav Đorđević.
Predsednik Pokrajinskog odbora, Bojan Jocić, ukratko je informisao prisutne o održanoj Izbornoj skupštini. Pokrajinski odbor konstituisan je 26. avgusta 2022. g. na osnovu Odluke Republičkog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije. Prisutni članovi doneli su jednoglasno odluku da Pokrajinski odbor čine predsednik i 20 članova (ukupno 21), da je verifikovan izbor 14 članova, i usvojena su Pravila o radu.
Izveštaje o radu i informacije o aktulenom stanju u sindikalnim organizacijama, podneli su pojedinačno svi članovi Pokrajinskog odbora, koji su istakli da se uglavnom poštuju odredbe potpisanog kolektivnog ugovora kod poslodavca u vezi povećanja zarada, da su na poljoprivrednim dobrima završeni jesenji radovi, i da se koriste preraspodele radnog vremena gde nisu isplaćeni prekovremeni sati. Sa najviše problema se susreću zaposleni u vodoprivrednim preduzećima. Izneta su dešavanja u AD Dijamant, Zrenjanin i problem postojanja dva reprezentativna sindikata i nemogućnost da se usaglase da zajednički uzmu učešće u pregovorima za izmenu Kolektivnog ugovora kod poslodavca.
Predsednik SSSV Goran Milić je istakao da, nastali problemi i funkcionisanje u AD Dijamant, sprečavaju konačno ujedinjenje SSPPDIV i SS AIK u jedan sindikat, kako je dogovoreno u Sporazumu. Shodno dogovoru to treba prevazići najkasnije do kraja 2024. godine do organizovanja novih redovnih izbora.
Živorad Kolarević, predsednik SSPPDIV Srbije informisao je prisutne o sastanku sa predstavnicima resornog ministarstva, na kome je nova ministarka iznela pozitivan stav da uvažava sindikat i da je spremna da razmotri sve predloge za rešavanje pojedinih pitanja i za održavanje neposrednog dijaloga sa sindikatom. Poseban osvrt je bio na probleme sa kojima se susreću zaposleni u vodoprivredi, te je dogovoreno da sindikat pismeno dostavi sve predloge u ministarstvo na razmatranje.


SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U SAOBRAĆAJU I VEZAMA VOJVODINE, INFORMACIJE O INICIJATIVAMA
29. 11. 2022. godine

Pokrajinski odbor Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine održao je sednicu na kojoj je razmatrao probleme zaposlenih u saobraćaju i mogućnosti za njihovo rešavanje, kao i pokrenute zahteve/inicijative Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Srbije: –prema Poslovnom udruženju drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd za otpočinjanje pregovora i zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora Samostalnog sindikata radnika saobraćaja i veza Srbije; i – prema Vladi Republike Srbije i resornim ministarstvima da se njihova delatnost izuzme od obaveze fiskalizacije. Takođe, tema sednice bio je i problem nedostatka profesionalnih vozača u Srbiji, njihov odlazak u inostranstvo, s kritičkim osvrtom na postojeće procedure u okviru obrazovanja i obuka za vozače. Deo sednice posvećen je razmatranju problema u oblasti rada, bezbednih i zdravih uslova rada i prava iz radnog odnosa, drugih aktuelnih pitanja od značaja za rad i delovanje sindikata. Na sednici Pokrajinskog odbora, kojom je predsedavao predsednik Miroslav Mihajlović uz prisustvo članova Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine, predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Gorana Milića i sekretara Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Srbije Ranka Božića, verifikovan je mandat novoizabranom članu Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine Luke Jerkića, predsednika Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata „Dunavprevoz“ D.O.O. Bačka Palanka.


ZAVRŠEN OVOGODIŠNJI CIKLUS JEDNODNEVNIH OBUKA
18 - 29. 11. 2022. godine, Novi Sad

Održavanjem jednodnevnih seminara- obuke za sindikalno članstvo : u Zrenjaninu 18.oktobra, Subotici 2.novembra,Kikindi 9.novembra, Rumi 23. novembra i Staroj Pazovi 29. novembra, okončane su planirane aktivnosti ove vrste, u okviru projekta „zajedno smo jači“, koji zajedno realizuju Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO-zapadna Švedska, uz podršku Olof Palme Internacional Centra.

Članovi sindikata, aktivisti, bili su u prilici da se kroz uvodna izlaganja, radionice i živu diskusiju upoznaju/podsete kako izgleda postupak kolektivnog pregovaranja radi potpisivanja kolektivnog ugovora, koje su najčešće povrede radnih prava, odnosno, kršenja Zakona o radu, kao i o svim „modalitetima“ prestanka radnog odnosa.

U cilju podizanja aktivizma svakog člana, učesnicima obuke je ukazano na načine podizanja mobilnosti i zajedništva u svakodnevnom radu sindikata.

Učesnici ovogodišnjeg ciklusa obuka gotovo jednoglasno su isticali potrebu da se pronađe način da obuhvat članstva koji bi prošao kroz neku vrstu obuke, bude veći, da se to čini uz interaktivne radionice i razgovore.Istaknut je i problem nemogućnosti odsustva „običnih“ članova sa radnog mesta radi obuka.


Stara Pazova 29.11. Kikinda 9.11. Subotica 02.11.

 

 

 

 

 


Održan seminar „Putevi ostvarivanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti“
18 - 19. 11. 2022. godine, Novi Sad

U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, 18. i 19. novembra, u Novom Sadu, održan je seminar „Putevi ostvarivanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti“, koji je pohađalo 30 članica saveza samostalnih sindikata na nivou AP Vojvodine. Seminar je obuhvatio izlaganja koja su bila posvećena sledećim temama: „Pravedna tranzicija i aktuelnosti iz delokruga rada MOR-a“; „Predstavljanje Entiteta Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – saradnja između UN Women i Sekcije žena SSSV“; „Rodna ravnopravnost i Sindikat: izazovi i potencijali.“ Uvodničari seminara bili su Jovan Protić, Nacionalni koordinator MOR-a za Srbiju, Andrijana Čović, projektni menadžer UN Women Srbija i Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena SSSV.

Dobro osmišljena struktura seminara omogućila je učesnicama da se dobro upoznaju sa ključnim i najvažnijim prioritetima koje podržava program dostojanstvenog rada MOR u Republici Srbiji; dobiju odgovore na pitanja: Zašto su klimatske promene važne za tržište rada? Šta predstavljaju zeleni poslovi i pravedna tranzicija? Kako MOR podržava otvaranje zelenih poslova i pravednu tranziciju? U okviru seminara predstavljena je i uloga Entiteta Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u domenu rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena, sa fokusom na povećanje aktivnog uključivanja žena u kreiranje politika, podizanje svesti o pitanjima rodne ravnopravnosti, smanjenje rodno zasnovanih stereotipa, povećanje pristupa žena na tržištu rada i osiguravanje ravnoteže između privatne i poslovne sfere života. Na otvorena pitanja koja su potekla od samih učesnica/ka, pokušali smo da potražimo moguće odgovore kroz konstruktivnu diskusiju na temu „Rodna ravnopravnost i Sindikat: izazovi i potencijali.“

Kvalitetu seminara su svojim prisustvom i učešćem u diskusiji doprineli i Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Tomislav Stajić, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Zoran Radoman, predsednik Samostalnog sindikata šumarstva i prerade drveta Srbije.

Seminar smo organizovali u okviru implementacije projekta „ZAJEDNO SMO JAČI“, koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine realizuje u saradnji sa Sindikatom LO Zapadna Švedska, uz podršku Olof Palme Centra.

Preuzmite flajer: ovde


ARHIVA VESTI

2022. V3.0