- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

Održana šesta sednica Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u proširenom sastavu
18. 11. 2021.

Predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u proširenom sastavu održalo je 18. novembra 2021. godine šestu sednicu, kojoj je predsedavao predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić.

Na dnevnom redu bilo je osam tačaka, među kojima je i upućena inicijativa reprezentativnih sindikata Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam i Pokrajinskom socijalno – ekonomskom savetu za ravnopravan finansijski tretman socijalnih partnera reprezentativnih sindikata i reprezentativnih udruženja poslodavaca, u okviru budžetom AP Vojvodine planiranih sredstava. Tim povodom, predsednik Milić istakao je da ne zahtevamo „povećanje sredstava socijalnim partnerima“ nego ravnopravan tretman i dodao da svi socijalni partneri zaslužuju jednaku podršku i stimulaciju u jačanju njihovih unutrašnjih kapaciteta. Platforma delovanja Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta jasno predviđa ravnopravan položaj svih socijalnih partnera, formalno pravno, dok s druge strane, dugogodišnja pozitivna diskriminacija Unije poslodavaca Vojvodine u uslovima borbe reprezentativnih sindikata za opstanak – nema daljeg opravdanja, posebno u ambijentu sve prisutnije fleksibilizacije položaja radnika čime se potencijalna baza članova sindikata rapidno smanjuje, zaključio je predsednik Milić.

Takođe, na sednici je razmatrana i aktuelna situacija u vezi sa Nacrtom Pravilnika o materijalno – finansijskom poslovanju u Savezu samostalnih sindikata Srbije i pristiglih primedbi, sugestija i predloga samostalnih sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata na teritoriji koje se odnose na imovinu i izmene Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije. Članovi u otvorenoj i konstruktivnoj diskusiji su se međusobno informisali o aktivnostima Saveza samostalnih sindikata na teritoriji AP Vojvodine koje su sprovedene u proteklom periodu i budućim planovima, izrazili su svoje stavove o aktuelnim pitanjima od značaja za rad Sindikata.

U nastavku sednice, Tomislav Stajić, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je prisutnima predstavio dosadašnje aktivnosti i ostvarene rezultate tekućeg projekta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i LO Sindikata Zapadna Švedska, finansiranog od strane Međunarodnog centra Olof Palme. U svom obraćanju sekretar Stajić je govorio i o pravednoj energetskoj tranziciji u Republici Srbiji i potencijalnim socio – ekonomskim posledicama.Realizovan seminar u okviru projekta „Zajedno smo jači“
5-6. 11. 2021. Bačka Palanka

U Bačkoj Palanci je 05. i 06. novembra, u organizaciji Sekcije žena SSSV uspešno realizovan edukativni seminar, zahvaljujući projektu SSSV i LO Sindikata Zapadna Švedska, a finansiran od strane Međunarodnog centra Olof Palme. Seminaru je prisustvovalo više od 30 članica iz različitih delatnosti sa teritorije AP Vojvodine. Glavne teme seminara su bile novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, radna prava žena i rodna ravnopravnost i klimatske promene.
Na samom seminaru, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, pohvalno je govorio na temu rezultata rada Sekcije žena SSSV i pritom je naglasio da će Savez samostalnih sindikata Vojvodine nastaviti da pruža podršku daljem razvoju sekcije, planiranju i sprovođenju narednih aktivnosti.
Uvodničarka na seminaru bila je Snežana Knežević, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova, koja je predstavila prednosti novog Zakona o ravnopravnosti polova i, u vezi s tim, sankcije; vrednovanje kućnog rada; jednaku nadoknadu za jednak rad; jednako postupanje ne samo prema zaposlenima, već i prema radno angažovanim licima; ublažavanje tenzija između rada i porodičnog života; uključivanje žena u socijalni dijalog; ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu za žene u poljoprivredi i po osnovu neplaćenog kućnog rada.
Nakon toga je o radnopravnoj zaštiti žena, propisima i procedurama u postupku inspekcijskog nadzora, govorila inspektorka rada, Vera Divljan, te o našoj reakciji na klimatske promene kao jednom od najvećih izazova sa kojima ćemo se suočiti u ovom veku Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena SSSV.
Ovom prilikom, učesnice su na interaktivan način, i uz razmenu mišljenja i iskustava razgovarale sa predsednicom Svirčev i saradnicom Šećerov o izazovima, problemima, dobrim primerima sa kojima se susreću u različitim oblastima, načinima na koje žene mogu unaprediti svoj položaj i kako da usklade profesionalni i lični život.
Na seminaru održana je i radionica na kojoj su učesnice imale mogućnosti da iznesu svoje predloge i navedu šta one smatraju da je važno da kompanije primene kako bi pružile podršku ženama tokom pandemije.
Učesnice su istakle zadovoljstvo što imaju prilike da prenesu praktična iskustva i znanja steknuta kroz rad sekcije, kada mogu u svojim lokalnim sredinama da odgovore na brojna pitanja i obrazlože prednosti članstva u Sekciji žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.


ARHIVA VESTI

2021. V3.0