- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

Josip Modić ponovo na čelu građevinaca Vojvodine
31. 1. 2020.

U Novom Sadu, 31. januara 2020. godine održana je Izborna skupština Pokrajinske organizacije Sindikata zaposlenih u građevinarstvu i IGM Vojvodine. Članovi Izborne skupštine su iskazali poverenje dosadašnjem predsedniku, Josipu Modiću, da i u narednom mandatnom periodu (2020-2025 god.) obavlja funkciju predsednika POS zaposlenih u građevinarstvu i IGM Vojvodine.
Izbornoj skupštini su prisustvovali 15 od ukupno 18 članova, te je verifikovan izbor osamnaest članova Pokrajinskog odbora Pokrajinske organizacije Sindikata zaposlenih u građevinarstvu i IGM Vojvodine za mandatni period 2020 - 2025. godine.
Članovi Izborne skupštine su jednoglasno usvojili Izveštaj o radu za prethodni mandatni period i Program rada na narednih pet godina, izabrali članove Republičkog odbora iz Vojvodine, članove Statutarnog i Nadzornog odbor ROS-a iz Vojvodine koji će biti verifikovani na Kongresu, izabrali članove Veća i delegate 22. Konferencije SSSV iz Pokrajinskog odbora Pokrajinske organizacije Sindikata zaposlenih u građevinarstvu i IGM Vojvodine. Na Izbornij skupštini, između ostalog, usvojene su izmene i dopune Pravila o radu ove organizacije i formirano Predsedništvo POS građevine.
Za člana Veća SSSV, pored izabranog predsednika Josipa Modića, izabran je Dragan Samardžić, predsednik SO "Lafarge" Beočin. Pored Modića i Samardžića, za delegata 22. Konferencije SSSV izabrana je Vesna Petković, predsednica SO "Vojvodina put - Bačka put".
Za nosioce funkcija u višim organima jednoglasno su podržani: Saša Torlaković, za predsednika Republičkog odbora građevine, koji je i do sada obavljao tu funkciju, a za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, dosadašnji predsednik Goran Milić.
Pored članova starog i novog saziva, Izbornoj skupštini su prisustvovali i doprineli njenom uspešnom radu predsednik Sindikata radnika građevinarstva i IGM Srbije Saša Torlaković, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Tomislav Stajić i predsednik SSS Novog sada i opština Vladimir Gvozdenović.


PREDSEDNIK POKRAJINSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA UGOSTITELJSTVA I TURIZMA VOJVODINE DRAGAN CVETKOVIĆ DOBIO JE NOVI PETOGODIŠNJI MANDAT
29. 1. 2020.

U Novom Sadu, 29. januara 2020. godine održana je Izborna skupština Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Vojvodine. Na Izbornoj sednici Skupštine Dragan Cvetković je jednoglasno izabran kao jedini kandidat na izborima, te će Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Vojvodine voditi do 2025. godine.
Za predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije predložen je Ljubisav Orbović, koji je do sada obavljao funkciju predsednika SSSS, a za predsednika SSSV Goran Milić, koji je do sada obavljao funkciju predsednika SSSV. Sindikalci su iskazali poverenje i dali podršku Draganu Cvetkoviću da i u narednom mandatu obavlja i funkciju predsednika SSUTS. Delegat na Izbornoj konferenciji SSSV biće pored izabranog predsednika Dragana Cvetkovića i Radoje Tošić.
Članovi Izborne skupštine jednoglasno su usvojili Izveštaj o radu Pokrajinskog odbora SSUTV za prethodni mandatni period, kao i Program rada za mandatni period 2020. – 2025. godine.
Pored članova starog i novog saziva, Izbornoj skupštini je prisustvovao i sekretar Veća SSSV, Tomislav Stajić, koji je u svoje lično ime i u ime SSSV poželeo predsedniku i članovima Pokrajinskog odbora SSUTV uspeh u daljem radu. Između ostalog, sekretar je govorio i o zakonskim regulativama, materijalnom položaju zaposlenih sa aspekta relevatnih pokazatelja, angažovanju Sindikata na zaštiti prava i interesa zaposlenih.


POKRAJINSKI ODBOR SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZANATSTVU, USLUGAMA I PREDUZETNIŠTVU VOJVODINE - JEDNOGLASNO IZABRAO DUŠKA BOJINOVIĆA
24. 1. 2020.

Na osnovu Odluke Samostalnog sindikata zaposlenih u zanatstvu, uslugama i preduzetništvu Srbije o održavanju izbora i usklađivanja sa odgovarajućim izbornim ciklusima u SSSS i SSSV, 24. januara o.g. održana je Izborna skupština Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u zanatstvu, uslugama i preduzetništvu Vojvodine. Pored članova starog i novog saziva Skupštini je prisustvovao i doprineo njenom uspešnom radu sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Tomislav Stajić.
Nakon izglasavanja predsedništva i radnih tela, usvajanja Izveštaja o radu Pokrajinskog odbora od 2015. do 2020. godine i Programa rada za naredni petogodišnji period, članovi Skupštine jednoglasno su ponovo izabrali dosadašnjeg predsednika Duška Bojinovića za predsednika Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u zanatstvu, uslugama i preduzetništvu Vojvodine. U svom obraćanju Duško Bojinović se zahvalio na čestitkama na izboru za predsednika i rekao da nam u narednom vremenu predstoji borba za očuvanje postojećeg članstva i pomak u poboljšanju položaja zaposlenih u uslovima koji su sve teži jer u suštini sve je manje preduzeća koja zapošljavaju zanatlije, a kompletan privatni sektor sve više zapošljava radnike sa fleksibilnim ugovorima zapošljavanja, gde je na takvu vrstu ugovora teško zadobiti članstvo zbog straha da im ugovor neće biti produžen. On je rekao i da je položaj zaposlenih u ovoj oblasti sve teži, a zarade se kreću uglavnom u okvirima minimalne cene rada pa čak i ispod toga jer postoje saznanja da u pojedinim slučajevima zaposleni potpisuje platni odrezak sa cifrom minimalne zarade, a u stvarnosti biva isplaćen i ispod toga.
Izborna skupština Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u zanatstvu, uslugama i preduzetništvu Vojvodine jednoglasno je predložila Gorana Milića za kandidata za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Tomislav Stajić je poželeo uspeh izabranom predsedniku Dušku Bojinoviću u obavljaju novog mandata na toj funkciji i govorio između ostalog o sagledavanju opšteg ekonomsko-socijalnog stanja sa aspekta sindikata, njegovog delovanja i zastupanja sindikalnog interesa članstva.


Radojko Jovanović ponovo na čelu Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine
24. 1. 2020.

U Novom Sadu je u četvrtak, 23. januara 2020. godine, održana Izborna skupština Samostalnog sindikata tekstila kože i obuće AP Vojvodine na kojoj je dosadašnji predsednik Radojko Jovanović jednoglasno izabran da tu funkciju obavlja i u narednom mandatnom periodu 2020-2025. godine.
Posle izbora radnog tela Izborne skupštine, prisutne članove je pozdravio predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić i poželeo uspešan rad na Izbornoj skupštini, kao i Pokrajinskom odboru u narenih pet godina mandata. 
Izbornoj skupštini su prisustvovali 14 od ukupno 15 članova, te je verifikovan izbor jedanaest članova Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine za mandatni period 2020 - 2025. godine, za kojih je dostavljenja verodostojna dokumentacija.
Članovi Izborne skupštine su jednoglasno usvojili Izveštaj o radu za prethodni mandatni period i program rada na narednih pet godina, izabrali članove Republičkog odbora iz Vojvodine, predložili kandidate za Statutarni i Nadzorni odbor ROS-a, izabrali članove Veća i delegate 22. Konferencije SSSV iz Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine. Za nosioce funkcija u višim organima jednoglasno su podržani: Radojko Jovanović - za predsednika Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije, Ljubisav Orbović - za predsednika SSSS i Goran Milić - za predsednika SSSV.
Pored članova Pokrajinskog odbora Sindikata starog i novog saziva, Izbornoj skupštini su prisustvovali: predsednik SSSV Goran Milić, Dragana Stojanović, sekretar Republičkog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije, Jadranka Srirčev, predsednica Sekcije žena SSSV, Dragan Krznarić, predsednik Saveza samostalnih sindikata opštine Inđija, Drago Tešić, predsednik Saveaz samostalnih sindikata opštine Ruma, Zoran Purić, predsednik Saveza samostalnih sindikata za grad Sombor i opštine Kula i Odžaci i Ištvan Huđi, potpredsednik Savez samostalnih sindikata za grad Suboticu.
Čestitke predsedniku Jovanoviću na izboru, kao i izabranim predsednicima sindikalnih organizacija uputio je i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović koji, zbog ranije preuzetih obaveza, nije bio u mogućnosti da prisustvuje Izbornoj skupštini. On je novoizabranim koleginicama i kolegama poželeo puno hrabrosti i mudrosti u daljem radu, koje su, sudeći po teškoćama sa kojima se sindikalni predstavnici suočavaju, itekako potrebne.
Na kraju, predsednik Jovanović se zahvalio prisutnima na ukazanom poverenju i obećao da će se truditi da to opravda, te je pozvao članove iz Vojvodine da još bolje i solidarnije rade, kako bi zaštitili i unaredili radnička prava kao i materijalni i socijalni položaj zaposlenih.


Ko brine o interesima radnika?
15. 1. 2020., Izvor: Kanal 9

U Savezu samostalnih sindikata Vojvodine smatraju da vlast ne čini dovoljno da popravi stanje na tržištu rada i spreči veliki odliv iz zemlje, kako mladih, tako i ljudi u zrelijim godinama.

Dalja fleksibilizacija radnog statusa zaposlenih, smatraju u Savezu, nimalo ne doprinosi poboljšanju situacije u našoj zemlji ni formalno niti pravno.

"Imali smo prvo situaciju 2014. kroz izmene Zakona o radu koje su trebale da dovedu do ekspanzije zapošljavanja, investicija, dolaska investicija i tako dalje gde smo ostvarili produženje radnog odnosa na određeno vreme, gde smo flesibilizovali odnosno pojednostavili otpuštanje zaposlenog i tako dalje", kazao je Tomislav Stajić, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. OPŠIRNIJE


Milić: Zabraniti rad nedeljom i zaustaviti odlazak radnika
9. 1. 2020., Izvor: Dnevnik.rs

Iako se ne može reći šta će godina koja je započela doneti radnicima, izvesno je da se u nju ušlo s novinama koje bi trebalo da doprinesu njihovom boljem položaju.
Naime, od 1. januara minimalna zarada je viša, donet je Zakon o agencijskom zapošljavanju koji bi trebalo da dovede do veće zaštite radnih prava onih koji rade na lizing, a pozitivni efekti očekuju se i kad je reč o smanjenju rada na crno.
Takođe, krajem godine pokrenuta je incijativa da se zabrani rad nedeljom, a razgovori o tome trebalo bi da budu nastavljeni.
Da li će ove promene, koji jesu usmerene ka poboljšanju statusa zaposlenih, i dati željeni rezultat pokazaće vreme, a kada je reč o minimalnoj zaradi, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić kaže da ona nije dovoljna za podmirenje osnovnih egzistencijalnih potreba radnika i da minimalac koji će se isplaćivati ove godine nije proistekao iz dogovora zainteresovanih strana, pre svega poslodavaca i sindikata, već je politička odluka.
- Do minimalne cena rada koja će važiti ove godine i koja će, u proseku, biti 30.022 dinara, nije se došlo zahvaljujući socijalnom dijalogu pošto je odluku o tome donela Vlada Srbije - kaže Milić. - Minimalac jeste uvećan i kada se uporedi s onim od pre nekoliko godina iznosi su veći, ali ta povećanja nisu pratila rast troškova života i, praktično, uvećanje cene rada nema nekog značajnijeg efekta na realna primanja radnika. OPŠIRNIJEARHIVA VESTI

2019. V3.0