- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

ZNAM DA ZNAM
23-24. 11. 2018., Kelebija

Sekcija mladih SSSV je, 23. i 24. novembra 2018. godine u Vili "Majur" na Kelebiji, u okviru projekta sa sindikatom LO Zapadna Švedska, održala seminar pod nazivom "Znam da znam", kome je prisustvovalo preko 30 mladih sindikalnih aktivista.


Jedan od predavača na seminaru bila je Željka Jorgić Đokić, Stručni saradnik za pravne poslove u SSSV, koja je mlade sindikalce provela kroz najvažnije radnopravne institute i sa njima razgovarala o pravnim problemima koje imaju sa svojim poslodavcima. Nakon teorijskog dela, organizovane su zanimljive radionice u kojima su učesnici vežbali svoje pregovaračke sposobnosti.


Drugi dan seminara bio je posvećen organizaciji sindikata i planiranju daljih aktivnosti. Predsednik Sekcije mladih SSSV Stefan Lopušina predstavio je način na koji su organizovani Savez samostalnih sindikata Srbije i Savez samostalnih sindikata Vojvodine, a posebnu pažnju posvetio je upoznavanju mladih aktivista sa pravima koja imaju kao članovi sindikata.


Nakon dva dana intezivnog rada, članovi Sekcije mladih SSSV odlučili su da u mestima iz kojih dolaze organizuju tribine i okrugle stolove na kojima će se razgovarati o potrebama i problemima mladih.

 

 

 

 

 


ZAUSTAVIMO NASILJE NAD ŽENAMA U SVETU RADA
24. 11. 2018. Izvor: SSSS

Na Medjunarodni dan za eliminaciju nasilja nad ženama – 25. novembar, Savez samostalnih sindikata Srbije pridružuje se kampanji Evropske konfederacije sindikata ''Zaustavimo nasilje nad ženama u svetu rada'' i apeluje na poštovanje međunarodnih radnih standarda o nasilju i uznemiravanju na radnom mestu.
Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije daje svoj puni doprinos kampanji. Animirajući svoje članice i podižući svest o mehanizmima borbe i zaštite od nasilja na radnom mestu, Sekcija žena podržava inicijativu i zalaganje sindikalnog pokreta u Evropi za usvajanje Konvencije za zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja u svetu rada, koje je planirano tokom 2019. godine, kada Međunarodna organizacija rada obeležava 100 godina postojanja.


ODRŽAN SEMINAR SINDIKALNE AKTIVISTE
19-20. 11. 2018., BORKOVAC - RUMA

Savez samostalnih sindikata Vojvodine, u okviru zajedničkog Projekta  "Zajedno smo jači" koji realizuje sa  sindikatom LO - Zapadna Švedska, je organizovao dvodnevni seminar u periodu od 19. do 20. novembra 2018. godine u Borkovcu – Ruma, kojem je prisustvovalo  30 učesnika iz različitih sindikalnih organizacija sa teritorije Vojvodine. 
Predsednici Saveza samostalnih sindikata Srbije i Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Ljubisav Orbović i Goran Milić su prvog dana seminara razgovarali sa učesnicima seminara o aktuelnom stanju i problemima sa kojima se zaposleni susreću u svojim organizacijama, kao i o aktuelnim dešavanjima iz oblasti rada Saveza samostalnog sindikata.
Učesnici seminara su ovom prilikom izneli kako pozitivne, tako i negativne primere iz oblasti rada u svojim sindikalnim organizacija, i predložili na koji način probleme treba zajednički rešavati. Na seminaru je istaknuto da pored problema visene i isplate zarada, postoji velik problem u pogledu veoma loših uslova rada i bezbednost i zdravlje na radu. 

Drugog dana seminara, predstavnici švedskog sindikata LO Zapadna Švedska Marie Samuelsson i Martin Karlsson upoznali su učesnike seminara  i preneli im iskustva švedskog sindikata iz domena švedskog socijalnog dijaloga, organizovanja i edukacije sindikalnog članstva, kao i zaštite, prava i obaveza sindikalnih aktivista. 
Posebnu pažnju svih učesnika je izazvalo predavanje na temu organizovanja i zaštite agencijskih radnika, obzirom da je u našoj zemlji u toku javna rasprava povodom Nacrta  Zakona o agencijskom zapošljavanju. Kolege iz Švedske su predočile na koji način su sindikati iz Švedske uspeli da dođu do Kolektivnog ugovora i sporazuma sa Unijom poslodavaca kojim su zaštićena prava agencijskih radnika. Radnik angažovan preko agencije ima iste uslove rada i istu zaradu kao i radnik zaposlen na određeno ili neodređeno vreme kod istog poslodavca koji ima istu stručnu spremu i obavlja iste ili slične poslove. Isto tako za radnike angažovane preko agencije moraju da važe odgovarajući kolektivni ugovori kod poslodavca.
Učesnici seminara su ocenili da je seminar višestruko dragocen, i prilika da se razmene informacije i iskustva koja će primenjivati  za dalji kvalitetan sindikalni rad.


ODRŽAN SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSS VOJVODINE
16-17. 11. 2018., Novi Sad

Sekcija žena SSS Vojvodine, u okviru projekta "Zajedno smo jači" koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine realizuje u saradnji sa Sindikatom LO Zapadna Švedska i pod pokroviteljstvom Olof Palme Centra održala je edukativni seminar u Novom Sadu, od 16. do 17. novembra 2018. godine.
Održan seminar posvećen je podizanju nivoa svesti žena o diskriminaciji i drugim vidovima kršenja prava u sferi rada i zapošljavanja, sa posebnim naglaskom na poboljšanju sveukupnog položaja žena i zaštiti žena koje su izložene različitim oblicima diskriminacije na tržištu rada. Učesnice skupa govorile su o daleko nepovoljnijem položaju žena na tržištu rada u odnosu na muškarce kako s finansijskog aspekta gde su prisutne razlike u primanjima tako i u pogledu napredovanja i položaja žena na rukovodećim poslovima, ističući pritom značaj načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada. Nepovoljan i diskriminatorski položaj žena na tržištu rada, predstavila je predsednica Sekcije žena SSS Vojvodine Jadranka Svirčev kroz prezentaciju na temu: "Diskriminacija i položaj žena na tržištu rada u Srbiji".
Na temu "Mlade žene na tržištu rada", govorile su predstavnice Unije poslodavaca Vojvodine – direktorka Miljana Stojšić Stojanovska, sekretarka Branislava Đukić i potpredsednica Skupštine dr Gordana Radović. Predstavljeno je kakvo mesto žene danas imaju u biznisu i kakve su njihove perspektive i podržane su sve aktivnosti i mere koje predlaže Unija u cilju podsticanja razvoja ženskog preduzetništva.

Valerija Ember, članica Sekcije žena SSS Vojvodine upoznala je učesnice seminara sa izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, i u vezi s tim, detaljno izložila metodologiju obračuna naknada za porodilje i žene prinuđene na medicinsko održavanje trudnoće. Zbog novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim su mnoge buduće majke diskriminisane umanjenjem naknade za porodiljsko odsustvo, Sekcija žena SSS Vojvodine iskazala je ogromno nezadovoljstvo i apelovala da se hitno izmeni Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom.
Seminar je ocenjen kao veoma uspešan od samih učesnica, pre svega zbog sticanja novih znanja ali i razmene iskustava i planiranja daljih aktivnosti Sekcije žena. Doprinos u radu seminara dao je, svojim izlaganjem, sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić. Učesnice seminara, njih oko 30, iskazale su veliku zahvalnost Sekciji žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikatu LO regije Zapadna Švedska što su im omogućili da steknu nova znanja iz oblasti koje su bile obrađene na seminaru i veoma su raspoložene za dalje aktivnosti.


Zapad odvlači majstore
21. 11. 2018. Izvor: Večernje novosti

Poslova u domaćem građevinarstvu sve je više, a istovremeno je sve uočljiviji nedostatak zidara, tesara, armirača i drugih građevinaca koji poslednjih godina u velikom broju odlaze u inostranstvo radi znatno većih zarada, stvarajući tako određeni "vakuum" na domaćem tržištu. U Srbiji danas nedostaje oko 30.000 građevinskih radnika. 

Taj deficit majstora različitih profila, po rečima Josipa Modića, predsednika sindikata građevinarstva Vojvodine i Novog Sada, i te kako se oseća i u Novom Sadu, uprkos podatku da u tom sektoru u gradu trenutno radi oko 11.000 ljudi. "U gradu sad ima dosta posla u građevinarstvu, potražnja za radnicima je povećana, pa taj kadrovski deficit donekle popunjavaju majstori sa juga Srbije. Ključni problem je to što neki u građevini rade u takozvanoj crnoj ili sivoj zoni, pa su nelojalna konkurencija onima koji rade legalno, jer daju nešto veće zarade, pošto ne plaćaju doprinose". Dodatna nevolja je, dodaje Modić, to što dobri, iskusni majstori sve više u poslednje vreme odlaze u Nemačku, Austriju, Mađarsku i druge zemlje, gde su zarade i do tri puta veće nego kod nas. 

Uz to, dodaje sindikalac Modić, trebalo bi nastaviti razvoj dualnog obrazovanja, kako bi se mladi u većem broju opredeljivali za građevinske struke, gde bi odmah nakon škole dobili i posao koji može lepo da se radi, ali i zaradi.

Gradonačelniku Milošu Vučeviću je predloženo da u Novom Sadu bude formiran savet za borbu protiv sive ekonomije u građevinarstvu. "To telo bi činili predstavnici sindikata, zaposlenih, poslodavaca i grada, odnosno države". Gradonačelnik je prihvatio tu inicijativu i očekujemo podršku - ističe Modić. OPŠIRNIJE


Nastavljaju se aktivnosti u okviru projekta „Sindikalna škola – u znanju je snaga“
16. 11. 2018.

Uz odličan odziv i aktivno učešće sindikalnih aktivista sa teritorije SSS za grad Sremsku Mitrovicu i opštinu Šid, održan je novi seminar – trening u okviru projekta „Sindikalna škola – u znanju je snaga“.

Kroz interaktivan pristup, učesnici treninga su se podsetili koji su osnovni pravni akti kod poslodavca, koja je njihova zakonska sadržina i kako to izgleda u praksi. 

Istovremeno je ukazano na prednosti regulisanja prava zaposlenih na organizovan, kolektivni način – kroz Sindikat. 

Učesnici seminara u Sremskoj Mitrovici su u delu posvećenom aktuelnom trenutku u Sindikatu istakli potrebu da se menja vidljivost Sindikata i njegovih stavova i zahteva, kao i svest i solidarnost članstva. Izraženo je uverenje da edukacija koja bi, ako je moguće, bila i sveobuhvatnija – mogla voditi ka tom cilju.

 

 


Održan okrugli sto o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju
16. 11. 2018.

U okviru programa Javne rasprave o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, 14.11.2018. godine, u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, organizovalo je okrugli sto pod nazivom  „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju“. 

Pored predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji su predstavili Nacrt zakona, na sastanku su prisustvovali i brojni predstavnici sindikalnih organizacija i poslodavaca koji su dali svoje primedbe, komentare i sugestije na tekst Nacrta zakona. 

Na okruglom stolu su aktivno učestvovali predstavnici Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, koji su podržali nameru da se ustupanje radnika preko agencija pravno uredi, ali su istakli da je neophodno unapređenje teksta Nacrta kako bi zakon bio primenjiv u praksi i kako bi ustupljeni radnici imali bolju pravnu zaštitu. Oni su izneli uverenje da je kvalitetan zakon zajednički interes svih subjekata koji su učestvovali u njegovoj izradi, posebno imajući u vidu veliki broj radnika koji je radno-angažovan na ovaj način.

U tom smislu, predstavnici Saveza samostalnih sindikata Vojvodine su predstavnicima Ministarstva i ostalim učesnicima Okruglog stola predočili primedbe i sugestije u odnosu na Nacrt zakona i argumentovano obrazložili svaku od njih.

Primedbe i sugestije SSSV na Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju nalaze se u prilogu.

 


ODRŽAN POKRAJINSKI ODBOR PRAVOSUDNIH ORGANA
9. 11. 2018.

Osma sednica Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održana je 09. novembra 2018. godine u Novom Sadu, na kojoj su članovi odbora razmatrali i analizirali aktuelno stanje u pravosuđu, materijalni i socijalni položaj članstva.

U fokusu rasprave bilo je razmatranje i rešavanje problema sudskih nameštenika i pravosudne straže. Položaj sudskog nameštenika razlikuje se od položaja državnog službenika. Radi se o tome da obavljaju iste poslove i zadatke, a status im je znatno drugačiji i to kako finansijski  tako i radno pravni.
Članovi Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine doneli su zaključak da se resornim ministarstvima uputi zahtev  za povećanje iznosa namešteničke nagrade, kao i da Predsednicima sudova omoguće da unutrašnjom sistematizacijom određeni broj sudskih nameštenika prebace na radna mesta državnih službenika, kako bi im se na taj način omogućilo napredovanje kroz uvećanje koeficijenata.

U drugom delu sednice, u okviru zajedničkog Projekta Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i Saveza samostalnih sindikata Vojvodine "Sindikalna škola – U znanju je snaga", održano je  edukativno predavanje. Kroz odlično osmišljenu obuku predavača Boška Petrova, članovi su bili u prilici da nauče i unaprede svoj javni nastup i tako se osposobe za   kvalitetno prezentovanje sindikata i svojih aktivnosti, kako članstvu, tako i medijima.


ARHIVA VESTI

2017. V3.0