- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

VEĆE SSSV USVOJILO PLAN RADA ZA 2016. I PREPORUKE SEKCIJE ŽENA
15. april. 2016. godine

Na 6. sednici Veća SSSV, održanoj 15. aprila  o.g. članovi Veća SSSV su usvojili Orijentacioni plan rada Predsedništva i Veća SSSV za 2016 godinu. Nakon razmatranja Izveštaja o finansijskom poslovanju za 2015. godinu, sa Izveštajem Nadzorog odbora SSSV, članovi Veća su jednoglasno usvojili  Izveštaj Nadzornog odbora SSSV i doneli Odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu i Odluku o pokriću gubitka, uz ocenu da je  finasijska nedisciplina  prilikom raspodele i  uplate sindikalne članarine uzrok finansijskih problema u poslovanju SSSV.

Veće SSSV je verifikovalo izbor Gorana Leškova, člana Veća SSSV  iz Pokrajinske organizacije Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprviredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije i  Dabić Miloša, člana Nadzornog odbora SSSV ispred  Sindikata zaposlenih u  obrazovanju, nauci i kulturi Vojvodine.

Veće SSSV je jednoglasno prihvatilo preporuku Sekcije žena SSSV  da sindikati i veća SSS na teritoriji u socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje po svim pitanjima obavezno uključe predstavnice Sekcije žena, čime bi se omogućilo da posebni interesi žena budu odgovarajuće zastupani; da se u narednom periodu nastave aktivnosti na izmenama Statuta SSSS kako bi izabrana predsednica Sekcije žena bila član Veća sa pravom glasa i da se na sednice veća SSS na teritoriji i organa sindikata obavezno pozivaju predsednice sekcija žena.

Članovi Veća SSSV su detaljno informisani o projektima „Zajedno smo jači“ i „U znanju je snaga“, koji će se u periodu 2016. – 2019. godine realizovati uz učešće švedskog sindikata  LO; Narodne škole Viskadalen i SSSV/SSSNS

Neposredno pred sednicu Veća SSSV, u funkciji njene  pripreme, održana je sednica Predsedništva SSSV  na kojoj su razmatrani i usvojeni predlozi dokumenata i upućeni Veću SSSV na razmatranje i usvajanje.


Gladan radnik ne može biti produktivan
6. apr. 2016. godine. Izvor: Dnevnik

Jedan od razloga zašto je srpska plata najmanja u regionu svakako jeste činjenica da u Srbiji postoje radnici koji rade, a ne primaju redovnu platu.
Osim toga, objašnjava za „Dnevnik” profesor Darko Marinković iz Centra za industrijske odnose, izostanak redovnih plata i rad mesecima bez dinara ne doprinose produktivnosti radnika jer, kako ističe, „gladni radnici ne mogu biti produktivni i stvarati veliki profit”.
– Kroz medijski projekat „Gde su naše plate?” došli smo do podatka da su radnici koji rade i imaju radno mesto i šta da proizvode – mesecima bez plata – kaže Marinković. – Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, takvih radnika u Srbiji je oko 50.000, dok podaci sindikata pokazuju da je ta brojka nekoliko puta veća. Sindikati skreću pažnju na to da, osim neisplaćivanja plata, postoji i neplaćanje doprinosa, neplaćanje staža, zakidanje na zaradi, neplaćanje prekovremenog i noćnog rada... OPŠIRNIJE


Svetski dan zaštite na radu
4. april. 2016. godine. Izvor: Radio Televizija Vojvodine

- RTV Jutarnji program: gost gospodin Tomislav Stajić, sekretar SSSV: OVDE


NOVI MANDAT POKRAJINSKOG ODBORA
31. mart. 2016. godine

Održavanjem  Skupštine  Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, 31. marta 2016. godine u Novom Sadu, završene su izborne aktivnosti  Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije  na teritoriji AP Vojvodine.   U radu Skupštine učestvovao je 81 delegat  i gosti:  dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, sa saradnicima; Ljubisav Orbović, predsednik SSSS; Goran Milić, predsednik SSSV; dr Radmila  Obrenović, predsednica Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti za grad Beograd i  Mirjana Januzović, predstavnica Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Delegati Skupštine razmotrili su i usvojili Poslovnik o radu Skupštine; Izveštaj o radu Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine u prethodnom mandatnom periodu, sa finansijskim izveštajem; izveštaje Nadzornog odbora i Statutarne komisije, kao i  Programske zadatke Sindikata za naredni mandatni period. U obraćanju delegatima Skupštine dr Civrić je istakla da su  izveštajni period obeležile značajne promene radno pravnih odnosa, kao posledica restriktivnih zakona i neefikasnost pravnog sistema u zaštiti pojedinačnih i kolektivnih prava zaposlenih. Povećan je broj nezaposlenih,  uz rastući strah zaposlenih za očuvanje radnog mesta. Mandatni period obuhvatao je  vreme u kome su se zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti suočili sa realnim padom zarada od 2011. godine, solidarnim porezom, smanjenjem nominalnih zarada za 10%,  strahom od gubitka posla zbog racionalizacije, povećanjem obima posla. Očuvanje radnih mesta, materijalnog statusa, decenijama sticanih radnih i socijalnih prava i stvaranje mogućnosti za dostojanstven i stručan rad bili su u fokusu delovanja Sindikata.

Realizovana su sve aktivnosti Pokrajinskog odbora, predviđene godišnjim planovima i stvorena solidna materijalna osnova za kvalitetan rad. Delegati Skupštine su verifikovali izbor članova Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za naredni mandatni period. Za predsednicu Pokrajinskog odbora za naredni mandatni period delegati Skupštine izabrali su   dr Dunju Civrić, dosadašnju predsednicu.  Za članove Nadzornog odbora Sindikata za naredni mandatni period izabrane su Koviljka Belandzić, SO Dom zdravlja Kula; Vanja Ljubinković, Klinički centar Vojvodine i Gordana Medić,  SO Dom zdravlja Temerin. Za članove Statutarne komisije Sindikata za naredni mandatni period izabrani su  Dragan Mandić, SO Ustanova zajedničkih poslova; Vukan Sikimić, SO Dom zdravlja Kovin i Jasmina Caranović, SO Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad. dr Zoran Savić, dosadašnji predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, predložen je za predsednika Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, u narednom mandatnom periodu.
ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA NADZORNOG ODBORA SSSV
17. mart. 2016. godine

Nadzorni odbor Saveza samostalnih sindikata Vojvodine za mandatni period 2015 – 2020. godine verifikovan je na Dvadesetprvoj konferenciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, održanoj 19. marta 2015. godine

Izbor predsednika Nadzornog odbora SSSV za mandatni period 2015-2020. godine i dogovor o načinu rada, bili su tema Konstitutivne sednice Nadzornog odbora Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, koja je održana 17. marta 2016. godine u Radničkom domu u Novom Sadu. Novoizabrani članovi Nadzornog obora na sednici su jednoglasno izabrali Valeriju Ember za predsednicu Nadzornog odbora SSSV u narednom petogodišnjem mandatnom periodu.

Nakon razmatranja, usvojen je PREDLOG Izveštaja o materijalno – finansijskom poslovanju Saveza samostalnih sindikata Vojvodine za 2015. godinu, koji se upućuje Veću SSSV na usvajanje.


Plaćamo strancima jer je domaći biznis zakazao
17. mar. 2016. godine. Izvor: Dnevnik

Bez novih investicija nema otvaranja novih radnih mesta, a bez novih radnih mesta nema smanjenja nezaposlenosti i siromaštva.

Upravo ta činjenica je razlog što je Vlada Srbije donela uredbu o nastavku isplate subvencija za investitore i u ovoj godini, s tim što je makimalni iznos za svako novootvoreno radno mesto smanjen s 10.000 evra na 7.000 za investiciju u... OPŠIRNIJE


Tranzicija izbrisala 25.000 vojvođanskih metalaca
17. mar. 2016. godine. Izvor: Dnevnik

Od početka privatizacije do danas u Vojvodini je nestao veliki deo metalskog kompleksa, a broj zaposlenih u toj privrednoj grani smanjen je s 35.000 na 10.000

– tvrdi za „Dnevnik” predsednik Samostalnog sindikata metalaca za Vojvodinu Slobodan Kostić.

– Danas u Vojvodini ima nešto više od 10.000 metalskih radnika, i to s novootvorenim firmama, u kojima, može se reći, i ne rade metalski radnici... OPŠIRNIJE


Najam i lizing radne snage je nezakonit
16. mar. 2016. godine. Izvor: Dnevnik

Sve veći broj domaćih kompanija u Srbiji iznajmljuje radnike, pri čemu za rad agencija za zapošljavanje ne postoji zakon, rečeno je danas u debati Međunarodnog centra Ulof Palme, / dok iz Ministarstva rada najavljuju da se zakon priprema, uz podatak da trenutno 60.000 ljudi radi angažovano preko agencija za lizing radne snage.- Kad donesemo zakon o tim posebnim agencijama, one će imati svoj način licenciranja i registracije, i uslove pod kojima mogu da rade u skladu sa međunarodnim direktivama i konvencijama moraju... OPŠIRNIJE
ARHIVA VESTI

2017. V3.0