- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

Manje sive ekonomije, više para u budžetu
28. mart 2015. / Izvor: Politika

Zbog učestalih poreskih kontrola, kao i povećanih kazni, porasli prihodi države od PDV-a i naplata penzionih i socijalnih doprinosa
Ostvarenom suficitu državnog budžeta od 1,9 milijardi dinara, u prva dva meseca 2015. godine, najviše su doprinele mere fiskalne konsolidacije na rashodnoj strani, ali i bolje ostvarenje neporeskih prihoda, tvrde u Ministarstvu finansija. Prema rezultatima istraživanja dr Saše Ranđelovića, docenta na beogradskom Ekonomskom fakultetu i članu redakcije "Kvartalnog monitora", suficitu u budžetu na početku godine doprinela je i Poreska uprava, uz pomoć inspektora nadležnih ministarstava.

Bolji rad nadležnih državnih službi na suzbijanju sive ekonomije od druge polovine 2014. godine, smanjio je utaje i povećao prihod budžeta od poreza na dodatu vrednost i naplatu doprinosa za fondove socijalnog osiguranja, tvrdi Ranđelović.

– Uobičajeno je da se u poslednjem tromesečju svake godine beleži veće učešće javnih prihoda u bruto domaćem proizvodu od proseka u prethodna tri kvartala za oko 11 odsto – objašnjava Ranđelović. – U poslednjem lanjskom tromesečju ta razlika bila je 15 odsto. Poreski prihodi u 2014. bili su veći za 1,7 odsto BDP u odnosu na 2013. godinu, što je oko 500 miliona evra. Taj rast je većim delom posledica povećanja niže stope PDV sa osam na 10 procenata, ali je ono dalo pun doprinos povećanju ovih prihoda tek od polovine godine, nakon što je pojačana borba protiv sive ekonomije. Opširnije


Novi protest zaposlenih u javnom sektoru
26. mart 2015.

Radnici javnih preduzeća i ustanova koja se finansiraju iz budžeta opštine Vrbas, ponovo su danas protestvovali zbog kašnjenja u isplati zarada. Ovo je drugi protest pred zgradom Opštinske uprave u centru Vrbasa i organizovan je nakon što je izostao dogovor između predstavnika Samostalnog sindikata, koji vodi protest, i opštinskog rukovodstva o dinamici isplate zaostalih zarada. Radnici u javnom sektoru su se na protest odlučili nakon što su odbili predloženi reprogram dugova do 30. juna 2016. godine, kao i formiranje zajedničke radne grupe za praćenje i rešavanje problema sa isplaćivanjem zaostalih zarada zaposlenih u lokalnom javnom sektoru.
Pred zgradom Opštinske uprave okupilo se više od 200 radnika javnih preduzeća i ustanova. Njima su se obratili Goran Roganović, predsednik OV Samostalnog sindikata, i drugi sindikalni lideri. "Ovo je protest svih sindikalnih organizacija u lokalnom javnom sektoru koji se finansira iz opštinskog budžeta. Očekujemo da nas vidi javnost Srbije, da nas vidi Vlada Srbije i Vlada Vojvodine, a sa protesta ćemo uputiti dodatne dopise raznim ministarstvima i sekretarijatima. Sredstva za pomoć opštini Vrbas se moraju obezbediti kako bi prevazišli ovu situaciju, a zarade se moraju isplaćivati na vreme. Ovo je pritisak i na lokalnu samoupravu i na više organe vlasti i upozorenje da je egzistencija ovih ljudi veoma ugrožena", rekao je Roganović.

On je kontakte sa predstavnicima lokalne samouprave ocenio neuspešnim i istakao da formiranje radne grupe za praćenje i rešavanje problema sa isplaćivanjem zaostalih zarada ne bi dalo nikakve rezultate. "Radna grupa bi dobila uvid u finansije opštine i videla da nedostaju sredstva. Mi to znamo i bez njenog formiranja i nije nam potrebna još jedna potvrda, već nam trebaju konkretna rešenja kako bi se socijalni status zaposlenih popravio. O protestu smo obavestili predsednika opštine Vrbas, predsednicu Skupštine opštine i sve odbornike i očekujemo da se na sednici u petak razgovara o našem problemu", rekao je Roganović.

Tokom protesta okupljeni su prošetali centrom grada i pozvali građane Vrbasa da im se pridruže i pruže podršku, kao što su to učinili i predstavnici rukovodstva Samostalnog sindikata Vojvodine.


Gazdama radnička prava poslednja rupa na svirali
26. mart 2015. / Izvor: Dnevnik

Velika nezaposlenost jedan od najvećih problema u Srbiji, a ta situacija, na mnogo načina, radnike stavlja u veoma lošu poziciju. Mnogi pristaju na to da rade i mnogo više sati nego što je zakonom dozvoljeno i za zaradu ispod zakonskog minimuma, uz nepovoljne uslove na radnom mestu, posebno u oblasti građevine. Potreba da se zaradi da bi se prehranila porodica postala je primarna, a oni koji do posla dođu, retko kad pitaju kakva su im prava jer je mnogo onih koji bi rado radili umesto njih. Zato se o potpisivanju kolektivnog ugovora, kao akta koji reguliše prava i obaveze poslodavca i zaposlenih, veoma retko razmišlja.
Međutim, postojanje tog dokumenta i potpis na njemu važni su za obe strane jer se time uređuju odnosi između poslodavaca i zaposlenih. I pored toga, u Srbiji je malo potpisanih kolektivnih ugovora, i to uglavnom u javnom sektoru, dok je u realnom izuzetak. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović nedavno je rekao da je dobro što su resorna ministarstva potpisala kolektivne ugovore u zdravstvu, obrazovanju, upravi, ali da nije dobro što nijedan nije potpisan u realnom sektoru. Opširnije


USVOJENA DOKUMENTA POKRAJINSKOG ODBORA
25. mart 2015.

Na 29. sednici Pokrajinskog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine, kojoj su prisustvovali članovi Nadzornog odbora, održanoj 25. marta 2015. godine u Novom Sadu, razmotrene su osnovne aktivnosti Sindikata izmedju dve sednice. Posebna pažnja posvećena je informaciji sa sednica Predsedništva i Republičkog odbora Sindikata, koje su održane 5. marta 2015. i na kojima je, izmedju ostalog, vođena rasprava o izmenama i dopunama Statuta Sindikata.

Članovi Pokrajinskog odbora su ocenili da sadašnji Statut Sindikata sadrži vrlo komplikovanu i zahtevnu izbornu proceduru, da je dosledno sprovodjenje izbornih pravila kroz sve nivoe sindikalnog organizovanja teško, kao i da nije jasno definisano pitanje odgovornosti. U raspravi o mogućim izmenama Statuta Sindikata izneto je niz mišljenja i predloga koji daju smernice za pravce delovanje. Dogovoreno je da članovi Pokrajinskog odbora primedbe i predloge u pisanom obliku dostave Pokrajinskom odboru. Nedvosmislen stav članova Pokrajinskog odbora je da na nivou AP Vojvodine imamo uspešnu organizaciju, koju kroz izmene Statuta treba dalje izgradjivati.

U kontaktu sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju stvoreni su preduslovi za zaključivanje kolektivnih ugovora u ustanovama, čiji je osnivač Vlada AP Vojvodine.

Članovi Pokrajinskog odbora su razmotrili i usvojili Izveštaj o finansijsko-materijalnom poslovanju Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine za 2014. godinu i Izveštaj Nadzornog odbora. Usvojen je i Plan prihoda i rashoda za 2015. godinu i Plan rada za 2015. godinu – kojim su opredeljene prioritetne aktivnosti Pokrajinskog odbora.

Zarad uskladjivanja delovanja na svim nivoima, shodno odlukama Republičkog i Pokrajinskog odbora, predloženo je da okružni odbori donesu odluku o obavezi dostavljanja zapisnika sa sednica odbora i nadzornog odbora sindikalnih organizacija. Na taj način osnažiće se sindikalne organizacije na terenu.

Radi efikasnog pravnog zastupanja svih članova Sindikata, Pokrajinski odbor je doneo odluku o angažovanju advokata.


ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA STATUTARNOG ODBORA SSSV
24. mart 2015.

Statutarni odbor Saveza samostalnih sindikata Vojvodine za mandatni period 2015 – 2020. godine verifikovan je na Dvadesetprvoj konferenciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, održanoj 19. marta 2015. godine

Izbor predsednika Statutarnog odbora SSSV za mandatni period 2015-2020. godine i dogovor o načinu rada, bili su tema Konstitutivne sednice Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, koja je održana 24. marta 2015. godine u Radničkom domu u Novom Sadu.

Novoizabrani članovi Statutarnog obora na svojoj prvoj sednici su jednoglano izabrali Feješ Zoltana za predsednika Statutarnog odbora SSSV. Na sednici je razgovarano i o načinu rada u narednom petogodišnjem mandatnom periodu, radi rešavanja prigovora statutarne prirode, davanja tumačenja i mišljenja u vezi sa Statutom SSSV.


NOVI MANDAT GORANU MILIĆU
19. mart 2015.

Na 21. Konferenciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, održanoj je 19. marta u Novom Sadu, dosadašnji predsednik Goran Milić ponovo je izabran na tu funkciju.

U svom obraćanju delegatima Konferencije Milić je istakao da se radilo u uslovima tranzicionih promena u kojima na nivou države nije postojao jasno utvrđen dugoročni koncept i strategija privrednog i društvenog razvoja, što je značajno umanjivalo efekte naših aktivnosti. Problemi su ogromni, a nezaposlenost je jedan od, ako ne i najveći ekonomski problem u Srbiji. Situacija na tržištu rada je nepovoljnija od bilo kog drugog ekonomskog indikatora što je argumentovao iznošenjem statističkih podataka, koji su, po njegovoj oceni, poražavajući. "Pored toga, suočeni smo sa umanjenjem prava, nepostojanjem socijalnog dijaloga, neefikasnim pravnim sistemom, antisindikalnim delovanjem poslodavaca i sukobima između radnika i poslodavaca, lošom privrednom politikom, koja je prouzrokovala brojne štete". Srbija je dezorijentisana zemlja u kojoj privreda tone, ocenio je Milić dodavši da, iako je sindikat puno radio, rezultati nisu uvek bili dobri. "Zadatak koji nam je ostao nezavršen je i reorganizacija i reforma našeg sindikata. Jak Savez, baziran na kombinovanom modelu organizovanja, osposobljeni sindikalni rukovodioci i službe - pravi su korak do uspeha", istakao je Milić. "Veliki poslovi su pred nama. Svako treba dati sebe maksimalno, jer je to garancija za efikasnu zaštitu članova. Odgovornost za razvoj Srbije nije eksluzivno pravo vlade, već i svih socijalnih partnera", zaključio je on.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović rekao je da Konferencija SSSV označava da je pređeno dve trećine maratonskog puta SSSS. "Naši izbori i način na koji ih obavljamo znače da smo demokratska organizacija, u kojoj svako ima pravo da bira i da bude biran, ali istovremeno predugo traju i uzimaju puno energije", ukazao je on. Orbović je kazao da nam kolektivni ugovori danas predstavljaju veliki problem. "Oni su potpisani u javnom sektoru i, koliko god da imamo razloga da kritikujemo vladu, tamo gde je ona potpisnik - oni postoje. Međutim, u realnom sektoru, a to je trend i u regionu i Evropi, nažalost, gubimo kolektivne ugovore. Pred nama je u Srbiji i privatizacija preostalih 504 preduzeća. Kupaca, nažalost, nema, što ukoliko se rokovi ne produže znači 70.000 izgubljenih radnih mesta. Uz pet do sedam odsto manje zaposlenih u javnom sektoru, a u skladu sa najavljenom racionalizacijom, znači i ogroman porast već velikog broja nezaposlenih u Srbiji".

Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje ravnopravnost polova i potpredsednik Vlade Vojvodine, izrazio je poštovanje zbog svega što sindikat čini da zaštiti radnike, ali je i iskazao nezadovoljstvo zbog načina na koji se donose zakoni. Jedini pravi put za razvoj Srbije je saradnja sveta rada i sveta kapitala, rekao je Vasin.

 

Slavko Krstin, predsednik Unije poslodavaca Vojvodine, istakao je da su poslodavci i zaposleni "dve strane iste medalje", odnosno da su njihovi interesi i ciljevi isti.

 

 

Dušan Semolič, predsednik Saveza sindikata Slovenije je upozorio da "Dugo godina finansijske institucije i udruženi kapital nisu išli tako agresivno protiv radnika, radničkog standarda, penzionera i mladih, a sve u ime ideala neoliberalizima","Iako je borba teška, moramo se odupreti. Političari zaboravljaju sve što su obećali u predizbornim kampanjama, a radnici postaju samo brojke. Konkurentnost privrede jedino je moguća sa pravima radnika i dostojanstvenim zaradama. Budimo zajedno i ubuduće, jer smo najači kada sarađujemo. Želim vam uspehe, jer su vaši uspesi i naši", rekao je on.

Ispred UGS Nezavisnosti, delegate je pozdravila Zlata Zec, koja je poželela da i u narednom periodu vodimo zajedničke akcije i kao prijatelji i saborci postižemo zajedničke rezultate.

 

Na Konstitutivnoj sednici Veća SSSV, koja je održana neposredno po završetku 21.Konferencije, na predlog predsednika SSSV, za sekretara Veća SSSV izabran je Tomislav Stajić.

 

 

 

 


LJUBENKO ZVIZDIĆ – NOVI PREDSEDNIK SAMOSTALNOG SINDIKATA GRAFIČKE, IZDAVAČKE, INFORMATIVNE DELATNOSTI I KINEMATOGRAFIJE VOJVODINE
10. mart 2015.

Izborna skupština Samostalnog sindikata grafičke, izdavačke, informativne delatnosti i kinematografije Vojvodine održana je 10. marta 2015. godine u Novom Sadu. Za predsednika Samostalnog sindikata grafičke, izdavačke, informativne delatnosti i kinematografije Vojvodine, za mandatni period 2015 – 2020. godine, izabran je Ljubenko Zvizdić, zaposlen u Radio – televiziji Vojvodine, a za sekretara je izabrana Sanja Mihajlović, SO "Sremske novine" Sremska Mitrovica.

Skupština je nakon razmatranja, usvojila dokumente Izborne skupštine, Izveštaj o radu za prethodni mandatni period, kao i Program rada za mandatni period 2015 - 2020. godine. Na Izbornoj skupštini izabran je član Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, kao i delegat za 21. Konferenciju SSSV iz Samostalnog sindikata grafičke, izdavačke, informativne delatnosti i kinematografije Vojvodine.

Članovi Izborne skupštine Samostalnog sindikata grafičke, izdavačke, informativne delatnosti i kinematografije Vojvodine su jednoglasno predložili da predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, u mandatnom periodu 2015-2020. godine, bude Goran Milić, da predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije bude Ljubisav Orbović, a Dragutin Remecki predsednik Samostalnog sindikata grafičke, izdavačke, informativne delatnosti i kinematografije Srbije.  
Međunarodni dan žena praznik je kada pričamo o ekonomskim, političkim i društvenim dostignućima žena. To je i dan sećanja na sve one obične žene koje su svojim velikim, hrabrim, pametnim, pa i lukavim idejama i potezima uticale na tokove društvene istorije, koje su se borile i izborile za prava i slobode koje danas uživamo.

Danas mnoge žene misle da ima još dosta posla kako bismo došli do stvarne ravnopravnosti i boljeg položaja žena u našem društvu, dok je drugim ženama dovoljno da dobiju cvet i pažnju, makar samo na taj dan.

I jednima i drugima moramo poručiti da razmisle o životu kojim žive i osvrnu se na svet oko sebe. Borba žena za ravnopravnost i vlastito dostojanstvo i dalje je proces koji traje. Ta naša ravnopravnost koja je danas propisana i zakonom za većinu žena je obična farsa jer se jeftinim trikovima ženama nastoji dokazati kako stalno napreduju, kako su iz dana u dan sve moćnije, dok je stvarnost potpuno drugačija jer su žene i dalje diskriminisane, slabije plaćene i manje zastupljene u gotovo svim važnim procesima.

Iz ovih razloga smatramo da borba običnih žena iz naše istorije za dostojanstven život obavezuje i nas da razmislimo o svom dostojanstvu i svaka od nas se uključi u aktivnosti koje vode sindikati u Savezu samostalnih sindikata kako bi se zajedno izborile za bolji ekonomski i društveni položaj svake žene u Srbiji.

Sekcija žena SSS Vojvodine svim članicama sindikata želi sretan i dostojanstven 8. mart


ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA SSSO BEČEJ
26. februar 2015.

Izborna skupština Saveza samostalnih sindikata opštine Bečej koja je održana 26. februara 2015. godine za predsednika Saveza samostalnih sindikata opštine Bečej za naredni mandatni period izabrala je Ljiljanu Tanasković Jović.
Poverenje je ukazano i Goranu Miliću koga je Izborna skupština predložila za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine za mandatni period 2015-2020. godine.
Izborna skupština je razmatrala i usvojila Poslovnik o radu Izborne skupštine, Pravila o radu Saveza samostalnih sindikata opštine Bečej, Izveštaj o radu Saveza samostalnih sindikata opštine Bečej za period 2010-2015. godina, Izveštaj Nadzornog odbora za protekli mandatni period.
Aktivnosti Saveza samostalnih sindikata opštine Bečej za period 2015-2020 godina definisane su kroz Program rada Saveza samostalnih sindikata opštine Bečej, koji je Izborna skupština takođe usvojila.


ODRŽANI IZBORI U SINDIKATU ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA VOJVODINE
2. mart 2015.

Izborna skupština Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održana je 02. marta 2015. godine u Novom Sadu. Za predsednika Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine, za mandatni period 2015 – 2020. godine, izabrana je Dragana Mitrović, predsednica Sindikalne organizacije Osnovnog suda Vršac.

Skupština je nakon razmatranja, usvojila Izveštaj o radu za prethodni mandatni period, kao i Program rada za mandatni period 2015 - 2020. godine.
Na Izbornoj skupštini izabran je član Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, kao i delegat za 21. Konferenciju SSSV iz Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine.


JEDNOGLASNO ZA PREDSEDNIKA
2. mart 2015.

Izborna skupština Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine izabrala je 25. februara 2015. godine, na sednici održanoj u Novom Sadu, Radojka Jovanovića za Predsednika Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine.
Radojko Jovanović, kome je ovo drugi mandat, izabran je jednoglasno, a biće Predsednik ovog samostalnog sindikata od 2015 do 2020. godine
Članovi Izborne skupštine Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine su jednoglasno predložili da Predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, u mandatnom periodu 2015-2020. godina, bude Goran Milić, a Sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić. 

ARHIVA VESTI

2015. V3.0