- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

U sklopu projekta održan okrugli sto „Ne nasilju“
27. 11. 2023. godine. Sombor

U prostoru hotela Vila Kronić u Somboru, održan je Okrugli sto povodom obeležavanja globalne, svetske kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama“ i realizacije završne projektne aktivnosti Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine na temu rodne ravnopravnosti i sprečavanja rodno zasnovanog nasilja nad ženama.

Na skupu su govorile predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Jadranka Svirčev, predstavnice Udruženja građanki „FemPlatz“, Biljana Janjić i Andrijana Čović, izvršna direktorka Nevladine organizacije „Ženska alternativa“ Sombor, Zorica Golubović i u ime Somborskog edukativnog centra, Ružica Rakinić.

Svojim prisustvom podršku skupu „Ne nasilju“ dali su i predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, kao i brojne članice sindikata, u nameri da se pronađe odgovor kako doprineti stvaranju društva u kome će nasilje biti neprihvatljivo i ukaže na važnost borbe protiv stigmatizacije i diskriminacije žrtava nasilja.

U proteklih 10 godina u Republici Srbiji je u rodno zasnovanom nasilju više od 300 žena izgubilo živote. U cilju zaustavljanja femicida, kako je saopšteno, uz obaveznu edukaciju o nasilju u školama, besplatne institucionalne organizacije psihičke podrške žrtvama nasilja, neophodno je da se ekonomski osnaži položaj onih žena koje trpe nasilje. Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine će i u narednom periodu nastaviti da prati, podstiče i predlaže mere za jačanje uloge institucija i službi za kreiranje novih i poštovanje postojećih politika zakona, a sve u cilju postizanja nulte tolerancije prema nasilju nad ženama.

Skup je organizovan u saradnji sa Sekcijom žena SSS grada Sombora, a u okviru implementacije zajedničkog projekta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikata LO Zapadna Švedska, uz podršku Međunarodnog Centra Olof Palme.


Savez pružio punu podršku zaposlenima u „Pošta Srbije“
1. 11. 2023. godine.

Savez samostalnih sindikata Srbije daje punu podršku aktivnostima koje vode zaposleni u JP „Pošta Srbije“ u borbi za bolji materijalni i socijalni položaj radnika.
U dopisu, koji je predsednik Saveza Ljubisav Orbović uputio zaposlenima, navodi se da su oni, nažalost, prinuđeni da se obustavom rada, kao legalnim sredstvom radničke borbe, izbore za narušena prava i bolje uslove rada.
Ovaj spontani protest zaposlenih, koji će uskoro ući i u četvrtu nedelju, svedoči o velikom nezadovoljstvu radnika koji zahtevaju plate od kojih može dostojanstveno da se živi, ali i zapošljavanje novih radnika u tehnologiji i učestvovanje u dobiti preduzeća.
Dok se obustava širi po celoj zemlji, nadležni ne samo da ne pokazuju volju za dogovorom koji bi sistemski rešio problem, već zastrašuju i sankcionišu zaposlene.
Savez samostalnih sindikata Srbije zahteva od nadležnih organa da se, kroz otvoreni i iskreni dijalog sa predstavnicima zaposlenih, pronađe najbolje rešenje u korist radnika, a od čega će imati korist i svi građani Srbije.
Spremni smo da, i organizaciono i stručno, pružimo svu neophodnu pomoć zaposlenima u „Pošta Srbije“, kao i da posredujemo u pregovorima kako bi se trenutna situacija, koja ne odgovara nikome, prevazišla na najbolji mogući način.


Održan međunarodni seminar o rodnoj ravnopravnosti
3 - 4. 11. 2023. godine. Palić

U okviru zajedničkog projekta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikata LO Zapadna Švedska, kao implementacionog partnera i finansijske pomoći i podrške Međunarodnog Centra Olof Palme, 03. i 04. novembra ove godine na Paliću je održan seminar u organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Na seminaru su učestvovali predstavnice/ci  sindikata i veća SSS sa teritorije AP Vojvodine, Sindikata LO Zapadna Švedska i Konfederacije slobodnih sindikata Makedonije.
Seminar je otvorila Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, a u ime Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, skup je pozdravio i poželeo uspešan rad Vladimir Gvozdenović, potpredsednik SSSV i predsednik SSS grada Novog Sada i opština. Svim prisutnima obratio se
i predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić, koji je između ostalog istakao intenziviran rad na rodnoj ravnopravnosti i uvođenju rodne ravnopravnosti, višestruk značaj projekta i uspeh saradnje između ključnih učesnika projekta (SSSV, Sindikata LO Zapadna Švedska i Međunarodnog Centra Olof Palme).
Uvodno izlaganje održala je predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Jadranka Svirčev, koja je prezentovala aktivnosti Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine na unapređenju ekonomskih i socijalnih interesa i prava žena i, u vezi s tim, metode i sredstva delovanja u ostvarivanju funkcije i zadataka Sekcije žena u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine.
Tematske sesije bile su posvećene ravnopravnosti polova kroz istoriju Švedske, kako Švedska radi na ravnopravnosti polova u politici, kao i na prevenciji i borbi protiv muškog nasilja nad ženama, a u okviru panela koji su održani pružen je pregled trenutne situacije i dostignuća na svakom od područja. Uvodničarke na teme, Katarina Bosetti-Kristoffersson i Emilie Lindqvist iz Sindikata LO, približile su postignute uspehe kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, posebno na području učestvovanja žena u politici, plata i delenja porodiljskog odsustva. Tokom seminara predstavljena su kako teorijska i praktična istraživanja tako i institucionalne strategije i primeri aktivističkog rada u borbi za bolji položaj žena u društvu.
Ovogodišnji seminar je bio i odlična prilika za predstavljanje Konfederacije slobodnih sindikata Makedonije od strane predsednika Antovski Zorana, okupljanje sindikata, razmenu znanja i iskustava, definisanja primarnih problema sa fokusom usmerenim na poštovanje ljudskih prava i jednakih šansi za sve.


ODRŽANA JAVNA SEDNICA VEĆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE, U PROŠIRENOM SASTAVU
26. 10. 2023. OPŠIRNIJE na SSSS: ovde


Obraćanje predsednika sindikata Vojvodine, Gorana Milića.

 


DOKLE ĆE SE PRODUŽAVATI RADNI VEK - Možda će se u penziju ići i pre smrti
24. 10. 2023. Izvor: Dnevnik

Da li će se pomerati starosna granica za odlazak u penziju i to u pravcu sve kasnijeg odlaska s radnog mesta teško je reći, ali da se o tome razmišlja i te kako je jasno.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić ukazuje da u Srbiji ni u kom slučaju ne bi trebalo povećavati starosnu granicu za odlazak u penziju jer je već jasno da se period života, nakon odlaksa u penziju, skratio.

- Penzionerski život u Srbiji nije dug i podaci pokazuju da je životni vek nakon odlaska u penziju kratak, mnogo kraći nego u nekim drugim zemljama - kaže Milić. - Za muškarce je to, u proseku, oko 11 godina, a za žene nešto duže. Ukoliko bi se povećala starosna granica za odlazak u penziju, ispada da mnogi ne bi ni išli u penziju već bi radili, bukvalno, do kraja života. OPŠIRNIJE


JAVNA SEDNICA VEĆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE  – BEOGRAD, 26. OKTOBAR 2023.!ARHIVA VESTI

2022. V3.0