- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

Minimalna cena rada za 2024. godinu
1. 2. 2024. godine. Izvor: SSSV, Odeljenje za socijalno-ekonomske poslove i informisanje. Foto: SSSV

Minimalna cena rada za period januar – decembar 2024. godine iznosiće 271 dinar (neto), po radnom času.
Shodno tome, neto minimalna zarada, u zavisnosti od fonda časova u mesecu, u toku 2024. godine, iznosiće:

  • 43.360,00 dinara za mesec sa 160 radnih časova (jun)
  • 45.528,00 dinara za mesec sa 168 radnih časova (februar, mart, septembar, novembar)
  • 47.696,00 dinara za mesec sa 176 radnih časova (april, avgust, decembar)
  • 49.864,00 dinara za mesec sa 184 radna časa (januar, maj, jul, oktobar)

Prosečna minimalna zarada za 2024. godinu iznosi 47.154 dinara, odnosno 524 dinara dnevno po članu tročlane porodice i na nivou je praga rizika od siromaštva za tročlanu porodicu za 2022. godinu (47.715 dinara).
Prosečna minimalna zarada za 2024. godinu (47.154 dinara) približno je na nivou minimalne potrošačke korpe za oktobar 2022. godine (47.592 dinara). U odnosu na prag rizika od siromaštva za četvoročlanu porodicu za 2022. godinu (55.668 dinara), niža je za 15,29% tj. za 8.514 dinara.
Minimalna zarada određuje se na osnovu minimalne cene rada, vremena provedenog na radu i poreza i doprinosa koji se plaćaju iz zarade. Ona se uvećava se za iznos toplog obroka, regresa, minuli rad, za rad u dane praznika, rad noću i prekovremeni rad.

Opštim aktom, odnosno ugovorom o radu, utvrđuju se razlozi za donošenje odluke o uvođenju minimalne zarade. Po isteku roka od šest meseci od donošenja odluke o uvođenju minimalne zarade, poslodavac je dužan da obavesti reprezentativni sindikat o razlozima za nastavak isplate minimalne zarade.

ODRŽANA SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SINDIKATA UPRAVE VOJVODINE
22. 1. 2024. godine.

U Novom Sadu, dana 22. januara 2024. godine,  održana je sednica Pokrajinskog odbora Sindikata uprave Vojvodine, na kojoj su u radu sednice, pored članova Pokrajinskog odbora, učestvovali predsednik i sekretarka Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije, Slađan Bobić i Jelena Vidanović, član Predsedništva Republičkog odbora uprave Tatjana Đurić,  kao i sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Tomislav Stajić.

U uvodnom delu sednice Slađan Bobić i Jovan Koprivica su informisali prisutne o održanima sastancima delegacije Sindikata uprave Srbije sa premijerkom Vlade RS Anom Brnabić i predstavnicima Ministarstva finansija i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Razgovaralo se o konkretnim merama za poboljšanje materijalnog položaja i uslova rada zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, kao i ustanovama obaveznog socijalnog osiguranja.  Sastanci su bili konstruktivni, i kao rezultat dijaloga je Zaključak Vlade RS o preporuci da se isplati jednokratna novčana pomoć neto 10.000 dinara zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, i potpisana Uredba o povećanju dnevnica sa 150 dinara na 1000 dinara. Nakon ovog pomaka u pregovorima, Sindikat dalje nastavlja sa aktivnostima za bolje uslove rada i veće plate, i pregovore za izmene Uredbe o koeficijentima i zahteva za povećanje osnovice za obračun plata.  

U daljem radu sednice, izneta je informacija o održavanju sindikalnih sastanaka u šest velikih gradova u organizaciji Sindikata uprave Srbije gde bi bilo predočeno članstvu šta je učinjeno za zaposlene u državnim organima i lokalnim samoupravama i ustanovama socijalnog osiguranja u pregovorima sa Vladom, i zajednički formirati predloge za dalje aktivnosti. Sastanak za članove Sindikata uprave sa teritorije AP Vojvodine, održat će se 09. februara 2024. godine u Novom Sadu.

Predsednik Pokrajinskog odbora obavestio je članove da je doneta Odluka o održavanju sportskih susreta za 2024.godinu u periodu od 19. do 23. juna, u Tesliću - Banja Vrućica.
Povećati plate i sudsku zaštitu radnika
29. 12. 2023. godine.Izvor: Dnevnik.rs

Radno zakonodavstvo i reforme u procesu približavanja Evropskoj uniji sprovode se izuzetno sporo, predugo se čeka na donošenje ključnih zakona iz oblasti rada - o radu, štrajku, socijalno ekonomskim savetima, regulisanju zapošljavanja stranaca.

- Kakav je položaj radnika u Srbije ove godine, koju su obeležila poskupljenja hrane i energenata, samo po sebi govori i to što je minimalna zarada manja od troškova minimalne potrošačke korpe, a time je životni standard građana sve manji - rekao je predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić.

Po njegovim rečima, socijalni dijalog i dalje je slab, posebno u pogledu uključivanja socijalnih partnera u razvoj politika i donošenja zakona relevantnih za njih.

- Srbija tek treba da prilagodi pravni okvir i ojača kapacitete socijlnih partnera za podsticanje kolektivnog pregovaranja. Iako se iz godine u godinu minimalna zarada povećava, konsenzus o minimalnoj ceni rada u SES-u izostaje. Bilo je pozitivnih pomaka, ali i problema i izazova u pogledu ostvarivanja prava iz oblasti rada koje smo pokušavali da prevaziđemo kroz dijalog i kompromis sa socijalnim partnertima, ali i primenu drugih vidova sindikalne borbe. Situaciju dodatno otežava nepostojanje granskih kolektivnih ugovora u industrisjkom sektoru i neadekvatan odnos pojedinih poslodavaca prema sindikatima i sindikalnim predstavnicima - istakao je Milić. OPŠIRNIJE


SSSS: Povezivanje radnog staža radnicima "Solida" najveći je uspeh sindikata u 2023. godini
29. 12. 2023. godine.Izvor: Subotica.com

Činjenica da je, nakon isplate zaostalih zarada, bivšim radnicima "Solida" povezan i radni staž, najveći je uspeh Saveza samostalnih sindikata Subotice, ocenio je predsednik Ištvan Huđi sumirajući godinu na izmaku. Iz sindikata navode da su ove godine ostvareni pomaci kada su u pitanju prava radnika u komunalnim delatnostima, kulturi  i zdravstvu, te dodaju da visina minimalne cene rada nije zadovoljavajuća.

Što se tiče komunalaca, njima je produžen kolektivni ugovor. Sva javna preduzeća su potpisala kolektivne ugovore i od Nove godine će biti povećanje zarada, a to neće uticati na cenu komunalnih usluga u gradu. Kolektivni ugovor produžen je i radnicima u oblasti kulture, a radimo na tome da formiramo solidarnu pomoć. Već smo podneli molbu i sada čekamo da vidimo hoće li biti rezultata - kazao je Huđi i dodao da nikako nisu zadovoljni minimalnom cenom radnog časa koja iznosi 270 dinara - Nismo uspeli da se dogovorimo sa poslodavcima, a onda je Vlada Srbije donela odluku da cena radnog časa iznosi 270 dinara, što znači da mesečna neto zarada sa punim fondom iznosi oko 47 hiljada dinara. Po podacima koji su dostupni vidimo da strane kompanije u Subotici ostvaruju sve veći profit i mislim da taj kapital koji ostvare ne prenose prema radnicima kako bi trebalo. Prosečna zarada u našem gradu je 76 hiljada dinara, a naš stav je da radnici zaslužuju da prosek plate u gradu bude izjednačen sa republičkim prosekom. OPŠIRNIJE


ODRŽANA 16. SEDNICA VEĆA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE
27. 12. 2023. godine.

U Novom Sadu je 27. decembra 2023. godine održana 16. sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Sednicom je predsedavao Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. U radu sednice učestvovao je Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i Zoran Mihajlović, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

Na sednici je verifikovan izbor novog člana Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Paravina Mirjane, dipl. pravnika u Stručnoj službi SSS za opštinu Bačka Palanka, Bač i Bački Petrovac.

Uz podnošenje informacije o aktivnostima u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine između 13. i 16. sednice Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, predsednik Milić predstavio je i najznačajnije aktivnosti u strateškim oblastima delovanja i ostvarene rezultate Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

Posebna pažnja posvećena je ključnim aspektima izmena i dopuna Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije sa osvrtom na rad Komisije za izradu novog Statuta u pripremi za predstojeći 17. Kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Istog dana, neposredno pre održavanja sednice Veća, održana je i 13. sednica Predsedništva SSSV, na kojoj je verifikovan izbor predsednika SSS opštine Stara Pazova, Kukolj Draga. Takođe, na sednici Predsedništva usvojena je i Odluka o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza Saveza samostalnih sindikata Vojvodine sa stanjem na dan 31.12.2023. godine.ARHIVA VESTI

2024. V3.0