- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


IZVEŠTAJ SA PRVE SEDNICE POKRAJINSKOG ODBORA SS PPDIV
24. 11. 2022. godine

Dana 24. novembra 2022. godine, u Novom Sadu, održana je prva sednica Pokrajinskog odbora sindikata poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Vojvodine. U radu sednice, pored članova Pokrajinskog odbora, učestvovali su predsednik i sekretar SSSV, Goran Milić i Tomislav Stajić, kao i predsednik i sekretar Republičkog odbora SS PPDIV Srbije, Živorad Kolarević i Milisav Đorđević.
Predsednik Pokrajinskog odbora, Bojan Jocić, ukratko je informisao prisutne o održanoj Izbornoj skupštini. Pokrajinski odbor konstituisan je 26. avgusta 2022. g. na osnovu Odluke Republičkog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije. Prisutni članovi doneli su jednoglasno odluku da Pokrajinski odbor čine predsednik i 20 članova (ukupno 21), da je verifikovan izbor 14 članova, i usvojena su Pravila o radu.
Izveštaje o radu i informacije o aktulenom stanju u sindikalnim organizacijama, podneli su pojedinačno svi članovi Pokrajinskog odbora, koji su istakli da se uglavnom poštuju odredbe potpisanog kolektivnog ugovora kod poslodavca u vezi povećanja zarada, da su na poljoprivrednim dobrima završeni jesenji radovi, i da se koriste preraspodele radnog vremena gde nisu isplaćeni prekovremeni sati. Sa najviše problema se susreću zaposleni u vodoprivrednim preduzećima. Izneta su dešavanja u AD Dijamant, Zrenjanin i problem postojanja dva reprezentativna sindikata i nemogućnost da se usaglase da zajednički uzmu učešće u pregovorima za izmenu Kolektivnog ugovora kod poslodavca.
Predsednik SSSV Goran Milić je istakao da, nastali problemi i funkcionisanje u AD Dijamant, sprečavaju konačno ujedinjenje SSPPDIV i SS AIK u jedan sindikat, kako je dogovoreno u Sporazumu. Shodno dogovoru to treba prevazići najkasnije do kraja 2024. godine do organizovanja novih redovnih izbora.
Živorad Kolarević, predsednik SSPPDIV Srbije informisao je prisutne o sastanku sa predstavnicima resornog ministarstva, na kome je nova ministarka iznela pozitivan stav da uvažava sindikat i da je spremna da razmotri sve predloge za rešavanje pojedinih pitanja i za održavanje neposrednog dijaloga sa sindikatom. Poseban osvrt je bio na probleme sa kojima se susreću zaposleni u vodoprivredi, te je dogovoreno da sindikat pismeno dostavi sve predloge u ministarstvo na razmatranje.


SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U SAOBRAĆAJU I VEZAMA VOJVODINE, INFORMACIJE O INICIJATIVAMA
29. 11. 2022. godine

Pokrajinski odbor Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine održao je sednicu na kojoj je razmatrao probleme zaposlenih u saobraćaju i mogućnosti za njihovo rešavanje, kao i pokrenute zahteve/inicijative Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Srbije: –prema Poslovnom udruženju drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd za otpočinjanje pregovora i zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora Samostalnog sindikata radnika saobraćaja i veza Srbije; i – prema Vladi Republike Srbije i resornim ministarstvima da se njihova delatnost izuzme od obaveze fiskalizacije. Takođe, tema sednice bio je i problem nedostatka profesionalnih vozača u Srbiji, njihov odlazak u inostranstvo, s kritičkim osvrtom na postojeće procedure u okviru obrazovanja i obuka za vozače. Deo sednice posvećen je razmatranju problema u oblasti rada, bezbednih i zdravih uslova rada i prava iz radnog odnosa, drugih aktuelnih pitanja od značaja za rad i delovanje sindikata. Na sednici Pokrajinskog odbora, kojom je predsedavao predsednik Miroslav Mihajlović uz prisustvo članova Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine, predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Gorana Milića i sekretara Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Srbije Ranka Božića, verifikovan je mandat novoizabranom članu Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine Luke Jerkića, predsednika Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata „Dunavprevoz“ D.O.O. Bačka Palanka.


ZAVRŠEN OVOGODIŠNJI CIKLUS JEDNODNEVNIH OBUKA
18 - 29. 11. 2022. godine, Novi Sad

Održavanjem jednodnevnih seminara- obuke za sindikalno članstvo : u Zrenjaninu 18.oktobra, Subotici 2.novembra,Kikindi 9.novembra, Rumi 23. novembra i Staroj Pazovi 29. novembra, okončane su planirane aktivnosti ove vrste, u okviru projekta „zajedno smo jači“, koji zajedno realizuju Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO-zapadna Švedska, uz podršku Olof Palme Internacional Centra.

Članovi sindikata, aktivisti, bili su u prilici da se kroz uvodna izlaganja, radionice i živu diskusiju upoznaju/podsete kako izgleda postupak kolektivnog pregovaranja radi potpisivanja kolektivnog ugovora, koje su najčešće povrede radnih prava, odnosno, kršenja Zakona o radu, kao i o svim „modalitetima“ prestanka radnog odnosa.

U cilju podizanja aktivizma svakog člana, učesnicima obuke je ukazano na načine podizanja mobilnosti i zajedništva u svakodnevnom radu sindikata.

Učesnici ovogodišnjeg ciklusa obuka gotovo jednoglasno su isticali potrebu da se pronađe način da obuhvat članstva koji bi prošao kroz neku vrstu obuke, bude veći, da se to čini uz interaktivne radionice i razgovore.Istaknut je i problem nemogućnosti odsustva „običnih“ članova sa radnog mesta radi obuka.


Stara Pazova 29.11. Kikinda 9.11. Subotica 02.11.

 

 

 

 

 


Održan seminar „Putevi ostvarivanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti“
18 - 19. 11. 2022. godine, Novi Sad

U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, 18. i 19. novembra, u Novom Sadu, održan je seminar „Putevi ostvarivanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti“, koji je pohađalo 30 članica saveza samostalnih sindikata na nivou AP Vojvodine. Seminar je obuhvatio izlaganja koja su bila posvećena sledećim temama: „Pravedna tranzicija i aktuelnosti iz delokruga rada MOR-a“; „Predstavljanje Entiteta Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – saradnja između UN Women i Sekcije žena SSSV“; „Rodna ravnopravnost i Sindikat: izazovi i potencijali.“ Uvodničari seminara bili su Jovan Protić, Nacionalni koordinator MOR-a za Srbiju, Andrijana Čović, projektni menadžer UN Women Srbija i Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena SSSV.

Dobro osmišljena struktura seminara omogućila je učesnicama da se dobro upoznaju sa ključnim i najvažnijim prioritetima koje podržava program dostojanstvenog rada MOR u Republici Srbiji; dobiju odgovore na pitanja: Zašto su klimatske promene važne za tržište rada? Šta predstavljaju zeleni poslovi i pravedna tranzicija? Kako MOR podržava otvaranje zelenih poslova i pravednu tranziciju? U okviru seminara predstavljena je i uloga Entiteta Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u domenu rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena, sa fokusom na povećanje aktivnog uključivanja žena u kreiranje politika, podizanje svesti o pitanjima rodne ravnopravnosti, smanjenje rodno zasnovanih stereotipa, povećanje pristupa žena na tržištu rada i osiguravanje ravnoteže između privatne i poslovne sfere života. Na otvorena pitanja koja su potekla od samih učesnica/ka, pokušali smo da potražimo moguće odgovore kroz konstruktivnu diskusiju na temu „Rodna ravnopravnost i Sindikat: izazovi i potencijali.“

Kvalitetu seminara su svojim prisustvom i učešćem u diskusiji doprineli i Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Tomislav Stajić, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Zoran Radoman, predsednik Samostalnog sindikata šumarstva i prerade drveta Srbije.

Seminar smo organizovali u okviru implementacije projekta „ZAJEDNO SMO JAČI“, koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine realizuje u saradnji sa Sindikatom LO Zapadna Švedska, uz podršku Olof Palme Centra.


Obuka menadžera sa ciljem poštovanja dostojanstvenog rada u Kikindi
28. 10. 2022. godine, Izvor: RTV.rs


Borba za doslednu primenu konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada
12. 10. 2022. godine, Izvor i foto: RTV.rs (Ljubenko Zvizdić)

Od svog osnivanja 21. decembra 2007. godine Sekcija žena Saveza samostalnog sindikata Vojvodine bori se za doslednu primenu konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada i drugih međunarodnih akata kojima se štiti položaj zaposlenih žena. Osim toga daje nemerljiv doprinos podizanju svesti o postojanju rodne nejednakosti polova u društvu i realizaciji principa jednakih mogućnosti za oba pola u svim oblastima života i rada i mnogim drugim pitanjima od uticaja na društveni ekonomski i socijalni položaj žena. audio icon Sekcija žena SSS Vojvodine broji 33 članice i čine je po jedna predstavnica koje imenuju veća samostalnih sindikata grada, više opština i pokrajinski odbori sindikata. „Veliki posao radimo na edukaciji žena o njihovim pravima koja proističu iz međunarodnih pravnih akata.Tim povodom smo do sada organizovale brojne tribine, okrugle stolove, radionice i druge skupove radi svestranog razmatranja i utvrđivanja predloga za poboljšanje položaja žena. Aktivni smo u radu Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije i preko nje učestvujemo u projektu „Na putu ka EU“ koji je posvećen ulozi i položaju žena u sindikatu „Osnaživanje žena regionalnog sindikalnog saveta Solidarnost“. Za doprinos pre svega boljeg materijalnog položaja žena u našem društvu 2018. godine, Priznanje "27. april" kao i za ukupan doprinos radu, razvoju i jačanju SSS Srbije dodeljeno je Sekciji žena SSS Vojvodine“ – predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Jadranka Svirčev. Za završnicu kalendarske godine u pripremi je međunarodni seminar koji će biti održan u Novom Sadu 18. i 19. novembra, u saradnji sa „LO“ sindikatom iz Švedske, na kojem će biti razmenjena iskustva po pitanju položaja žena u našem društvu i razvijenih evropskih zemalja.


На Светски дан достојанственог рада:Радници су највеће жртве кризе
7. 10. 2022. godine

Криза, овог пута скоро свакодневног раста трошкова живота је нова, али је стара вест да су радници у Србији, опет, највеће њене жртве. Иако се сви широм Европе суочавају са константним растом трошкова живота, док вредност зарада пада, у нашој земљи се живот претвара у пуко преживљавање. Има ли краја поскупљењима? Упитао је, недавно, у име свог чланства и свих грађана, Савез самосталних синдиката Србије, оштро осуђујући даље повећање цена основних животних намирница. Ни најављено повећање плата и пензија, које је већ анулирано тренутном инфлацијом, не улива наду у боље сутра, због чега грађани Србије, од којих велики број живи од минималне зараде, са зебњом чекају долазак зиме и нових намета. Таква ситуација изискује хитне мере и акције, које смо већ започели на националним нивоу, али и глобалне, на европском, којима се, такође, придружујемо како би се ухватили у коштац са кризом трошкова живота и изградили привреде које доносе резултате за раднике. Радници и синдикати широм Европе, окупљени у Европској конфедерацији синдиката, позивају на план у шест тачака који би требало да обезбеди повећања плата, подршку породицама и најугроженијима, ограничавање цена, опорезивање и прерасподелу вишка профита и богатства. Прва и најважнија тачка нашег плана јесте обезбеђивање рада који омогућава добар живот, рада за који се добија зарада од које се може живети, а не преживљавати. Јер, не постоји мањи или виши минималац. Сваки је недостојан човека. Зато бирамо Достојанствен рад! Пуним платама напред!

Савез самосталних синдиката Србије

Preuzmite flajer: ovde


ARHIVA VESTI

2022. V3.0