- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

SEKCIJA ŽENA
SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE 

Predsednica JADRANKA SVIRČEV

Saradnik Sekcije žena – GORANA ŠEĆEROV
E-mail: sekcija.zena@sssv.rs

SEDIŠTE:
Bulevar Mihajla Pupina br. 24
21000 Novi Sad
Telefon:021/557-911 lok. 159
Fax:021/457-472

AKTIVNOST:

U susret Međunarodnom danu žena:
Učešće u debati o dugoročnim efektima rodne diskriminacije na tržištu rada i identifikovanju neophodnih intervencija i politika za njihovo rešavanje

7. 3. 2024. godine.

Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert organizovala je debatu na temu: „Dugoročni efekti rodne diskriminacije na tržištu rada“. Ovaj događaj je realizovan u okviru projekta „Dijalog u centru – socijalni forum“.

Ključna pitanja o kojima se diskutovalo na debati bila su sledeća:

 • Kako se dugoročni efekti manjih plata i prekida karijere odražavaju na finansijsku sigurnost žena?
 • Koliko rodna diskriminacija tokom radnog veka utiče na visinu njihovih penzija?
 • Kakvim se politikama podrške mogu ublažiti negativni efekti roditeljstva na karijeru žena?
 • Na koji način se dugoročna diskriminacija na tržištu rada odražava na siromaštvo kod starijih žena?
 • U kojoj meri rodno specifični stereotipi i očekivanja mogu ograničiti izbore obrazovanja i dugoročne

        karijerne putanje žena?

Kroz diskusiju na debati ova pitanja su razmatrana sa aspekta postojećeg institucionalnog i zakonodavnog okvira koji bi trebalo da obezbede ravnopravnost i efikasnu zaštitu od diskriminacije na osnovu pola i roda, posebno kada je reč o zaštiti u oblasti rada i zapošljavanja, gde i dalje postoje značajne nejednakosti na tržištu rada koje prouzrokuju dugoročne efekte.

Uvodničari/ke su bile:Tamara Šmidling, Kvinna till Kvinna; Svetlana Budimčević, Unija poslodavaca Srbije; Jelena Ružić, Žensko udruženje kolubarskog okruga; Marija Martinić, UGS Nezavisnost; Biljana Maletin, Ženska platforma za razvoj Srbije; Ivana Simonović, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ); Dina Rakin, Koalicija za razvoj solidarne ekonomije; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju. Moderatorka debate, bila je Marija Šehić, novinarka.


RADIONICA SEKCIJE ŽENA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA SREMSKA MITROVICA I OPŠTINE ŠID
3. 4. 2024. godine.Izvor i foto: Sremske novine

Kako prepoznati mobing?
U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Grada Sremska Mitrovica i opštine Šid protekle srede održano je predavanje i radionica na temu „Stop mobing“. Učesnice je kroz aktuelnosti teme provela predavač Nataša Sapun, diplomirani pravnik.

- Iako mobing na radnom mestu nije nova pojava i postoji odlična zakonska regulativa koja ga obrađuje, o ovoj temi se jako malo priča, do mere da postaje tabu ako se desi. Takođe, i sudska praksa u vezi mobinga je i dalje zanemarljiva – rekla je Nataša Sapun.

Ideja predavanja o ovoj temi je bila podizanje svesti o ovoj temi, kao i obuka učesnica da prepoznaju mobing i razlikuju ga od drugih povreda prava iz radnog odnosa. Takođe, učesnice su imale priliku da na konkretnim primerima nauče koje sve vrste i načini mobinga postoje, koji su mehanizmi zaštite kada se mobing desi, kako se treba postaviti prema zlostavljaču, te kako kolege mogu najbolje pomoći zlostavljanoj osobi – žrtvi mobinga.

Predavanje je bilo interaktivno tako da su učesnice imale priliku da prenesu svoja iskustva i razmišljanja o ovoj temi.


CIKLUS RADIONICA ZA ČLANICE SEKCIJE ŽENA SSS OPŠTINE BEČEJ
21. 3. 2024. godine.

U SSS opštine Bečej, tokom februara i marta, održan je edukativni ciklus radionica za članice Sekcije žena SSS opštine Bečej, čiji su autori i voditelji Nataša Đžigurski, NLP Practitioner i Jasmina Obradović, predsednica SSS opštine Bečej.

Program koji se sastojao od četiri interaktivne radionice, započet je temom „Kako strahovi rade za Vas?, a zatim su usledile teme:„Ko kontroliše Vaš stres?, „Kako razlikovati ljubaznost od manipulacije?, „Ne kočite promenu posla!“.

Cilj programa je edukacija učesnica o otvorenim pitanjima, sa fokusom na celokupno zdravlje i život osobe, kao i savladavanje naučno dokazanih i efektnih tehnika koje mogu pomoći u svakodnevnim aktivnostima kako na ličnom tako i profesionalnom planu.U sklopu projekta održan okrugli sto „Ne nasilju“
27. 11. 2023. godine. Sombor

U prostoru hotela Vila Kronić u Somboru, održan je Okrugli sto povodom obeležavanja globalne, svetske kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama“ i realizacije završne projektne aktivnosti Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine na temu rodne ravnopravnosti i sprečavanja rodno zasnovanog nasilja nad ženama.

Na skupu su govorile predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Jadranka Svirčev, predstavnice Udruženja građanki „FemPlatz“, Biljana Janjić i Andrijana Čović, izvršna direktorka Nevladine organizacije „Ženska alternativa“ Sombor, Zorica Golubović i u ime Somborskog edukativnog centra, Ružica Rakinić.

Svojim prisustvom podršku skupu „Ne nasilju“ dali su i predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, kao i brojne članice sindikata, u nameri da se pronađe odgovor kako doprineti stvaranju društva u kome će nasilje biti neprihvatljivo i ukaže na važnost borbe protiv stigmatizacije i diskriminacije žrtava nasilja.

U proteklih 10 godina u Republici Srbiji je u rodno zasnovanom nasilju više od 300 žena izgubilo živote. U cilju zaustavljanja femicida, kako je saopšteno, uz obaveznu edukaciju o nasilju u školama, besplatne institucionalne organizacije psihičke podrške žrtvama nasilja, neophodno je da se ekonomski osnaži položaj onih žena koje trpe nasilje. Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine će i u narednom periodu nastaviti da prati, podstiče i predlaže mere za jačanje uloge institucija i službi za kreiranje novih i poštovanje postojećih politika zakona, a sve u cilju postizanja nulte tolerancije prema nasilju nad ženama.

Skup je organizovan u saradnji sa Sekcijom žena SSS grada Sombora, a u okviru implementacije zajedničkog projekta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikata LO Zapadna Švedska, uz podršku Međunarodnog Centra Olof Palme.


Održan međunarodni seminar o rodnoj ravnopravnosti
3 - 4. 11. 2023. godine. Palić

U okviru zajedničkog projekta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikata LO Zapadna Švedska, kao implementacionog partnera i finansijske pomoći i podrške Međunarodnog Centra Olof Palme, 03. i 04. novembra ove godine na Paliću je održan seminar u organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Na seminaru su učestvovali predstavnice/ci  sindikata i veća SSS sa teritorije AP Vojvodine, Sindikata LO Zapadna Švedska i Konfederacije slobodnih sindikata Makedonije.
Seminar je otvorila Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, a u ime Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, skup je pozdravio i poželeo uspešan rad Vladimir Gvozdenović, potpredsednik SSSV i predsednik SSS grada Novog Sada i opština. Svim prisutnima obratio se
i predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić, koji je između ostalog istakao intenziviran rad na rodnoj ravnopravnosti i uvođenju rodne ravnopravnosti, višestruk značaj projekta i uspeh saradnje između ključnih učesnika projekta (SSSV, Sindikata LO Zapadna Švedska i Međunarodnog Centra Olof Palme).
Uvodno izlaganje održala je predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Jadranka Svirčev, koja je prezentovala aktivnosti Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine na unapređenju ekonomskih i socijalnih interesa i prava žena i, u vezi s tim, metode i sredstva delovanja u ostvarivanju funkcije i zadataka Sekcije žena u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine.
Tematske sesije bile su posvećene ravnopravnosti polova kroz istoriju Švedske, kako Švedska radi na ravnopravnosti polova u politici, kao i na prevenciji i borbi protiv muškog nasilja nad ženama, a u okviru panela koji su održani pružen je pregled trenutne situacije i dostignuća na svakom od područja. Uvodničarke na teme, Katarina Bosetti-Kristoffersson i Emilie Lindqvist iz Sindikata LO, približile su postignute uspehe kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, posebno na području učestvovanja žena u politici, plata i delenja porodiljskog odsustva. Tokom seminara predstavljena su kako teorijska i praktična istraživanja tako i institucionalne strategije i primeri aktivističkog rada u borbi za bolji položaj žena u društvu.
Ovogodišnji seminar je bio i odlična prilika za predstavljanje Konfederacije slobodnih sindikata Makedonije od strane predsednika Antovski Zorana, okupljanje sindikata, razmenu znanja i iskustava, definisanja primarnih problema sa fokusom usmerenim na poštovanje ljudskih prava i jednakih šansi za sve.


Trudnice i porodilje izostavljene iz povećanja zarada i profesionalnih ocenjivanja
26. 10. 2023. godine, Subotica

 “Prava i privilegije zaposlenih žena u planiranju porodice” bila je tema Okruglog stola održanog 25. oktobra 2023. na Otvorenom univerzitetu u organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Subotice. O pravima i privilegijama, porodiljskom odsustvu, bolovanju radi nege deteta, kao i o problemima zaposlenih žena vezano za navedenu temu govorili su Milan Predojević, dipl.pravnik, bivši pravnik u RFZO, Jovana Banjanin Horvat, isped Službe za brigu o deci Sekretarijata za društvene delatnosti Gradske uprave Subotica i Jelena Tomić - zaposlena majka četvoro dece.
Veliko interesovanje i brojna konkretna pitanja prisutnih pokazala su da je tema veoma značajna za naše članice. Pored pogodnosti koje su prethodnih nekoliko godina donete u cilju stimulisanje rađanja dece među kojima su značajnije znatno veće novčane pomoći države i one koje se odnose na zaštitu trudnica i porodilja od otkaza, a što je naročito važno kod trudnica zaposlenih na određeno vreme, pokazalo se da to svakako nije dovoljno i da je neophodno dalje raditi na poboljšanju položaja trudnica, porodilja i majki kako po pitanju finansijske podrške i praćenje standarda za vreme odsustva sa rada radi nege deteta, tako i proširivanje prava na dečji dodatak i na zaposlene sa manjim primanjima, kao i posebna pomoć nezaposlenim trudnicama i porodiljama.
Jelena Tomić je kao zaposlena majka četvoro dece govorila o ličnim iskustvima, poteškoćama, pomoćima, promenama kojima je svedočila.
Predsednica Sekcije žena Sindikata Subotice Goranka Ilić je istakla pozitivan primer definisanja pomoći za rođenje deteta zaposlenog u Kolektivnom ugovoru i kao svojevrsni zaključak ukazala na to da sa stanovišta rodno ravnopravnog zakona žene nisu dobile izjednačen položaj jer su za vreme tih dve godine odsustva sa posla uskraćene za povećanje zarada i profesionalno ocenjivanje.


RTV Santos Zrenjanin
4. 7. 2023. godineKako do zaštite od nasilja na radnom mestu?“
28. 11. 2022. godine

U okviru 16 dana aktivizma, na sam Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembra 2022. u organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Subotice održan je Okrugli sto na temu: „Kako se zaštititi i prijaviti nasilje na radnom mestu“. Nakon poražavajućih statističkih podataka o broju ubijenih žena tokom tekuće godine i poslednje decenije, predsednica Sekcije žena Subotice Goranka Ilić je ukazala i na neravnopravan položaj žena u svetu rada gde su opet, kako statistika pokazuje, one obrazovanije a manje plaćene, što je posledica toga da su žene zaposlene na slabije plaćenim radnim mestima. Što se tiče zlostavljanja i nasilja na radnom mestu, na osnovu vlastitog, iskustva žena koje poznajemo ili iz medija, znamo da se u nekim kolektivima dešavaju zlostavljanja koja zadiru u grubo kršenje ljudskih prava, pa se čak i graniče sa krivičnim delom. Da su zaposleni dobro zaštićeni od nasilja i zlostavljanja na radnom mestu ukazala je okupljenim ženama raznih profesija advokatica Sintija Čipak Katić ističući da je veoma važno nasilje prepoznati i pravilno i odlučno reagovati. - Sve ono što ti stvori neprijatnost i ugrožava te, što ti stvori stres – može da se podvede pod nasilje.

Vređanje verbalno i neverbalno, davanje zadataka ispod ili iznad nivoa znanja i kvalifikacija, izolacija fizička ili intelektualna...sve to može da bude jedan vid nasilja ili zlostavljanja – navela je advokatica neke od oblika povrede dostojanstva, časti, ugleda i zdravlja, na koje je, ukoliko se dešavaju u kontinuitetu, neophodno reagovati. Tu zatim postoje određena pravila postupanja u zavisnosti od toga da li zlostavljanje vrši rukovodilac ili drugi zaposleni, a slučajevi se rešavaju u kratkom roku. O tome kako pravilno prepoznati nasilje, kad i kako na njega reagovati; resorno Ministarstvo je donelo „Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom zlostavljanja na radu“ objavljen u „Službenom glasniku RS“ br.62/2010. Sama činjenica da postoji već preko deset godina ukazuje na to da je pored svesti o kolektivu i zdravom radnom okruženju neophodna informisanost i lično angažovanje nas samih radi sopstvene i zaštite drugih.


Održan seminar „Putevi ostvarivanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti“
18 - 19. 11. 2022. godine, Novi Sad

U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, 18. i 19. novembra, u Novom Sadu, održan je seminar „Putevi ostvarivanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti“, koji je pohađalo 30 članica saveza samostalnih sindikata na nivou AP Vojvodine. Seminar je obuhvatio izlaganja koja su bila posvećena sledećim temama: „Pravedna tranzicija i aktuelnosti iz delokruga rada MOR-a“; „Predstavljanje Entiteta Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – saradnja između UN Women i Sekcije žena SSSV“; „Rodna ravnopravnost i Sindikat: izazovi i potencijali.“ Uvodničari seminara bili su Jovan Protić, Nacionalni koordinator MOR-a za Srbiju, Andrijana Čović, projektni menadžer UN Women Srbija i Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena SSSV.

Dobro osmišljena struktura seminara omogućila je učesnicama da se dobro upoznaju sa ključnim i najvažnijim prioritetima koje podržava program dostojanstvenog rada MOR u Republici Srbiji; dobiju odgovore na pitanja: Zašto su klimatske promene važne za tržište rada? Šta predstavljaju zeleni poslovi i pravedna tranzicija? Kako MOR podržava otvaranje zelenih poslova i pravednu tranziciju? U okviru seminara predstavljena je i uloga Entiteta Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u domenu rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena, sa fokusom na povećanje aktivnog uključivanja žena u kreiranje politika, podizanje svesti o pitanjima rodne ravnopravnosti, smanjenje rodno zasnovanih stereotipa, povećanje pristupa žena na tržištu rada i osiguravanje ravnoteže između privatne i poslovne sfere života. Na otvorena pitanja koja su potekla od samih učesnica/ka, pokušali smo da potražimo moguće odgovore kroz konstruktivnu diskusiju na temu „Rodna ravnopravnost i Sindikat: izazovi i potencijali.“

Kvalitetu seminara su svojim prisustvom i učešćem u diskusiji doprineli i Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Tomislav Stajić, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Zoran Radoman, predsednik Samostalnog sindikata šumarstva i prerade drveta Srbije.

Seminar smo organizovali u okviru implementacije projekta „ZAJEDNO SMO JAČI“, koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine realizuje u saradnji sa Sindikatom LO Zapadna Švedska, uz podršku Olof Palme Centra.


Naša predstavnica učesnik na Kursu „Kako do prava na dostojanstven rad žena?“
21. 10. 2022. godine

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 20. i 21. oktobra 2022. godine u Novom Sadu, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, kurs na temu „Kako do prava na dostojanstven rad žena?“. Kurs je organizovan sa ciljem povećanja znanja građana/ki o socio-ekonomskim pravima i osnaživanja pripadnika/ca osetljivih grupa na tržištu rada da razumeju svoja prava, budu upoznate sa mehanizmima zaštite prava iz radnog odnosa, nadležnim organima i organizacijama koje imaju obavezu pružanja zaštite radnih prava i sindikalnog organizovanja kao mehanizma zaštite radnih i socijalno-ekonomskih prava. Teme kursa: dostojanstven rad; individualna radna prava; mehanizmi zaštite prava; sindikalno organizovanje. Kurs su vodili: prof. dr Bojan Urdarević, profesor radnog prava Univerziteta u Kragujevcu, Jovana Misailović, saradnica u Centru za dostojanstven rad i Marija Martinić iz sindikata Nezavisnost. Projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ Fondacija Centar za demokratiju realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. Naša predstavnica na Kursu bila je Gorana Šećerov.


Borba za doslednu primenu konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada
12. 10. 2022. godine, Izvor i foto: RTV.rs (Ljubenko Zvizdić)

Od svog osnivanja 21. decembra 2007. godine Sekcija žena Saveza samostalnog sindikata Vojvodine bori se za doslednu primenu konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada i drugih međunarodnih akata kojima se štiti položaj zaposlenih žena. Osim toga daje nemerljiv doprinos podizanju svesti o postojanju rodne nejednakosti polova u društvu i realizaciji principa jednakih mogućnosti za oba pola u svim oblastima života i rada i mnogim drugim pitanjima od uticaja na društveni ekonomski i socijalni položaj žena. audio icon Sekcija žena SSS Vojvodine broji 33 članice i čine je po jedna predstavnica koje imenuju veća samostalnih sindikata grada, više opština i pokrajinski odbori sindikata. „Veliki posao radimo na edukaciji žena o njihovim pravima koja proističu iz međunarodnih pravnih akata.Tim povodom smo do sada organizovale brojne tribine, okrugle stolove, radionice i druge skupove radi svestranog razmatranja i utvrđivanja predloga za poboljšanje položaja žena. Aktivni smo u radu Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije i preko nje učestvujemo u projektu „Na putu ka EU“ koji je posvećen ulozi i položaju žena u sindikatu „Osnaživanje žena regionalnog sindikalnog saveta Solidarnost“. Za doprinos pre svega boljeg materijalnog položaja žena u našem društvu 2018. godine, Priznanje "27. april" kao i za ukupan doprinos radu, razvoju i jačanju SSS Srbije dodeljeno je Sekciji žena SSS Vojvodine“ – predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Jadranka Svirčev. Za završnicu kalendarske godine u pripremi je međunarodni seminar koji će biti održan u Novom Sadu 18. i 19. novembra, u saradnji sa „LO“ sindikatom iz Švedske, na kojem će biti razmenjena iskustva po pitanju položaja žena u našem društvu i razvijenih evropskih zemalja.


Uspešno održana konferencija „Rodna ravnopravnost – položaj žena: stanje i perspektive“
17 - 18. 6. 2022. godine, Kelebija

U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, 17. i 18. juna, na Kelebiji, održana je konferencija pod nazivom „Rodna ravnopravnost – položaj žena: stanje i perspektive“. Konferencija je održana u sklopu projektnih aktivnosti SSSV i Sindikata LO iz Švedske usmerenih ka edukaciji i promociji principa rodne ravnopravnosti, a namenjena je aktivistkinjama u sindikatima na teritorijalnom i granskom nivou organizovanja. Cilj konferencije bio je sagledavanje aktuelnog stanja rodne ravnopravnosti kako bi se predvidele perspektive deklarativno postavljenih ciljeva u ovoj oblasti.

U teorijskom delu konferencije, Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je održala predavanje pod nazivom „Pokazatelji rodne (ne)ravnopravnosti: Gde smo sada u kuda dalje?“, kojim je prisutne upoznala sa socio-ekonomskim položajem žena u Republici Srbiji kroz sagledavanje njihovog položaja na tržištu rada, u obrazovnom, zdravstvenom i sistemu socijalne zaštite te sagledavanju učestalosti i broja prijava nasilja prema ženama. U nastavku konferencije zamenica predsednice Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Subotice Ana Ivanović je učesnicama predstavila dosadašnju praksu i rezultate ovog Saveta.

Tokom njenog izlaganja učesnice su imale priliku da razmene iskustva i uporede aktuelnu situaciju u svojim lokalnim zajednicama po pitanju rodne ravnopravnosti u različitim socijalnim kontekstima. Predstavnica Udruženja građana „Klara i Rosa“ iz Subotice Gordana Vukov Ciganjik je kroz prezentaciju učesnice detaljno upoznala sa konkretnim projektnim aktivnostima koje realizuju u okviru Udruženja. Nakon toga kroz grupni rad u radionicama učesnice su imale priliku da na praktičnim primerima sagledaju i diskutuju o aspektima rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada.

Značajan doprinos skupu predstavljalo je prisustvo Gorana Milića, predsednika SSSV i Tomislava Stajića, sekretara Veća SSSV, koji su pozdravili aktivnosti Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine usmerene na afirmaciji žena u svim oblastima i uputili apel da se uključi što veći broj žena u rad organa Sindikata i procese odlučivanja.


MEĐUNARODNI DAN ŽENA
Sekcija žena SSS Vojvodine – Za društvo jednakih mogućnosti

Novi Sad, 7. mart 2022. godine

Ustavnim opredeljenjem Republike Srbije, da država na svim nivoima treba da garantuje ravnopravnost žena i muškaraca i razvija politiku jednakih mogućnosti, stvorene su pretpostavke za uspostavljanje institucionalnih mehanizama za unapređivanje rodne ravnopravnosti na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, a sa usvajanjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti i obaveze organa javne vlasti, poslodavaca i drugih socijalnih partnera da integrišu rodnu perspektivu u oblasti u kojoj deluju.

Generalna skupština UN je 1977. godine rezolucijom proglasila 8. mart Danom ženskih prava i međunarodnog mira. Prva proslava Dana žena u Srbiji održana je 1914. godine. Ovaj datum se obeležava sa ciljem promovisanja ravnopravnosti i daljeg unapređenja ženskih i ljudskih prava. Takođe, Dan žena, 8. mart, povod je da se društvo podseti da je načelo rodne radnopravnosti i nediskriminacije jedno od temeljnih načela ljudskih prava i da je ona jedino moguća ako zajedno radimo na postizanju jednakosti i ravnopravnosti.
Rodna ravnopravnost podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, ravnomerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda, korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za lični razvoj i razvoj društva, jednake mogućnosti i prava u pristupu robama i uslugama, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada, uz uvažavanje bioloških, društvenih i kulturološki formiranih razlika između muškaraca i žena i različitih interesa, potreba i prioriteta žena i muškaraca prilikom donošenja javnih i drugih politika i odlučivanja o pravima, obavezama i na zakonu zasnovanim odredbama, kao i ustavnim odredbama.

Konvencija o eliminisanju svih oblika dikriminacije žena kao svoje najvažnije ciljeve vezane za razvoj i emancipaciju žena definiše: prvo, garantovanje i ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca u mogućnostima da uživaju ljudska prava; drugo, garantovanje osnovnih ljudskih prava žena kao preduslov emancipacije žena i treće, obavezu države da vodi politiku u tom cilju. Međunarodni dokumenti o ljudskim pravima akcenat stavljaju na oblast prava na rad i u vezi sa radom u kojoj je prisutna faktička diskriminacija žena. Rodna nejednakost u ovoj oblasti se posebno ogleda u: - Dostupnosti radnih mesta i funkcija pod jednakim uslovima; - Pravu na jednake mogućnosti i jednak tretman u izboru zanimanja i zapošljavanju bez diskriminacije na osnovu pola; - Pravu na stručnu obuku, profesionalno usavršavanje i jednake mogućnosti napredovanja na poslu; - Pravu na poštovanje dostojanstva ličnosti na poslu; - Zaštitu radnog statusa žena prilikom prijema na rad i naročito zaštitu od otpuštanja sa posla tokom trudnoće i porodiljskog odsustva.

Primetno je da postoje pozitivni pomaci, ali i dalje su uočljive rodne nejednakosti u društvu te je odlučujuće da sve institucije preduzimaju mere u pravcu ostvarivanja ravnopravnosti žena i muškaraca.

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine poziva članice da nam se pridruže u obeležavanju Međunarodnog dana žena i promociji jednakih prava i mogućnosti za sve.


Kroz doslednu primenu propisa do rodne ravnopravnosti
7. 3. 2022. godine, Sremska Mitrovica

Uprkos pozitivnim pomacima na polju rodne ravnopravnosti, žene su i dalje u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce, a posebno kada je reč o profesionalnom i poslovnom sektoru, u kojem su žene u većini zemalja manje plaćene od muškaraca.

Pandemija virusa kovid-19 pokazala je da krizne situacije različito utiču na žene i muškarce - mere usmerene na smanjenje društvenih kontakata pogoršale su postojeće rodne nejednakosti u efektivnom uživanju prava na rad, narušavajući ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Posebno su u teškom položaju žene koje pripadaju ranjivim grupama - žene sa invaliditetom, starije žene, Romkinje i žene na selu, zbog čega je potrebno prepoznati i uvažiti razlike u potrebama i problemima sa kojima se suočavaju ove marginalizovane grupe žena.

Samo doslednom primenom zakona i strategija, obrazovanjem u cilju iskorenjivanja još uvek široko prisutnih rodnih stereotipa i predrasuda i rodno zasnovanog nasilja, i zajedničkim naporima svih društvenih aktera, po mišljenju pokrajinskog ombudsmana, biće moguće postizanje suštinske ravnopravnosti i stvaranja inkluzivnog, tolerantnog i demokratskog društva, društva u kome žene i muškarci uživaju jednaku političku i privrednu moć i u kojem se briga za decu i stare ravnopravno deli između muškaraca i žena.

U susret Međunarodnom danu žena, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, prof. dr Zoran Pavlović i zamenica za ravnopravnost polova Snežana Knežević susreli su se  danas, 7. marta, sa članicama  Sekcije žena  Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u Sremskoj Mitrovici.

 U središtu dijaloga učesnika/ca skupa  bila su ženska ljudska prava, sa posebnim osvrtom na položaj žena na tržištu rada.  Članice Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine upoznale su predstavnike Pokrajinskog ombudsmana  sa  konkretnim problemima žena u oblasti rada, a na sastanku su izneti  i predlozi za poboljšanje njihovog položaja. 

Međunarodni dan žena, 8. mart, nastao je kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Ujedinjene nacije su 1975. godine počele da obeležavaju Međunarodni dan žena, a dve godine kasnije Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila  je rezoluciju kojom je taj dan proglašen Danom ženskih prava.


Sekcija žena SSSO Vrbas u susret 8. martu: Kako pobediti stres?
28. 2. 2022. godine, Vrbas

U susret 8. martu - Međunarodnom danu žena, Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata opštine Vrbas je ostvarila novu priliku za druženje i razvoj.

Ovoga puta tema je bila: „Kako pobediti stres?

Uz pomoć sjajne NLP trenerice, Ane Karabasil, unapredili smo svoje sposobnosti i naučile kako da uposlimo svoj potencijal da radi za nas.


 


UČEŠĆE U RADU TRIBINE NA TEMU „SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO“
10. 12. 2021. godine, Zrenjanin

Tribini na temu socijalnog preduzetništva i položaja žena preduzetnica u organizaciji Foruma žena SPS Zrenjanina, održanoj 10. decembra 2021. godine u Zrenjaninu, prisustvovala je predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Jadranka Svirčev. Povod za održavanje tribine je obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava u okviru kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja prema ženama i, u vezi s tim, iskazivanja solidarnosti sa ženama širom sveta koje su organizovane protiv nasilja nad ženama, ali i da se podigne svest javnosti o rodno zasnovanom nasilju kao problemu ljudskih prava.

Predstavljeno je kakvo mesto žene danas imaju u biznisu i kakve su njihove perspektive, predložene su podsticajne mere razvoja ženskog preduzetništva i podržana je inicijativa za izmenu Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, u cilju poboljšanja položaja majki – preduzetnica. O Zakonu koji bi trebao da unapredi opšti kvalitet života porodica sa decom kojima je neophodna dodatna podrška radi zadovoljenja osnovnih potreba deteta, kao i da podstakne rađanje i da omogući usklađivanje rada i roditeljstva, govorila je predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, što je opsteprihvaćeno od strane prisutnih i poruka je sa održane tribine.


„ULOGA ŽENA U SINDIKATU“
29. 11. 2021. godine, Subotica

U okviru zajedničkog projekta SSS Vojvodine i Sindikata LO Zapadna Švedska, Sekcija žena SSS Grada Subotice u saradnji sa Sekcijom žena SSS Vojvodine organizovala je Okrugli sto na temu: „ULOGA ŽENA U SINDIKATU“.

Još od momenta kada se žene nađu na tržištu rada pa dalje tokom karijere suočavaju se sa neravnopravnim položajem u svetu rada. Prvo se u mlađim godinama to odnosi na teže zapošljavanje i pitanja vezana za status i nameru osnivanja porodice, a kada se žena zaposli vrlo često susreće se i sa problemima zlostavljanja i diskriminacije. Žene su zastupljenije u zanimanjima koja su manje plaćena, većinom im pripada i briga o deci, starim i bolesnim članovima porodice, kao i svakodnevni rad kod kuće. Vrlo često žene zbog pola ali i porodičnog statusa ne mogu da napreduju na poslu, nakon porodiljskog odsustva često gube posao ili se raspoređuju na poslove nižeg ranga i sa manjom zaradom. Taj rodni jaz se sa godinama nastavlja, naročito u kategoriji žena preko 50 godina.

“Kaži ženo šta te muči” pitanje je kojim će Sekcija žena Sindikata Subotice započeti svoj aktivniji pristup problemima žena u predstojećoj godini, dogovoreno je na Okruglom stolu na temu “Uloga i položaj žena u Sindikatu” održanom 29. novembra 2021. godine u Subotici.
Već početkom naredne godine u subotičkim preduzećima i ustanovama će se naći kutije u koje će žene moći da ubace svoje anonimne pritužbe kako bi se definisali pravci delovanja subotičke sindikalne Sekcije žena.

Okruglom stolu su pored predstavnica pet sindikalnih grana (metalska industrija, komunalna delatnost, zdravstvo, prosveta, kultura), prisustvovale i predsednica Sekcije žena SSS Vojvodine Jadranka Svirčev sa stručnom saradnicom SSS Vojvodine Goranom Šećerov, i kao domaćin predsednik SSSG Subotice Ištvan Huđi koji su predočili dosadašnja iskustva u zaštiti interesa žena.

Upoznavanje sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i mogućnostima koje daje ženama takođe će biti skora tema Sekcije žena koja će otvoriti i svoju fejsbuk stranicu radi bolje vidljivosti i lakše dostupnosti.

OdrŽan seminar na temu: "Sindrom sagorevanja na poslu"
23. 11. 2021. godine, Kikinda

U sklopu partnerskog projekta SSS Vojvodine i Sindikata LO Zapadna Švedska, Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata za grad Kikindu i opštine je u okviru planiranih aktivnosti Sekcije žena SSS Vojvodine, u utorak, 23.novembra 2021. godine, u svojim prostorijama u Kikindi, Nemanjina1/II, organizovala jednodnevni seminar namenjen ženama-članicama sindikata.
Tema seminara je bila: “SINDROM SAGOREVANJA NA POSLU”
Predavač, GRAHOVAC BRANKA, magistar psihologije
Uspešan rad prisutnima poželeo je predsednik Veća Saveza samostalnih sindikata za grad Kikindu i opštine, Ilija Drljić, zahvalivši se na odazivu članica i učešću u radu seminara kao i na svim dosadašnjim aktivnostima Sekcije žena Kikinde. U svom obraćanju istakao je i činjenicu da je Veće SSS za grad Kikindu i opštine omogućilo Sekciji žena kao i Sekciji mladih ravnopravno učešće u radu organa Veća i da podržava, i podržavaće i u narednom periodu, sve aktivnosti koje sprovode kako Sekcija žena tako i Sekcija mladih u pogledu obezbeđenja prostora za rad i kompletne logistike.
Seminaru je prisustvovalo 20 učesnika, koji su aktivno i interaktivno učestvovali u radu istog i doprineli njegovoj uspešnoj realizaciji.
Od strane učesnika predavanje je ocenjeno najvišom ocenom, jer su pored aktivnog učešća u radu seminara naučili kako treba prepoznati sindrom sagorevanja, koje su rizične grupe kao i rizična zanimanja, koja je razlika između sindroma izgaranja i sindroma depresije, faze sindroma kao i način i tehniku kako ga savladati.

Seminar je završen uz veliki aplauz predavaču i još veći smeh jer je time primenjena jedna od tehnike savladavanja sindroma sagorevanja, obzirom da isti

Realizovan seminar u okviru projekta „Zajedno smo jači“
5-6. 11. 2021. Bačka Palanka

U Bačkoj Palanci je 05. i 06. novembra, u organizaciji Sekcije žena SSSV uspešno realizovan edukativni seminar, zahvaljujući projektu SSSV i LO Sindikata Zapadna Švedska, a finansiran od strane Međunarodnog centra Olof Palme. Seminaru je prisustvovalo više od 30 članica iz različitih delatnosti sa teritorije AP Vojvodine. Glavne teme seminara su bile novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, radna prava žena i rodna ravnopravnost i klimatske promene.
Na samom seminaru, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, pohvalno je govorio na temu rezultata rada Sekcije žena SSSV i pritom je naglasio da će Savez samostalnih sindikata Vojvodine nastaviti da pruža podršku daljem razvoju sekcije, planiranju i sprovođenju narednih aktivnosti.
Uvodničarka na seminaru bila je Snežana Knežević, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova, koja je predstavila prednosti novog Zakona o ravnopravnosti polova i, u vezi s tim, sankcije; vrednovanje kućnog rada; jednaku nadoknadu za jednak rad; jednako postupanje ne samo prema zaposlenima, već i prema radno angažovanim licima; ublažavanje tenzija između rada i porodičnog života; uključivanje žena u socijalni dijalog; ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu za žene u poljoprivredi i po osnovu neplaćenog kućnog rada.
Nakon toga je o radnopravnoj zaštiti žena, propisima i procedurama u postupku inspekcijskog nadzora, govorila inspektorka rada, Vera Divljan, te o našoj reakciji na klimatske promene kao jednom od najvećih izazova sa kojima ćemo se suočiti u ovom veku Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena SSSV.
Ovom prilikom, učesnice su na interaktivan način, i uz razmenu mišljenja i iskustava razgovarale sa predsednicom Svirčev i saradnicom Šećerov o izazovima, problemima, dobrim primerima sa kojima se susreću u različitim oblastima, načinima na koje žene mogu unaprediti svoj položaj i kako da usklade profesionalni i lični život.
Na seminaru održana je i radionica na kojoj su učesnice imale mogućnosti da iznesu svoje predloge i navedu šta one smatraju da je važno da kompanije primene kako bi pružile podršku ženama tokom pandemije.
Učesnice su istakle zadovoljstvo što imaju prilike da prenesu praktična iskustva i znanja steknuta kroz rad sekcije, kada mogu u svojim lokalnim sredinama da odgovore na brojna pitanja i obrazlože prednosti članstva u Sekciji žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.


„Mediji i položaj žena u našem društvu, te prilika za mlade da se obrazuju i rade.“
23. 10. 2021. godine u sali Veća SSSO Vrbas, održana je panel diskusija

Uvodnu reč imala je Aneta Goranović, direktorka marketinga u dnevnom listu Danas. Aneta je diplomirala na fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Beogradu, međunarodni smer. Radila je kao direktorka Reflektor teatra, nakon čega je odlučila da nastavi master studije u Velikoj Britaniji na londonskom Goldsmiths univerzitetu u oblasti kreativnog i umetničkog preduzetništva, sa posebnim naglaskom na medije i komunikaciju. Ponosna je dobitnica prestižne Chevening stipendije. Po povratku u Beograd radi kao kreativna producentkinja na Exit festivalu, a sada kao direktorka marketinga u dnevnom listu Danas.
Dva sata diskusije, sa puno zanimljivih pitanja i odgovora o napretku, karijerama, porodici, rodnoj ravnopravnosti, stereotipima, diskriminaciji žena i ostalim temama držali su pažnju publike na najvišem nivou.

Cilj svih okupljanja koja organizuje Sekcija žena SSS Vrbas, pa i ovog, je promocija i unapređenje politike rodne ravnopravnosti, te stalno podsticanje i podržavanje naših drugarica, koleginica, ćerki, sestara, kako bi uz pomoć raznih edukacija koje organizujemo stekle hrabrost i samopouzdanje da reše probleme koje imaju u svoju korist.

Održan seminar “Položaj žene u društvu – izazovi i perspektive“
25-26. 6. 2021.

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine organizovala je dvodnevni seminar pod nazivom:“Položaj žene u društvu – izazovi i perspektive“, u okviru implementacije projekta „Zajedno smo jači“, koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine realizuje u saradnji sa Sindikatom LO Zapadna Švedska i pod pokroviteljstvom Olof Palme Centra. Seminar je održan u Novom Sadu, od 25. do 26. juna 2021. godine i okupio je značajan broj članica sindikata, aktivistkinja sindikalne ženske mreže sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Cilj seminara je razvijanje politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce – snažnije podsticanje žena da uzimaju veće učešće u javnom, društvenom i političkom životu, kako unutar sindikata, tako i šire.

Prva uvodničarka, pomoćnica pokrajinskog sekretara za demografiju i ravnopravnost polova Svetlana Selaković, govorila je o demografiji; položaju pojedinih, ranjivih kategorija žena na tržištu rada, poput samohranih majki, osoba sa invaliditetom i Romkinja; unapređenju položaja i ravnopravnoj participaciji žena u svim sferama društvenog i političkog života.

Na interaktivan način, kroz dijalog, razmenu mišljenja i iskustava učesnice seminara su sa pokrajinskom pomoćnicom Selaković razgovarale o nepovoljnijem položaju žena, kako u javnoj tako i u privatnoj sferi; izloženosti diskriminatornim rodnim stereotipima i nasilju, rodnoj diskriminaciji koja se najviše ispoljava na tržištu rada i kršenju radnih prava, opterećenosti radom u domaćinstvu i brigom o deci više od muškaraca; kako obezbediti veće učešće žena, da ne bi bile samo kvote?

U svom obraćanju predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Jadranka Svirčev je, kroz zapaženu prezentaciju, učesnicama seminara predstavila temu posvećenu nejednakosti na tržištu rada, kao važnom aspektu rodne nejednakosti, a koje se ogledaju kroz manju stopu zaposlenosti žena, njihove aktivnosti na tržištu rada, ali i manju zastupljenost na rukovodećim mestima.

U narednoj sesiji, kroz radionicu „Diskriminacija žena – šta kažu istraživanja?, analizirani su oblici diskriminacije i instrumenti zaštite u cilju prepoznavanja i eliminacije svih oblika diskriminacije i društvene isključenosti žena u porodici, na radnom mestu i u društvu.

Seminar je ocenjen kao veoma uspešan kako u pogledu uvodničara i tema tako i organizacije u opštem smislu. Ovo je bila prilika za razmenu iskustava, predstavljanje rezultata i sagledavanja mogućnosti zalaganja za buduće aktivnosti usmerene na regulisanje i ublažavanje društvenog jaza između muškog i ženskog pola.

JADRANKA SVIRČEV POTPREDSEDNICA SEKCIJE ŽENA SSSS
10. 6. 2021.

Na sednici Predsedništva Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije, održanoj 9. juna 2021. Godine, za potpredsednicu Sekcije imenovana je Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena Vojvodine.
Na sednici je razmatrana informacija o radu i dogovrene aktivnosti Sekcije za tekuću godinu.
Takođe, oformljena je Komisija za informisanje u sastavu: Melanija Lojpur, Katarina Jakovljević, Gordana Preković, Vesna Janjić i Marija Pavlović.


Оkrugli sto o položaju žena tokom pandemije održan u Samostalnom sindikatu Vrbas
3. 6. 2021. Vrbas


Uspešno održan seminar na temu „Diskriminacija žena i mehanizmi borbe“
25. 5. 2021. Bačka Palanka

U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata za opštinu Bačka Palanka, Bač i Bački Petrovac dana 25. maja 2021. godine u Bačkoj Palanci održan je jednodnevni seminar na temu „Diskriminacija žena i mehanizmi borbe“. Seminar je realizovan u okviru projekta „Zajedno smo jači“ koji zajednički implementiraju Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO iz Švedske, uz podršku Olof Palme Centra.

Predavači su bili Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena SSS Vojvodine, Mirjana Paravina, dipl. pravnik u Stručnoj službi SSS za opštinu Bačka Palanka, Bač i Bački Petrovac sa sedištem u Bačkoj Palanci i Vera Divljan, inspektorka rada. Aktivno učešće na seminaru imali su Goran Milić, predsednik SSS Vojvodine, Dragan Tankosić, predsednik SSS za opštinu Bačka Palanka, Bač i Bački Petrovac sa sedištem u Bačkoj Palanci i sekretar Veća SSS Vojvodine, Tomislav Stajić. Učesnice seminara bile su zaposlene -članice sindikata i aktivistkinje sindikalne ženske mreže, iz različitih delatnosti na teritoriji Bačke Palanke, Bača i Bačkog Petrovca.

Ovim seminarom obuhvaćeno je nekoliko tematskih celina: rad i rezultati rada Sekcije žena SSS Vojvodine, radnopravna zaštita žena i postupak inspekcijskog nadzora.

Tokom obraćanja, predavači su učesnicima približili - aktivnosti u sferi podsticanja većeg učešća žena u sindikatima, kao što su kvote, edukacije i programi osnaživanja; oblasti zaštite ravnopravnosti i sprečavanja diskriminacije, kao i oblasti posebne radnopravne zaštite materinstva; te propise i procedure u postupku inspekcijskog nadzora.

Učesnice su bile uključene u ceo tok seminara, imale su priliku da postavljaju pitanja i da podele svoja iskustva. Svaka od njih je mogla da iznese svoje dosadašnje dileme o razmatranim temama i da dobije obrazloženje i savete po pitanju istih.


SEKCIJA ŽENA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE NA ZAJEDNIČKOJ SEDNICI SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA REPUBLIKE SRBIJE I POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA
11. 3. 2021.

Predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Jadranka Svirčev učestvovala je na zajedničkoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta.

Sednica je održana 11. marta 2021. godine u Novom Sadu, u čijem radu su, pored članova članova Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, učestovale i ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Srbije Gordana Čomić, iz Kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Tatjana Prijić, predsednice sekcije žena pri Savezu samostalnih sindikata Vojvodine, Pokrajinskom odboru UGS „Nezavisnost“ i Uniji poslodavaca Vojvodine.

Glavna tema sednice bio je: „Društveni i radni položaj žena“. Socijalni partneri su na zajedničkoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta konsenzusom prihvatili incijativu Saveza samostalnih sindikata Srbije za ratifikovanje MOR Konvencije br. 190 - „Konvencije o zabrani nasilja i uznemiravanja“ u vezi prava svih na svetu, bez nasilja i uznemiravanja, uključujući rodno-zasnovanog nasilja.

Predsednica SSS Vojvodine Jadranka Svirčev predstavila je širok spektar aktivnosti Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine usmerenih pre svega ka: doslednoj primeni konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada i drugih međunarodnih pravnih akata kojima se štiti položaj zaposlenih žena, promociji doprinosa i značaja žene u ukupnom društvenom razvoju, praćenju propisa i predlaganja rešenja za poboljšanje položaja žena. U nastavku svog izlaganja, predsednica je govorila o podizanju svesti o postojanju rodne nejednakosti polova u društvenoj sredini i realizaciji principa jednakih mogućnosti za oba pola u svim oblastima života i rada, unapređivanju socijalne i zdravstvene zaštite žena, obezbeđivanju kvalitetnijih oblika zaštite žena, majki sa malom decom, samohranih majki i majki sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Posebno je ukazala na posvećenost poštovanju i većoj zaštiti prava žena iz radnog odnosa i po osnovu rada, a posebno od nezakonitih otkaza, stvaranju sistemskih uslova za punu zaposlenost žena, ostvarivanju i zaštiti sindikalnih prava i sloboda i drugim pitanjima od uticaja na društveni, ekonomski i socijalni položaj žena. Predsednica Svirčev naglasila je između ostalog i važnost saradnje sa ženama iz sindikata regije Dunav-Kriš-Moriš-Tisa i učešća u zajedničkom projektu pod nazivom „Zajedno smo jači“, koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO iz Švedske sprovode uz podršku Olof Palme Centra.
Održan konsultativni sastanak Sekcije žena SSSV u cilju definisanja prioriteta
28. 1. 2021.

Konsultativni sastanak Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine održan je u četvrtak, 28. januara 2021. godine. U skladu sa epidemiološkom situacijom vezanom za virus COVID-19 sastanak je održan putem ZOOM internet platforme.

Uvodno izlaganje o izradi Akcionog plana za 2021. godinu koji je deo aktivnosti projekta koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO iz Švedske sprovode uz podršku Olof Palme Centra i treba da pomogne Sekciji žena SSSV da definiše prioritetne aktivnosti za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti dao je Tomislav Stajić, sekretar Veća SSS Vojvodine.
Predsednica Sekcije žena SSS Vojvodine Jadranka Svirčev je istakla da je Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine posvećena emancipaciji žena, osnaživanju njihovog položaja u društvu i postizanju pune ravnopravnosti. Ona je naglasila da je rodna nejednakost posebno izražena u pogledu neravnopravnog položaja žena i muškaraca u ekonomiji i tržištu rada, ističući da položaj žene u društvu, a naročito na tržištu rada, nije samo “žensko” već vrednosno pitanje. Zbog svog marginalizovanog položaja, žene imaju ograničeni uticaj na kreiranje ekonomske politike i uobličavanje novih zakona, politika i institucija i time na popravljanje svog položaja. Ozbiljnije poboljšanje položaja moguće je kroz stalne aktivnosti, inicijative i promocije u kojim će žene ukazivati na svoj položaj, puteve i načine njegovog poboljšanja.
Učesnice seminara - članice sindikata i aktivistkinje sindikalne ženske mreže sa teritorije AP Vojvodine, u toku diskusije, predstavile su konkretna iskustva i razmenile ideje o mogućim budućim aktivnostima koje bi doprinele konstantnom unapređenju i rodnoj perspektivi razvoja u skladu sa ciljevima i prioritetima Sekcije žena SSS Vojvodine.Održana konferencija „Ženska ljudska prava“
18 - 19. septembar 2020. godine

Kao deo projekta koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO iz Švedske sprovode uz podršku Olof Palme Centra, Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine organizovala je u Novom Sadu konferenciju „Ženska ljudska prava“ od 18. do 19. septembra o.g.

Aktuelnost tema i sadržaja konferencije okupio je, uz primenu mera zaštite od bolesti COVID – 19, preko 30 predstavnica Sindikata APV i SSS na teritoriji Vojvodine.

Doprinos radu konferencije dao je predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić koji je potvrdio interesovanje i podršku Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u zalaganju za kvalitetan i efikasan rad na razvijanju sindikalne ženske mreže.

Konferencija se sastojala iz četiri tematska panela na teme brojnih izazova sa kojima se suočava Sindikat, ženskih ljudskih prava, uloge i značaja Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana u zaštiti ljudskih prava i o rezultatima istraživanja o rodnoj ravnopravnosti.

U okviru panela koji se bavio brojnim izazovima sa kojima se suočava Sindikat, sekretar Veća SSSV, Tomislav Stajić je govorio o aktuelnoj situaciji i mogućnostima osnaživanja sindikalnog pokreta, jačanja jedinstva i sindikalnog uticaja u Srbiji.

Predsednica Sekcije žena SSSV, Jadranka Svirčev je upoznala učesnice konferencije sa međunarodnim i domaćim pravnim okvirom ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.

O ulozi i značaju institucije ombudsmana u zaštiti ljudskih prava, zamenica za ravnopravnost polova, Snežana Knežević, govorila je uz prezentovanje broja i vrsti podnetih pritužbi.

Konferencija je završena predstavljanjem rezultata istraživanja o stavovima i percepciji žena – članica sindikata o različitim pitanjima i aspektima rodne ravnopravnosti. Gorana Šećerov, stručna saradnica u SSSV je ukazala da su rezultati ovog istraživanja otvorila brojna pitanja i pokazuju da je neophodno više raditi na unapređenju rodne ravnopravnosti, pre svega kroz zakonodavni postupak i adekvatne javne politike.

Diskutovano je i o narednim koracima, odnosno sumirani su predlozi učesnica za unapređenje rada na uspostavljanju saradnje i izgradnji partnerstva sa svim relevatnim činiocima u cilju promocije ravnopravnosti i antidiskriminatornih akcija.

Konferencija je ocenjena kao veoma uspešna kako u pogledu predavača i tema tako i organizacije u opštem smislu.


PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU
27. 6. 2020., Kikinda

Savez samostalnih sindikata za grad Kikindu i opštine, dobar je primer kako se preduzetništvo može permanentno podsticati i unapređivati.
U organizaciji SSS za grad Kikindu i opštine i Sekcije žena SSS za grad Kikindu i opštine, u Kikindi je danas održana edukacija „MLADE ŽENE SELA – BUDUĆNOST PREDUZETNIŠTVA“.
Promovisanje načina za prevazilaženje prepreka, koje nosi ruralno područje kao što je: Dominantan patrijahalni obrazac; Nedostupnost obrazovanja, edukacija i obuka za stručno usavršavanje i nedovoljna ekonomska razvijenost; Korišćenje društvenih mreža u marketinške svrhe; Kreiranje veb stranice; teme su održane edukacije.
Cilj edukacije bio je: Povećanje mogućnosti zapošljavanja za mlade žene ruralnog područja; Obučavanje i unapređivanje njihove digitalne pismenosti; Podizanje svesti društvene zajednice o položaju mladih žena u ruralnom području; Vrste prepreka sa kojima se one suočavaju na tržištu rada; Informisanje mladih nezaposlenih žena iz ruralnih područja; Njihovo umrežavanje sa zaposlenim ženama, preduzetnicama.
O nezavidnom položaju mladih žena i statusu žena na selu, vidljivom u svim oblastima, od zdravstvenog, obrazovnog i socijalnog sistema, do procesa odlučivanja i učešća u donošenju odluka, govorile su Milica Savić, diplomirana sociološkinja i Vanja Dedović, diplomirana psihološkinja.

Nemanja Kondić, informatičar-programer, predstavio je savremene tehnologije u funkciji razvoja preduzetništva. U okviru edukacije su predstavljeni primeri dobre prakse, odnosno rešenja na polju informacionih tehnologija i načini na koje njihova implementacija može doprineti efikasnijem poslovanju.
Osim učesnica, edukaciji su prisustvovale Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena SSS Vojvodine i Gorana Šećerov, stručna saradnica u SSS Vojvodine.
Ovom prilikom, predsednica Sekcije žena SSSV, Jadranka Svirčev je istakla značaj Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u unapređivanju položaja žena, njihovo ekonomsko osnaživanje, bolju zastupljenost i vidljivost. Ona je takođe, pozvala sve prisutne polaznice da se uključe u rad Sekcije žena SSSV.


ODRŽANE EDUKATIVNE TRIBINE SEKCIJE ŽENA U VRBASU
10 i 13. 3. 2020., Vrbas

Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata opštine Vrbas, uspešno je organizovala dve tribine pod nazivom: „Vežbaonica vedrine - upravljanje brigama“ i „Asertivna komunikacija“, koje su održane 10. i 13. marta 2020. godine u prostorijama SSSO Vrbas.
Na pomenutoj tribini pod nazivom „Vežbaonica vedrine“ kojoj su, pored članica Sekcije žena SSSO Vrbas i drugih zainteresovanih žena, prisustvovale predsednica Sekcije žena SSSV, Jadranka Svirčev i stručna saradnica SSSV, Gorana Šećerov, učesnici su imali priliku da saznaju šta je stres, nešto čemu smo svi izloženi, tačnije anksioznost. Predavačica je bila diplomirana psihološkinja Ana Jojkić.
Učesnici tribine stekli su određena praktična znanja, ali i dublje razumevanje kako da reaguju na prvi znak anksioznosti, napada panike i slično. Približene su metode progresivne mišićne relaksacije, metode duboke relaksacije i vežbe disanja koje pomažu osobi da kada oseti anksioznost ili napad pavike, diše dijafragmalno, a to su inače tehnike koje se koriste i u mentalnoj pripremi sportista.
Prisutnima se ovom prilikom obratila predsednica Sekcija žena SSSV Jadranka Svirčev i istakla da je Sekcija žena SSSO Vrbas jedna od najaktivnijih sekcija žena na području AP Vojvodine. Takođe je dodala da imamo mrežu sekcija u celoj Pokrajini koje se ne bave samo sindikalnim temama i radnim pravima žena, nego su aktivne i u borbi protiv diskriminacije, zatim u ostvarivanju rodne ravnopravnosti, polju zdravstvene kulture i drugim ključnim segmentima društva. Putem edukativnih seminara, radionica, treninga i drugih oblika grupnog rada, naše članice su osnažene, u prilog čemu govori i ovaj događaj u Vrbasu.
Naredna tribina pod nazivom „Asertivna komunikacija“ održana je 13. marta o.g. O asertivnoj komunikaciji, odnosno izražavanju vlastitih misli, osećanja, uverenja bez težnje ka dominaciji, ponižavanju ili degradiranju drugoga, govorile su dipl. psihološkinje, Valentina Ninić i Darja Radović.


I ove 2020. godine, rodni jaz i dalje je prisutan
6. mart 2020. godine

Oblast rodne ravnopravnosti iako je uređena normama međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva i uprkos zakonskim rešenjima, u praksi žene u Srbiji su još uvek neravnopravne i problem postizanja rodne ravnopravnosti tek treba da se rešava u svojim raznim pojavnim oblicima.

U Srbiji, nejednakosti su vidljive u različitim oblastima, kao što su: političko i ekonomsko učešće; pristup imovini, prihodima i uslugama; učešće u privredi; životni standard i kvalitet života.

Žene su manje aktivne na tržištu rada od muškaraca, sa stopom neaktivnosti od 40% u poređenju sa 26% za muškarce. Stopa zaposlenosti među radno sposobnim ženama (15-64 godine) je 51%, što je značajno niže od stope zaposlenosti među muškarcima (64%). Postoje brojne posledice nejednakosti na tržištu rada, uključujući razlike u penzijama (žene primaju starosnu penziju ređe nego muškarci, i imaju prosečnu nižu penziju nego muškarci) i višu stopu siromaštva među starijim ženama nego među starijim muškarcima (22% u odnosu na 15%).

Kulturne norme i stavovi doprinose rodnoj nejednakosti i nasilju nad ženama i stvaraju okruženje u kojem se toleriše nasilje nad ženama.

Rodna ravnopravnost potrebna je podjednako i ženama i muškarcima, i može se smatrati kao preduslov i pokazatelj demokratije, pitanja ljudskih prava i slobode.

Osmi mart je samo jedan dan u godini kada se prisećamo borbe za ženska prava.

Sekcija žena SSSV se snažno zalaže za prava žena i njihovu više vrednovanu, vidljiviju i priznatiju ulogu u društvu. Unapređivanje rodne ravnopravnosti ne predstavlja traženje posebnih privilegija za žene, već doprinosi uspostavljanju ravnoteže među polovima i izgradnji harmoničnih odnosa na dobrobit celokupnog društva.

Sekcija žena SSS Vojvodine svim članicama sindikata želi srećan i dostojanstven 8. mart


UČEŠĆE U RADU SEMINARA U ORGANIZACIJI MREŽE ŽENA SOLIDARNOSTI
5-7. 2. 2020., Vrnjačka Banja

Predsednica Sekcije žena SSSV Jadranka Svirčev učestvovala je na seminaru Mreže žena Solidarnosti na temu:„Promovisanje rodne ravnopravnosti putem kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga”, koji se 5. do 7. februara o.g održao u Vrnjačkoj Banji.

Uvodničarke u pojedine teme seminara bile su:
Emilija Grujić, projektna kancelarija Solidarnosti, koja je govorila o vezi između kolektivnog pregovaranja i ravnopravnosti, rodnoj ravnopravnosti, sindikatima i kolektivnom pregovaranju, Sarita Bradaš (tbc), Fondacija Centar za demokratiju, koja se osvrnula na ulogu žena na tržištu rada i ekonomsku nezavisnost, preduzetništvo i zadrugarstvo, te Aleksandra Mitrović, projektna menadžerka, koja je govorila o jednakim platama za jednak rad - kako do smanjenja razlika u zaradama između muškaraca i žena; povećanju plata za sektore/profesije u kojima dominiraju radnice; povećanju jednakosti rodova u procesu odlučivanja naročito kad je reč o životnoj sredini i održivom razvoju, jačanju zaštite od rodnog nasilja na radnom mestu i promociji prava žena na regionalnom, evropskom i međunarodnom nivou.


ODRŽANA RADIONICA ZA ZAPOSLENE U OBLASTI LJUDSKIH RESURSA U DIJAMANTU A.D. ZRENJANIN
29. 1. 2020., Zrenjanin

Predsednica Sekcije žena SSS Vojvodine, koja je i deo ovog kolektiva, Jadranka Svirčev, održala je 29. januara 2020. godine radionicu za zaposlene u oblasti ljudskih resursa u Dijamant-u A.D. Zrenjanin pod nazivom  Rodna ravnopravnost – šta je to?  

Edukativna radionica organizovana je u svrhu unapređivanja kompetencija zaposlenih u aktuelnoj oblasti koja je neodvojivi deo istraživanja Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

Ovom edukacijom zaposlenima je približen pojam rodne ravnopravnosti kao nezamenjivog dela ideje ljudskih prava i politike jednakih mogućnosti, odnosno ravnopravnog učešća polova u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka koje su od uticaja na položaj žena i muškaraca. 

Zaposleni u ljudskim resursima u Dijamantu A.D. Zrenjanin su izrazili svoju zahvalnost i  imresije u pogledu novih saznanja i novog načina sagledavanja rodne ravnopravnosti i, s tim u vezi, dragocenom doprinosu i ukazanoj podršci svom kontinuiranom obrazovanju i sticanju novih znanja i veština.


GLASAMO ZA ZABRANU RADA NEDELJOM
U SVIM TRGOVINAMA SRBIJE!
 

Pokrenuli smo online anketu sa pitanjem "Da li podržavate inicijativu Samostalnog sindikata trgovine Srbije za zabranu rada nedeljom u delatnosti trgovine?" i vidljiva je na desnom odeljku naslovne strane. U anketi se može glasati za jednu od dve ponuđene varijante:

 • DA (podržava se inicijativa da se zabrani rad nedeljom)
 • NE (ne podržava se inicijativa da se zabrani rad nedeljom)

Molimo vas da informaciju o anketi prosledite svim predsednicima sindikalnih organizacija kako bi omogućili da što više članova i građana iskaže mišljenje i time pomogne reprezentativnost uzorka ispitanika. Napominjemo da je anketa anonimna i bez praćenja podataka o pristupnoj adresi i uređaju sa koje je upućena, a učešće u anketi zahteva samo minut angažovanja.
Pozivamo vas da učestvovanjem u anketi podržite inicijativu Samostalnog sindikata trgovine Srbije za zabranu rada nedeljom u delatnosti trgovine! 


GLASAJMO ZA ZABRANU RADA NEDELjOM U SVIM TRGOVINAMA SRBIJE!Održan seminar na temu jednakih mogućnosti žena i muškaraca u okviru projekta "Zajedno smo jači"
8-9. 1r. 2019., Borkovac - Ruma

U okviru partnerskog projekta SSS Vojvodine i Sindikata LO Zapadna Švedska "Zajedno smo jači", u Rumskom izletištu Borkovac je od 8. do 9. novembra 2019. godine održan seminar na temu:"Jednake mogućnosti muškaraca i žena", u organizaciji Sekcije žena SSS Vojvodine i uz podršku Međunarodnog Centra Olof Palme.

Seminaru je prisustvovalo preko 30 učesnika, među kojima su bili predsednici Saveza samostalnih sindikata za grad – opštinu i predstavnice sekcija žena u sindikatima i pri većima na teritoriji Vojvodine. Seminar je organizovan sa ciljem da se učesnici, kroz neformalno obrazovanje, upoznaju sa pojmom rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za muškarce i žene, kao i da sagledaju i predstave aktuelnu situaciju u svojoj sredini iz koje dolaze.

Uvodne prezentacije o rodnoj ravnopravnosti, konceptu i principima funkcionisanja socijalnog dijaloga i pitanju zlostavljanja na radu i u vezi sa radom, održala je predsednica Sekcije žena SSS Vojvodine Jadranka Svirčev.

U toku seminara otvorena su aktuelna i važna pitanja u pogledu rodne ravnopravnosti i položaja žena, s posebnim akcentom na potrebu za osnaživanjem žena i povećanjem njihovog učešća u procesima odlučivanja i otvaranja dijaloga i partnerstva sa muškarcima u nastojanjima za povećanje rodne ravnopravnosti. Izneto je mišljenje da iako se rodna ravnopravnost odnosi na muškarce i žene podjednako, rodne uloge žena su takve da su one u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce i imaju manje mogućnosti u društvu. Učesnici seminara podržali su inicijativu SSS za grad Kikindu i opštine za uvođenje Posebnog programa (Pilot program) za čuvanje dece noću – osnivanje Agencije za čuvanje dece na teritoriji grada, u cilju pružanja podrške porodici, a prema potrebama dece i porodice i specifičnostima lokalne samouprave iz sredstava Republike Srbije, odnosno Autonomne pokrajine Vojvodine. Na seminaru je zaključeno da je ovakva vrsta okupljanja, sa mogućnošću razmene iskustava, značajna za doprinos ukupnom razvoju, unapređenju i promociji rodne ravnopravnosti i prevenciji od rodno zasnovane diskriminacije.

Seminar je završni deo četvorogodišnjeg projekta koji su zajednički realizovali Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO – Zapadna Švedska. Detaljno o rezultatima, ciljevima i značaju završenog i uspešno realizovanog Projekta pod pokroviteljstvom Međunarodnog Centra Olof Palme, koji je u periodu od 2016. do 2020. godine uz podršku Švedske organizacije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i u saradnji sa svojim članskim organizacijama iz Švedske podržao projekte organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini i Srbiji, govorio je sekretar Veća SSS Vojvodine Tomislav Stajić.

U okviru Seminara, održanoj sednici Predsedništva Sekcije žena SSS Vojvodine, članice su verifikovale promene svog sastava i jednoglasno ponovo izabrale Jadranku Svirčev za predsednicu Sekcije žena SSS Vojvodine. Članice su jednoglasno istakle uspešan rad Sekcije žena SSS Vojvodine, čemu u prilog govori i dobijeno priznanje "27. april" za ukupan doprinos radu, razvoju i jačanju SSS Srbije i posebno izdvojile bezrezervnu podršku i ogroman doprinos koju predsednik SSS Vojvodine Goran Milić i sekretar Veća SSS Vojvodine Tomislav Stajić pružaju razvoju i unapređivanju ženske sindikalne mreže, pa im izražavaju zahvalnost i podršku. Sekcija žena SSS Vojvodine očekuje podršku svojim aktivnostima i u narednom periodu.KONFERENCIJA DUNAV-KRIŠ-MORIŠ-TISA
"Osnaživanje žena - jednakost između žena i muškaraca na tržištu rada, u sindikatu i društvu u celini"

17. 9. 2019.,Tisakečke, Mađarska

Dana 17. septembra 2019. godine  u Tisakečke, u Mađarskoj održana je konferencija Euroregije Dunav - Kriš - Moriš - Tisa (DKMT) na temu: "Osnaživanje žena - jednakost između žena i muškaraca na tržištu rada, u sindikatu i društvu u celini". Tematski skup je organizovao mađarski sindikat MASZSZ uz podršku Fondacije Friedrich Ebert Stiftung (FES). U radu skupa su, osim predstavnica sekcija žena sindikata MASZSZ iz Mađarske, učestvovale predstavnice sindikata CNSLR Fratia iz Rumunije i predstavnice sindikata SSSV iz Srbije. Konferenciji su prisustvovali Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Inter-regionalnog sindikalnog saveta DKMT i Vladimir Gvozdenović, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.
Učesnici konferencije su razmatrali izveštaje o situaciji u oblasti rodne ravnopravnopravnosti u zemljama DKMT, sa aspekta rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti vezanih za položaj i prava žena. Učesnice i učesnici konferencije iz zemalja DKMT su govorili na teme: rodne ravnopravnosti, rešavanja izazova ravnoteže između poslovnog i privatnog života, zarada zaposlenih prema polu, eliminisanja rodnog jaza u organima odlučivanja sindikata, rodno zasnovanog nasilja na poslu i kod kuće kao i aktivnosti sindikata i sekcija žena i onoga što je do sada urađeno. U okviru konferencije, predsednica Sekcije žena SSSV Jadranka Svirčev je održala veoma zapaženu prezentaciju o višestrukim pokazateljima stanja i položaja žena u Republici Srbiji.

Nakon opširne rasprave u kojoj su učestvovali skoro svi prisutni, konstatovano je da su žene u zemljama DKMT još uvek neravnopravne i da problem postizanja rodne ravnopravnosti tek treba da se rešava u svojim raznim pojavnim oblicima. Izraženo je široko društveno tolerisano porodično nasilje na koje još uvek nema adekvatne reakcije državnih organa. Svakodnevno je vidljiva neproporcionalna predstavljenost na mestima na kojima se donose političke odluke. Postoji još uvek snažno prisustvo institucionalnog nepoštovanja jednakosti mogućnosti u ekonomskim i društvenim odnosima kao i znatno veća stopa nezaposlenosti žena.

Konferencija je ocenjena kao veoma uspešna kako u pogledu predavača i tema tako i organizacije u opštem smislu.  Ovo je bila i dobra prilika da se sagledaju uzroci neprepoznavanja teže pozicije žena i nedostatka adekvatnih mera javne politike i institucija odgovornih za njihovu primenu. Ujedno, ovo je bila i prilika za razmenu iskustava, predstavljanje i upućivanje na naredne korake za podsticanje interesovanja šire javnosti, kao i sagledavanja mogućnosti zalaganja za buduće političke aktivnosti usmerene na regulisanje i ublažavanje društvenog jaza između muškog i ženskog pola.

ODRŽAN SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSS VOJVODINE
6-8. 6. 2019. Novi Sad
Sekcija žena SSS Vojvodine u partnerstvu sa Sindikatom LO Zapadna Švedska, u okviru projekta "Zajedno smo jači" podržanog od strane Olof Palme Centra, održala je edukativni seminar u Novom Sadu od 06. do 08. juna 2019. godine.
Ovaj seminar je imao za cilj razmenu iskustava i upoznavanje članica Sekcije žena SSSV sa aktivnostima LO Sindikata usmerenih na poboljšanje prava žena i preduzimanje adekvatnih mera za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad ženama.
Predsednica Sekcije žena SSS Vojvodine Jadranka Svirčev, pored toga što je vodila seminar, u svom izlaganju ukazala je na konkretne probleme sa kojima se suočavamo i istakla da su sve aktivnosti koje smo planirali u proteklom periodu realizovane.
U nastavku, učesnice seminara su upoznale prisutne sa svojim delovanjem, ciljevima i dosadašnjim aktivnostima, te su razmenile mišljenja o učešću i ulozi žena u raznim životnim sferama, istakle neophodnost povećanja broja žena članica u Sindikatu, i svim vrstama pregovaračkih procesa kao jednim od ključnih načina za unapređenje ženskih ljudskih prava.
Kao uvodničarke na seminaru prisutnima su se obratile predstavnice švedskog sindikata, Lena Jenemark i Frida Bengtsson, i pritom predstavile preporuke za poboljšanje položaja žena i unapređivanje ravnopravnosti polova.
One su govorile i o globalnoj temi, kojoj treba posvetiti više pažnje, a tiče se klimatskih promena i podizanju javne svesti o svim pitanjima vezanim za klimatske promene.
U toku seminara minimalizirano je predavanje kao vid obuke, a maksimalno iskorišćen rad po grupama, gde su definisane tematske oblasti i planovi za realizaciju budućih aktivnosti za novi projektni ciklus od 2020 - 2024.
Tokom debate učesnice seminara su usvojile inicijativu za izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, iznele probleme, predloge i ideje za osnaživanje, jačanje kapaciteta i unapredjivanje ženskih sindikalnih mreža.U radu seminara je uzeo učešće i sekretar Veća SSSV, Tomislav Stajić, koji je potvrdio interesovanje SSS Vojvodine i posvećenost Sekcije žena SSS Vojvodine u zalaganju za kvalitetan i efikasan rad na razvijanju sindikalne ženske mreže u Vojvodini.
Seminar je od strane učesnica ocenjen kao visoko kvalitetan i poučan, a znanja stečena na seminaru omogućiće članicama Sekcije da ostvare planirane aktivnosti, kao i aktivnu ulogu svih učesnica.
Učesnice seminara - članice sindikata i aktivistkinje sindikalne ženske mreže, njih oko 30, iskazale su veliku zahvalnost Sekciji žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikatu LO regije Zapadna Švedska što su im omogućili da steknu nova znanja iz oblasti koje su bile obrađene na seminaru.

Predstavnice švedskog sindikata, Lena Jenemark i Frida Bengtsson su izrazile zadovoljstvo zbog svog prisustva na seminaru i nastavka saradnje, pohvalivši pritom napredak i vidljive rezultate Sekcije žena SSS Vojvodine i predsednice Jadranke Svirčev.
Poštovane i drage koleginice,

 U ime Sekcije žena

Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i u svoje lično ime zadovoljstvo mi je  da vam čestitam 8.mart, Međunarodni dan žena.

Jadranka Svirčev,

predsednica Sekcije žena SSS Vojvodine


ODRŽANA TRIBINA "NULTA TOLERANCIJA NA SEKSUALNO NASILJE"
14. 3. 2019. Izvor: okonas.info

Nulta tolerancija na seksualno nasilje, bila je tema predavanja koje je sinoć organizovala Sekcija žena Saveza Samostalnih sindikata opštine Vrbas, na čelu sa predsednicom Stojkom Dacić. Uvodnu reča dala je Tatjana Radoičić, psiholog, govoreći o seksualnom nasilju i posledicama koje trpi žrtva kao i o njenoj stigmatizacij. Ona je navela značaj rada na prevenciji, posebno na prevenciji u oblasti mentalnog zdravlja. Posledice seksualnog zlostavljanja kod žrtve izazivaju psihičke probleme, strah, depresiju, povlačenje u sebe i nepoverenje u ljude. Međutim, ako je žrtva spremna da otvoreno govori o svom problemu i zatraži pomoć stručnjaka, ima sve šanse da se izvuče iz jednog takvog stanja.
"Teško je dokazati seksualno uznemiravanje na radnom mestu, jer je ono najčešće skriveno,a žrtva je vrlo često u inferiornoj poziciji, na primer ako je na "podređenom radnom mestu", kao što može biti podređena i u porodici", rekla je Radoičić.
Miljana Tomić, pravnica, sa aspekta svoje struke, govorila je o ovom problemu, podcrtavajući jednu pojavu koja je evidentna u javnosti, a to je da je zapravo zabrinjavajuća reakcija društva koja brine,a tiče se osude žena tipa "žena koja pretrpi seksualno nasilje. su to na neki način izazvale i isprovocirale". Tomić kaže i da je kaznena politika za ovu vrtu nasilja preblaga, tim pre što se zna da psiholozi tvrde ta su takva dela recidivistička.
Sekcija žena Samostalnog sindikata opštine Vrbas pripremila je korisne flajere sa konkretnim upustvima o tome šta žene treba da urade, kako da prepoznaju, odbrane se, prikupe dokaze, kao i to kome sve mogu da se obrate za podršku i pomoć kako bi se izborile sa nasilnicima.
Ovo predavanje je bilo "pun pogodak" Sekcije žena sindikata Vrbasa, jer ovo je tema o kojoj se uglavnom ćuti, ili malo priča, barem u našoj sredini. Predavanje je okupilo veliki broj žena različitih struka i profila, koje su pokazale veliko interesovanje za temu, a predavanju su prisustvovali i muškarci.


GLAS SEKCIJE ŽENA SSS VOJVODINE ZA DRUŠTVO JEDNAKIH ŠANSI
7. 3. 2019.

Bez obzira na zakonodavni okvir i formalnu jednakost, žene u Srbiji su u daleko nepovoljnijem položaju nego muškarci, a rodna diskriminacija se naročito ispoljava na tržištu rada i to kroz manju stopu zaposlenosti, razlikama u zaradi i kršenju radnih prava.

Međunarodni dan žena nastao je kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Žene izložene socijalnoj nejednakosti i ekonomskoj nesigurnosti dočekuju i ovogodišnji Dan žena.

U većem su riziku od otkaza, teže napreduju, neplaćeni rad koji mnoge žene obavljaju se ne prepoznaje, svakodnevno su suočene sa problemom usklađivanja  porodičnih obaveza i zahteva na poslovnom planu, gde neprestano moraju da se dokazuju. Prisutno je nasilje nad ženama, dovođenje u pitanje slobode izbora rađanja dece, starije žene na konkursima za posao gotovo su nevidljive, a ostvarivanje rodne ravnopravnosti i dalje predstavlja najveći izazov u oblasti ljudskih prava.

Sekcija žena SSS Vojvodine, apeluje na izvršenje i primenu antidiskriminacionih zakona kako bi žene bile zaštićene na radnom mestu i poziva na promenu ekonomske politike radi poboljšanja života žena.

Sekcija žena SSS Vojvodine svim članicama sindikata želi srećan i dostojanstven 8. martODRŽANA ZAJEDNIČKA TRIBINA 9. NOVEMBRA 2018. GODINE U KONGRESNOJ SALI KRISTALNE DVORANE

Tri različite organizacije žena, spojile su nespojivo. Sve ih vodi ista ideja i isti cilj u borbi za bolji položaj žena, njihovih prava, veću zastupljenost i borbu protiv svakog oblika diskriminacije! Učestvovale su predstavnice iz Udruženja poslovnih žena "Sofija", Forum žena SPS i naše predstavnice Sekcije žena SSS za grad Zrenjanin i opštine. Tribina posle koje niko nije ostao ravnodušan. U okviru teme "Diskriminacija žena", fokus tribine je bio diskriminacija osoba sa posebnim potrebama o čemu je govorila Biljana Minić, projektni menadžer u Udruženju "Sofija", koja se nosi sa tim problemima. Predsednice ženskih organizacija svaka je pričala o toj temi iz svog ugla. Marijana Kerleta, predsednica Udruženja poslovnih žena "Sofija", Željka Milošević, predsednica Foruma žena SPS i Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena SSS za grad Zrenjanin i opštine.

 


ZAUSTAVIMO NASILJE NAD ŽENAMA U SVETU RADA
24. 11. 2018. Izvor: SSSS

Na Medjunarodni dan za eliminaciju nasilja nad ženama – 25. novembar, Savez samostalnih sindikata Srbije pridružuje se kampanji Evropske konfederacije sindikata ''Zaustavimo nasilje nad ženama u svetu rada'' i apeluje na poštovanje međunarodnih radnih standarda o nasilju i uznemiravanju na radnom mestu.
Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije daje svoj puni doprinos kampanji. Animirajući svoje članice i podižući svest o mehanizmima borbe i zaštite od nasilja na radnom mestu, Sekcija žena podržava inicijativu i zalaganje sindikalnog pokreta u Evropi za usvajanje Konvencije za zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja u svetu rada, koje je planirano tokom 2019. godine, kada Međunarodna organizacija rada obeležava 100 godina postojanja.


ODRŽAN SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSS VOJVODINE
16-17. 11. 2018., Novi Sad

Sekcija žena SSS Vojvodine, u okviru projekta "Zajedno smo jači" koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine realizuje u saradnji sa Sindikatom LO Zapadna Švedska i pod pokroviteljstvom Olof Palme Centra održala je edukativni seminar u Novom Sadu, od 16. do 17. novembra 2018. godine.
Održan seminar posvećen je podizanju nivoa svesti žena o diskriminaciji i drugim vidovima kršenja prava u sferi rada i zapošljavanja, sa posebnim naglaskom na poboljšanju sveukupnog položaja žena i zaštiti žena koje su izložene različitim oblicima diskriminacije na tržištu rada. Učesnice skupa govorile su o daleko nepovoljnijem položaju žena na tržištu rada u odnosu na muškarce kako s finansijskog aspekta gde su prisutne razlike u primanjima tako i u pogledu napredovanja i položaja žena na rukovodećim poslovima, ističući pritom značaj načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada. Nepovoljan i diskriminatorski položaj žena na tržištu rada, predstavila je predsednica Sekcije žena SSS Vojvodine Jadranka Svirčev kroz prezentaciju na temu: "Diskriminacija i položaj žena na tržištu rada u Srbiji".
Na temu "Mlade žene na tržištu rada", govorile su predstavnice Unije poslodavaca Vojvodine – direktorka Miljana Stojšić Stojanovska, sekretarka Branislava Đukić i potpredsednica Skupštine dr Gordana Radović. Predstavljeno je kakvo mesto žene danas imaju u biznisu i kakve su njihove perspektive i podržane su sve aktivnosti i mere koje predlaže Unija u cilju podsticanja razvoja ženskog preduzetništva.

Valerija Ember, članica Sekcije žena SSS Vojvodine upoznala je učesnice seminara sa izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, i u vezi s tim, detaljno izložila metodologiju obračuna naknada za porodilje i žene prinuđene na medicinsko održavanje trudnoće. Zbog novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim su mnoge buduće majke diskriminisane umanjenjem naknade za porodiljsko odsustvo, Sekcija žena SSS Vojvodine iskazala je ogromno nezadovoljstvo i apelovala da se hitno izmeni Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom.
Seminar je ocenjen kao veoma uspešan od samih učesnica, pre svega zbog sticanja novih znanja ali i razmene iskustava i planiranja daljih aktivnosti Sekcije žena. Doprinos u radu seminara dao je, svojim izlaganjem, sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić. Učesnice seminara, njih oko 30, iskazale su veliku zahvalnost Sekciji žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikatu LO regije Zapadna Švedska što su im omogućili da steknu nova znanja iz oblasti koje su bile obrađene na seminaru i veoma su raspoložene za dalje aktivnosti.


SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV
28-30. jun 2018. godine. Novi Sad

Sekcija žena SSS Vojvodine, u okviru projekta „Zajedno smo jači“ u partnerstvu sa sindikatom LO Zapadna Švedska i pod pokroviteljstvom Olof Palme Centra održala je edukativni seminar u Novom Sadu, od 28. do 30. juna 2018.godine.

U cilju prepoznavanja i eliminacije svih oblika diskriminacije i društvene isključenosti žena u porodici, na radnom mestu i u društvu,razradjeni su oblici diskriminacije i instrumenti zaštite.

Kako je nasilje nad ženama postalo jedan od gorućih problema našeg društva velika pažnja je posvećena ovoj temi. Anketa koju je sprovela Sekcija žena u Rumi, medju ženama, i muškarcima, pokazala je da mnoge žene trpe nasilje ali i da nisu u stanju da prepoznaju sve njegove oblike, kao i da nisu dovoljno informisane o načinima i postupcima zaštite. Na žalost, anketirani muškarci poriču bilo kakve nasilne aktivnosti što je, po zaključku učesnica ovog seminara, rezultat položaja i prava muškaraca u našem društvu gde se mnoge nasilne radnje i postupci smatraju normalnim. Sekcija žena je sačinila plan aktivnosti osposobljavanja članstva u borbi protiv nasilja koje će se sprovoditi u organizacijama sindikata, sindikatima i na teritoriji.

Zaposleni u privrednim subjektima, kao i u državnim institucijama i organima, su svakodnevno izloženi mobingu. Nepostojanje socijalnog dijaloga i slab uticaj sindikata na radne uslove ne može biti prepreka za kontinuirani rad na edukaciji članstva o radnim pravima i sprečavanju ove pojave. Stoga su, takodje, razradjene mere i aktivnosti koje će Sekcija žena sprovoditi u narednom periodu.

Analizom dosadašnjih aktivnosti i aktuelne problematike dogovorene su naredne aktivnosti Sekcije žena.

U skladu sa izmenama Statuta SSSS i Sekcija žena je uskladila svoja Pravila o radu, verifikovala promene svog sastava, proširila sastav Predsedništva i izabrala za novu predsednicu Sekcije žena SSS Vojvodine Jadranku Svirčev.


Sekcija žena SSS Vojvodine postavlja pitanje svim nadležnim institucijama: 
18. maj 2018. godine.

Koliko još žena treba da bude ubijeno da bi državni organi reagovali po već propisanim zakonima, protokolima...?

 

 

 


PODRŠKA PORODICI – OKRUGLI STO SEKCIJE ŽENA SAMOSTALNOG SINDIKATA
16. maj 2018. godine. Izvor: Oko Nas

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom bio je tema Okruglog stola, održanog u organizaciji Sekcije  žena VSS opštine Vrbas. Okrugli sto koji je okupio priličan broj mladih majki i žena kao i predstavnica nadležnih institucuja iz lokalne samouprave, otvorila je Stojka Dacić, predsednica Sekcije žena, pojašnjavjući da primena ovog Zakona stupa na snagu 1. jula ove godine.

Miljana Tomić, pravnica predočila je detaljnu analizu novog zakona, podcrtavajući šta su novine, koje je doneo zakon i njegovu  pozitivnu stranu u delu gde sada pravo na roditeljski dodatak ostvaruju ravnopravno i žene zaposlene po osnovu ugovora o delu, angažovane na privremenim i povremenim poslovima, one koje rade u poljoprivredi, kao i to da se dodatno uvećava roditeljski dodatak za paušal koji se dobija za opremu za dete. Tomić je detaljno obrazložila i upustvo za postupak u vezi ostvarenja prava na roditeljski dodatak, posebno  vezanim za zdravstvene ustanove u okviru novog sistema "e-beba", koji odnedavno funkcioniše i u našoj zdravstvenoj ustanovi. Govoreno je o načinu ostvarivanja dečjih dodataka kao i o visini istih koje predviđa novi zakon. Gordana Milović, članca Sekcije istakla je da se nema mnogo sluha za decu sa posebnim potrebama, da  zakon nije humaniji kada su u pitanju porodiljska odsustva žena sa posla, ali da je uglavnom, naša lokalna samuprava nadomeštala posebna davanja za decu sa posebnim potrebama.

Jedna od prisutnih učesnica je zameraila što novi zakon, ni ovog puta, nije rešio problem alimenatcionog fonda i rešio problem alimentacije, tako da su  samohrani roditelji- majke,  onda dodatno u nepovoljnijoj situaciji kada su u pitanju ostvarivanja prava iz socijalnih davanja. Sve primedbe, zamerke i predloge na novi zakon Sekcija žena će sumirati i uputiti dalje na razamtranje Pokajinskom VSSS i nadležnim organima.


Priznanje "27. april" Sekciji žena SSSV
27. apr. 2018. godine.

Savez samostalnih sindikata Srbije je 27. april – Dan SSSS obeležio Svečanom sednicom Veća u Kraljevu. Svečanim programom obeleženo je 115 godina radničkog pokreta u Srbiji i delovanja ove najveće sindikalne centrale. Priznanje "27. april" za ukupan doprinos radu, razvoju i jačanju SSS Srbije dodeljena su zasluznim pojedincima, aktivistima sindikata, sindikalnim organizacijama, Tamari Grujic ("S Tamarom u akciji") i Sekciji žena SSS Vojvodine.

Čestitke svim koleginicama, nosiocima aktivnosti Sekcije žena SSS Vojvodine na priznanju.
Hvala Fondaciji Friedrich Ebert Stiftung, Sindikatima DKMT, Regionalnom saveti sindikata Solidarnost i svima koji su u Sekciji žena SSS Vojvodine prepoznali partnera i saradnika, u aktivnostima na poboljšanju položaja žena.

 

 

 

 

 

 

 

 


Položaj žena u tekstilnoj industriji – povratak realnoj bazi
16-18. apr. 2018. godine. Niš

U organizaciji "Solidarnosti" EKS, a u okviru projekta "Na putu ka EU", Mreža žena Solidarnosti , održala je u Nišu, radionicu na temu "Položaj žena u tekstilnoj industriji – povratak realnoj bazi", na kojoj su učešće uzeli predstavnici sindikata tekstila, kože i obuće i sekcija žena svih sindikalnih centrala regiona, kao i SSS Vojvodine.
Prof. Dr Gordana Čolović je dala Pregled stanja industrije tekstila, kože i obuće u regionu Zapadnog Balkana. Obzirom da se većina preduzeća bavi lon poslovima glavni problemi su, i dalje, niske zarade, zavisnost od kooperanata, visoke i često nerealne norme, nedovoljna posvećenost boljoj organizaciji proizvodnje...Prisutna je nemotivisanost, odnosno nedostatak radnika zainteresovanih za rad u ovoj grani privrede. Potrebno je više ulaganja u proces proizvodnje, sa posebnim akcentom na olakšavanje obavljanje poslova i obuku radnika za kvalitetniji, bezbedniji i produktivniji rad.
Stefan Aleksić, predstavnik Clean Clothes Campaign, je prezentovao "Profile država regiona tekstilne industrije: prava radnika i uslovi rada". Poslednja istraživanja, rađena u Srbiji, pokazuju da je sve veći broj kompanija koje, uglavnom zbog subvencija koje daje Vlada Republike Srbije, otvaraju svoje pogone u Srbiji. Zarade zaposlenih su izuzetno niske, nedovoljne za dostojanstven život. Uslovi rada su dosta loši jer postoji problem organizacije rada, upotreba hemijskih sredstava ugrožava zdravlje radnika. U dosta kompanija nije dozvoljeno sindikalno organizovanje radnika.
Na temu "Kršenje radnih prava i rodna komponenta u kolektivnim ugovorima i politikama sindikata" govorili su
predstavnici svih sindikata. U diskusiji je izneto da je jedan od najvećih problema nemogućnost organizovanja sindikata u preduzećima; nepostojanje granskih kolektivnih ugovora za ovu granu u većini zemalja zbog nezainteresovanosti kopmanija za potpisivanje istog; naporan posao zaposlenih u ovoj grani privrede, niske zarade i dr.
Milica Marinković, predstavnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti, upoznala je učesnike sa radom ove institucije, te brojem i vrstama pritužbi zaposlenih.
Myra Rednoss, predstavnica IndustriAll – Evropa, prezentovala je novosti na temu "Sindikalno organizovanje i predstavljanje kampanja IndustriAll-a na evropskom nivou za oblast industrije odeće i obuće". Posebno je istakla značaj Direktive o usklađenosti porodičnog i poslovnog života za zaposlene žene. Upoznala je učesnike sa postavkama Evropskog stuba socijalne pravde i Rezolucijom o ostvarivanju jednakih mogućnosti za ista prava.
Zajednički zaključci svih učesnika su da je obaveza sindikata da se izbori za potpisivanje kolektivnih ugovora, kao i bolje uslove rada i povećanje zarada zaposlenih u ovoj grani privrede u regionu.


KONFERENCIJA DUNAV-KRIŠ-MORIŠ-TISA U NOVOM SADU

"Novi oblici zapošljavanja i njihov uticaj na prava iz radnog odnosa i sindikalni pokret"

Dana 23. marta 2018. godine  u Novom Sadu održana je Konferencija Euroregije Dunav - Kriš - Moriš - Tisa (DKMT) na temu: "Novi oblici zapošljavanja i njihov uticaj na prava iz radnog odnosa i sindikalni pokret". Tematski skup su organizovali Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sekcija žena SSSV uz podršku Fondacije Friedrich Ebert Stiftung (FES). Konferencijom Euroregije predsedavao je Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Inter-regionalnog sindikalnog saveta DKMT. U radu skupa učestvovale su predstavnice sekcija žena iz Mađarske, Rumunije i Srbije.

Održana Konferencija posvećena je predstavljanju nestandardnih – nesigurnih načina zapošljavanja, sa posebnim naglaskom na uticaj promena na tržištu rada na položaj žena, i u vezi s tim, analizi stanja u  zemljama DKMT. Učesnice i učesnici Konferencije iz zemalja DKMT su govorili na teme: zakonodavstva i povećanju nesigurnih oblika zaposlenja, tipovima i karakteristikama nestandardnih načina zapošljavanja, kategoriji mobilnih radnika, prekarizaciji radnih odnosa i njihovom uticaju na položaj žena na tržištu rada. Milan Jevtić, rukovodilac regionalnog projekta "Socijalni dijalog i radni odnosi u Evropi", izneo je podatke o ovim oblicima rada u drugim zemljama EU.

Na osnovu odslušanih izlaganja i završne diskusije, definisani su prioritetni zadaci sindikata u cilju zaštite prekarnih radnika, obezbeđivanju jednakih mogućnosti i pristupu za žene i muškarce na tržištu rada, kao i pružanju podrške mobilnim radnicima: proaktivno delovanje sindikata i davanje inicijativa za izmene zakonodavstva i boljeg regulisanja nestandarnog zapošljavanja, sa posebnim akcentom na: preciznije definisanje atipičnog zapošljavanja, limitiranje broja i dužine trajanja atipičnih ugovora o radu, bolju kontrolu i veće sankcionisanje poslodavaca koji zloupotrebljavaju nestandarne oblike zapošljavanja;  evidentiranje, u privrednim subjektima, svih zaposlenih u prekarnim oblicima rada kako bi se pronašli načini  pristupa zaposlenim ženama, obezbedilo njihovo informisanje o pravima po osnovu rada, pristupanje sindikatu i zaštita njihovih prava, te intenzivnije senzibilisanje javnosti i članstva o ovim problemima, kao i niz drugih aktivnosti. Prioritetni zadatak sindikata, preko regionalnih sindikalnih centrala, je konstatna razmena informacija o mobilnim radnicima u okviru regije kako bi radnike mogli informisati o onim poslodavcima koji ne obezbeđuju koretne uslove rada već zloupotrebljavaju radnike i pružiti im informacije o sedištu sindikata kojima mogu da se obrate za pravnu pomoć.

Jedan od zakljucaka Konferencije je da sindikati Euroregije DTKM moraju zaštititi prava prekarnih radnika zaključivanjem kolektivnih ugovora, tako da bi jednaka zarada  i uslovi rada bili isti za jednaki rad, bez obzira na vrstu ugovora o radu i organizovanje ovih radnika u sindikat. Dalje aktivnosti će se odvijati u cilju razmene informacija i obezbedjivanja pomoći radnicima koji svakodnevno ili na odredjeno vreme odlaze u zemlje regije radi zaposlenja.


Održana Tribina "Žene danas"
8. mar. 2018. godine

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština upriličila je Tribinu "Žene danas" kako bi učesnice i učesnici otvoreno govorili o položaju i tretmanu žena u društvu, ali i razlogu, odnosno povodu, za obeležavanje Međunarodnog dana žena, 8.marta.
Predsednik SSSNS i opština, Vladimir Gvozdenović, pozdravio je i podržao skup i nastojanja žena za sticanje prave jednakosti u svim sferama, ali i istakao da je teško izdvojiti jednu grupu našeg društva koja nije u problemu i koja je najviše ugrožena, te da su potrebne promene u svakom smislu.
Pričalo se o borbi žena kroz istoriju, ali se i o današnjim nelogičnostima gde diskriminacija nije uvek samo rodna nego se dešava na više nivoa. Istaknuto je da još uvek postoje podele na muške i ženske profesije, kako su na rukovodećim mestima muškarci, iako istraživanja pokazuju da su žene procentualno obrazovanije.
Ukoliko žene danas uopšte imaju sreću da rade osam sati njihov posao se ne završava nakon radnog vremena, već se nastavlja u onom neplaćenom kućnom radu...
Takođe, napravljeno je i predstavljanje časopisa KULT, sa akcentom na ženama u kulturi, umetnosti i nauci i na briljantan način je opisan i promovisan njihov zadivljujući doprinos svetu.
Na kraju, uz konstataciju da su ovakvi događaji preko potrebni, usaglašena je ideja o daljoj saradnji i srčanijem delovanju na ostvarivanju prava jednakosti žena i muškaraca u budućnosti.


OMAŽ 8. MARTU: "Da li pratimo put Klare Cetkin?"
8. mar. 2018. godine, Izvor: List Zrenjanin

Dame širom sveta danas proslavljaju 8. mart, Međunarodni dan žena koji se obeležava u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Čikagu 1909. godine i njujorški marš više od 15.000 žena koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. Uticajni borac za prava žena, kao i organizator proslave prvog 8. marta bila je Klara Cetkin. Interesovala ju je ženska politika, uključujući i borbu za ravnopravnost i pravo glasa za žene, a razvila je i socijaldemokratski ženski pokret u Nemačkoji i bila vođa novoformirane "Ženske kancelarije".
Povodom 8. marta, Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Zrenjanin sinoć je u Baroknoj sali održala tribinu pod nazivom "Da li pratimo put Klare Cetkin?". O aktuelnostima i tekovinama ovog praznika govorila je Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena za Grad Zrenjanin, Ivana Kukolj Solarov, članica Sekcije žena, Tanja Dulović, rezervni oficir i Dragica Stojanović pesnikinja.
– Osmi mart za mene znači podsećanje na sve one hrabre i mudre žene koje su uspele da se izbore za prava koja danas imamo, a to su pravo na izbor i pravo da budemo birane, pravo na imovinu, obrazovanje, na izbor šta ćemo raditi u životu, da li ćemo, i kada rađati, a pre svega pravo žena da ne trpimo nasilje. Iz tog razloga ova tribina je izuzetno značajna. Podsetila bih i na to da 8. mart ženama ne predstavlja samo karanfil, novu frizuru i večeru u restoranu, nego slobodu, sopstvenu volju, pravo da radimo ono što volimo i za šta smo kvalifikovane i time nezavisno zarađujemo za svoj život. Takođe, ovaj dan je podsetnik da žene ne treba da robuju nikakvim stereotipima, ne postoji podela na muška i ženska zanimanja, a na ženi je da bira – to nam je osmi mart omogućio – istakla je Ivana Kukolj Solarov, članica sekcije žena.
Da problemi žena nisu samo njihovi, lični, već problemi celokupnog društva uz poslovicu da "Kuća stoji na ženi" svoje stavove iznela je Tanja Dulović rezervni oficir vojske Srbije.
– Često kažem da su žene zaposlene u sistemu bezbednosti svaki dan na liniji vatre – i na poslu i kod kuće. Zadaci koje žena ima u vojsci su teški i odgovorni, a osmi mart treba da nas podseti da svaki dan treba da radimo zajedno, uz svesrdnu podršku muškaraca – poručila je Dulovićeva.
Pesnikinja Dragica Stojanović govorila je o svojoj ženskoj lirici i podsetila sugrađanke na svoj uzor i jednu od najobrazovanijih žena Isidoru Sekulić.
– Jake žene su veliki borci, često puta moraju kroz život same,bez muškaraca, a knjiga i poezija mogu da im budu verni saputnik – iskrena je Stojanovićeva.
Moderator tribine bila je Jadranka Svirčev predsednica Sekcije žena za Grad Zrenjanin.


U POVODU OBELEŽAVANJA 8. MARTA
6. mar. 2018. godine, VRBAS

Okrugli sto na temu: "Samohrani roditelj" održan je 06. marta 2018. godine u prostorijama Saveza SSO Vrbas. Organizator je bila Sekcija žena SSO Vrbas.
Uvodničari okruglog stola, Maja Petrović i Darja Radović - Krčmar, Centar za socijalni Vrbas, fokusirale su se na angažovanje Centra u slučajevima razvoda braka gde se daje predlog sudu kojem roditelju kao podobnijem treba poveriti decu. U njihovom je izlaganju posebno iskazana spremnost zaposlenih u Centru za pružanje pomoći svima koji se obrate što naravno uključuje i samohrane roditelje.
Slavica Potežica i Andrea Sekulović, PU "Boško Buha" Vrbas, iznele su podatke o broju dece koja su u 2017. godini upisana od strane samohranih roditelja, od 87 dece njih 60 ostvaruje pravo na regresiranje, a opština učestvuje u regresiranju 50%. Prilikom upisa u Predškolsku ustanovu prednost imaju samohranih roditelja koji se ne odazivaju koliko treba.
U veoma sadržajnoj diskusiji izneti su brojni izazovi i problemi sa kojima se suočavaju samohrani roditelji i dati su odgovori na konkretna pitanja šta možemo učiniti kako bismo samohranim roditeljima pružili pomoć.
Sekcija žena je ocenila da je samohranim roditeljima neophodna kontinurana pomoć i podrška društva donošenjem sistemskih, realno ostvarljivih rešenja i aktivnim učešćem relevatnih institucija, organizacija i pojedinaca u sistemu zaštite putem saradnje u čijoj je osnovi zajednički interes pružanja visokokvalitetnog sistema podrške i zaštite samohranih roditelja. S tim u vezi, Sekcija žena će uputiti inicijativu Ministarstvu prosvete i Ministarstvu zdravlja da u zakonskim rešenjima iznađu mogućnost pružanja podrške samohranim roditeljima.

Predloženo je i da jedna od tema dnevnog reda sednice SSO Vrbas bude razmatranje svih mogućnosti i vidova pružanja pomoći samohranim roditeljima kako bi im se olakšao materijalni položaj. Sekcija žena SSO će nastaviti saradnju sa organizacijama i institucijama koje mogu uticati na poboljšanje položaja samohranih roditelja u opštini Vrbas. Radi što boljeg informisanja samohranih roditelja o njihovim pravima Sekcija žena će i dalje organizovati informativne i edukativne tribine.
Na okruglom stolu prisustvovali su, pored članica Sekcije žena, predsednik i sekretar SSSO Vrbas, Goran Roganović i Slavka Srdanović, predstavnici Centra za socijalni rad Vrbas, stručna saradnica Kancelarije za pravnu pomoć Miljana Tomić, predstavnice samohranih roditelja, predsednica UG "Atena" Tamara Miljanić, kao i novinari "Bačka - pres"-a TV "Bačka".


"16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Tim povodom oglasila se i Sekcija zena SSS Srbije:

Povodom 25.novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

KOLEKTIVNI UGOVORI SREDSTVO U BORBI PROTIV NASILjA NAD ŽENAMA

Savez samostalnih sindikata Srbije smatra da kolektivni ugovori predstavljaju najefikasnije sredstvo u borbi protiv nasilja i svih oblika uznemiravanja kojima su žene podrvrgnute na poslu.
Zalažući se za potpisivanje granskih kolektivnih ugovora u svim granama, Savez se, povodom 25. Novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, priključuje kampanji Evropske konfederacije sindikata (EKS) u borbi protiv uznemiravanja i nasilja nad ženama na radnom mestu. 
Kampanjom EKS-a, pod nazivom "Bezbedna kod kuće, bezbedna na poslu", pozivaju se socijalni partneri na pojačane napore za promovisanje politika i procedura na radnom mestu, radi iskorenjivanja uznemiravanja i nasilja nad ženama. 
Mere zaštite žena na poslu postoje u više od 160 kolektivnih ugovora u zemljama Evropske unije, čime se, između ostalog, podiže nivo svesti o hitnosti i neophodnosti eliminisanja ovog zla. 
Zahtevajući da ta oblast bude predviđena i u našim kolektivnim ugovorima, Savez samostalnih sindikata Srbije poziva nadležne organe da stalno jačaju kapacitete institucija koje se bave prevencijom i borbom protiv zlostavljanja.
Podsećamo da su žene, osim nasilja i svih oblika uznemiravanja i mobinga, izložene i nejednakosti na radnom mestu, pa često imaju manja primanja u odnosu na muškarce. 
Zato pozivamo sve poslodavce u Srbiji da poštuju rodnu ravnopravnost i sarađuju sa sindikatima kako bi se zajedničkim delovanjem što bolje iskoristili postojeći mehanizmi za zaštitu žena od nasilja, ali i drugih oblika diskriminacije na radnom mestu.


„BROJNE SU TEME KOJE MUČE ŽENE“
27-28. okt. 2017. godine, Novi Sad

Sekcija žena SSS Vojvodine, u okviru projekta „Zajedno smo jači“ u partnerstvu sa sindikatom LO Zapadna Švedska i pod pokroviteljstvom Olof Palme Centra, održala je seminar od 27 - 28. oktobra u Novom Sadu.

Tema seminara je bilo izveštavanje o realizaciji ranije zacrtanih zadataka i ciljeva te su analizirane aktivnosti sekcija žena po pitanju i problemima samohranih roditelja, nasilja u porodici, očuvanja ženskog zdravlja i promocije porodice i značaja podrške porodici svakoj zaposlenoj ženi za njen angažman u sindikatu. Opšti zaključak je da je neophodno nastaviti aktivnosti na edukaciji sindikalki o navedenim temama kako bi bile u mogućnosti da prepoznaju probleme, utiču na njihovo rešavanje i ugrađivanje u sva akta koja se donose.

Obuku na temu Sindikat i javni nastup i instrumenti javnog nastupa, uz aktivni radioničarski rad, realizovao je Boško Petrov, stručni saradnik za informisanje u SSS grada Novog Sada i opština pri čemu su učesnice dodatno osposobljene za javne nastupe i prezentovanje svojih aktivnosti, kako članstvu, tako i medijima.

Od značaja za dalji rad Sekcije, i dalju saradnju, bilo je i predstavljanje projekta „Svi smo jednaki“ - rodna ravnopravnost koju sprovodi SSS Kragujevac. Tako su predstavnici projektnog tima, Jugoslav Ristić, Slavica Stepović i Milanka Stevović, informisale učesnice seminara o aktivnostima koje se vode u okviru ovog projekta, rezultatima postignutim u prethodnom periodu te pokazateljima koji ukazuju na potrebu konstantnih aktivnosti na poboljšanju položaja žena u društvu, na radnom mestu i u sindikatu, a sve pod sloganom „Svi smo jednaki“.


OKRUGLI STO O PORODIČNOM NASILJU
24. okt. 2017. godine, Ruma

Sekcija žena SSS Veća opštine Ruma sprovela je anketu o nasilju u porodici i tim povodom organizovala okrugli sto. Rezultati ankete su pokazali da 14% anketiranih trpe i fizičko i psihičko nasilje i to više puta ili često i u 50% slučajeva žene su bile veoma teško fizički povredjene. Upozoravajući je podatak da su u 75% slučajeva deca redovno svedoci nasilja u porodici. U 70% slučajeva žene nisu tražile nikakvu pomoć, dok je 8% tražilo pomoć psihologa, 22% je tražilo pomoć policije. Pozitivno je to da je u 60% slučajeva nasilje prestalo nakon pomoći stručnog lica ili intervencije policije. Najčešći razlozi nasilja u porodici su: u 40% slučajeva alkohol, 40% ljubomora, 12% i jedno i drugo, 8% neki drugi razlozi.
Zaključci ankete i okruglog stola su da se žene i dalje ustručavaju da pričaju, da glasno kažu da imaju problem, jer ni sebi ne smeju da priznaju da je to taj problem-nasilje u porodici. Ipak raduje da su neke žene iskreno i hrabro bar rekle odakle im povrede, te i da je nakon intervencije stručnog lica ili policije bar fizičko nasilje prestalo. Većinom su informisane o zakonu koji ih štiti od nasilnika, ali ni jedna od mnogih koje su preživele težu fizičku povredu nije ni pomislila na sigurnu kuću. Mnogo žena još ćuti, i to iz straha od osude okoline, zbog dece a najmanje zbog materijalnog stanja ili iz straha od recidiva ukoliko se obrate za pomoć.
Na osnovu ankete i diskusije konstatovano je da je potrebno raditi na edukaciji oba bračna supružnika kako bi shvatili da deci neće biti bolje ako prisustvuju nasilju i da su uz oba roditelja po svaku cenu, jer će taj model porodice imati kad budu formirali svoju porodicu te da postoje stručnjaci za porodične probleme koji im mogu pomoći. Zadatak Sekcija žena, pa i sindikata u celini je, da prepozna nasilje, edukuje svoje članice i pruži pomoć u svakom konkretnom slučaju jer su rezultati ankete upozoravajući.


Vrbas: Tek svaka treća žena na preventivnom pregledu
29. okt. 2017. godine izvor: RTV

Srbija prati trend porasta malignih oboljenja u ovom delu Evrope, a za našu zemlju karakteristična je visoka stopa smrtnosti zbog kasnog otkrivanja raka. Sekcija žena Sindikata Vojvodine anketirala je zaposlene žene u Vrbasu u potrazi za odgovorom na pitanje zašto ne odlaze redovno na preventivne onkološke preglede. Sa više od 5.000 novih slučajeva godišnje, rak dojke i grlića materice predstavljaju najčešća maligna oboljenja kod žena. Najnovija anketa u opštini Vrbas pokazuje da tek svaka treća zaposlena žena redovno odlazi na preventivne onkološke preglede. OPŠIRNIJE


Sekcija žena SSS Vojvodine i Udruženje „Atena“ iz Vrbasa organizovali okrugli sto o očuvanju ženskog zdravlja
25. okt 2017. godine.


Sekcija žena SSS Vojvodine podrzava inicijativu poslanika
                        ZAŠTITI  ZAPOSLENE OBOLELE OD MALIGNIH BOLESTI


                                      
Lekar i poslanik Narodne skupštine Srbije Dušan Milisavljević, podstaknut slučajem bivše radnice Jure Violete Petrović, ali i ostalih obolelih od karcinoma, predložio je i Skupštini Srbije predao predlog izmene Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju:

 • “Da zaposlenom koji je oboleo od maligne bolesti, poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu do okončanja lečenja i rehabilitacije.
 • Da zaposlen oboleo od maligne bolesti prima 100% od osnova za naknadu zarade i to 65% od osnova za naknadu i 35% iz budžeta Republike.“

Sa ovom inicijativom ne slaže se predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković koji naglašava  da  opšte obaveze društva ne treba da se prebacuju na poslovni svet.
Ocena Sekcije žena SSS Vojvodine je da SSS Srbije treba javno da podrži ovaj predlog obzirom da je veliki broj zaposlenih, usled loših uslova rada i života, oboleo i time doveden u još lošiji socijalno ekonomski položaj. Primedbe predsednika Unije poslodavaca Srbije  nisu na mestu jer zaboravlja da bi oboleli naknadu, u iznosu od 100% primao od države, sve dok traje oporavak. Od poslodavaca se očekuje samo da imaju humaniji odnos prema zaposlenom, te im dozvole lečenje i povratak na posao.


Sekcija žena SSS Stara Pazova obelezila je 15.05.2017. godine - Svetski dan porodice: " Sve najlepše što se događa u životu, događa se u porodici od momenta kada se udahne život i otvore oči"


Sekcija zena SSS Stara Pazova obelezila je 15.05.2017. godine - Svetski dan porodice, pod sloganom "Sačuvajte sebe da bi društvo sačuvalo vas"  i "Pocetak i tok zivota u porodici i sa porodicom ". Predsednica Sekcije Žena SSS Stara Pazova, Amalija Vlaović, se aktivno uključila u obeležavanje Svetskog dana porodice sa predškolarcima, vaspitačima i članovima porodice.

Svetski dan porodice obeležen je u saradnji sa predškolskom ustanovom "Poletarac" Stara Pazova gde se akciji pridružila vaspitačica Nada Stojanac sa svojom grupom mališana i sa O.Š. "Milan Hadžić" iz Vojke i nastavnikom likovne kulture Hric Zlatkom.
Sa predškolarcima, kao i školarcima pričalo se o porodici, njenom značaju, negovanju, a isti su kroz likovno stvaralaštvo prikazali svoje emocije i sliku porodice, onako o tome kako je oni vide i zamišljaju.
Najmlađi članova društva /uzrasta od 4-5 godina/, na pitanje šta je to porodica, odgovorali su:"Porodica to su mama, tata, bata/ili seka/i ja". Ovi mališani i te kako znaju da uoče probleme u porodici, da li se "lepo priča ili ne" i kroz likovne radove se vidi njihova ljubav i slika porodice koju nose u svojim malim bićima.

Ista konstatacija se odnosi i na učenike osnovnih škola, svesni su značaja porodice i njenog očuvanja kao i problema koji se danas javljaju u okviru života i rada u porodici.

Obeležavanjem Svetskog dana porodice, sa najmlađima uz pesmu i igru, sa starijima uz ravnopravno saznanje koje svi nosimo u sebi a to je "Porodica je stub društva" i "Sve najlepše što se događa u životu, događa se u porodici od momenta kada se udahne život i otvore oči" Sekcija žena je želela da ukaže na potrebu konstantne i rane edukacije dece o značaju porodice, kao i ulogama koje pojedinci imaju u porodici. Članice Sekcije žena su srećne što su našle na odaziv i dobru saradnju i sa muškim članovima društva koji su takođe svesni značaja porodice, te su se priključili  obeležavanju Svetskog dana porodice u opštini Stara Pazova.

 

 

 

 

 

 


SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV - ZNAMO KOJI SU NAJVEĆI PROBLEMI I PRONAŠLI SMO REŠENJE ZA NJIH -
6-8. apr. 2017. godine.

U okviru projekta koji realizuju Sindikat LO regije Zapadna Švedska, Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sekcija žena SSSV, održan je dvodnevni seminar za predstavnice sekcija žena sa teritorije Vojvodine. Cilj održavanja seminara je bio da članice razmene iskustava i primere dobre prakse, analiziraju postojeće probleme u položaju žena u sindikatu i društvu kako bi se jasno iskristalisali zadaci i naredne aktivnosti.
 Kolege iz Sindikata LO regije Zapadna Švedska predstavile su načine rada po pitanju rodne ravnopravnosti, većeg uključivanja žena u sindikat, kako analizirati i pripremati aktivnosti, metode i strategije za ostvarenje ciljeva, TO DO LISTA kao osnov dobro osmišljene aktivnosti, koliko su bitni mediji i komunikacija i kako informisati i članstvo i javnost.
U toku seminara minimalizirano je predavanje kao vid obuke a maksimalno iskorišćen rad po grupama kako bi se problemi, istaknuti kao akutni i najvažniji, rešavali i pripremile akcije za naredni period.
Tako je pripremljeno nekoliko aktivnosti:

 • Aktivnosti usmerene ka ženama koje su ostale bez posla i nezaposlenim ženama, u cilju edukacije, osnaživanja za samozapošljavanje, upućivanje na prava iz radnog odnosa i izgrađivanje poverenja prema sindikatu:
 • Aktivnosti usmerene ka mladima, ženama i muškarcima koji su nezaposleni, u cilju edukacije, povezivanja sa preduzećima koja traže radnike, upućivanje na prava iz radnog odnosa i izgrađivanje poverenja prema sindikatu;
 • Aktivnosti usmerene na samohrane roditelje, u cilju podrške zakonu koji treba da reguliše definiciju samohranog roditelja i podsticanja i organizovanja aktivnosti na udruživanju ovih roditelja i obezbeđivanje boljih uslova za njih na radnom mestu i u društvu;
 • Aktivnosti usmerene ka porodici, ženama, muškarcima i deci, kako bi se podigla svest o značaju porodice, edukovali o potrebi angažmana u sindikatu i porodica pružila podršku ženi, majci, suprugi, da organizuje svoje vreme i obaveze kako bi bila aktivna u sindikatu, za dobro svih članova porodice;
 • Aktivnosti usmerene na očuvanje ženskog zdravlja, osnivanje društva za prevenciju i borbu protiv raka u cilju podsticanja i organizovanja preventivnih pregleda i razvijanja svesti o potrebi solidarne pomoći obolelima na putu ozdravljenja;
 • Očekuje se i otvaranje facebook grupe Sekcija žena SSSV kao i youtube kanala na kojem bi se angažovanije promovisale aktivnosti i informisalo članstvo o problemima, načinu njihovih rešavanja i sl.

Sve navedene aktivnosti biće obrađene i dostavljene svim sekcijama žena na teritoriji Vojvodine, kao i sindikatima, članovima Saveza kako bi se podstakli na veću angažovanost i zajedničkim akcijama  dokazali solidarnost i kvalitetnije ostvarili svoje ciljeve.
Podršku organizaciji i Sekciji žena pružili su i i predsednik SSSV Goran Milić i sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić. Učesnice seminara, njih oko 30, iskazale su veliku zahvalnost Sekciji žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikatu LO regije Zapadna Švedska što su im omogućili da steknu nova znanja iz oblasti koje su bile obrađene na seminaru i veoma su raspoložene za dalje aktivnosti.

 

 

 

 

 


Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata opštine Vrbas i Udruženje građana "Atena" osnivaju Društvo za prevenciju i borbu protiv raka
30. mar. 2016. godine.

Udruženje građana "Atena" i Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata opštine Vrbas održale su tribinu "Rak dojke-prevencija i lečenje". Prof. dr M. Prvulović, predsednik Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka i Prof. dr M. Breberina su prisutne upoznali sa ne baš sjajnom statistikom broja obolelih i prognozama povećanja broja obolelih od svih vrsta tumora. Ohrabrujuće je da se preventivnim i ranim pregledima bolest otkriva u ranoj fazi i uspešno se leči. Jedan od zaključaka je da vera i pozitivan stav prema ozdravljenju znače mnogo.

Ovo je još jedan korak ka osnivanju zajedničkog Društva za prevenciju i borbu protiv raka ove dve organizacije, i odličan primer saradnje sindikata, Sekcije žena i nevladinog sektora. A cilj društva su aktivnosti na smanjenju broja obolelih, odnosno prevenciji, da pruži pomoć obolelima jer podrška za obolele je veoma lekovita. I neće se društvo baviti samo sa bolestima već i mnogo lepšim stvarima, trudiće se da se članovi smeju, druže, putuju...

 

 

 

 

 

 

 

 


Stres i sprečavanje maligniteta – Povezivanje Udruženja „Atena“ i članica Sekcije žena Samostalnog sindikata Vrbas
16. mar. 2016. godine.

Udruženje „Atena“ iz Vrbasa, koje za cilj delovanja ima osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost, u saradnji sa Sekcijom žena Saveza samostalnih sindikata opštine Vrbas, organizovalo je u petak, 10. marta 2017. godine u prostorijama OŠ „Bratstvo jedinstvo“, predavanje na temu:„Stres i šta sa njim“.
Na inicijativu Gordane Milović, predsednice Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine skupu se pridružila i Sekcija žena SSS Vrbas, sa idejom da se organizuje društvo za prevenciju i borbu protiv raka. Cilj je pružanje podrške ženama obolelim od malignih bolesti, što je sa zadovoljstvom prihvaćeno od strane Udruženja Atena“. Jedan od razloga skupa je i osnivanje Sekcije za prevenciju i borbu protiv maligniteta.
U okviru radionice obrađena je tema „Stres i šta sa njim“, „jer je on u direktnoj vezi sa ovim problemom“, saopštila je Tamara Miljanić, predsednica „Atene“. Psihološkinja i psihoterapeutkinja Tatjana Mali Ergelašev, govoreći o stresu, istakla je da njega najčešće uzrokuju obaveze, rasporedi, tempo života i balansiranje između više uloga koje igramo na dnevnom nivou. Svaki događaj od nas zahteva da uložimo energiju i da se prilagodimo, a stres je najčešći kada ostanemo bez te energije i nismo u stanju da odgovorimo događajima. Sve to i izaziva i mnoge poremećaje u organizmu, što vodi ka bolestima.
Gordana Milović, predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine istakla je da će u sklopu Udruženja „Atena“ ubuduće funkcionisati nova Sekcija koja će okupljati žene obolele od raka i one koje su spremne da ih podrže i pomognu im. Cilj Sekcije biće da inicira i zahteva preventivne preglede za žene u opštini Vrbas, prikuplja materijalnu pomoć za obolele, ali i da ženama pruža psihološku podršku kroz druženja, angažovanje psihoterapeuta i zdravstvenih radnika ostalih struka. Razlog osnivanja je povećan broj malignih oboljenja, pa će Sekcija raditi na prevenciji, prvenstveno kroz organizovanje preventivnih pregleda i edukacije. Na ovaj, izuzetno kvalitetan način povezan je rad udruženja građana i Sekcije žena SSS Vrbas.


 

VEĆE SINDIKALNO DELOVANJE ŽENA KLJUČNO ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ŽENA, U DRUŠTVU I U OBLASTI RADA I ZAPOŠLJAVANJA
1. mar. 2016. godine.

U Beogradu je,  od 22.-24.02.2017., održana radionica - prvi skup u okviru projekta „Na putu ka EU“ posvećen ulozi i položaju žena u sindikatu „Osnaživanje žena regionalnog sindikalnog saveta Solidarnost“. Učesnice su bile žene iz sindikalnih centrala Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Svoj doprinos radu ovog skupa dala je i Montserat Mir Roka, konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Teme koje su bile na dnevnom redu su vezane za oblasti:

Žene i sindikat - pregled postojećih nacionalnih struktura žena u regionalnoj sindikalnoj mreži „Solidarnost“ i organizovanje žena unutar te mreže; sveobuhvatni položaj žena u sindikatu i društvu;

Socijalni dijalog i rodna ravnopravnost

 Zlostavljanje na radnom mestu bazirano na rodu kao i Peticija Sekcije žena SSSS za uvođenje Međunarodnog dana sećanja na ubijene žene žrtve porodičnog nasilja -18.maj.

Prioriteti EKS-a i pregled aktivnosti  uoči obeležavanja Međunarodnog dana žena - 8.marta i inicijijativa za osnivanje Odbora žena RSS „Solidarnost“. 

Jedan od prioritetnih ciljeva radionice bio je pronalaženje načina boljeg povezivanja sindikalnih aktivistkinja i boljeg koordinisanja budućih zajedničkih akcija te je uz brojna iskustva izneta na radionici proistekla i inicijativa za osnivanje Odbora žena RSS „Solidarnost“.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je istakla da je sindikalno delovanje žena najbolji i najefikasniji put za poboljšanje položaja žena u društvu, u oblasti rada i zapošljavanja. Posebno je istakla da je najviše prijavljenih slučajeva diskriminacije upravo u ovim oblastima.

Konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata, Montserat Mir Roka, upozorila je da vlade nekih evropskih zemlja svakodnevno umanjuju značaj ljudskih prava i socijalne pravde. Predstavila je Akcioni plan EKS za naredni period gde su prioriteti povećanje zaposlenosti, jednaka zastupljenost oba pola i izjednačavanje zarada, kao i neophodnost kreiranja politika koje će na najbolji mogući način rešiti nadolazeći problem - sve veći broj starijih i stabilan penzioni sistem.

Potpredsednik SSS, Dušan Vuković, poručio je da se moramo osloboditi straha i stati u zaštitu ugroženih prava, jer bez socijalnog dijaloga nema ni socijalne pravde.

Koordinatorka Emilija Grujić je naglasila da su žene, pored mladih,  i dalje najranjivija grupa na tržištu rada te da je potrebno osnažiti sindikalne aktivistkinje u jačanju njihove uloge u sinidikatima i društvu.


"Svi problemi ovog sveta čini mi se da su moji".
2. feb. 2017. godine.

Sekcija žena SSSS za grad Zrenjanin, na čelu sa predsednicom Jadrankom Svirčev , sredinom novembra meseca prošle godine započela je akciju postavljanja anketnih kutija u nekoliko institucija Grada Zrenjanina, kao i u opštinama Sečanj i Zitište. Akcija je imala za cilj prikupljanje listića na kojima bi žene iznele svoje probleme sa kojima se suočavaju. Cilj je bio da se dopre do što šire grupe žena, mladih, starijih, zaposlenih ili ne, iz sela ili grada. Nakon četrdesetak dana listići iz kutija sabrani su u prostorijama Sindikata kako bi se čuli glasovi naših sugrađanki. Svesni kakav je položaj žena u patrijarhalnom društvu, društvu tranzicije i velikih socijalnih, ekonomskih kao i vrednosnih promena, želeli smo da osluškujući glasove naših sugrađanki uobličimo dalje delovanje Sekcije žena, čiji je prvenstveni cilj rad na poboljšanju opšteg položaja žena, istakla je Jadranka Svirčev predsednica sekcije. OPŠIRNIJE


SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV
Kelebija,19. -21. maj 2016. godine

U okviru projekta „Zajedno smo jači“, od 19. do 21. maja 2016. godine, na Kelebiji, održan je seminar Sekcije žena SSS Vojvodine, uz podršku i prisustvo predstavnika Sindikata LO iz Zapadne Švedske.

Cilj seminara je bio osnaživanje žena u sindikatu i jačanje pozicija sekcija žena u sindikatima i većima na teritoriji, kao i pomoć članicama u sticanju samopouzdanja, unapređivanju veština javnog nastupa, informisanja i javne promocije sekcija žena, kao i povezivanje članica sindikata i aktivistkinja sindikalne ženske mreže.

Posebna pažnja je posvećena rezultatima rada nakon poslednjeg seminara. Analizirano je ostvarenje ciljeva koje su članice postavile sebi na prethodnom okupljanju kao i o aktivnostima koje se sprovode u sekcijama žena i organizacijama nakon održanih seminara. Na osnovu uočenih slabosti dogovorene su aktivnosti koje će Sekcija žena SSS Vojvodine, kao i druge sekcije u sindikatima i savezu, realizovati u budućnosti, odnosno u 2016. godini. Poseban akcenat je stavljen na potrebu novog statutarnog određivanja Sekcije žena u Savezu.
 
Kroz praktičan radioničarski rad bile su obrađene i sledeće teme: zašto se organizujemo u sindikate, odnosno zašto je važno biti aktivan u sindikatu i kako i na koji način motivisati žene članice sindikata na angažman u sekcijama. Kroz radionice su razrađeni i elementi debate kao sindikalnog alata, organizacija i  priprema iste. Veliku pomoć članicama pružena je u osmišljavanju javnih nastupa, pripremi govora, odabiru najkvalitetnijih metoda za ubedljivost nastupa i dr. Ujedno su razradjene strategije daljeg rada, budući seminari...

Seminar je bio i prilika da sindikalne aktivistkinje razmene iskustva, definišu buduće aktivnosti i isplaniraju izvođenje zajedničkih aktivnosti, posebno u nastavku kampanje Za dostojanstven rad i zasluženu penziju - Hoćemo nove zakone o radu i pio.

U radu seminara je uzeo učešće i sekretar Veća SSSV, Tomislav Stajić, koji je potvrdio interesovanje i podršku SSSV u zalaganju za kvalitetan i efikasan rad na razvijanju sindikalne ženske mreže u Vojvodini.


SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV
Kelebija, 29. - 31. januar 2016. godine

Od 29. do 31. januara 2016. godine, na Kelebiji, održan je seminar Sekcije žena SSS Vojvodine, uz podršku Sindikata LO iz Zapadne Švedske. Prevashodni cilj održavanja seminara bio je da se predstavnicama sekcija žena pruži odgovarajuća obuka kako bi efikasnije ostvarivale svoju sindikalnu ulogu na nivou preduzeća. Obrađivane su sledeće teme: bolje pregovaranje u interesu članova - tehnike kolektivnog pregovaranja, prevazilaženje konfliktnih situacija, priprema za kolektivno pregovaranje; kanali efikasnog informisanja članova sindikata; timski rad - kako postići veću aktivnost članova sindikata, pridobijanje novih članova - omasovljenje i jačanje sindikata, zagovaranje i informisanje javnosti radi dobijanja podrške - pisanje saopštenja, organizovanje konferencija za novinare,...

Predavač i trener na seminaru bila je Aleksandra Vidanović, Senior ekspert Saveta Evrope iz oblasti ljudskih prava, obrazovnih politika i evropskih programa za razvoj, koja ima dugogodišnje iskustvo u radu sa sindikatima, nevladinim organizacijama i vodila je treninge na seminarima Evropske konfederacije sindikata.

Aktivnim učešćem u radu učesnice su, kroz radionice, uvežbavale i unapređivale svoja znanja te je zajednički zaključak da je seminar bio izuzetno uspešan, kao i da je oblast pregovaranja, informisanja i omasovljenja članstva izuzetno važna za aktivnosti koje vodi Sekcija žena i da je potrebna konstantna edukacija.


Održan Okrugli sto na temu:„Položaj žena po odredbama izmenjenih Zakona o radu i Zakona o PIO“
21. dec. 2015. godine

U raspravi se pošlo od zahteva koje je formulisala Sekcija žena i ocena SSS Vojvodine da izmenama ZOR-a i Zakona o PIO nije došlo do otvaranja novih radnih mesta i drastičnog povećanja zaposlenosti, niti do privrednog skoka već do pogoršanja položaja zaposlenih.
U raspravi vođenoj po iznetim predlozima učesnici su zaključili da se u praksi pokazalo da se izmene zakona ne primenjuju u praksi i da su brojna kršenja od strane poslodavaca i nereagovanje od strane nadležnih državnih organa.
Učesnici su se saglasili da je potrebno preciznije odrediti odredbe ZOR-a koje se odnose na fleksibilne oblike rada i rada na određeno vreme, zapošljavanje preko agencija na privremenim i povremenim poslovima. Isto se odnosi i na potrebu da se uvede obaveza vođenja evidencije o prisustvu na radu radnika kako bi se mogla ostvariti prava na zaradu za prekovremeni rad. Potrebno je, za mnoga radna mesta, na osnovu specifičnih uslove rada utvrditi i zarade, i uslove za penzionisanje. Takođe je potrebno obezbediti da žene za isti rad dobijaju istu zaradu kao i muškarci jer je u praksi razlika i do 17% u korist zaposlenih muškaraca. Podržane su aktivnosti i predlozi na izmeni korektivnih faktora za odlazak u penziju koji diskriminišu žene kao i predlog Saveza invalida rada da lica koja ostvaruju 50% penzije, žene sa 60 godina, a muškarci sa 63 godine ostvare punu penziju.
Posebno nezaštićene su, po oceni učesnika skupa, žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva i domaćice.
Predlozi Sekcije žena se upućuju na razmatranje sekcijama žena sindikata i u većima na teritoriji kako bi se do 15.02.2016. godine formulisali zahtevi i prosledili nadležnim organima. Predloge možete pogledati ovde:
ZA DOSTOJANSTVEN RAD I ZASLUŽENU PENZIJU
HOĆEMO NOVE ZAKONE O RADU I PIO
Znamo da se zaposlena žena susreće sa brojnim problemima na radnom mestu i u ostvarenju prava na penziju.
Očekujemo Tvoje angažovanje u našoj kampanji za izmenu navedenih zakona.JAVI SE ODMAH, PREDLOŽI, PODRŽI: sekcija.zena @ sssv.rs
NISI SAMA– ZAJEDNO SE LAKŠE BORIMO ZA SVOJA PRAVATV KANAL 9, NOVI SAD: PROBLEMI ZAPOSLENIH ŽENA


Савет Регулаторног тела за електронске медије
Београд

Предмет: Ставови у јавној расправи о Упутству о начину примене одредаба Правилника о заштити
    права малолетника у области пружања медијских услуга у вези са временом емитовања
    „ријалитија присилног окружења“

У складу са ставовима и мишљењима који су вам у апелу за укидање ријалити програма достављени дана 16. децембра 2015. године, сматрамо:

У делу упутства:„3. Обавеза је пружалаца медијских услуга да програмске садржаје „ријалитија присилног окружења“ („Парови“, „Малдиви“, „Фарма“, „Двор“, „Велики брат“ и сл.) емитују у периоду од 23,00 до 06,00 сати у складу са одредбом члана 68. став 6. Закона о електронским медијима“ треба да стоји од 24,00 до 06,00 часова.

Такође сматрамо да Савет Регулаторног тела за електронске медије чине довољно стручни чланови који могу да увиде да ови програми нису погубни само за младе, већ да се у овим програмима крши уставно право на достојанство јер се извргавају руглу и злоупотребљавају жене, а и мушкарци, самим одабиром учесника, као и задацима који се пред њих постављају.

Стога очекујемо, обзиром да је емитовање ових програма углавном приведено крају, да ће Савет Регулаторног тела за електронске медије у што скоријем времену предузети активности за скидање ових програма са ТВ станица које имају националну фрекфренцију и дозволити њихово евентуално емитовање на каналима кабловских емитера који подразумевају посебно плаћање гледања.

С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИЦА
СЕКЦИЈЕ ЖЕНА СССВ
Гордана Миловић с.р.


Izvor: Kanal 9

Izvor: RTV


SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV
5-6. nov. 2015. godine

U okviru projekta „Zajedno smo jači“, koji realizuju Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO regije Zapadna Švedska, održan je dvodnevni seminar za članice sekcija žena SSS Vojvodine. Program seminara su utvrdile same učesnice na prethodno održanom seminaru, a učešće u radu predstavnika LO Sindikata obogatilo je saznanja učesnica.
Uvodni deo seminara bio je posvećen analizi programskih aktivnosti realizovanih u proteklom periodu i preduzimanju daljih mera za otklanjanje uočenih slabosti i stvaranju uslova za efikasniji rad Sekcije žena SSSV, kao i sekcija žena u sindikatima i pri većima SSS na teritoriji. S tim u vezi je i najavljena analiza rada Sekcije na jednoj od narednih sednica Veća SSS Vojvodine.Analizom točka života, pojedinačno, i radom u radionicama, kao i selektovanjem faktora koji mobilišu, odnosno blokiraju žene u svakodnevnom životu i radu, posebno u uskladjivanju porodičnih i poslovnih obaveza, zajednički su  precizirane aktivnosti kojima se problemi mogu rešiti.Kako je jedna od tema seminara bila i stres i kako se sa njim izboriti, odnosno organizacija vremena, program seminara upotpunjen je temom:„Smeh – jezik života“, koju je prezentovala Olivera Radovanović, prvi smeh joga učitelj/trener u Srbiji. Ovaj trening je prisutnima omogućio unapređenje veština verbalne i neverbalne kominikacije kroz čudesnu i lekovitu moć smeha.
Švedske kolege upoznale su učesnice seminara sa brojnim aktivnostima koje su vođene u tom sindikatu, počev od kampanja za podjednako roditeljstvo, kampanja protiv nasilja nad ženama i sl. Takođe su prezentovali listu pitanja koja su žene stavile kao prioritete u zaključivanju kolektivnih ugovora.U toku seminara korištene su različite metode (radioničarski rad, vežba u grupama, individualni rad, metod dramatizacije – igranje uloga) pa se tako došlo i do određenih pitanja, odnosno problema koji se postavljaju kao prioriteti u daljem radu Sekcije žena:brojni problemi i otvorena mnoga pitanja vezana za Zakon o radu i Zakon o PIO, postojeće stanje u delatnostima, uređenje opštih uslova i način njihovog obavljanja, a dati su i predlozi za unapređenje tekuće situacije i primenu dugoročnih rešenja koji će biti dostavljeni nadležnim organima na razmatranje.Članice Sekcije žena su uputile zahtev RRA i nadležnim organima za ukidanje rijaliti programa koji svojim sadržajima ponižavaju žene.Skupu su prisustvovali predsednik SSSV Goran Milić i sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić. Učesnice seminara, njih oko 40, iskazale su veliku zahvalnost Sekciji žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, novosadskom Klubu smeha i Sindikatu LO regije Zapadna Švedska što su im omogućili da steknu nova znanja iz oblasti koje su bile obrađene na seminaru.


ODRŽAN SEMINAR U OKVIRU PROJEKTA „ZAJEDNO SMO JAČI“
29-30. juna 2015. godine

U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, a u okviru zajedničkog projekta SSSV i Sindikata LO regije Zapadna Švedska, održan je dvodnevni seminar za predstavnice sekcija žena sa teritorije Vojvodine. Cilj održavanja seminara je bio da članice sindikata, odnosno novoizabrane članice Sekcije žena, saznaju više o iskustvima i radu Sindikata LO, posebno na polju poboljšanja i zaštite položaja žena na radnom mestu i u društvu.
Učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim zadacima i ciljevima Sindikata LO, politikom rodne ravnopravnosti, aktivnostima koje se vode na nivou preduzeća, opštinskom, regionalnom i državnom nivou. Posebno su predočeni instrumenti za poboljšanje položaja žena, odnosno zakonodavstvo Švedske, kolektivni ugovori i socijalni dijalog. Kolege iz Švedske istakle su značaj aktivnog učešća žena u kreiranju društvenog okruženja, i s tim u vezi, kako zauzeti značajno mesto u društvu i uticati na odlučivanje.
Predstavljene su metode priručnika „The Power Handbook“, koji govori o tome kako možemo uzeti mesto u društvu i o metodama dominacije, a poseban akcenat je bio na prepoznavanju tehnika koje se koriste kako bi se žena učinila nevidljivom i nebitnom za odlučivanje te načinima na koji se treba boriti protiv istih. Takođe se razgovaralo o posebnim aktivnostima na obrazovanju i motivaciji žena da aktivno učestvuju u donošenju odluka.

U radu seminara učešće je uzeo i sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić. Seminaru je prisustvovalo četrdesetak učesnica – predstavnica sekcija žena pokrajinskih sindikata, odnosno Saveza samostalnih sindikata opštine, više opština, grada. Učesnici seminara su sa velikom pažnjom pratili sva izlaganja, definisali probleme sa kojima se susreću žene članice SSSS, postavljali pitanja iz oblasti o kojima se razgovaralo kao i o svim drugim pitanjima vezano za rad na poboljšanju položaja žena i jačanju kapaciteta sindikata u sprovođenju rodne ravnopravnosti. Seminar je ocenjen kao veoma uspešan od strane samih učesnica, pre svega zbog sticanja novih znanja ali i razmene iskustava i planiranja daljih aktivnosti Sekcije žena.
U okviru seminara je održana i Konstitutivna sednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, na kojoj su usvojena: Pravila o radu Sekcije žena SSSV, Izveštaj o radu za 2010. -2015. godinu i Program aktivnosti za naredni petogodišnji period, a imenovano je i osmočlano Predsedništvo Sekcije žena SSSV.


KONFERENCIJA "POLOŽAJ ŽENA DANAS"
23-25. april 2015. Bačka Palanka

Konferencija "Položaj žena danas" organizovana od strane Sekcije žena SSSV, u okviru projekta Evroregije DKMT, uz podršku Fondacije Friedrich Ebert Stiftung, održana je od 23. do 25. aprila 2015. godine, u Bačkoj Palanci. Na konferenciji su učestvovale predstavnice sindikata CNSLR FRATIA (Rumunija), MSZOSZ i ÉSZT (Republika Mađarska) i Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Konferenciju je vodila, i istakla probleme i aktivnosti u Sekciji žena SSSV po pitanjima koje su bile teme, predsednica Sekcije žena SSSV Gordana Milović. Učešće u radu uzeli su i koordinator FES-a Milan Jevtić, predsednik SSSV Goran Milić i predsednik Veća SSS opštine Bačka Palanka Dragan Tankosić. Značajan doprinos konferenciji dala je pomoćnica pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Anita Beretić koja je učesnike upoznala sa položajem žena u svetu rada i aktivnostima Pokrajinskog sekretarijata na poboljšanju istog.
Tri glavne teme konferencije bile su: položaj samohranih roditelja, žene i svet rada i rodna ravnopravnost.
Nakon upoznavanja sa stanjem u pomenutim oblastima u sve tri regije, zaključeno je, između ostalog, da je najveći problem samohranih roditelja što kao kategorija nisu definisani nijednim zakonom i što zbog opšteg stanja u društvu nisu u mogućnosti da obezbede materijalne uslove za zdrav i bezbedan razvoj svoje dece. Položaj žene u društvu, a naročito na tržištu rada, nije samo "žensko", već vrednosno pitanje jer su žene, s obzirom na stepen obrazovanja i njihovo ukupno učešće u populaciji u lošijem materijalnom položaju i, uglavnom zbog neposedovanja nepokretnosti, u nemogućnosti da same aktivnije rešavaju svoje probleme. Iako, formalno, žene i muškarci imaju jednaka prava, socijalno-ekonomski status žena nepovoljniji je nego status muškaraca i postoji veliki jaz između proklamovanog i prakse.
Učesnicama i učesnicima skupa, predstavljene su aktivnosti sindikata i ženske mreže, kao i primeri dobre prakse u Evroregiji, iskustva i mogućnosti za razvoj rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena na regionalnom nivou.


SVIM ČLANICAMA SINDIKATA

U čestitki povodom Međunarodnog dana žena generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je poručio: "Zemlje sa više rodne ravnopravnosti imaju bolji ekonomski rast. Kompanije sa više žena lidera su uspešnije. Mirovni sporazumi koji uključuju žene su dugotrajniji. Parlamenti sa više žena donose više zakona o ključnim društvenim pitanjima kao što su zdravstvo, obrazovanje, antidiskriminacija i izdržavanje deteta.
Dokaz je jasan: jednakost za žene znači napredak za sve".
I mi ćemo proslaviti 8.mart - Međunarodni dan žena. Svesne smo da imamo pravo glasa i da smo emancipovane, ali ne u meri da ne budemo cvet za jedan dan već večiti cvet.
Zato očekujemo da nam se omogući da se naš glas čuje u svim sferama života, da nam se ne osporava sposobnost i znanje i da nam se omogući da ravnopravno učestvujemo u donošenju odluka bitnih za bolju budućnost svih nas.
A ako zaista želimo da budemo srećnije na nama je da učestvujemo u stvaranju i širenju te sreće. Svaka od nas treba da da svoj doprinos u kreiranju boljeg radnog i društvenog okruženja i da zajedno nađemo načina da budemo tamo gde se odluke donose. Budimo deo promena, menjajući sebe promenimo sve ono što nas sputava u punom ostvarenju naših ciljeva i želja.

Srećan 8. mart

Sekcija žena
SSS Vojvodine


INTERNA I EKSTERNA KOMUNIKACIJA – KLJUČ USPEHA
7. mart 2014. godine

U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, a u okviru zajedničkog projekta sa kolegama iz Sindikata LO regije Zapadna Švedska, održan je 5. i 6. marta u Bačkoj Palanci seminar na temu:"Interno i eksterno informisanje, PR, organizovanje kampanja". Seminar je okupio članove sekcija mladih i žena, i predsednike sindikalnih organizacija na području AP Vojvodine.

Učesnici seminara upoznati su sa značajem i potrebom svakodnevnog međusobnog informisanja i komunikacijom unutar sindikata na svim nivoima, kao i redovnog informisanja javnosti o svim aktuelnim pitanjima u sindikatu putem štampanih i elektronskih medija.

Cilj seminar je bio pomoći sindikalnim aktivistima u sticanju novih znanja i ovladavanju potrebnim veštinama na polju informisanja.

O važnosti informisanja javnosti i realizaciji komunikacijskih aktivnosti, i u vezi s tim, o iskustvima Sindikata LO u ovoj oblasti, govorile su kolege iz Švedske, Sara Penanen, Sandra Rensfeld i Stefan Lindstrom.

Jedna od tema seminara je bila i društveni mediji, a učesnicima seminara su približena i nova saznanja kako se kreira događaj.

Kroz interaktivan, radioničarski rad, obrađene su teme na osnovu stečenog znanja na seminaru, međusobno razmenjena iskustva i iznete nove ideje i predlozi za unapređenje informisanosti i komunikacije.


ODRŽANA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SEKCIJE ŽENA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE
13. februar 2014. godine

Dana 13. februara 2014. godine u Novom Sadu održana je 4. sednica Predsedništva Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, na kojoj je glavna tema bio dogovor o aktivnostima povodom obeležavanja 8. marta.

Međunarodni dan žena, Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata sprovodiće u sindikatima i pri većima i povereništvima za koje su formirane. Organizovaće se tribine na temu prava i problema sa kojima se žene susreću na radu i izvan njega, izložbe radova članica, večeri poezije i druge aktivnosti kojima se afirmišu žene - članice SSSV.

Predsedništvo Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine informisano je da je aktivnost projektnog tima Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine na realizaciji istraživačkog projekta o položaju žena u DKMT regionu u fazi obrade podataka prikupljenih iz svih regiona. Saradnju između sekcija žena u okviru regiona Dunav – Kriš – Moriš – Tisa u toku 2014. godine vodiće Sekcija žena iz Rumunije. I u tekućoj godini nastavljaju se aktivnosti u sklopu zajedničkog projekta koji realizuje Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine sa kolegama iz Sindikata LO iz Švedske. Tako će aktivistkinje i članice Sekcije žena biti u prilici da učestvuju u radu dva seminara i vode akcije na realizaciji zacrtanih ciljeva. Na sednici je dogovoreno i organizovanje kampanje za poboljšanje uslova za očuvanje i unapređenje ženskog zdravlja.

2024. V3.0