- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

Prosečna plata u januaru 70.922 dinara
30. 3. 2022. godine, Izvor i foto: Danas.rs

Prosečna neto zarada u januaru ove godine iznosila je 70.922 dinara saopštio je danas Republički zavod za statistiku, dok je bruto plata (sa porezima i doprinosima) iznosila 97.877 dinara.
Preračunata u evropsku valutu, prosečna plata iznosila je 603 evra.
U odnosu na isti mesec prošle godine, januarska plata bila je veća nominalno za 12,4 odsto, a realno za 3,9 odsto.
U odnosu na prethodni mesec, decembar 2021. prosečna neto plata bila je manja za 0,5 odsto, a realno za 5,8 odsto.
Medijalna neto zarada iznosila je 53.327 dinara ili 453 evra, što znači da je polovina zaposlenih primila platu manju, a polovina veću od tog iznosa.
Najveću prosečnu neto platu u januaru primio je javni sektor-78.155 dinara, što je za 8,4 odsto više nego godinu dana ranije. U okviru javnog sektora najveće plate su isplaćene u državnim preduzećima – 85.192 dinara.
Prosečna plata u privatnom sektoru iznosila je 67.889 dinara ili 14,6 odsto više nego godinu dana ranije. OPŠIRNIJE


Inflacija u Srbiji 8,8 odsto međugodišnje u februaru
11. 3. 2022. godine, Izovr: Dnevnik, foto: pixabay.com

Inflacija u Srbiji je porasla u februaru za 1,1 posto u odnosu na januar, dok je u poređenju sa istim mesecom prošle godine porasla za 8,8 procenata, objavio je Republički zavod za statistiku.

Potrošačke cene su prošlog meseca u odnosu na decembar 2021. godine povećane za 1,9 odsto.

Na mesečnom nivou, u februaru su najviše porasle cene alkoholni pića i duvana, za 2,6 posto, zatim hrane i bezalkoholnih pića (2,0%), transporta (1,6%), zdravlja (1,2%), restorana i hotela (0,6%).

OPŠIRNIJE


Kolektivni ugovor za novosadska javna preduzeća: Minimalac, nagrade, topli obrok - svi srećni
15. 3. 2022. godine, Izovr: 021.rs, Foto: Grad Novi Sad

Poseban kolektivni ugovor za javno-komunalna i druga javna preduzeća u Novom Sadu potpisan je danas sa tri reprezentativna sindikata.
Ugovor su potpisali gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predstavnici Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada, Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti "Nezavisnost" i Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije. 
Tim kolektivnim ugovorom uređena su prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa u javno-komunalnim i drugim javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Novi Sad, kao i međusobni odnosi učesnika tog kolektivnog ugovora.
Po rečima gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, razgovori o kolektivnom ugovoru nisu bili laki, ali se pričalo otvoreno. Sindikati su se, kaže, borili za što bolju poziciju zaposlenih, dok je Grad sagledavao ekonomsku stabilnost kao garant da se ne ugroze druge investicije u izazovnim vremenima. OPŠIRNIJEMEĐUNARODNI DAN ŽENA
Sekcija žena SSS Vojvodine – Za društvo jednakih mogućnosti

Novi Sad, 7. mart 2022. godine

Ustavnim opredeljenjem Republike Srbije, da država na svim nivoima treba da garantuje ravnopravnost žena i muškaraca i razvija politiku jednakih mogućnosti, stvorene su pretpostavke za uspostavljanje institucionalnih mehanizama za unapređivanje rodne ravnopravnosti na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, a sa usvajanjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti i obaveze organa javne vlasti, poslodavaca i drugih socijalnih partnera da integrišu rodnu perspektivu u oblasti u kojoj deluju.

Generalna skupština UN je 1977. godine rezolucijom proglasila 8. mart Danom ženskih prava i međunarodnog mira. Prva proslava Dana žena u Srbiji održana je 1914. godine. Ovaj datum se obeležava sa ciljem promovisanja ravnopravnosti i daljeg unapređenja ženskih i ljudskih prava. Takođe, Dan žena, 8. mart, povod je da se društvo podseti da je načelo rodne radnopravnosti i nediskriminacije jedno od temeljnih načela ljudskih prava i da je ona jedino moguća ako zajedno radimo na postizanju jednakosti i ravnopravnosti.
Rodna ravnopravnost podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, ravnomerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda, korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za lični razvoj i razvoj društva, jednake mogućnosti i prava u pristupu robama i uslugama, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada, uz uvažavanje bioloških, društvenih i kulturološki formiranih razlika između muškaraca i žena i različitih interesa, potreba i prioriteta žena i muškaraca prilikom donošenja javnih i drugih politika i odlučivanja o pravima, obavezama i na zakonu zasnovanim odredbama, kao i ustavnim odredbama.

Konvencija o eliminisanju svih oblika dikriminacije žena kao svoje najvažnije ciljeve vezane za razvoj i emancipaciju žena definiše: prvo, garantovanje i ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca u mogućnostima da uživaju ljudska prava; drugo, garantovanje osnovnih ljudskih prava žena kao preduslov emancipacije žena i treće, obavezu države da vodi politiku u tom cilju. Međunarodni dokumenti o ljudskim pravima akcenat stavljaju na oblast prava na rad i u vezi sa radom u kojoj je prisutna faktička diskriminacija žena. Rodna nejednakost u ovoj oblasti se posebno ogleda u: - Dostupnosti radnih mesta i funkcija pod jednakim uslovima; - Pravu na jednake mogućnosti i jednak tretman u izboru zanimanja i zapošljavanju bez diskriminacije na osnovu pola; - Pravu na stručnu obuku, profesionalno usavršavanje i jednake mogućnosti napredovanja na poslu; - Pravu na poštovanje dostojanstva ličnosti na poslu; - Zaštitu radnog statusa žena prilikom prijema na rad i naročito zaštitu od otpuštanja sa posla tokom trudnoće i porodiljskog odsustva.

Primetno je da postoje pozitivni pomaci, ali i dalje su uočljive rodne nejednakosti u društvu te je odlučujuće da sve institucije preduzimaju mere u pravcu ostvarivanja ravnopravnosti žena i muškaraca.

Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine poziva članice da nam se pridruže u obeležavanju Međunarodnog dana žena i promociji jednakih prava i mogućnosti za sve.


Kroz doslednu primenu propisa do rodne ravnopravnosti
7. 3. 2022. godine, Sremska Mitrovica

Uprkos pozitivnim pomacima na polju rodne ravnopravnosti, žene su i dalje u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce, a posebno kada je reč o profesionalnom i poslovnom sektoru, u kojem su žene u većini zemalja manje plaćene od muškaraca.

Pandemija virusa kovid-19 pokazala je da krizne situacije različito utiču na žene i muškarce - mere usmerene na smanjenje društvenih kontakata pogoršale su postojeće rodne nejednakosti u efektivnom uživanju prava na rad, narušavajući ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Posebno su u teškom položaju žene koje pripadaju ranjivim grupama - žene sa invaliditetom, starije žene, Romkinje i žene na selu, zbog čega je potrebno prepoznati i uvažiti razlike u potrebama i problemima sa kojima se suočavaju ove marginalizovane grupe žena.

Samo doslednom primenom zakona i strategija, obrazovanjem u cilju iskorenjivanja još uvek široko prisutnih rodnih stereotipa i predrasuda i rodno zasnovanog nasilja, i zajedničkim naporima svih društvenih aktera, po mišljenju pokrajinskog ombudsmana, biće moguće postizanje suštinske ravnopravnosti i stvaranja inkluzivnog, tolerantnog i demokratskog društva, društva u kome žene i muškarci uživaju jednaku političku i privrednu moć i u kojem se briga za decu i stare ravnopravno deli između muškaraca i žena.

U susret Međunarodnom danu žena, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, prof. dr Zoran Pavlović i zamenica za ravnopravnost polova Snežana Knežević susreli su se  danas, 7. marta, sa članicama  Sekcije žena  Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u Sremskoj Mitrovici.

 U središtu dijaloga učesnika/ca skupa  bila su ženska ljudska prava, sa posebnim osvrtom na položaj žena na tržištu rada.  Članice Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine upoznale su predstavnike Pokrajinskog ombudsmana  sa  konkretnim problemima žena u oblasti rada, a na sastanku su izneti  i predlozi za poboljšanje njihovog položaja. 

Međunarodni dan žena, 8. mart, nastao je kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Ujedinjene nacije su 1975. godine počele da obeležavaju Međunarodni dan žena, a dve godine kasnije Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila  je rezoluciju kojom je taj dan proglašen Danom ženskih prava.


POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR U KOMPANIJI „MAGNA SEATING“ U ODŽACIMA
2. 3. 2022. Ođaci

Predstavnici  Organizacije  Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije  - kao  jedinog reprezentativnog sindikata kod poslodavca,  i   predstavnik poslodavca  juče, 2. Marta , potpisali su  kolektivni ugovor  kod poslodavca  „Magna seating“ doo Odžaci.
Kako se radi o prvom popisanom kolektivnom ugovoru  kod poslodavca  u ovoj kompaniji, u sindikatu  su  zadovoljni što je višemesečeni napor  urodio plodom  i  što je napravljen prvi korak predviđen Protokolom o socijalnom dijalogu iz jula prošle godine.


Protest naučnika, traže "jednake plate za jednak rad"
1. 3. 2022. Izvor: RTS

U Beogradu je održan protest naučnika u organizaciji Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije, a sa protesta je upućen zahtev državi da im obezbedi "jednake plate za jednak rad" i siguran posao za sve naučnike i istraživače.

Protest je počeo oko 12 časova na Trgu Nikole Pašića, a zatim su naučnici krenuli u protestnu šetnju do Vlade Srbije.

Ispred zgrade Vlade Srbije govorila je predsednica Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Đurđica Jovović koja je rekla da naučnici traže jednake plate (kako su ranije isticali za jedno radno mesto postoji šest različitih nivoa plata), da država poštuje zakon i da oni dobiju ono što im sleduje po Zakonu o radu, Zakonu o nauci i istraživanjima, Zakonu o zaposlenima u javnim službama i Zakonu o platama. OPŠIRNIJE


Na domaćim gradilištima Indijci, naši majstori otišli "trbuhom za kruhom"
28. 2. 2022. Izvor: RTV, foto: EPA-EFE (Julien Warnand)

Dok je većina privrednih grana pretrpela velike gubitke tokom pandemije, građevinska industrija u našoj zemlji doživela je procvat, nastavljajući rast koji beleži nekoliko godina, kao glavni pokretač domaće privrede. Međutim, na gradilištima uglavnom viđamo radnike iz inostranstva, dok naši majstori svoj zanat naplaćuju u zemljama zapadne Evrope. Zašto je teško doći do dobrog majstora, kada na primer želite da renovirate stan, ali i za manju popravku, i zašto su cene njihove usluge visoke…?

Podatak da je izdato 405 odsto više građevinskih dozvola  nego prošle godine, i da je vrednost građevinskih radova u Novom Sadu  uvećana za 105 odsto, dok je taj procenat na nivou Srbije 17,5 odsto, pokazuje nesumnjivo da se u Novom Sadu gradi i da će se graditi i u narednom periodu, rekao je u Jutarnjem programu RTV-a, Josip Modić, predsednik sindikata građevinskih radnika Vojvodine.

Građevinarstvo je vodeća grana u privredi, međutim, na našim gradilištima sve je više radnika iz Indije i Pakistana a nama fali kvalifikovane radne snage. OPŠIRNIJE


Srbija novac za siromašne prebacivala za vojsku i odbranu
22. 2. 2022. Izvor: 021.rs

Srbija je, za poslednjih osam godina, povećala budžetska izdvajanja za odbranu, vojsku i policiju a smanjila državna ulaganja u zdravstvo, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
Udeo bruto društvenog proizvoda (BDP) za obrazovanje i socijalnu zaštitu je niži nego ranije, a ulaganja u zdravstvo su već dve decenije niže nego u zemljama istočne i centralne Evrope, piše u izveštaju koji je A11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava uradila zajedno sa njujorškim Centrom za ekonomska i socijalna prava (CESR), a koje prenosi Nova ekonomija.
Izveštaj sadrži analizu raspodele i trošenja budžetskih sredstava od 2014. godine, odnosno od uvođenja mera štednje Vlade Srbije.
Kako se navodi, najveći udar preživeo je sistem socijalne zaštite, najsiromašniji građani, jer je pored smanjivanja državnih izdvajanja, država prebacivala budžet namenjen za socijalnu zaštitu u budžet za odbranu i vojsku.
Broj ljudi koji žive u apsolutnom siromaštvu je oko 470.000 (6,8 odsto) i taj broj se ne menja skoro deset godina. OPŠIRNIJE


Završen protest vaspitača, poručili da borbu nastavljaju kroz institucije
14. 2. 2022. Izvor: Nova, Foto: Filip Krainčanić

Protest vaspitača, koji je organizvao Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja završen je ispred zgrade Vlade Republike Srbije. Okupljeni su zatražili hitno usvajanje niza zahteva, a ranije su pozvali građane na solidarnost, tražeći podršku koja im je neophodna.
Aktivisti su ispred Vlade poručili da zahtevaju formiranje Radne grupe koja će se baviti njihovim problemima, a pozvali su i predstavnika Vlade da im se pridruže.

Prema rečima reportera Nova.rs, na skupu je bilo oko 500 okupljenih koji su se najpre okupili ispred zgrade Ministarstva prosvete, nakon čega su se uputili ka Vladi Srbije. Okupljeni su nosili transparente „Nismo vas tako vaspitale“ i poručili da imaju 2,5 puta manje plate od proseka. OPŠIRNIJE


O prekovremenom radu, na Kanalu 9, sekretar Veća SSSV
8. 2. 2022. Izvor: Kanal 9


ARHIVA VESTI

2022. V3.0