- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

Održani seminari u Pančevu i Bečeju

Pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora, socijalni dijalog,  prekovremeni rad i minimalna zarada su bile teme jednodnevnih seminara koji su održani u Pančevu i Bečeju, 22. i 24. septembra 2021. godine.

 

Tomislav Stajić i Adam Šarić, sekretar  i pravnik Veća SSSV su tokom seminara predočili prisutnim najznačajnije zakonske odredbe iz ovih oblasti, ali i ukazali na prepreke i izazove koji se dešavaju u praksi.

Nakon predavanja sindikalni aktivisti izneli probleme sa kojima se oni suačavaju u svakodnevnom radu u zaključivanju i poštavanju kolektivnih ugovora, kao i u uspostavljanju efikasnog socijalnog dijaloga u preduzećima i na nivou lokalnih samouprava u Pančevu i Bečeju.

Sledeći seminar u okviru projekta „Zajedno smo jači“ su zakazani za Apatin (22.09.) i Sremsku Mitrovicu (05.10.)


DEBATA “DIJALOGOM DO SARADNJE – FORUM SINDIKATA I POLITIČKIH PARTIJA”
21. 9. 2021. Beograd

Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, učestvovali su na forumu “Dijalogom do saradnje – Forum sindikata i političkih partija”, koji je održan u utorak, 21. septembra u prostoru Kongresnog centra Envoy, u Beogradu.
Ovi, već tradicionalni, forumi u organizaciji Međunarodnog centar Olof Palme i Centra modernih veština, održavaju se kao prostor za razgovor, učenje i umrežavanje predstavnika i predstavnica sindikata i političkih stranaka.
Prvi deo foruma bio je posvećen temi medija i radnih prava. Predstavnici medijskih kuća RTV i N1 predstavili su način na koji mediji vide radnička prava, način na koji se ta tema pokriva i koliko je vidljiva. Po mišljenju većine sindikalnih predstavnika, izveštavanje na ovu temu nije adekvatno, tako da javnost nije dovoljno obaveštena o probemima iz sveta rada, kao ni o pravima koja im pripadaju.
Javni interes u sferi javnog informisanja je sve manji, dok je uticaj države u medijskoj sferi je sve snažniji i prisutniji, naročito na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, gde dominiraju prilozi koji se bave onim što radi vlast, a najviše se ističe predsednik Vučić. Trenutna slika slobode medija je veoma loša. Većina medija i novinara radi za vlast, dok su nezavisni mediji i novinari koji rade u interesu građana, u manjini. Prisustvo i iznošenje kontraargumenata i podataka je najzastupljenjije na TV N1, dok su se medijske slobode, u velikoj meri, preselile na internet i u medije civilnog društva, složili su se prisutni na ovom forumu.
Drugi deo debate bio je posvećen umrežavanju sindikata i političkih partija, koji je koncipiran tako da stranke levog spektra i građanski pokreti predstave sindikatima svoje programe u oblasti radnih prava. Ovom prilikom predstavnik pokreta „Ne davimo Beograd“, Radomir Loazović, predstavio je rad ove organizacije, ideje koje zagovara i ponudio pomoć i saradnju u cilju zaštite kolektivnih radničkih prava. Istaknuta je važnost solidarnosti i saradnje političkih stranaka, grupa građana i sindikata u cilju iznalaženja modela uređenja i poštovanja radničkih prava i sloboda, kao i modernizacije i jačanja pregovaračkih i organizacionih kapaciteta.
Naredna debata biće održana u novembru tekuće godine.


Održana sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine
16. 9. 2021. Krupanj

Šesta sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine održana je u Krupnju, 16. septembra 2021. godine. Sednicom je predsedavao Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, a sednici je prisustvovao i Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Pregovori o minimalnoj ceni rada i poštovanje Statuta SSSS i Statuta SSSV ključne su teme o kojima se diskutovalo na redovnoj sednici ovog organa.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović u obraćanju članovima Veća izrazio je nezadovoljstvo što članovi Socijalno – ekonomskog saveta (SES), odnosno sindikati, poslodavci i država nisu uspeli da se dogovore oko visine minimalne zarade za 2022. Predsednik Orbović je dalje rekao da su Sindikati zahtevali da minimalna zarada treba da bude izjednačena sa minimalnom potrošačkom korpom koja iznosi oko 39.000, dok su poslodavci ostali pri stavu da minimalac treba da raste u skladu sa rastom BDP-a i stope inflacije, i da ne treba da pređe šest odsto. Vlada Republike Srbije donela je odluku o povećanju minimalne cene rada sa 183,93 dinara na 201,22 dinara po satu. Od 1. januara 2022. godine minimalna zarada u Srbiji biće 35.012 dinara, što je povećanje od 9,4 odsto u odnosu na minimalnu zaradu u 2021. godini. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 87 od 10.9.2021. godine.
Na današnjoj sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine zauzet je jedinstven stav u slučaju uočenih nepravilnosti po pitanju Statutom utvrđenih proporcija u raspodeli sindikalne članarine, pre svega od strane nosilaca funkcija na teritoriji i, u vezi s tim, preduzimanja mera od strane Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u skladu sa Statutom SSSS i Statutom SSSV.
Pre održavanja sednice Veća SSSV, a u funkciji njene pripreme, 15. septembra 2021. godine održana je sednica Predsedništva SSSV na kojoj su usvojeni predlozi odluka upućeni Veću SSSV na razmatranje i usvajanje.
Šestoj sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je prethodio seminar na temu – Unapređenje komunikacije sa članstvom i javnošću u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, a u okviru zajedničkog projekta koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO iz Švedske sprovode uz podršku Olof Palme Centra. Sjajno predavanje iz ove oblasti održala je Nataša Ristić, PR menadžer, specijalističke studije – teorija komunikacije i informacije.


JEDNODNEVNI SEMINAR ODRŽAN U SOMBORU
7. 9. 2021. Subotica

U okviru Projekta  „Zajedno smo jači“ realizovan je jednodnevni seminar sa  aktivistima  sa teritorije koju pokriva Savez samostalnih sindikata za grad Sombor i opštine, koji je održan u Somboru 7.  septembra.

 Odziv članova sindikalnih organizacija  je bio dobar, baš kao što je  odlična bila i njihova reakcija  pokazana kroz interaktivno učešće u delu  primene  pravnih instituta u praksi  tako i na temu    slabosti u socijalnom dijalogu  i   o tome šta Organizacija može učiniti da socijalni dijalog bude uspešniji.  

 Učesnici su istakli značaj  edukacije i obuke jer im pomažu da otklone dileme  i nejasnoće koje se pojavljuju  u svakodnevnoj praksi.

 U skladu sa planiranim, naredni seminar će biti održan u Pančevu   21. septembra.


Vlada odlučila: Minimalna cena rada 201,22 dinara po radnom satu
9. 9. 2021. Izvor: N1

Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici odluku da visina minimalne cene rada za period januar - decembar 2022. godine iznosi 201,22 dinara po radnom času - u neto iznosu, saopštila je Vlada posle današnje sednice. 

Minimalna cena rada povećana je za 9,4 odsto, navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, utvrđivanje minimalne cene rada zasnovano je na poslednjim raspoloživim makroekonomskim podacima i projekcijama za naredni period. OPŠIRNIJE


JEDNODNEVNI SEMINAR ODRŽAN U SUBOTICI
2. 9. 2021. Subotica

Posle  letnje pauze, održavanje  jednodnevnih seminara planiranih za realizaciju u  okviru Projekta  „Zajedno smo jači“,  nastavljeno je  u  Savezu samostalnih sindikata grada Subotice , 02. septembra.
Odziv članova sindikalnih organizacija  je bio dobar, pa su bili prisutni članovi iz različitih  grana i delatnosti: kulture, predškolskog obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, uprave, putne privrede, metalskog sektora, saobraćaja, pošta i komunalne privrede.
Učesnici su imali vrlo interaktivan pristup – kako u delu posvećenom pravnim temama i problemima, pri čemu je posebno apostrofiran problem. naknade troškova  za ishranu u toku rada i regresa za godišnji odmor, kako u realnom sektoru, tako još više u javnom  kod zaposlenih čija prava na platu uređuju posebni zakoni. Tokom seminara učesnici su još jednom istakli značaj funkcionalnog socijalnog dijaloga, kako se  odvija  u našem društvu i  šta su  elementi na kojima sindikat može raditi  bez  očekivanja od ostalih partnera.  
Tokom diskusije učesnici su zdušno podržali inicijativu da  država prestane sa odlaganjem primene  Zakona o platnim razredima, kao i da se institut minimalne cene rada i minimalne zarade  dosledno izgradi kao socijalna,  a ne ekonomska kategorija. 
U skladu sa planiranim, naredni seminar će biti održan u Somboru 7. septembra.


ARHIVA VESTI

2021. V3.0