- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

KRENULA REALIZACIJA JEDNODNEVNIH SEMINARA NA TERITORIJI SSSVe
30. 6. 2021.

Povoljnija epidemiološka situacija u zemlji omogućila je  početak realizacije   jednodnevnih seminara – sastanaka sa članovima sindikalnih organizacija sa teritorije Vojvodine,  planiranih  u okviru  Projekta „Zajedno smo jači“.

Odziv aktivista   na seminarima održanim   08. juna  u Bačkoj Topoli, 25. juna u Inđiji i  29. juna u Kikindi bio je dobar, a učesnici su još jednom pokazali spremnost da sticanjem novih znanja poboljšaju položaj radnika i unaprede aktivnosti sindikata.

U skladu sa predlozima iskazanim u  anketi tokom realizacije prošlogodišnjih aktivnosti, pravnici  iz stručnih službi  Saveza  samostalnih sindikata Vojvodine i Saveza samostalnih sindikata za grad Kikindu i opštine,  edukovali su prisutne i ukazali na najčešća otvorena pitanja u procesu  kolektivnog  pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora sa poslodavcima, kako u  realnom  tako i u tzv. javnom sektoru.
 
O problemima u socijalnom dijalogu koji  u Srbiji ove godine obeležava  dvadeset godina  svog trajanja, o temeljima i mogućnostima za razvoj socijalnog dijaloga, kao i o zadacima  sindikata na tom planu sa članovima samostalnih sindikata, razgovarao je sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

Bačka Topola:

Inđija:

Kikinda:
   
   

Održana peta sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine
24. 6. 2021. Izvor: SSSS

U četvrtak, 24. juna, održana je peta sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, na kojoj su, pored članova Veća, uzeli učešće predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović i zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Palimir Tot. Na sednici, kojom je predsedavao predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, članovi Veća razmatrali su pet tačaka dnevnog reda.
Veće je verifikovalo mandat novoizabranim članovima Veća i člana Nadzornog odbora Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Pozdravljajući prisutne, pokrajinski sekretar za privredu i turizam Palimir Tot predstavio je ciljeve politike zapošljavanja definisane Akcionim planom za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine i tom prilikom naglasio prioritete politike zapošljavanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a koji su prvenstveno usmereni na - otvaranje novih radnih mesta, veće ulaganje u ljudske resurse i podsticanje socijalne inkluzije na tržištu rada. Akcenat je stavljen na ugrožene, odnosno ranjive i teže zapošljive kategorije stanovništva. Za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja za 2021. godinu obezbeđena su 42 miliona dinara iz pokrajinskog budžeta. Tu spadaju programi samozapošljavanja, zapošljavanja nezaposlenih lica i javni radovi.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić je, između ostalog, govorio o značaju lokalnih saveta, suštinskim pitanjima i problemima koji se tiču njihovog rada, kao i o predlogu izmena i dopuna Zakona o socijalno-ekonomskom savetu i Poglavlju 19 pregovora za pristup EU. U nastavku svog izlaganja, predsednik je ukazao i na neophodnost jačanja socijalnog dijaloga na svim nivoima i zajedničkog angažovanja socijalnih partnera koji participiraju u radu Socijalno ekonomskog saveta, istakavši pritom zalaganje Sindikata za stvaranje i poboljšanje uslova od značaja za rad socijalno-ekonomskih saveta.
Govoreći o dosadašnjim aktivnostima SSSS predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović je istakao posebno razmatrane najvažnije aktuelne teme koje se odnose na pitanja zarade zaposlenih, pandemije i postkovid situacije, kolektivnih ugovora, kao i problema u pojedinim firmama, nepoštovanja prava radnika i progona sindikalnih predstavnika. Na 6. sednici Predsedništva SSSS, zbog pogoršanja položaja i stalnih pretnji sindikalnim predstavnicima i aktivistima, predloženo je da se hitno pokrene inicijativa za izmenu člana 188 Zakona o radu, radi njihove zaštite. Po pitanju kolektivnih ugovora - problem predstavlja klauzula o proširenom dejstvu i stoga je predloženo i da se pokrene inicijativa za izmenu člana 257 Zakona o radu. Inicijativa da se COVID-19 uvrsti na listu profesionalnih oboljenja, zatražena je na skupu koji je 2. juna organizovao SSSS.
Na petoj sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine razmatrana je i prihvaćena Informacija o aktivnostima SSSV između 3. i 5. sednice Veća SSSV. Teme razmatranja bile su i aktuelnosti u oblasti rada, radnih prava, druga aktuelna pitanja od značaja za rad i delovanje sindikata.


Drugi deo intervjua pred. SSSV za sajt SSSS
21. 6. 2021. Izvor: SSSS

Zaposleni neretko pogrešno misle da su im neka od radnih prava omogućili poslodavac ili država, a ne znaju da je tome, ustvari, prethodila velika sindikalna borba, izjavio je predsednik Saveza samostalnih sindikata za pokrajinu Vojvodinu Goran Milić.
Kruna te borbe je kolektivni ugovor, čijim potpisivanjem su zvanično regulisana prava i obaveze iz radnog odnosa, a kojem prethodi intenzivno pregovaranje socijalnih partnera, rekao je Milić u intervjuu za sajt Saveza samostalnih sindikata Srbije. 
Zato sindikat, prema njegovim rečima, mora da radi na boljem informisanju članstva o samom postupku i rezultatima pregovora. 
„Mi u sindikatu stalno ističemo koliko je značajno da se prava i obaveze iz radnog odnosa regulišu kolektivnim ugovorima, pa čak ako su ta prava i samo neznatno bolja od onih koja su regulisana u Zakonu o radu“. 
Milić je upozorio da poslodavci često pokušavaju da regulišu te odnose pravilnikom o radu, zbog čega je vrlo važno da sindikat ima podršku zaposlenih u postupku pregovaranja. 
„Imamo slučaj u preduzeću u kojem je poslodavac kroz pravilnik o radu zaposlenima nudio veća prava nego što bi imali u kolektivnom ugovoru. Sindikat na to nije pristao, već je istrajao na potpisivanju kolektivnog ugovora, što se dugoročno pokazalo kao bolje rešenje. I za zaposlene, koji su dugoročno ostvarili veća prava, i za sindikat koji je na kraju ojačao“. OPŠIRNIJE


Sindikat: Nismo sigurni da će smanjenje poreza povećati plate
17. 6. 2021. Izvor: Dnevnik
Nisam siguran kakve će efekte imati najavljena umanjenja poreza na zarade zaposlenih mlađih od 40 godina i da li će to dovesti do povećanja plata, izjavio je danas Tanjugu sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Zoran Mihajlović.
"Imamo saznanja da bi trebalo da budu ukinuti porezi na plate veće od prosečnih za ljude mlađe od 40 godina, ali ne znam kakve bi to efekte imalo, jer nisam siguran koliko takvih ljudi ima. Sigurno se ne radi o nekom prevelikom broju", rekao je Mihajlović.
Kaže da u Samostlanom sindikatu nisu sigurni ni da će trogodišnje smanjenje poreza na zarade, u visini od 70 procenata za mlade koji se prvi put zapošljavaju, dovesti do rasta njihovih plata. OPŠIRNIJE


Intervju predsednika Saveza sam. sind. Vojvodine Gorana Milića, za sajt SSSS
8. 6. 2021. Izvor: SSSS

Oporavak od posledica pandemije je od suštinskog značaja za sve socijalne partnere i društvo u celini, s obzirom na to da je pred Srbijom sada period velikog izazova tokom kojeg se mora sačuvati zdravlje nacije, a da se ne ugroze radna mesta, izjavio je predsednik Saveza samostalnih sindikata za pokrajinu Vojvodinu Goran Milić. 
On je, u intervjuu za sajt Saveza samostalnih sindikata Srbije, ukazao da dugoročni negativni efekti korona virusa nisu još vidljivi i da se očekuje da će u narednom periodu najvećim delom uticati na prerađivačku industriju...  OPŠIRNIJE


Svaka druga plata manja od prosečne potrošačke korpe
1. 6. 2021. Izvor: Politika. Foto: Anđelko Vasiljević

Sindikati podsećaju da troškovi života rastu, a više od milion ljudi prima oko 48.000 dinara mesečno, od 2,2 miliona zaposlenih

Prosečna potrošačka korpa u Srbiji ovog februara (najnoviji podatak Ministarstva trgovine) vredela je 74.892 dinara. Od januarske je bila veća za 422 dinara, a u odnosu na februar 2020. porasla je za 2,8 odsto. Minimalna potrošačka korpa bila je gotovo upola niža od prosečne – 38.354 dinara, ali je, kako pokazuje statistika, za 213 dinara bila viša u poređenju sa minimalnom januarskom potrošačkom korpom.

I pored toga što se država hvali konstantnim rastom zarada, kako naglašava Duško Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata, prosečna neto zarada obračunata za februar 2021. iznosila je 62.280 dinara, što je ipak za oko sto evra manje od vrednosti prosečne korpe.

– Za pokriće nove prosečne potrošačke korpe u februaru ove godine bilo je potrebno 1,20 prosečnih plata. To je samo dokaz da je Srbija i dalje zemlja nejednakosti, a ovamo nam neprestano govore kako raste prosečna zarada. Šta nam to vredi ako znamo da milion ljudi u Srbiji prima oko 48.000 dinara mesečno, od ukupno 2,2 miliona zaposlenih? Pri tom, troškovi života stalno rastu – podseća Vuković.

I dr Nada Novaković, naučni saradnik Instituta društvenih nauka, navodi da je država važan faktor vođenja politike raspodele i dohodaka.  OPŠIRNIJE

ARHIVA VESTI

2021. V3.0