- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


ODRŽAN NOVOGODIŠNJI PRIJEM ZA NOVINARE
30. 12. 2021.

U četvrtak, 30. decembra 2021. godine, u maloj sali Radničkog doma „Svetozar Marković“ u Novom Sadu, bio je upriličen novogodišnji prijem za novinare i predstavnike medija koji prate rad i aktivnosti Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

Tradicionalni novogodišnji prijem u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine održan je u znak dugogodišnje dobre i korektne saradnje Sindikata i predstavnika medijskih kuća u proteklom periodu, a u cilju da se napravi rezime sindikalne godine koja je na izmaku, izvedu ocene i predoče naredni pravci i koraci sindikalnog rada.
Tom prilikom predsednik SSSV, Goran Milić, osvrnuo se na ključne događaje koje se tiču sveta rada koje su obeležili ovu godinu, na socijalno-ekonomski položaj zaposlenih, stanje na tržištu rada, kao i na radnička prava i socijalni dijalog u kontekstu privrednog i političkog ambijenta u Republici Srbiji. Ukazano je na težak materijalni položaj zaposlenih sa minimalnom zaradom koja ne pokriva egzistencijalne potrebe domaćinstva, nezadovoljstvo restriktivnim radnim zakonodavstvom koji sužava prostor sindikalnoj borbi, opstrukciju socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja, kao i na potrebu iznalaženja veće pokrivenosti radno angažovanih lica sindikalnim pravima.
Pored predsednika SSSV, Gorana Milića, na konferenciji za novinare su učestvovali i potpredsednik SSSV i predsednik SSS grada Novog Sada i opština, Vladimir Gvozdenović, sekretar Veća SSSV, Tomislav Stajić i predsednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Vojvodine, Rade Erceg.
Diskutovalo se, između ostalog, o minimalnoj ceni rada i dostojanstvenoj zaradi, zahtevu i inicijativi Samostalnog sindikata da se ukinu kazneni poeni za prevremeni odlazak u penziju, zatim o inicijativi da se izmeni član 188. Zakona o radu kako bi se smanjila zloupotreba od strane poslodavaca i povećala zaštita predsednika sindikata i drugih sindikalnih aktivista, kao i o drugim pitanjima od opšteg interesa za zaposlene i članove sindikata.
Erceg je ukazao na probleme sa kojima se suočava javni sektor, pre svega obrazovanje, nauka i kultura i ukazao na predstojeće probleme sa stručnim kadrom zbog malih zarada i problema u njihovom obračunu. On je predočio da će Sindikat izaći sa inicijativom za izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata za obračun plata prosvetnih radnika, jer su mnoge plate obračunate na ovaj način ispod minimalnih zarada.
Bila je to prilika da se u prijatnoj i neformalnoj atmosferi, uz prigodno posluženje, razgovara sa novinarima i o drugim aktuelnim temama iz sveta rada, kao i da se novinarima uruče  prigodni pokloni u znak zahvalnosti za dugogodišnju saradnju.
Sve teme o kojima se razgovaralo na ovom skupu nude priliku za nove susrete i otvaranje prostora u javnosti za nove informacije o aktuelnim događajima i aktivnostima Samostalnog sindikata u odbrani stečenih radničkih prava i poboljšanju položaja zaposlenih.
Pred kraj konferencije, Milić se zahvalio predstavnicima medija što su se odazvali pozivu i svima čestitao božićne praznike i Novu 2022. godinu, poželevši da praznici budu pobeda tolerancije, ljubavi i prijateljstva kao preduslov za bolje i pravičnije društvo i ličnu sreću.

Novogodišnji prijem za novinare u SSSV u emisiji RTVNS " Them Romano":
https://media.rtv.rs/rom/them-rromano/71076


DELA SU JEZIK PRIJATELJSTVA
30. 12. 2021.

Sindikalne organizacije Norma grupa, Gordon, Dom zdravlja, ATB Sever, Narodno pozorište i Savez samostalnih sindikata grada Subotice su i ove godine zajedno sa subotičkim Dečjim pozorištem, uz prigodnu predstavu i Deda Mrazom, uručili paketiće deci iz udruženja “Autizam Subotica”. 

Za poznate prijatelje deca su pripremila novogodišnje poklončiće jer jezik prijateljstva nisu reči nego dela.


Održana sedma sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine
28. 12. 2021.

Sedma sednica Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, kojoj je predsedavao predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, održana je u Novom Sadu, 28. decembra 2021. godine.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić se obratio Veću i predstavio najvažnije aktivnosti koje je Savez samostalnih sindikata Vojvodine realizovao u periodu između dve sednice, a članovi Veća su informisani i o aktivnostima Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta i vidovima buduće podrške koja će biti pružena razvoju tripartitnog socijalnog dijaloga na pokrajinskom i lokalnom nivou, kao i ključnim rezultatima u toku realizacije zajedničkog projekta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikata LO Zapadna Švedska, a finansiranog od strane Međunarodnog centra Olof Palme.
Na sednici je razmatrana i informacija Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Srbije o usaglašavanju statuta samostalnih sindikata Srbije sa Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije i tim povodom Veće je upoznato sa tumačenjem Statuta i ocenom usaglašenosti statuta samostalnih sindikata Srbije sa Statutom Saveza samostalnih sindikata Srbije. Takođe, Veće je na sednici upoznato sa mišljenjem Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Srbije o tome, da li je mesto odbornika u Skupšini grada ili opštine, funkcija koja je u sukobu interesa sa funkcijom u Sindikatu.
U fokusu rada sednice bilo je razmatranje i donošenje Odluke o pitanjima slučajeva neizvršavanja obaveze urednog neplaćanja sindikalne članarine, nepostupanja ili nepridržavanja Statutom utvrđenih proporcija u raspodeli članarine, sa ciljem iznalaženja adekvatnih rešenja i očuvanja organizacije u celosti.
Tokom sednice, Veće je, na osnovu Statuta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, donelo Pravilnik o računovodstvenim politikama za Savez samostalnih sindikata Vojvodine.
Na jučerašnjoj sednici, razmatrana je i usvojena inicijativa Saveza samostalnih sindikata za grad Kikindu i opštine Čoka, Nova Crnja i Novi Kneževac za regulisanje i isplate naknade troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora i ujednačavanje stavova po tom pitanju u sudskoj praksi.
Ovom prilikom najavljena je i naredna aktivnost članova Veća: Zoom konferencija:“Uloga sindikata u procesu pridruživanja“, 12. januara 2022. godine od 10-12 časova.
Istog dana, po završenoj sednici Veća, održana je i sednica Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, na kojoj je usvojena Odluka o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza Saveza samostalnih sindikata Vojvodine sa stanjem na dan 31.12.2021. godine.
Obeležene dve decenije tripartitnog dijaloga u Srbiji na sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta
23. 12. 2021. Izvor: Vojvodina.gov.rs

U Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad održana je konferencija za medije Kolegijuma Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, kojem trenutno predsedava pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević, povodom obeležavanja dve decenije tripartitnog dijaloga u Srbiji.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, uz osvrt na predstojeće planove i aktivnosti na unapređenju tripartitnog socijalnog dijaloga na pokrajinskom i lokalnom nivou.

„Ove godine obeležavamo dvadeset godina socijalnog dijaloga u Republici Srbiji i osamnaest godina koliko on postoji u AP Vojvodini. Sve to vreme, a posebno u proteklih godinu i po dana, naš rad karakteriše istinska želja za dijalogom. Postoji iskrena želja da razgovaramo o problemima na terenu. Na inicijativu socijalnih partnera Sekretarijat je raspisao i konkurs za pomoć socijalno-ekonomskim savetima na lokalnom nivou. Saveti su mesta gde se stvaraju nove inicijative i upoznaju novi ljudi”, rekao je Ivanišević.

Učesnici konferencije za medije bili su i predsednik Unije poslodavaca Vojvodine Vladimir Lalošević, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić i predsednik Pokrajinskog odbora UGS „Nezavisnost“ Milojica Živković. Po završetku konferencije, održana je sedma sednica Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta sa 11. tačaka dnevnog reda. OPŠIRNIJE


Za obavljanje radne prakse uskoro dve trećina minimalca?
20. 12. 2021. Izvor: Novaekonomija.rs, Foto: Tanjug

Ministarstvo za rad objavilo je nacrt zakona o radnoj praksi koji, između ostalog, propisuje pravo na naknadu za obavljanje prakse u iznosu od najmanje dve trećine minimalne zarade, uvećane za pripadajuće doprinose i porez. U dokumentu koji je upućen na javnu raspravu, piše da praktikant koji obavlja radnu praksu sa nepunim radnim vremenom ima pravo na naknadu za obavljanje radne prakse srazmerno vremenu provedenom na praksi.
Praktikant će, kako se navodi, imati i prava iz obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pored veoma spore tranzicije, mlade u Srbiji karakterišu i relativno nepovoljni osnovni pokazatelji tržišta rada. Lica starosti od 15 do 24 godine u Srbiji konstantno beleže višu stopu nezaposlenosti od stope zaposlenosti. Ovo je bio slučaj i tokom 2020. godine kada je stopa nezaposlenosti mladih iznosila 26,6 odsto, dok je stopa zaposlenosti bila na nivou od 20,8 odsto, piše u obrazloženju nacrta zakona.
Novi zakon urediće radno angažovanje ograničenog trajanja koje organizuje poslodavac, a koje praktikantu omogućava da stekne praktično iskustvo, specifična znanja i odgovarajuće veštine u određenom zanimanju. Urediće se i način sticanja praktičnog iskustva, specifičnih znanja i odgovarajućih veština kroz radnu praksu, ali i prava, obaveze i odgovornosti i poslodavca i praktikanta.

Opširnije: 

https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/za-obavljanje-radne-prakse-uskoro-dve-tre%C4%87ine-minimalca

https://pescanik.net/nacrt-zakona-o-radnoj-praksi/


Poseta kompaniji „Magma Seating“ iz Odžaka u cilju unapređenja socijalnog dijaloga i poboljšanja položaja radnika
9. 12. 2021.

Predstavnici Samostalnog sindikata su u sredu, 8. decembra, posetili kanadsku kompaniju „Magma Seating“ u Odžacima gde su se sastali sa predstavnicima kompanije i kolegama iz sindikata.
Pored predsednika Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije, Radojka Jovanovića, delegaciju Samostalnog sindikata činili su: Zoran Mihajlović, sekretar Veća SSS Srbije, Tomislav Stajić, sekretar Veća SSS Vojvodine, Zoran Purić, predsednik Samostalnog sindikata za grad Sombor i povereništva Kula i Odžaci, kao i Đurđa Dević, predsednica Samostalnog Sindikata kompanije „Magna Seating“ d.o.o. Odžaci.

Sa menadžmentom kompanije na čelu sa direktorom Mihaelom Kolerom, razgovaralo se o problemima sa kojim se suočava kompanija i zaposleni za vreme pandemije Covid 19, radno-pravnom i materijalnom položaju zaposlenih, unapeđenju socijalnog dijaloga i drugim otvorenim pitanjima.
Između ostalog, poslodavac i sindikat se slažu da je socijalni dijalog najbolji instrument za izgradnju demokratskih industijskih odnosa i da je njegovo uspostavljanje i unapređenje u obostranom interesu socijalnih partnera. Funkcionisanje suštinskog socijalnog dijaloga obezbeđuje socijalni mir, kao najvažniji preduslov za prosperitet poslodavca, kao i zaštitu i poboljšanje materijalog i socijalog položaja zaposlenih.

Uz propisane zdravstvene mere zaštite, predstavnici sindikata imali su priliku da upoznaju način organizovanja preduzeća, obiđu proizvodne pogone i upoznaju se i razgovaraju sa kolegama iz sindikata koji deluje u kompaniji Magma Seating. Zaposleni su, u suštini, izrazili zadovoljstvo uslovima i poštovanjem mera bezbednosti u kompaniji i izrazili nadu da će kroz unapređenje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranje doći do unapređenja materijalog položaja i porasta zarada.
Kompanija „Magma Seating“ u Odžacima zapošljava oko 2.350 radika, od kojih su 421 članovi Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće. Sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata Magma Seating d.o.o. Odžaci utvrđena je reprezentativnost kod poslodavca krajem novembra tekuće godine, a sa menadžmentom kompanije je zaključen protokol o socijalnom dijalogu koji obezbeđuje ravnopravno socijalno partnerstvo između poslodavca i sindikata po pitanjima iz oblasti rada. U ovom proizvodnom pogonu kanadske fabrike za proizvodnju presvalaka za auto sedišta u Odžacima predstoje pregovori oko zaljučenja kolektivnog ugovora.


Uspešno završen ovogodišnji ciklus edukacija sindikalnog članstva u Vojvodini
9. 12. 2021.

Održavanjem jednodnevnih obrazovnih seminara u Šidu (9. novembra), Rumi (25. novembra), Vrbasu (30. novembra), Žitištu (3. decembra) i Novom Bečeju (07. decembra) uspešno je okončan ovogodišnji ciklus edukacije sindikalnog članstva sa teritorije Vojvodine.

Ukupno 353 učesnika je tokom 2021. godine prisustvovalo na 18 jednodnevnih seminara,  na kojima se kroz predavanja i aktivnu diskusiju sa članstvom razgovaralo o  svakodnevnim problemima u organizovanju i delovanju sindikata. Fokus predavanja ove godine je bio pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora, socijalni dijalog i prekovremeni rad. Tokom rada prisutnima su predočene najznačajnije zakonske odredbe iz ovih oblasti i ukazano na prepreke i izazove koji se dešavaju u praksi. Nakon predavanja sindikalni aktivisti iznosili su probleme sa kojima se oni suočavaju u svakodnevnom radu u zaključivanju i poštavanju kolektivnih ugovora, kao i u uspostavljanju efikasnog socijalnog dijaloga u preduzećima i na nivou lokalnih samouprava. Nakon održanih predavanja učesnici su istakli značaj  održavanja edukacije jer im pomažu da otklone dileme  i nejasnoće koje se pojavljuju  u svakodnevnom radu.

Podsećamo da su ovi seminari sprovedeni u okviru Projekta “Zajedno smo jači”, koji zajedno realizuju Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO-zapadna Švedska, a uz finansijsku podršku Olof Palme Internacionalnog centra. Projekat traje pet godina, 2020- 2025. godina, tako da je i u naredne tri godine planirano održavanje jednodnevnih seminara na terenu, na teme za koje je članstvo iskazalo zainteresovanost i potrebu.


ARHIVA VESTI

2022. V3.0