- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

JEDNODNEVNI SEMINARI ODRŽANI U KIKINDI I PANČEVU
28, 30. septembar 2020. godine

Održavanje jednodnevnih seminara u okviru projekta „Zajedno smo jači“ nastavljeno 28. i 30. septembra u Kikindi i Pančevu.
Sindikalni aktivisti iz ovih naših velikih sindikalnih centara, s pažnjom su saslušali izlaganje  na temu organizovanja sindikata, pridobijanja novih članova, podizanja solidarnosti i jedinstva u Organizaciji, kao i trenutnim problemima i  slabostima.
Ipak,  aktivno učešće  svih učesnika seminara se obezbedi kada se pređe na pravni teren, odnosno  probleme sa kojima se članovi suočavaju na radnom mestu. Veliki broj pitanja pokazuje da je veoma prisutno kršenje prava zaposlenih,

kako  u realnom sektoru – gde je najčešće kršenje  zakonskih odredbi vezanih za prekovremeni rad i preraspodelu radnog vremena – što je očigledna posledica organizovanja procesa rada sa nedovoljnim brojem izvršilaca, tako i u tzv. javnom sektoru gde se izbegava isplata drugih primanja i  naknada troškova.
Održavanje seminara se nastavlja  u skladu sa  planom aktivnosti.

 

 


Kikinda na dobrom putu da dobije Socijalno-ekonomski savet
29. septembar 2020. godine

Na inicijativu Samostalnog sindikata, u ponedeljak, 28. septembra, održan je sastanak sa gradonačelnikom Kikinde, a glavna tema je bila osnivanje Socijalno-ekonomskog saveta, u čijem fokusu će biti rešavanje socijalno-ekonomskih problema koji su od vitalnog značaja za kreiranje boljeg privrednog ambijenta, ali i intenziviranje dijaloga između socijalnih partnera. 

 Sastanku su prisutvovali Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde, Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Ilija Drljić, predsednik Veća SSS za Kikindu, Novi Kneževac, Čoku i Novu Crnju, Milina Tušjak, sekretar pokrajinskog Socijalno-ekonomskog saveta, Dijana Jakšić Kiurski, zamenica gradonačelnika i Saša Tanackov, član GV za privredu i investicije. 

Pored važnih sindikalnih i privrednih tema diskutovalo se i o spornim pitanjima oko realizacije ove ideje, s obzirom da u Kikindi Unija poslodavaca još uvek nema svoju podružnicu, što je glavna prepreka formiranja Socijalno-ekonomskog saveta. Socijalni partneri su saglasni da je neophodno pronaći rešenje koje će biti u skladu sa zakonom kako bi se omoćio rad ovog tela koje će biti od značaja kako za svet rada, tako i za širu zajednicu.

 


Sastanak sa predsednikom opštine Bečej u cilju unapređenje socijalnog dijaloga na lokalnom nivou
23. septembar 2020. godine

Predsednik SSSV Goran Milić je u utorak, 22. septembra 2020. godine u Bečeju imao sastanak sa predsednikom Opštine, gospodinom Draganom Tošićem, u vezi sa osnivanjem Socijalno-ekonomskog saveta opštine Bečej.
Sastanku su prisustvovali i Milina Tušjak, sekretar Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, Ljiljana Tanasković Jović, predsednica SSS opštine Bečej, Dane Mandić, član Opštinskog veća i Dunja Atlagić iz opštinske uprave Bečej.
Nakon što je informisao prisutne o aktelnoj privrednoj situaciji u opštini Bečej, predsednik Opštine, Tošić, istakao je da lokalna samouprava shvata značaj tripartitnog socijalnog dijaloga, te da ima dobru volju i spremna je da učestvuje u osnivanju Socijalno-ekonomskog saveta opštine Bečej.
Kako i u ovoj opštini postoji problem u organizovanju udruženja poslodavaca, koje je jedan od učesnika u tripartitnom socijalnom dijalogu i potpisnik Sporazuma o osnivanju SES-a, predsednik Milić je zamolio predsednika Opštine da lokalna samouparava pomogne na ovom planu, što je prihvaćeno. 

Milina Tušjak, sekretar PSES informisala je prisutne o postupku osnivanja SES-a u skladu sa Zakonom o socijalno-ekonomskom savetu, te istakla da u Vojvodini već postoje primeri dobre prakse, kao i da će Pokrajinski socijalno-ekonomski savet pružiti svu potrebnu pomoć i podršku da se osnuje i da funkcioniše Socijalno-ekonomski savet, u interesu zaposlenih i privrednika u opštini Bečej.

Edukacija i razgovori sa sindikalnim članstvom
22. septembar 2020. godine

Nakon Apatina i Bačke Palanke uspešno su održana još dva jednodnevna seminara za članove sindikata, u Bačkoj Topoli 17. septembra i u Bečeju 22. septembra 2020. godine.  Tokom predavanja i kroz interaktivnu diskusiju otvoreno se razgovaralo o aktuelnim problemima u organizovanju i funkcionisnju sindikata, ostvarivanju i zaštiti prava zaposlenih, kao i o strategiji za osnaživanje sindikalnog uticaja u društvu. 
Nakon seminara učesnici su popunili anketne upitnika u kojima su izneli svoje viđenje trenutne situacije u vezi organizovanja, snage i slabosti sindikalnog pokreta, radnih prava, rodne ravnopravnosti,  itd. Rezultati sprovedenih anketa će biti analizirani i prezentovani nakon održavanja sastanaka sa članovima sindikalnih organizacija i u ostalim  savezima samostalnih sindikata na teritoriji Vojvodine (Kikinda 28.09.2020, Pančevo 30.09.2020, Ruma  01.10.2020, Senta 06.10.2020, Sombor 05.10.2020, Sremska Mitrovica 13.10.2020, Stara Pazova 15.10.2020, Subotica 20.10.2020, Vrbas 22.10.2020, Vršac 27.10.2020, Zrenjanin 29.10.2020.)


Održana konferencija „Ženska ljudska prava“
18 - 19. septembar 2020. godine

Kao deo projekta koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO iz Švedske sprovode uz podršku Olof Palme Centra, Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine organizovala je u Novom Sadu konferenciju „Ženska ljudska prava“ od 18. do 19. septembra o.g.

Aktuelnost tema i sadržaja konferencije okupio je, uz primenu mera zaštite od bolesti COVID – 19, preko 30 predstavnica Sindikata APV i SSS na teritoriji Vojvodine.

Doprinos radu konferencije dao je predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić koji je potvrdio interesovanje i podršku Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u zalaganju za kvalitetan i efikasan rad na razvijanju sindikalne ženske mreže.

Konferencija se sastojala iz četiri tematska panela na teme brojnih izazova sa kojima se suočava Sindikat, ženskih ljudskih prava, uloge i značaja Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana u zaštiti ljudskih prava i o rezultatima istraživanja o rodnoj ravnopravnosti.

U okviru panela koji se bavio brojnim izazovima sa kojima se suočava Sindikat, sekretar Veća SSSV, Tomislav Stajić je govorio o aktuelnoj situaciji i mogućnostima osnaživanja sindikalnog pokreta, jačanja jedinstva i sindikalnog uticaja u Srbiji.

Predsednica Sekcije žena SSSV, Jadranka Svirčev je upoznala učesnice konferencije sa međunarodnim i domaćim pravnim okvirom ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.

O ulozi i značaju institucije ombudsmana u zaštiti ljudskih prava, zamenica za ravnopravnost polova, Snežana Knežević, govorila je uz prezentovanje broja i vrsti podnetih pritužbi.

Konferencija je završena predstavljanjem rezultata istraživanja o stavovima i percepciji žena – članica sindikata o različitim pitanjima i aspektima rodne ravnopravnosti. Gorana Šećerov, stručna saradnica u SSSV je ukazala da su rezultati ovog istraživanja otvorila brojna pitanja i pokazuju da je neophodno više raditi na unapređenju rodne ravnopravnosti, pre svega kroz zakonodavni postupak i adekvatne javne politike.

Diskutovano je i o narednim koracima, odnosno sumirani su predlozi učesnica za unapređenje rada na uspostavljanju saradnje i izgradnji partnerstva sa svim relevatnim činiocima u cilju promocije ravnopravnosti i antidiskriminatornih akcija.

Konferencija je ocenjena kao veoma uspešna kako u pogledu predavača i tema tako i organizacije u opštem smislu.


Održan sastanak sa predsednikom opštine Bačka Topola
18. septembar 2020. godine

U četvrtak, 17. septembra tekuće godine, u kabinetu predsednika opštine Bačka Topola, Satmari Adriana, održan je sastanak povodom formiranja Socijalno-ekonomskog saveta na ovoj teritoriji. 

Pored predsednika SSSV, Gorana Milića i predsednika opštine Bačka Topola, Satmari Adriana, sastanku su prisustvovali: Milan Banjeglav, predsednik SSS opštine Bačka Topola, Gabor Kišlinder, zamenik predsednika opštine Bačka Topola, kao i sekretar pokrajinskog Socijalno-ekonomskog saveta, Milina Tušjak. 

Tema sastanka sa predstavnicima opštinskih vlasti bila je osnivanje lokalnog Socijalno-ekonomskog saveta, kao i uloga, značaj i unapređenje tripartitnog socijalnog dijaloga na ovoj teritoriji. Razgovaralo se i o dosadašnjim iskustvima u ovoj oblasti i konstatovano je da se socijalni dijalog u ovoj opštini dosta dobro odvija ali da je neophodno da se podigne na viši nivo, tj. da se institucionalizuje u cilju daljeg učešća u procesu kreiranja održivog okruženja za razvoj i jačanje kapaciteta socijalnih partnera. 

Predsednik Milić je istakao da je formiranje lokalnih socijalno-ekonomskih saveta od izuzetne važnosti, kako bi sindikati, poslodavci i predstavnici vlasti, predstavljali partnere u rešavanju zajedničkih problema sa kojima se susreću na lokalu. Unapređenje socijalnog dijaloga i njegovo usmerenje ka ostvarivanju zajedničkih ciljeva, prvenstveno većih plata, boljeg životnog standarda i socijalnog položaja zaposlenih kao i zaustavljanja odliva radne snage, treba da bude prioritet ne samo sindikata, već i predstavnika vlasti i poslodavaca. 

Predsednik opštine, gospodin Satmari, se složio sa da je osnivanje Socijalno-ekonomskog saveta od velike važnosti, te je podržao inicijativu sindikata za osnivanje lokalnog SES-a. Samim tim, razgovaralo se i o zakonskim i tehničkim uslovima, kao i o aktivnostima i koracima koje treba preduzeti. 

Predstavnici sindikata su pozdravili dobru volju lokalne vlasti za unapređenje socijalnog dijaloga i organizovanje ove sednice koja je bila veoma konstruktivna i koja je zavšena sa pozitivnim efektima za obe strane.


Minimalac sledeće godine 32.126 dinara
14. septembar 2020. godine Izvor: RTS

Minimalna zarada u Srbiji u 2021. godini biće veća za 6,6 odsto i iznosiće 32.126 dinara. Neoporezivi deo zarade biće povećan sa 16.300 na 18.300 dinara.
Ministar finansija Siniša Mali najavio je, posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta, da će minimalna zarada u narednoj godini biti povećana za oko 2.000 dinara, to jest za 6,6 odsto, i da će ukupno iznositi 32.126 dinara.
Predsedavajući Socijalno-ekonomskog saveta Zoran Stojiljković je na konferenciji za novinare rekao da nije bilo konsenzusa socijalnih partnera o visini minimalne zarade u 2021. godini. "Dogovora nije bilo", rekao je Stojiljković i podsetio da su predstavnici sindikata tražili da se minimalna zarada izjednači sa potrošačkom korpom.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović rekao je da su sindikati očekivali da će se u razgovorima o minimalnoj ceni rada doći do minimalne zarade od 34.000. Rekao je da će neoporezivi deo zarade biti povećan sa 16.300 na 18.300 dinara. OPŠIRNIJE


KRENULA REALIZACIJA JEDNODNEVNIH SEMINARA NA TERITORIJI SSSV
9. 9. 2020.

Povoljnija epidemiološka situacij u zemlji, omogućila je  početak realizacije   jednodnevnih seminara – sastanaka sa članovima sindikalnih organizacija sa teritorije Vojvodine, planiranih  u okviru  Projekta „Zajedno smo jači“, koji zajedno realizuju SSSV i sindikat LO-Zapadna Švedska.
Odaziv aktivista   na seminarima održanim   09. septembra u Savezu samostalnih sindikata za opštinu Apatin,  i  15. septembra  u Savezu samostalnih sindikata za opštine Bačka Palanka, Bač i Bački Petrovac  bio je odličan, baš kao i  njihovo aktivno učešće  u analizi  slabosti sindikalnog pokreta  uopšte i sagledavanju  rešenja za jačanje jedinstva i uticaja sindikata.
Po pravilu, posebno interesovanje učesnika je bilo tokom drugog dela seminara na kojem su kroz predavanje i interaktivnu diskusiju prisutni razmenili iskustva, izazove i poteškoće u vezi  radnopravne zaštite zaposlenih. 
Ocena učesnika je da su ovakvi seminari dobro  mesto  da se sindikalni predstavnici podsete na osnovne institute radnog prava, međusobno informišemo o  najčešćim  povredama prava zaposlenih i članova sindikata, ali i prilika da se otvoreno razgovara o stanju sindikalnpog pokreta i mogućnostima za osnaživanje uticaja sindikata u društvu..
Očekujemo  dobar odziv  i u ostalim  Savezima samostalnih sindikata na teritoriji (Bačka Topola 17.09.2020, Bečej 22.09.2020, Inđija 24.09.2020, Kikinda 28.09.2020, Pančevo 30.09.2020, Ruma  01.10.2020, Senta 06.10.2020, Sombor 08.10.2020, Sremska Mitrovica 13.10.2020, Stara Pazova 15.10.2020, Subotica 20.10.2020, Vrbas 22.10.2020, Vršac 27.10.2020, Zrenjanin 29.10.2020.)

ARHIVA VESTI

2020. V3.0