- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU
27. jun. 2020., Kikinda

Savez samostalnih sindikata za grad Kikindu i opštine, dobar je primer kako se preduzetništvo može permanentno podsticati i unapređivati.
U organizaciji SSS za grad Kikindu i opštine i Sekcije žena SSS za grad Kikindu i opštine, u Kikindi je danas održana edukacija „MLADE ŽENE SELA – BUDUĆNOST PREDUZETNIŠTVA“.
Promovisanje načina za prevazilaženje prepreka, koje nosi ruralno područje kao što je: Dominantan patrijahalni obrazac; Nedostupnost obrazovanja, edukacija i obuka za stručno usavršavanje i nedovoljna ekonomska razvijenost; Korišćenje društvenih mreža u marketinške svrhe; Kreiranje veb stranice; teme su održane edukacije.
Cilj edukacije bio je: Povećanje mogućnosti zapošljavanja za mlade žene ruralnog područja; Obučavanje i unapređivanje njihove digitalne pismenosti; Podizanje svesti društvene zajednice o položaju mladih žena u ruralnom području; Vrste prepreka sa kojima se one suočavaju na tržištu rada; Informisanje mladih nezaposlenih žena iz ruralnih područja; Njihovo umrežavanje sa zaposlenim ženama, preduzetnicama.
O nezavidnom položaju mladih žena i statusu žena na selu, vidljivom u svim oblastima, od zdravstvenog, obrazovnog i socijalnog sistema, do procesa odlučivanja i učešća u donošenju odluka, govorile su Milica Savić, diplomirana sociološkinja i Vanja Dedović, diplomirana psihološkinja.

Nemanja Kondić, informatičar-programer, predstavio je savremene tehnologije u funkciji razvoja preduzetništva. U okviru edukacije su predstavljeni primeri dobre prakse, odnosno rešenja na polju informacionih tehnologija i načini na koje njihova implementacija može doprineti efikasnijem poslovanju.
Osim učesnica, edukaciji su prisustvovale Jadranka Svirčev, predsednica Sekcije žena SSS Vojvodine i Gorana Šećerov, stručna saradnica u SSS Vojvodine.
Ovom prilikom, predsednica Sekcije žena SSSV, Jadranka Svirčev je istakla značaj Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine u unapređivanju položaja žena, njihovo ekonomsko osnaživanje, bolju zastupljenost i vidljivost. Ona je takođe, pozvala sve prisutne polaznice da se uključe u rad Sekcije žena SSSV.


ODRŽANE SEDNICE ORGANA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE
25. jun 2020.

U četvrtak, 25. juna 2020. godine održana je druga sednica Veća SSS Vojvodine na kojoj je verifikovan mandat novoizabranim članovima Veća.

 Na sednici je usvojen Poslovnik o radu Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine kojim se, u skladu sa Statutom SSSV, bliže uređuje način rada i odlučivanja Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, prava i obaveze članova Veća i druga pitanja od značaja za rad Veća.

Članovi Veća SSSV na drugoj sednici u ovom sazivu, u okviru dnevnog reda od 8. tačaka, razmatrali su i usvojili Orijentacioni plan rada Predsedništva i Veća SSSV za 2020. godinu sa izmenama i dopunama.

Usvojena je Odluka o broju potpredsednika Veća SSSV i Odluka o broju i sastavu Predsedništva SSSV.

Istog dana održana je i prva (konstitutivna) sednica Predsedništva SSSV posvećena stvaranju normativnih preduslova za rad Predsedništva SSSV u novom mandatnom periodu.

Na sednici je usvojen Poslovnik o radu Predsedništva SSSV. Takođe, usvojene su i odluke o radnim i teritorijalnim zaduženjima članova Predsedništva SSSV i imenovani su članovi Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, kao i članovi Olimpijskog komiteta SORV.

 


MILIĆU NOVI MANDAT NA ČELU SSSV
4. jun 2020.

Aktuelni predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić, odlukom delegata 22. Konferencije SSSV ponovo je izabran na tu funkciju i narednih pet godina biće na čelu najveće sindikalne centrale na teritoriji AP Vojvodine.

22. Konferencija Saveza samostalnih sindikata Vojvodine održana je juče u Novom Sadu. Konferenciji su pored delegata iz Sindikata APV i SSS na teritoriji APV, prisustvovali i predsednik SSSS Ljubisav Orbović, potpredsednici Veća SSSS Olivera Bobić i Njegoš Potežica, zatim predsednici granskih sindikata i teritorijalnih organizacija SSS Srbije. Takođe, Konferenciji su prisutvovali potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković, narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije dr Milorad Mijatović, a među gostima bili su i predsednik Pokrajinskog odbora UGS „Nezavisnost“ Milojica Živković, predsednik Unije poslodavaca Vojvodine Vladimir Lalošević, sekretarka Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta Milina Tušjak i načelnica Odeljenja inspekcije rada u Novom Sadu Ljiljana Stojšić.
Na Izbornoj konferenciji usvojena su važna dokumenta SSSV i verifikovan je mandat izabranih članova Veća, Nadzornog i Statutarnog odbora SSSV saziva 2020-2025. godine.
22. Konferencija Saveza samostalnih sindikata Vojvodine jednoglasno je predložila Ljubisava Orbovića za kandidata za predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Predsednik SSSV Goran Milić je u svom obraćanju učesnicima Konferencije naglasio da se delovanje Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i njegovih organa u proteklom periodu odvijalo u složenim socijalno-ekonomskim i društveno-političkim uslovima, u okolnostima reformi, zakasnele tranzicije i privatizacije državnih preduzeća i resursa i svih teškoća i problema koje ti procesi nose, a koji su karakterisali nepovoljan privredni i socijalni ambijent. „Srbija je i u 2019. godini, prema oceni Međunarodne konfederacije sindikata, bila zemlja u kojoj se sistematično krše prava radnika, tj. u kojoj preduzeća i ustanove ulažu aktivan napor da slome kolektivni glas radnika putem ugrožavanja osnovnih prava“, rekao je Milić i dodao da je u ovom periodu usvojeno više stotina zakona, a mnogi zakoni iz radnog odnosa derogirali su već postojeća prava. U nastavku izlaganja, predsednik SSSV govorio je o stanju socijalnog dijaloga i kolektivnom pregovaranju, istakavši pritom da sektorski dijalog na nacionalnom nivou u privatnom sektoru gotovo da i ne postoji. Takođe, predsednik je istakao ključne implementacione aktivnosti u petogodišnjem periodu i buduće ciljeve Saveza samostalnog sindikata Vojvodine.

Predsednik SSSS Ljubisav Orbović, govorio je o položaju radnika u Srbiji koji je daleko od zadovoljavajućeg, niskim zaradama, povećanoj minimalnoj zaradi koju prima oko 350 hiljada radnika, a koja i dalje nije dovoljna ni za minimalnu potrošačku korpu, smanjenju nezaposlenosti, problemu odlaska mladih, stručnih i sposobnih iz Srbije.

Prisutnim zvanicama obratio se potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković i izrazio zadovoljstvo što između Vlade i SSS Vojvodine postoji dobra saradnja i visok stepen razumevanja, sa posebnim osvrtom na postavljene ciljeve i postignute rezultate Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta u proteklom periodu.

U nastavku Konferencije prisutnima su se obratili predsednik Unije poslodavaca Vojvodine Vladimir Lalošević i predsednik Pokrajinskog odbora UGS „Nezavisnost“ Milojica Živković.
Na Konstitutivnoj sednici Veća SSSV, koja je održana nakon uspešno završene 22. Konferencije, na predlog predsednika SSSV, za sekretara Veća SSSV izabran je Tomislav Stajić.

Za kandidatkinju za člana Statutarnog odbora SSSS predložena je Željka Jorgić Đokić, diplomirani pravnik i viši stručni saradnik za pravne poslove i ljudske resurse u SSSV.
Konstitutivna sednica Veća SSSV donela je Odluku o raspodeli kvote delegata za 16. Kongres SSSS i Odluku o raspodeli kvote članova Veća SSSS saziva 2020-2025. godine.

 


ARHIVA VESTI

2020. V3.0