- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Zajednička sednica Predsedništva SSSV i Borda LO Sindikata iz Zapadne Švedske
17. 12. 2020.

U četvrtak, 17. decembra tekuće godine, sa početkom u 12 časova, održana je 3. sednica Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Vojvodine kojom je predsedavao predsednik SSSV Goran Milić. Zbog trenutne epidemiološke situacije  sednica je održana „on line“  putem Zoom platforme.  
Članovi  Predsedništva razmatrali su   četiri tačke dnevnog reda i to: utvrđivanje predloga kandidata za Statutarni odbor SSSS, donošenje Odluke o popisu i obrazovanju komisija, tekuća pitanja i informaciju o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta “Zajedno smo jači” u 2020.godini.
Jednoglasno je doneta odluka da kandidat za člana Statutarnog odbora SSSS bude Adam Šarić, pravnik u SSSV. 
U skladu sa Zakonom o računovodstvu, doneta je Odluka  o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza SSSV, sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.
Pod tekućim pitanjima predsednik SSSV Goran Milić, informisao je prisutne o predstojećem sastanku Socijalno-ekonomskog saveta na kojem će se, između ostalog, razmatrati dve inicijative SSSS upućene predsednici Vlade RS Ani Brnabić :
- Da se , obzirom na to da fabrike, preduzeća i ustanove širom Srbije sve više postaju žarišta epidemije virusa korona, u krizne štabove za suzbijanje COVID-19 uključe    i predstavnici socijalnih partnera, kako na republičkom, tako i na pokrajinskom i lokalnom nivou.
-Kao i da  se  zaposlenima u realnom sektoru, koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, obezbedi pravo na novčanu naknadu zarade u visini od 100 odsto osnova za naknadu zarade.
 Članovi Predsedništva SSSV su predložili još nekoliko tema za razmatranje na sednici SES-a, a tiču se problema obaveze dokazivanja- u nekim delatnostima,  da se radnik zarazio od Korona virusa na radnom mestu, zatim odlaganja primene Zakona o platnim grupama i platnim razredima, solidarne pomoći čija je isplata onemogućena u narednoj godini Zakonom o budžetu, kao i predlog da SSSS uputi inicijativu za isplatu pomoći od 10.000 dinara zaposlenima u predškolskim ustanovama.
Članovi Predsedništva su se  informisali o   epidemijskoj situaciji u grani odnosno teritoriji, o broju obolelih i preminulih, primeni i poštovanju mere zaštite zdravlja i bezbednosti na radnom mestu. Utisak je da se o radnicima ne vodi dovoljno računa, da među njima ima veliki broj zaraženih, ali da se o tome ne govori, te da sindikat mora da insistira na merama bezbednosti i zaštite radnika.
Nakon  odvojenog  dela sednice Predsedništva SSSV,  usledila je zajednička sednica Predsedništva SSSV i Borda LO sindikata iz Zapadne Švedske (Geteborg) , na kojoj je obrađena četvrta tačka dnevnog reda  vezana za  projekat „Zajedno smo jači“ kojeg zajedno sprovode ova dva sindikata. Ovom delu sednici,  prisustvovale su i predstavnice Međunarodnog Olof  Palme Centra  - Emira Mešanović i Aida Zekić.
U uvodnom delu zajedničke sednice, prisutnima se obratio Bengt Forsling, generalni sekretar Sindikata LO – Zapadna Švedska koji je pozdravio prisutne i izrazio zadovoljstvo što Sindikat LO učestvuje u ovom projektu. On je takođe uputio zahvalnost Olof Palme Centru što prepoznaje značaj ove saradnje i što, kroz finansijsku podršku, omogućava sprovođenje projekta.
Govoreći o najznačajnijim aktivnostima i realizovanim ciljevima u proteklom periodu, predsednik SSSV Goran Milić, izrazio je zadovoljstvo zbog uspešne implementacije projekta koji ima za cilj razvoj socijalnog dijaloga, edukaciju i veći aktivizam sindikalnog članstva, rodnu ravnopravnost, zakonodavstvo i EU integracije. U tom kontekstu Milić je pomenuo inicijalne sastanke povodom formiranja socijalno-ekonomskih saveta u šest opština i gradova Vojvodine, realizovane seminare sa članovima sindikalnih organizacija u savezima samostalnih sindikata na teritoriji AP Vojvodine, konferenciju u organizaciji Sekcije žena SSSV „Ženska ljudska prava“, Seminar Sekcije mladih SSSV, kao i uspešno održane online seminare i edukacije putem Zoom platforme.
Rezultati ovih aktivnosti, su edukacija članstva, jačanje organizacije, razvijanje i unapređenje socijalnog dijaloga, promovisanje sindikata, uspostavljanje novih partnerstava kao i povećanje zastupljenosti u medijima. Predsednik Milić je takođe istakao da će se i tokom budućeg perioda trajanja projekta „Zajedno smo jači“, raditi sa punom pažnjom i posvećenošću kako bi se zadati ciljevi u potpunosti ispunili.
Milić je naglasio da je došlo do promene koncepcije seminara, odnosno više pažnje je posvećeno edukaciji na terenu, kako bi se obezbedilo lakše prisustvo članova Sindikata. Odziv aktivista na ovim seminarima bio je odličan, baš kao i njihovo aktivno učešće.
 Tokom 2020. godine, ukupno je održano 36 aktivnosti, od toga 30 uživo i 6 putem Zoom aplikacije, u  kojima je učestvovalo 682 člana sindikata ( 319 žena ).
Uživo  je održano  15 jednodnevnih  seminara na terenu na temu značaja sindikalnog pokreta, jačanja uticaja sindikata , jedinstva i solidarnosti  u organizaciji , ali i problema u organizovanju i delovanju , kao i na temu radnih prava i instituta i načina zaštite i unapređenja prava zaposlenih  i   jedan dvodnevni  za  sindikalne lidere na temu strateškog planiranja.
Predsednik Milić je posebno istakao  da je   razvoj   mreže  sekcije  žena unutar SSSV istinski podigao  unutrašnji kapacitet   i osnažio  žene  da samostalno na terenu sprovode aktivnosti i kampanje , ali i  više učestvuju u  donošenju odluka u  organizaciji.
Kod mladih rezultati se sporije postižu ali će se i dalje raditi na podizanju njihove spremnosti za aktivizam pa  je u tom cilju ospostavljena saradnja sa organizacijama koje se bave  pitanjima položaja mladih.
U svojoj  diskusiji  ,  Lena Jenemark  potpredsednica Sindikata LO iz Zapadne Švedske  i   Kristin Martila  članica projektnog tima, izrazile su zadovoljstvo postignutim rezultatima, pohvalivši pritom predstavnike Saveza samostalnih sindikata Vojvodine koji su, uprkos kontinuiranim izazovima i preprekama nastalim pod uticajem korona virusa, uspeli da realizuju i više od planiranih aktivnosti.
Posebno je  naglašena spremnost   članova Saveza samostalnih sindikata Vojvodine da tešku situaciju izazvanu  pandemijom  iskoriste kao podstrek da  još više i efikasnije rade, da se brzo prilagode novonastaloj situaciji, te da iznađu alternativne metode komunikacije i pristupa članovima putem online konferencija i mobilnih aplikacija.  Rezultati tog rada su već vidljivi a  još više   će  biti budućnosti. To je pravi način da se očekivani nedostatak pretvori u prednost.


Kolektivno pregovaranje sa posebnim osvrtom na kolektivne ugovore
15. 12. 2020.

Edukativni seminar o elementima kolektivnog ugovora i izazovima u oblasti kolektivnog pregovaranja, održan je putem Zoom platforme, 15. decembra od 10 do 12 časova. Seminar je organizovan u okviru projekta „Zajedno smo jači“ kojeg SSSV sprovodi zajedno sa Sindikatom LO Zapadna Švedska, a uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme i predstavlja poslednju edukativnu aktivnost u ovoj godini vezano za projekat.
Tokom seminara pravnik Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Adam Šarić, pričao je na temu najznačajnijih odredbi kolektivnog ugovara, najčešćim problemima i greškama prilikom pregovaranja i zaključivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca. On je informisao prisutne da je u pripremi novi Zakon o radu i da sindikati treba da daju svoje predloge vezano za odredbe koje bi stimulisale poslodavce da zaključe kolektivne ugovore sa reprezentativnim sindikatima u firmi. O tome je govorio i sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić, založivši se za izmenu člana 257. Zakona o radu koji se odnosi na mogućnost dobijanja proširenog dejstva za kolektivne ugovore. Stajić je, između ostalog, pozvao članove sindikata da dostave svoje predloge pravnoj službi SSSV ili SSSS kako bi objedinili predloge koje će predstavnici radne grupe izneti na predstojećim pregovorima sa socijalnim partnerima.
 
Sedamnaest učesnika online seminara sa teritorije Vojvodine su se aktivno uključili u rad, predstavili primere i probleme iz prakse i dali predloge za poboljšanje kolektivnih pregovora između sindikata i poslodavca koji bi pomogli predstavnicima zaposlenih da zaključe što bolje kolektivne ugovore.

Seminar je organizovan u cilju unapređenja praktičnih znanja učesnika seminara u oblasti kolektivnog pregovaranja i zaključenja kolektivnih ugovora, promovisanja konstruktivnih pristupa radnim odnosima, usavršavanja kadrova i njihovog podsticanja da kroz socijalni dijalog i pregovore iznađu najbolja rešenja koja će firmi obezbediti prosperitet a radnicima što povoljnije rezultate.

Unapređenje položaja mladih i stvaranje uslova za učešće u svim oblastima društvenog života
10. 12. 2020.

Kao deo projekta koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO iz Švedske sprovode uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je, u četvrtak, 10. decembra tekuće godine, organizovala dvočasovni onlajn sastanak posvećen temi aktivizma mladih iz perspektive sindikata, političkih partija i organizacija za mlade.
U radu sastanka preko Zoom aplikacije učestvovalo je 30-ak članova Sekcije mladih SSSV, predsednica Sekcije mladih SSSS Ružica Grabovac Marković, Bojana Bjelović Bosanac iz SSSS, kao i Mia Durys i Jack Lemoine, predstavnici mladih LO sindikata - Zapadna Švedska. Moderator sastanka bila je Marija Grbić, stručna saradnica u SSSV i članica projektnog tima.
U uvodnom delu, učesnicima se obratio predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić. On je istakao značaj učešća mladih kako u sindikatu, tako i u političkom i javnom životu i naglasio da Samostalni sindikat promoviše aktivizam i podstiče razvijanje sindikalne kulture kod mladih. Predstavnici mladih imaju punopravno članstvo i pravo glasa u najvišim telima odlučivanja u sindikatu, te im se omogućuje da učestvuju na svim nivoima odlučivanja i kreiranja sindikalne politike. Poželevši prisutnima uspešan rad, Milić je iskazao nadu i želju da mladi budu aktivniji kako bi uspešnije zastupali svoje interese, izborili se za bolji položaj i uzeli više učešća u društvenom i političkom životu.
Među uvodničarima bio je i predsednik Sekcije mladih SSSV Stefan Lopušina koji je govorio o aktivnostima i rezultatima Sekcije mladih SSSV u 2020. godini. Kako je protekla godina bila u znaku pandemije korona virusa, Sekcija mladih se pridržavala preventivnih mera i svoje aktivnosti usmerila na online komunikaciju. Lopušina je istakao da se od planiranih aktivnosti, u oktobru održao seminar Sekcije mladih na kojem se diskutovalo o problemima mladih i njihovoj perspektivi u Srbiji. Ovaj seminar je bio značajan iz razloga što je uspostavljena saradnja sa tri organizacije mladih: Studentskim Savezom, mladim članovima Socijalističke partije Srbije i ekološkim pokretom - Omladinskom organizacijom zelenih.
Kolege iz Švedske izneli su svoja iskustva kako inspirisati i motivisati mlade da se više angažuju i utiču na promene u društvu, ističući značaj saradnje sa drugim omladinskim organizacijama, političkim strankama i drugim OCD. Dobra praksa, saveti i preporuke svakako su od velikog značaja za podizanje svesti o potrebi veće integracije mladih u javni život i produktivnije saradnje sa drugim organizacijama sličnog interesovanja.
Mladi su izneli svoja iskustva informisanja učenika u srednjim školama u više gradova, iskustva u kolektivnom pregovaranju, javnom nastupu, a diskutovalo se i o sindikalnom i političkom aktivizmu na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou. Bojana Bjelović Bosanac je predstavila anonimnu online anketu o radu mladih u doba pandemije korona virusa nakon čega je otvorena diskusija na kojoj se polemisalo o incijativama za saradnju na temu unapređenja položaja mladih u okviru programa Olof Palme centra za naredni period, kao i o produbljivanju saradnje političkih stranaka, sindikata i omladinskih organizacija.
Društveno uključivanje mladih, kreiranje ambijenta u kome se omogućava i podržava aktivizam mladih, unapređenje kapaciteta organizacija mladih i organizacija za mlade, razvijanje partnerskih odnosa sa omladinskim organizacijama, zastupanje interesa mladih kroz socijalni dijalog na svim nivoima, samo su neke od tema koje će se obraditi u narednom periodu kroz projekat i nastavak saradnje sa švedskim kolegama. Razvoj društva zavisi od kreativnosti, znanja, energije i hrabrosti mladih i zbog toga je potrebno da se podstiču, promovišu i neguju njihove ideje i inicijative, zaključeno je na sastanku.


Održan online sastanak u cilju unapređenja položaja žena
8. 12. 2020.

Kao deo projekta koji Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO iz Švedske sprovode uz podršku Olof Palme Centra, Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine organizovala je sastanak preko Zoom platforme.
Online sastanak koji je održan u utorak, 8. decembra, od 9 do 10:50 časova, okupio je oko trideset učesnica. Pored članica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, na čelu sa predsednicom Jadrankom Svirčev, sastanku su prisustvovale i Lena Jenemark, potpredsednica LO-Zapadna Švedska, Carina Ohlsson, poslanica u Švedskoj, predsednica Ženskog odelјenja Socijaldemokratske partije i predsednica Švedske delegacije Evropske parlamentarne skupštine u EU, kao i Emira Mešanović Mandić i Aida Zekić iz Olof Palme Centra.
Doprinos radu dali su i predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić, kao i sekretar SSSV Tomislav Stajić. U svom obraćanju, predsednik Milić je pozdravio sve prisutne i istakao značaj zajedničkog dugogodišnjeg rada sa predstavnicama Švedskog sindikata koji je doprineo unapređenju i razvoju ženske sindikalne mreže u Vojvodini, kao i unapređenju rodne ravnopravnosti unutar same organizacije. On se takođe zahvalio predstavnicama Olof Palme Centra koje su omogućile i prepoznale značaj ove saradnje.
Poret toga što je istakao značaj projekta koji je evidentno osnažio položaj žena i doprineo edukaciji i većem aktivizmu žena na teritoriji Vojvodine, Milić se osvrnuo i na naredne aktivnosti SSSV koje će, između ostalog, biti usmerene na osnaživanju žena da se sindikalno i politički više angažuju u svojim sredinama, efikasniji uticaj na donošenje politika i zakona koji će omogućiti jednak pristup pravima i jednakost bez obzira na pol, sprečavanje svakog vida diskriminacije i nasilja nad ženama, kao i stvaranje partnerstava sa drugim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjem rodne ravnopravnosti.

Predsednica Sekcije žena SSS Vojvodine Jadranka Svirčev, u svom izlaganju upoznala je prisutne sa delovanjem, ciljevima, realizovanim aktivnostima i rezultatima Sekcije žena sindikata Vojvodine u 2020. godini, kao i sa problemima sa kojima su članice susretale. Ona je istakla da su iskorišćeni periodi mirnije epidimiološke situacije kako bi se uživo organizovali planirani događaji na terenu i dvodnevna konferencija u organizaciji Sekcija žena i sindikata iz različitih gradova Vojvodine.
Prisutnima se obratila i predstavnica švedskog sindikata, Lena Jenemark, koja je predstavila iskustva iz Švedske na temu poboljšanja položaja žena i unapređenja ravnopravnosti polova.
O tome na koji način se može pobolјšati položaj žena i uticati na promene u društvu govorila je i Carina Ohlsson, poslanica u Švedskoj, predsednica Ženskog odelјenja Socijaldemokratske partije i članica Evropske parlamentarne skupštine. Ona je istakla značaj saradnje sa političkim strankama, drugim OCD i ženskim organizacijama, na opštinskom, državnom i nivou Evropske Unije. Lena Jenemark i Carina Ohlsson, su izrazile zadovoljstvo zbog svog prisustva na sastanku i nastavka saradnje, pohvalivši pritom napredak i vidljive rezultate Sekcije žena SSS Vojvodine.
U toku sastanka otvorena su aktuelna i važna pitanja u pogledu rodne ravnopravnosti i položaja žena, s posebnim akcentom na potrebu za osnaživanjem žena i povećanjem njihovog učešća u procesima odlučivanja. Sastanak je imao za cilj razmenu iskustva i upoznavanje članica Sekcije žena SSSV sa aktivnostima LO Sindikata usmerenih na poboljšanje prava žena i preduzimanje adekvatnih mera za eliminaciju svih oblika diskriminacije. Usledila je diskusija u kojoj su učesnice sastanka postavile pitanja koleginicama iz Švedske koje su odgovorile rukovođene dobrom praksom, dale savete i preporuke sa ciljem unapređenja položaja žena, povećanja njihovog uticaja u političkom i javnom životu i postizanja većeg stepena rodne ravnopravnosti.

Iako je oblast rodne ravnopravnosti uređena normama međunarodnog i nacionalnog zakonodavstva i uprkos zakonskim rešenjima, u praksi žene u Srbiji su još uvek neravnopravne, te problem postizanja rodne ravnopravnosti treba da se rešava u svojim raznim pojavnim oblicima. S toga, u cilju poboljšanja položaja žena u Srbiji u društvenom i javnom životu, od velikog značaja će biti iskustva koleginica iz sindikata LO i Švedske, zemlje koja prednjači kada je u pitanju postignuti nivo rodne ravnopravnosti.
Učesnice seminara - članice sindikata i aktivistkinje sindikalne ženske mreže, iskazale su veliku zahvalnost Savezu samostalnih sindikata Vojvodine, Mariji Grbić, saradnici u SSSV koja je imala ulogu moderatora, Sindikatu LO regije Zapadna Švedska, što su im omogućili ovakav vid komunikacije i izrazile želju da se ovakvi sastanci i ubuduće organizuju, te da pandemija Covid-19 ne bude prepreka održavanju i unapređenju međunarodne saradnje.


ARHIVA VESTI

2020. V3.0