- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

PRVOMAJSKI PROGLAS 2019.
25. 4. 2019. Izvor: SSSS

Volim svoju zemlju. 
Ali hoću da i ona voli mene. Da ceni ono što jesam i što znam. Ono zašta sam se školovao, pekao zanat, radio i istovremeno studirao. Znam šta sam joj dao. 
Zna li ona šta mi oduzima? 
Ono najvažnije – vreme. Pušta me da čekam. Da čekam posao, kredit, stan, bolji trenutak za ženidbu, rađanje, školovanje dece...
(Klikom na sliku preuzmi plakat)


Agencije iznajmljuju 100.000 radnika, a propisi slabi
29. 4. 2019. Izvor: Dnevnik.rs

Već nekoliko godina u Srbiji mnogi na radno mesto odlaze posredstvom agencija za zapošljavanje, a ta vrsta radnog angažmana se popularno zove zapošljavanje na lizing.
Iako se ne može precizno reći koliko ljudi radi na lizing, procenjuje se da ih ima i oko 100.000, a ova vrsta zapošljavanja još uvek nije zakonski regulisana. Za sada se još ne može reći ni to kada bi ova vrsta radnog angažmana mogla dobiti zakonski okvir, ali je izvesno da se na nedavno održanom sastanku Socijalno-ekonomskog saveta o zakonu o agencijskom zapošljavanju nije razgovaralo, a odlučivanje o ovoj temi je, po rečima ministra za rad Zorana Đorđevića, odloženo kako bi se uspostavio puni konsenzus. Neslaganja u SES-u oko ovog zakona ima, a među važnijim je i to što se predlaže da zapošljavanje preko agencija za zapošljavanje nema limita, što je nešto s čim se sindkati ne slažu.

Da podsetimo, da zapošljavanje preko agencija za zapošljavanje dobije zakonski okvir tema je o kojoj se razgovara već nekoliko godina, ali se zapravo nije daleko odmaklo. Nacrtom zakona o agencijskom zapošljavanju, koji je krajem prošle godine bio na javnoj raspravi, bilo je predviđeno da radnici na lizing, koji se zapošljavaju privremeno, dobiju ugovor o radu isto kao i zaposleni kod poslodavca, a da preduzeća koja angažuje radnike preko agencija za zapošljavanje, mogu iznajmiti najviše 30 odsto takvih radnika u odnosu na ukupan broj zaposlenih, pod uslovom da poslodavac dobije saglasnost Ministarstva. OPŠIRNIJEBEZBEDAN I ZDRAV RAD, PRAVO SVAKOG RADNIKA!
28. 4. 2019.

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, 28. april, predstavlja međunarodnu kampanju koja
promoviše bezbedan i zdrav rad čime se podiže svest o potrebi bezbednih i zdravih uslova za rad. Takođe, to je dan sećanja na žrtve nesreća na radu i profesionalnih oboljenja.

U Srbiji su se prošle godine dogodile 53 povrede na radu sa smrtnim ishodom, najviše u poslednjih deset godina. Oko 30 odsto njih radilo je na crno, pretežno u građevinarstvu i prerađivačkoj industriji. Inspektori za rad su obavili 797 nazdora usled teških povreda na radu i ljudi sa ovakvim povredama, u preko 70 odsto slučajeva, nisu više sposobni za rad. Veliki problem su i „lake“ povrede na radu kojih je oko 22 hiljade godišnje, ali se one uglavnom ne prijavljuju zbog dogovora između poslodavaca i radnika. Ovo su alarmantni podaci i smatramo da je potrebno preduzeti hitne mere kako bi se povećala bezbednost na radu.

Najčešći uzrok povrede na radu je ljudski faktor, odnosno neprimena mera bezbednosti i zaštite na radu. Neretko, angažovani rednici nisu osposobljeni za bezbedan rad, angažuju se neobučena lica koja stupaju na rad bez prethodnog upoznavanja sa tehnikom i tehnologijom rada, i najčešće rade na „crno“. Posledica svega navedenog jeste povećan rizik od povređivanja kod lica koja rade „na crno“, na šta Sindikat uporno upozorava nadležne i bori se protiv toga.

Na predlog Samostalnog sindikata, Vlada Republike Srbije je 2019. godinu proglasila za godinom bezbednosti i zdravlja na radu, kako bi se skrenula pažnja javnosti o važnosti ove oblasti. Pored svega toga, broj smrtnih i teških povreda na radu ne jenjava. Od početka godine 12 osoba je preminula na radnom mestu. U toku su aktivnosti na pripremi novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koji će biti usaglašen sa direktivama Evropske unije, u cilju smanjenja broja povreda na radu. U radnoj grupi učestvuju i predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Smatramo da je neophodno formiranje odbora za bezbednost i zdravlje na radu kod svakog poslodavca, a u novom Zakonu o BZR predlažemo da se uvede koordinator za bezbednost i zdravlje na radu iz redova sindikata, na republičkom nivou, kao i uvođenje jedinstvenog registra povreda na radu i profesionalnih oboljenja. Takođe zahtevamo inspekcijski nadzor i kontrolu radnih mesta, kao i veće sankcije za neprimenu mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

U narednom periodu i dalje je potrebno raditi na prevenciji u cilju sprečavanja nastajanja povreda na radu i profesionalnih oboljenja, s toga pozivamo poslodavce, nadležne državne organe, osiguravajuća društva, organizacije zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja, obrazovne ustanove i naučne institucije na saradnju za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih. Mi, kao Sindikat, ćemo nastojati da obezbedimo bolje uslove rada putem kolektivnih ugovora, kao i kroz brojne kampanje, kontinuirane edukacije, ulične akcije i seminare na ovu temu koje organizujemo tokom cele godine.

U akciji deljenja flajera, zaposleni u Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i Saveza samostalnih sindikata Vojvodine su, i ove godine, informisali građane o važnosti sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu, kao i o pogubnim posledicama nepoštovanja zakona i propisa u ovoj oblasti.

 

 


SSSS obeležio 116 godina postojanja
25. 4. 2019. Izvor: SSSS

Povodom Dana Saveza samostalnih sindikata Srbije, u Somboru je juče održana svečana sednica Veća SSSS, na kojoj je obeleženo 116 godina postojanja i rada naše organizacije. 
Sednici, čiji je domaćin bio Savez samostalnih sindikata grada Sombora, pored članova Veća SSSS, predsednika veća na teritoriji i ovogodišnjih laureata, prisustvovali su i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić, Žarko Šakić iz Unije poslodavaca Srbije, zamenik gradonačelnice Sombora Antonije Ratković, načelnica gradske uprave grada Sombora Helena Roksandić-Musulin, direktorka Fonda PIO Dragana Kalinović, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević, članovi Upravnog odbora Fonda PIO i drugi gosti iz političkog života, predstavnici fondacija I drugih institucija. 
Nakon izvođenja državne himne i Internacionale, prikazan je film u kojem su sažeti istorijat i sadašnjost naše organizacije i prikazani putokazi kojima će u budućnosti ići najveća i najbrojnija sindikalna centrala u Srbiji. 
Gosti su uživali u pesmama učenica somborske muzičke škole “Petar Konjović”, kao i u monodrami, koju je, na tekst Dragane Petković-Gajić, izveo glumac somborskog pozorišta Srđan Aleksić. OPŠIRNIJE


Međunarodna konferencija povodom stogodišnjice Međunarodne organizacije rada
22 - 23. april 2019. godine, Sofija

Savez sindikata Bugarske, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, organizator je Međunarodne konferencije balkanskih zemalja pod nazivom “Doprinos balkanskih sindikata procesu integracije. Pravo na udruživanje i kolektivno pregovaranje u kontekstu stogodišnjice MOR-a”, koja se odražala 22-23. aprila 2019. godine, u Kongresnom centru Globus, u Sofiji. 
Na Konferenciji je prisustvovalo 60 predstavnika sindikata iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severna Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Kosova, Bugarske, Rumunije, Grčke i Turske, kao i predstavnici Međunarodne organizacije rada,  Međunarodne konfederacije sindikata i nekoliko sindikalnih centrala iz Evropske unije. Savez samostalnih sindikata Srbije predstavio je potpredsednik Goran Milić, koji je prvi dan bio moderator Konferencije.

Cilj konferencije je razmena iskustava u vezi izmena radnog i socijalnog prava u zemljama Balkana, kao i prava udruživanje i kolektivnog pregovaranja. Učesnici Konferencije su se usaglasili, između ostalog, da je neophodno iskoristiti mogućnosti koje pružaju ove transformacione promene kako bi se stvorila bolja budućnost i osigurala ekonomska sigurnost, jednake mogućnosti i socijalna pravda, s krajnjim ciljem jačanja svih društava i poboljšanja njihove dobrobiti. Takođe, posebna pažnja je posvećena pozivu MOR-a da se preduzmu hitne akcije za jačanje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja u cilju izgradnje pravedne budućnosti rada. Usvojeni zakljčci sa Međunarodne konferencije upućeni su vladama svih zemalja učesnica skupa.Lider sindikata oružara vraćen na posao u Zastava oružje
18. 4. 2019. Izvor: Danas

Dragan Ilić, predsednik Sindikata u Zastavi oružju, kojem je 9. aprila uručen otkaz o radu i zabranjen ulazak u fabriku, danas je vraćen na posao.
Savez samostalnih sindikata Kragujevca saopštio je tim povodom da je odluku o "stavljanju van snage rešenja o otkazu iliću" potpisao generalni direktor Zastave oružja Mladen Petković. Direktor Petković je, kao što je poznato najširoj domaćoj, ali i međunarodnoj javnosti, prethodno potpisao i rešenje o otkazu sindikalnom lideru Zastavinih oružara.
Dragan Ilić danas je, nakon povratka u fabriku i u prostorije Sindikata, našem listu rekao da je u ovom slučaju "preovladao razum", te da bi, da je otkaz koji mu je nedavno uručen, ostao na snazi – predstavljjao "veliki udar na sindikalni pokret u Srbiji".
Savez samostalnih sindikata Kragujevca zahvalio se svim sindikatima u zemlji i inostranstvu koji su pružili podršku Draganu Iliću i sindikalnim nastojanjima da se "predsednik jedne od akciono najsposobnijih sindikalnih organizacija u zemlji vrati na posao i nastavi da obavlja funkciju na koji su ga radnici izabrali". OPŠIRNIJE


Otpušteni sindikalac otkazao generalni štrajk u fabrici Zastava oružje
15. 4. 2019. Izvor: Beta

Predsednik Samostalnog sindikata "Zastava oružje" Dragan Ilić obavestio je pismom članove tog sindikata da u ponedeljak 15. aprila neće biti celodnevne obustave rada zbog otkaza koji mu je dao generalni direktor.

Ilić je naveo da u ovom trenutku ne treba "nanositi štetu preduzeću" kroz takvu aktivnost sindikata jer smatra da generalni štrajk nije rešenje zbog štete koja ne može da se nadoknadi. On je naveo da je takav njegov stav rezultat odgovornosti prema radnicima i fabrici.

Ilić je pozvao radnike da "ne klonu duhom" i čuvaju vrednosti koje su se, kako je naveo, "teško stvarale, a mogu lako da se obesmisle i uruše". OPŠIRNIJE


EDUKACIJA SINDIKALNIH AKTIVISTA
11-13. 4. 2019. Novi Sad

U okviru zajedničkog Projekta „Sindikalna škola – U znanju je snaga“, koji zajednički sprovode Viša narodna škola „Viskadalen“ i Sindikat LO iz Švedske sa Savezom samostalnih sindikata Vojvodine i SSS grada Novog Sada, organizovan je seminar u periodu od 11. do 13. aprila 2019. godine u Novom Sadu. Seminaru je prisustvovalo 30 učesnika iz različitih sindikalnih organizacija sa teritorije Vojvodine.

Predstavnici švedskog sindikata LO Zapadna Švedska i Više narodne škole „Viskadalen“ - Ingemar Ronn, Pauli Kuitunen i Mats Grondahl upoznali su učesnike seminara na koji način su organizovani sindikati u Švedskoj i koje aktivnosti sprovode u cilju ostvarivanja radničkih prava i osnaživanja sindikata.

Kolege iz Švedske su predočile kakva je trenutna situacija, organizovanost i osnovne aktivnosti LO, i preneli im iskustva švedskog sindikata iz domena socijalnog dijaloga. Nakon teorijskog dela na temu „kako ojačati ulogu sindikata u preduzeću“ i „značaj kolektivnog pregovaranja“, organizovane su radionice u kojima su učesnici seminara vežbali svoje pregovaračke sposobnosti u vidu intervjua za posao.

Drugog dana seminara, posebnu pažnju je izazvalo predavanje na temu organizovanja i zaštite agencijskog radnika, obzirom da u našoj zemlji je u toku usaglašavanje Nacrta Zakona o agencijskom zapošljavanju. Predstavnici švedskog sindikata su istakli da je veliki značaj dobre informisanosti, i predočili na koji način su sindikati iz Švedske uspeli da dođu do Kolektivnog ugovora i sporazuma sa Unijom poslodavaca kojim su zaštićena prava agencijskih radnika. Radnik koji je zaključio ugovor o radu sa agencijom za zapošljavanje, ima iste uslove rada i istu zaradu kao i radnik zaposlen na određeno ili neodređeno vreme kod istog poslodavca koji obavlja iste ili slične poslove.

U okviru seminara, predsednik SSS grada Novog Sada i opština Vladimir Gvozdenović uručio je Prvomajsku nagradu predstavniku Više narodne škole „Viskadalen“ - Pauli Kuitunen. Naime, Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, svake godine dodeljuje Prvomajske nagrade zaslužnim pojedincima i kolektivima. Odlukom Veća SSS grada Novog Sada, kao kolektivu, jubilarna 50. Prvomajska nagrada dodeljena je Narodnoj školi Viskadalen iz Švedske.


Štrajk u "Zastava oružju"
11. 4. 2019. Izvor: Politika

Više stotina radnika "Zastava oružje" stupilo je u štrajk upozorenja i obustavilo proizvodnju na jedan sat u znak podrške predsedniku fabričkog Samostalnog sindikata Draganu Iliću, koji je odlukom direktora Mladena Petkovića otpušten sa posla. Ilić nije mogao da se obrati radnicima koji su protestovali u fabričkom krugu, pošto mu je od danas, takođe odlukom direktora, zabranjen ulazak u fabriku. Protest kragujevačkih oružara nisu mogli da prate ni novinari zbog obezbeđenja "Zastava oružja" koje je blokiralo fabričku kapiju.

Podršku Iliću, kome je dat otkaz zbog toga što se u dva navrata nije "čekirao" prilikom izlaska iz fabrike, pružili su i predstavnici tridesetak sindikalnih organizacija iz Kragujevca i Srbije, koji su konferenciju za novinare održali ispred upravne zgrade "Zastava oružja".

Navodeći da je odluka o raskidu ugovora o radu sa Ilićem doneta kako bi se sputale aktivnosti jednog od najorganizovanijih i najaktivnijih sindikata u zemlji, predsednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevca Jugoslav Ristić najavio je da će sledećeg ponedeljka, ukoliko direktor Petković do tada ne povuče odluku o otkazu, radnici "Zastava oružja" stupiti u generalni štrajk. OPŠIRNIJE


PODRŠKA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZASTAVA ORUŽJE IZ KRAGUJEVCA
10. 4. 2019.

Savez samostalnih sindikata Vojvodine, na čelu sa predsednikom Goranom Milićem, uputio je podršku predsedniku sindikalne organizacije Zastava oružje, Draganu Iliću, koji je juče dobio otkaz ugovora o radu u toj fabrici. 

Najoštrije osuđujemo odluku rukovodstva firme da otpusti predsednika sindikata Zastava oružje i smatramo da ovaj gest predstavlja udar na sindikalne i građanske slobode, kao i kršenje međunarodih načela.

Reč je o kulminaciji pritisaka na jedan od najvećih fabričkih sindikata u zemlji koji je poznat po snažnom zalaganju za zaštitu radničkih prava. Dragan Ilić se već duže vreme nalazi na udaru rukovodstva fabrike, kao i državnih institucija, u težnji da suzbiju iznošenje činjenica i istina o fabričkom poslovanju zbog kojih je fabrika dovedena u vrlo složenu situaciju. Kao predsednik sindikalne organizacije, bio je na čelu prošlogodišnjih štrajkova u fabrici oružja, kada su radnici tražili bolje uslove rada, veće plate, ali i izuzimanje fabrike iz postupka privatizacije odbrambene industrije Srbije. 

Draganu Iliću je otkaz uručen nakon 39 godina radnog staža u Zastava oružju i preko 15 godina aktivnosti u sindikalnoj organizaciji tog preduzeća, a kao zvanično obrazloženje je navedeno to što se on nije pravilno prijavio i odjavio pri ulasku i izlasku iz fabrike. 

Uz izraze podrške i solidarnosti sindikalnoj borbi za bolji položaj i odbranu dostojanstva zaposlenih, nadamo se i verujemo da će predsednik sindikalne organizacije Zastava oružje imati snage da prevaziđe sve prepreke i da će istarajati i izaći kao pobednik u pravednoj borbi za odbranu stečenih prava. 

Jаvno protivljenje i borbа Samostalnog sindikata Zastava oružje predstаvljаju putokаz svim zаposlenimа u Srbiji dа je krаjnje vreme dа dignemo svoj glаs, dа se udružimo i energično suprostаvimo urušаvаnju rаdničkih prаvа. 

Savez samostalnih sindikata Vojvodine poručuje: MI SMO UZ VAS!
Izdržite i dostojanstveno se borite i izborite za radnička prava i bolji položaj zaposlenih!


'Zastava oružje' dala otkaz predsedniku Samostalnog sindikata Iliću jer se nije 'čekirao' na izlasku
9. 4. 2019. Izvor: Beta.rs

Predsednik Samostalnog sindikata fabrike Zastava oružje Dragan Ilić koji je dobio otkaz jer se, kako je naveo, nije "čekirao" pri izlasku iz fabrike ocenio je danas da je njegov otkaz "do sada nevidjeni udar na jedan od najvećih fabričkih sindikata u zemlji" koji je poznat po snažnom zalaganju za zaštitu radničkih prava. On je agenciji Beta rekao da taj potez rukovodstva pokazuje da aktuelnoj vlasti smetaju jaki sindikalisti, da iza toga stoji namera da se "eliminišu" kako bi se sprovodili njihovi planovi oko funkcionisanja fabrike.

"Ovo je nezabeležen, prevaran i nekarakteran način da se nekome da otkaz", rekao je Ilić.

Iliću se na teret stavlja  nepoštovanje "čekiranja" na kapiji kada je u petak u automobilu SSSS i zajedno sa predsednikom Ljubisavom Orbovićem krenuo iz fabričkog kruga ka kancelariji direktora na sastanak.

On je objasnio da je u fabrici važilo pravilo da predstavnici oba sindikata, Samostalnog i UGS "Nezavisnost" nemaju obavezu čekiranja prilikom izlaska iz fabrike, ali da je ono promenjeno o čemu on u medjuvremenu nije bio obavešten. OPŠIRNIJE


SES: Na lokalu slabo mare za poslodavce i sindikalce
4. 4. 2019.

U Srbiji je proteklu godinu formiran 21 lokalni socijalno-ekonomski savet, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević novinarima u hotelu "Metropol" gde je održana sednica SES-a. Kako je naveo, prioritet u narednom periodu će biti jačanje postojećih saveta na lokalnom nivou i osnivanje novih. Za sada imamo 21 savet, nismo zadovoljni tim brojem, ali intenziviraćemo sednice SES-a da bismo podstakli i ostale gradove i opštine da osnivaju lokalne, kazao je Đorđević.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije LJubisav Orbović ocenio je da je suština problema u tome što lokalne samouprave nisu spremne da sarađuju s predstavnicima poslodavaca i sindikata i da rešavaju lokalne probleme. Ono što smo uradili poslednju godinu vrlo je značjano i u tome su veliku ulogu odigrali Unija poslodavaca Srbije i Ministarstvo rada, čiji su predstavnici bili spremni da idemo na teren i formiramo savete, naveo je Orbović, i dodao da je problem bio i što UPS nije imao organe na lokalnom nivou.
Na pitanje o rezultatima do sada formiranih lokalnih saveta, Orbović je kazao da su najaktivniji saveti u Beogradu, Vojvodini i Kruševcu, i dodao da će u narednom periodu biti osnovani u još 15 gradova. OPŠIRNIJE


U Evropi godišnje strada 4.000 radnika
3. 4. 2019. Izvor: Dnevnik.rs

Stepen organizovanja sindikata, broj članova, kao i uspostavljanje kvalitetne međudržavne i međuregionalna saradnje doprinose ostvarivanju većih prava radnika, rečeno je na konferenciji "Jačanje sindikalnog pokreta i međunarodne sindikalne saradnje", koja je održana u Novom Sadu.
Skup je organizovao Savez samostalnih sindikata Vojvodine, a predstavnici sindikata iz nekoliko zemalja Evrope ukazali su na to da je položaj radnika u svim zemljama sličan, a da takvi treba da budu i koraci koji se preduzimaju u zaštiti radničkih prava.
Po rečima predsednika SSS-a Vojvodine Goran Milića, takvi susreti i razmena iskustava doprinose bržim reakcijama u zaštiti prava radnika, a sigurno je da će iskustva sindikata razvijenih zemlja dobro doći onima u Srbiji prilikom kreiranja koraka koje treba preduzeti da bi se povećala uloga sindikata u procesu pridruživanja naše zemlje Evropskoj uniji.
Po rečima predsednika Međuregionalnog saveta Saveza sindikata Evrope Rikarda Beljera, budući da su problemi s kojima se radnici suočavaju u svim zemljama isti ili veoma slični, saradnja sindikata, praktično, ne zna za granice. "Snaga sindikata zavisi od broja članova i, isto kao što postoje internacionalne kompanije koje imaju svoje podružnice u mnogim zemljama u svetu, i sindikati treba da na taj način uspostave saradnju – na međunarodnom i interregionalnom nivou, i to će, sigurno je, pozitivno uticati na položaj i zaštitu prava radnika" – rekao Benkt Forsling. OPŠIRNIJE


Konferencija "Jačanje sindikalnog pokreta i međunarodne sindikalne saradnje"
2. 4. 2019.


Izvor: RTV

Međunarodna konferencija u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, uz podršku Olof Palme Centra, održana je juče, 1. aprila, u prostorijama hotela "Park" u Novom Sadu. 

Na Konfereniciji su, u svojstvu predavača, učestvovali predstavnici Evropske konfederacije sindikata, sindikata LO iz Švedske i sindikata LO iz Norveške. Pored učesnika ispred Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, na čelu sa predsednikom Goranom Milićem, Konferenciji su prisustvovali i predstavnici sindikata iz Rumunije.

Po rečima predsednika SSSV Gorana Milića, ovakvi susreti i razmena iskustava doprinose bržim reakcijama i zaštiti prava radnika, a sigurno je da će iskustva sindikata razvijenih zemalja dobro doći prilikom kreiranja koraka koje treba preduzeti da bi se povećala uloga sindikata u procesu pridruživanja naše zemlje Evrposkoj uniji. 

Nesigurna radna mesta najveći su problem s kojim se suočavaju radnici u Srbiji, ali i drugim evropskim zemljama, tvrdi predsednik Regionalnog sindikalnog veća Evropske konfederacije sindikata, Rikard Belera. Upravo zbog toga, neophodno je da se sindikati u svim državama dobro organizuju i da se pronalaze rešenja za poboljšanje položaja radnika. 

O značaju međunarodne sindikalne saradnje i unapređenju položaja radnika govorio je i Bengt Forsling, predsednik LO Sindikata Zapadna Švedska i član Ombudsmana. 

Pre početka konferencije, predstavnici sindikata i Evropske konfederacije sindikata, dali su izjave za lokalne štampane i elektronske medije. Međunarodna konferencija sindikata izazvala je veliku medijsku pažnju, a izjave učesnika konferencije su prenete na RT Vojvodine u "Dnevniku", objavljen je članak u novinama "Dnevnik", izjave su preneta na radiu NS, i drugim interet portalima.


Ovo su pet najčešćih razloga za prestanak radnog odnosa u Srbiji
2. 4. 2019. Izvor: Dnevnik.rs

Po podacima iz Ankete o radnoj snazi u 2018. godini, koju je pre nekoliko dana objavio Republički zavod za statistiku, među pet glavnih razloga za prestanak radnog odnosa u prethodnih osam godina su: posao je bio privremenog ili sezonskog karaktera, radnik je dobio otkaz, zatvaranje privatnog biznisa, lični ili porodični razlozi i ostali razlozi.
Tokom prethodnih osam godina, pokazuju podaci Republički zavod za statistiku , 38,9 odsto žena i 41,1 odsto muškaraca dobili su otkaz, uključujući i stečaj preduzeća. Zbog prestanka rada na privremenim ili sezonskim poslovima u proteklih osam godina ponovo se na evidenciji nezaposlenih našlo čak 73 odsto muškaraca i 48,1 odsto žena. Zbog ličnih ili porodičnih problema bez posla je ostalo 8,8 odsto žena i 6,3 odsto muškaraca, dok je privatni biznis zatvorilo 6,3 odsto muškaraca i 4,1 odsto žena.
Od ukupno 412.200 nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, pokazuju podaci iz Ankete o radnoj snazi, lane je 71,2 odsto lica bez posla bilo na evidenciji bez prava na novčanu naknadu, 2,3 odsto nezaposlenih je koristilo to pravo, dok 26,6 odsto, iako nema posao, nije bilo registrovano u evidenciji.
Anketa o radnoj snazi za prošlu godinu sadrži podatak da je od ukupno 412.200 nezaposlenih, u Vojvodini bez posla bilo 88.100 lica. OPŠIRNIJE


SIVA ZONA Najcrnji građevinarstvo, trgovina, advokatske usluge
1. 4. 2019. Izvor: Dnevnik.rs

Istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, koje je sproveo "Ipsos stratedžik marketing", pokazalo je da oko 20 odsto preduzeća u Srbiji, odnosno svaka peta firma, posluje u sivoj zoni, a najveći njihov broj je iz oblasti građevinarstva, trgovine, ugostiteljstva i advokatskih usluga.

U istraživanju su učestovala 252 preduzeća, odnosno preduzetnika, od kojih je svaki treći istakao da država nema dovoljne kapacitete da suzbije sivu ekonomiju i da je to jedino objašnjenje za nesmetano poslovanje neregistrovanih firmi mimo zakona. Procenat predstavnika privrede koji upravo to navode kao glavni razlog zašto država toleriše poslovanje u sivoj zoni znatno je veći nego 2017. godine. Naime, početkom ove godine takvo uverenje imalo je 36 odsto privrednika, dok ih je pre dve godine bilo 20 odsto, ili svaki peti. OPŠIRNIJE


ARHIVA VESTI

2019. V3.0