- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV
28-30. jun 2018. godine. Novi Sad

Sekcija žena SSS Vojvodine, u okviru projekta „Zajedno smo jači“ u partnerstvu sa sindikatom LO Zapadna Švedska i pod pokroviteljstvom Olof Palme Centra održala je edukativni seminar u Novom Sadu, od 28. do 30. juna 2018.godine.

U cilju prepoznavanja i eliminacije svih oblika diskriminacije i društvene isključenosti žena u porodici, na radnom mestu i u društvu,razradjeni su oblici diskriminacije i instrumenti zaštite.

Kako je nasilje nad ženama postalo jedan od gorućih problema našeg društva velika pažnja je posvećena ovoj temi. Anketa koju je sprovela Sekcija žena u Rumi, medju ženama, i muškarcima, pokazala je da mnoge žene trpe nasilje ali i da nisu u stanju da prepoznaju sve njegove oblike, kao i da nisu dovoljno informisane o načinima i postupcima zaštite. Na žalost, anketirani muškarci poriču bilo kakve nasilne aktivnosti što je, po zaključku učesnica ovog seminara, rezultat položaja i prava muškaraca u našem društvu gde se mnoge nasilne radnje i postupci smatraju normalnim. Sekcija žena je sačinila plan aktivnosti osposobljavanja članstva u borbi protiv nasilja koje će se sprovoditi u organizacijama sindikata, sindikatima i na teritoriji.

Zaposleni u privrednim subjektima, kao i u državnim institucijama i organima, su svakodnevno izloženi mobingu. Nepostojanje socijalnog dijaloga i slab uticaj sindikata na radne uslove ne može biti prepreka za kontinuirani rad na edukaciji članstva o radnim pravima i sprečavanju ove pojave. Stoga su, takodje, razradjene mere i aktivnosti koje će Sekcija žena sprovoditi u narednom periodu.

Analizom dosadašnjih aktivnosti i aktuelne problematike dogovorene su naredne aktivnosti Sekcije žena.

U skladu sa izmenama Statuta SSSS i Sekcija žena je uskladila svoja Pravila o radu, verifikovala promene svog sastava, proširila sastav Predsedništva i izabrala za novu predsednicu Sekcije žena SSS Vojvodine Jadranku Svirčev.


16. sednicA Veća SSSV
21. jun 2018. godine. Novi Sad

Na 16. sednici Veća SSSV, održanoj 21. juna o.g. u Novom Sadu, članovi Veća SSSV su usvojili Оdluku о izmеnаmа i dоpunаmа Stаtutа Sаvеzа sаmоstаlnih sindikаtа Vојvоdinе (prеčišćеn tеkst), kао i Оdluku о utvrđivаnju prеčišćеnоg tеkstа Stаtutа Sаvеzа sаmоstаlnih sindikаtа Vојvоdinе.
Članovi Veća SSSV su informisani o osnovnim aktivnostima Veća SSSV između dve sednice. Sa zadovoljstvom je konstatovano da su, na osnovu zaključaka Konferencije koja je u organizaciji Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta održana decembra 2017. godine, kao i uz podršku Vlade AP Vojvodine, formirani lokalni socijalno-ekonomski saveti u Bačkoj Palanci i Vrbasu. U toku su pripreme za stvaranje preduslova za formiranje socijalno-ekonomskog saveta u Pančevu i Inđiji.
Neposredno pre održavanja sednice Veća SSSV, održana je sednica Predsednštva SSSV na kojoj su utvrđeni predlozi dokumenata i verifikovan izbor Lopušin Stefana za predsednika Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.


ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA OPŠTINE VRBAS
11. jun 2018. godine. Vrbas

U Vrbasu je 11. juna 2018. godine održana konstitutivna sednica Socijalno-ekonomskog saveta opštine Vrbas, koji broji 12 članova i čine ga po četiri predstavnika lokalne samouprave, Unije poslodavaca i sindikata reprezentativnih u opštini – Saveza samostalnih sindikata opštine Vrbas i UGS „Nezavisnost“.
 
Za predsedavajućeg u narednom jednogodišnjem periodu izabran je Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas, nakon čega će predsedavanje preuzeti sindikati, a zatim poslodavci. 

Predsednik opštine izrazio je zadovoljstvo što je Socijalno-ekonomski savet konstituisan, jer je interes sva tri socijalna partnera da se problemi privrednika i zaposlenih rešavaju u opštini, uz nastojanje da zajedničkim snagama Vrbas vrati lidersku poziciju u ekonomskom razvoju, kakvu je nekada, pre privatizacija, imao.

Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, je u ime Kolegijuma Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta informisao prisutne da je Platformom svoga delovanja u tekućem mandatu PSES, kao jednu od ključnih aktivnosti, opredelio podršku i pomoć u osnivanju i radu lokalnih socijalno-ekonomskih saveta. Istakao je da su uloga i značaj socijalno-ekonomskog saveta izuzetni za harmoničan razvoj opštine, jer se socijalnim dijalogom i postizanjem konsenzusa deli i odgovornost za realizaciju dogovorenog. Ono što je posebno značajno je da akcija PSES-a na osnivanju socijalno-ekonomskih saveta u svim lokalnim samoupravama u AP Vojvodini uživa podršku Pokrajinske vlade.

Stanko Krstin, predsednik Unije poslodavaca Vojvodine, naglasio je da najveći značaj osnivanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta, na samo u realizaciji obaveze iz Poglavlja 19 pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, već što se socijalnim dijalogom najefikasnije rešavaju problemi poslodavaca i zaposlenih, a konsenzusom o najznačajnijim pitanjima obezbeđuju se pretpostavke za dinamičan socijalno-ekonomski razvoj opštine.

Milojica Živković, predsednik Pokrajinskog odbora UGS „Nezavisnost“ za Vojvodinu, koji je u radu konstitutine sednice učestvovao u dvostrukom svojstvu, kao član Kolegijuma PSES i kao član lokalnog SES opštine Vrbas, posebno je naglasio da socijalni dijalog mora da bude obavezujući, da socijalno-ekonomski saveti treba da funkcionišu kao sistemski održive institucije, a ne da njihovo osnivanje i rad zavise od političke volje.

Na sednici je za sekretara SES imenovana Sandra Srdanović, iz lokalne samouprave.


Srbija medju zemljam u kojima se sistematski krše radna prava
13. jun 2018. godine. Izvor: jugpress.com

Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) objavila je Globalni indeks radnih prava 2018. koji pokazuje slabljenje dostojanstvenog rada i demokratskih prava, te porast kršenja radničkih prava.
Čak 87 posto država krši pravo na štrajk, a 81 posto uskraćuje pravo na kolektivno pregovaranje.
Srbija se našla u kategoriji zemalja u kojima se sistemski vrši nasilje nad radnim pravom. Posebno navode da su strana udruženja poslodavaca imala ogroman uticaj (80 posto njihovih sugestija prihvaćeno) na pogoršanje prava u izradi Zakona o radu, koji je izrađen po njihovoj meri. OPŠIRNIJE


Bačka Palanka formirala Socijalno-ekonomski savet
6. jun 2018. godine. Izvor: BPinfo.rs

Opštinsko veće Bačke Palanke formiralo je prošle nedelje Socijalno-ekonomski savet u ovoj lokalnoj samoupravi.
Pripreme za ovaj posao trajale su nekoliko meseci, a prvoj sednici prisustvovao je i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.
– Prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji proistekla je i naša obaveza da formiramo socijalno-ekonomski savet – rekao je za naš list Aleksandar Borković, zamenik predsednika opštine Bačka Palanka. – Kroz taj savet moguće je ostvarivati tripartitni socijalni dijalog između predstavnika lokalne samouprave, sindikata i privrede. Nedavno smo u Bačkoj Palanci formirali Uniju poslodavaca, pa su time ispunjeni svi uslovi za formiranje Socijalno-ekonomskog saveta opštine Bačka Palanka.
Na sednici Opštinskog veća rečeno je da je da je zakonska obaveza lokalne samouprave da finansira rad socijalno-ekonomskog saveta, a sredstva su obezbeđena u budžetu Bačkopalanačke opštine. OPŠIRNIJE


ARHIVA VESTI

2017. V3.0