- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


ČLANOVI VEĆA SSSV INFORMISANI O ODRŽANOJ KONFERENCIJI POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA
20. 12. 2018.

Na 18. sednici Veća SSSV, održanoj 20. decembra o.g. u Novom Sadu, prisustvovali su Ljubisav Orbović, predsednik i Zoran Mihajlović, sekretar SSSS i Marijana Četojević, pomoćnik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam.
U obraćanju članovima Veća SSSV Marijana Ćetojević je prenela pozitivne utiske Ivana Đokovića, predsedavajućeg PSES i sa zadovoljstvom konstatovala da su u radu ovogodišnje konferencije Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta pod nazivom "U susret problemima zaposlenih i tržišta rada" u Skupštini AP Vojvodine učestvovali predstavnici svih socijalnih partnera i relevantnih institucija - sa ciljem da se savremeni izazovi tržišta rada sagledaju svestrano. Posebno se zahvalila nosiocima tema reprezentativnim sindikatima: Savezu samostalnih sindikata Vojvodine i UGS "Nezavisnost"- koji su prezentovali aktuelne socijalno-ekonomske pokazatelje iz ugla sindikata; izazove tržišta rada u uslovima demografskih promena i probleme zaposlenih. Sindikati su materijale za Konferenciju pripremili uz podršku ostalih socijalnih partnera – Pokrajinske vlade i Unije poslodavaca Vojvodine,

Ljubisav Orbović je ocenio da je Konferencija organizovana izuzetno kvalitetno, uz veliki broj učesnika . Posebno je istakao da je značajno što je prvi put vrlo hrabro otvoreno pitanje i ozbiljan problem sa kojim se susreće tržište rada u Srbiji – nedostatak radne snage zbog odlaska kako nekvalitikovanih tako I posebno mladih, kvalifikovanih kadrova i kompletnih porodica na rad u inostranstvo. Konstatovao je da će se u vremenu koji dolazi ovaj problem usložnjavati jer iz Srbije masovno odlazi mladost u koju su uložena značajna sredstva.
Goran Milić je konstatovao da je izuzetno značajno što je na zajedničkoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta potpisan sporazum o saradnji ova dva socijalno-ekonomska saveta, kojim su definisani dalji pravci i koraci u radu za naredni četvorogodišnji period. Stavljen je i akcenat na unapređenje triparitetnog socijalnog dijaloga na nivou lokalnih samouprava i postignut dogovor da se jednom godišnje održava sednica dva saveta, te da na svaku sednicu republičkog SES-a bude pozivan predstavnik PSES-a. Istakao je da ne možemo biti zadovoljni sadašnjim brojem registrovanih i aktivnih lokalnih socijalno-ekonomskih saveta i da u 2019. godini njihovo osnivanje I suštinsko delovanje mora biti jedan od prioritenih zadataka svih socijalnih partnera.
Članovi Veća SSSV su usvojili informaciju o aktivnostima u SSSV, uz konstataciju da se u prethodnom periodu, SSSV posebno angažovao na edukaciji članstva i osnaživanju Sekcije žena i Sekcije mladih SSSV.
Članovi Veća SSSV su, uz prigodne reći i simbolične poklone, pozdravili sa Jutkom Klošak, dosadašnjom članicom Veća SSSV i Gordanom Milović, dosadašnjom predsednicom Sekcije žena SSSV, koje su tokom 2018. godine otišle u penziju.


Održana zajednička sednica Predsedništva SSSV i SSSS
18. 12. 2018.

Zajednička sednica Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Saveza samostalnih sindikata Srbije, održana je 17. decembra 2018. godine u Radničkom domu u Novom Sadu.
Na 16. sednici Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, članovi Predsedništva su verifikovali izbor predsednika Saveza samostalnih sindikata opštine Apatin. Pored toga, članovi Predsedništva su doneli Odluku o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza SSSV u čijem sastavu su zaposleni u SSSV.
Na dnevnom redu sednice Predsedništva SSSV i SSSV razmatrana je informaciju o odražanoj zajedničkoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Rapublike Srbije i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, koja je bila zajednička tačka dnevnog reda. Predsednici oba Saveza, SSSV i SSSS, Goran Milić i Ljubisav Orbović, detaljno su informisali prisutne o zajedničkoj sednici republičkog i pokrajinskog SES-a, koja je održana u petak, 14. decembra 2018. godine, dok je predsednik Milić govorio i o Konferenciji Pokrajinskog Socijalno-ekonomskog saveta, koja je održana isti dan, nakon sednice SES-a.
Milić je rekao da je Konfrencija pod nazivom "U susret poblemima zaposlenih i tržišta rada", bila veoma uspešna i posećena, te da je okupila brojne predstavnike republičkih i pokrajinskih organa vlasti, sindikata, poslodavaca, gradonačelnike i predsednike opština na teritoriji AP Vojvodine, članove aktivnih lokalnih socijalno-ekonomskih saveta u AP Vojvodini, predstavnike filijala nacionalne službe za zapošljavanje, regionalnih razvojnih privrednih komora i agencija, inspekcija, fondova i zavoda, kao i članove Republičkog SES-a. Prisutni su razmenili iskustva i izneli svoje viđenje trenutnog stanja u privredi i društvu, predlagajući rešenja i mera za poboljšanje stanja, ističući da je jedan od ključnih problem našeg društva odlazak radne snage u inostranstvo gde su veće zarade i bolji uslovi rada.
U raspravi su učestvovali članovi oba predsedništva dajući svoje viđenje trenutnog stanja, iznoseći glavne probleme sa kojima se suočavaju na terenu. Zajednička ocena prisutnih članova predsedništva jeste da je celokupna situacija u društvu zahteva jačanje kapaciteta socijalnih partnera u cilju razvoja uticaja socijalnog dijaloga na one koji donose odluke i zakone koji su usko povezani sa interesima zaposlenih i sindikata. U tom cilju osnivanje lokalnih SES-ova treba da bude prioritet sindikata kako bi zaposleni imali svoje predstavnike na svim nivoima vlasti i na taj način učestvovali u kreiranju socijalne i ekonomske politike kako na lokalnom tako i na regionalnom i nacionalnom nivou. Postizanje socijalnog konsenzusa i izgradnja poverenja između socijalnih partnera vodi ka bržem i efikasnijem ekonomskom prosperitetu što je u interesu svih interesnih grupa, ocenjeno je na sednici.
Članovi Predsedništva informisani su o toku priprema sednice Veća SSS Vojvodine koja će se održati 20. decembra 2018. godine, i temama koje će se naći na dnevnom redu.


Pola miliona radnika u sivoj zoni
18. 12. 2018. Izvor: Danas.rs

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić, dao je intervju listu "Danas", u kojem je, između ostalog, govorio o kretanju sive ekonomije u našoj zemlji i procenio da je njen obim još uvek veoma veliki.
- Bez obzira o kojoj se delatnosti radi, poljoprivredi, trgovini, ugostiteljstvu, zanatstvu, građevinarstvu, pa čak i zdravstvu, pola miliona ljudi u ovoj zemlji radi bez uplaćenih doprinosa, bez zdravstvenog i penzionog osiguranja, bez radnog vremena, godišnjeg odmora, bez prava na bolovanje, posebno na trudničko i porodiljsko bolovanje, bez prava na naknadu za prevoz i topli obrok, regres… uglavnom na minimalcu koji se isplaćuje na ruke – kaže Milić za list "Danas".
On podseća da je u vreme izmena Zakon o radu 2014. procenjivano da oko 600 hiljada ljudi radi u sivoj zoni, a njegovim izmenama rad je učinjen još fleksibilnijim i nesigurnijim. U prvih nekoliko meseci je bilo nekih rezultata da bi sada došli na isto, ocenjuje Milić. "Tada je stopa neformalne zaposlenosti bila 23,4 posto, a krajem trećeg kvartala ove godine negde oko 20 posto. Ako uzmemo u obzir koliko je ljudi otišlo iz zemlje, ne znam koliko je zakon uticao da se smanji nelegalan rad", kaže ovaj sindikalac.
Goran Milić, pak, ukazuje da niko ne zna prave razmere sive ekonomije u Srbiji. On podseća da je saopšten podatak da je u prvih osam meseci ove godine utvrđeno da 819 ljudi radi na crno i oni su prevedeni u legalan radni odnos. Privrednici se, prirodno, žale na visoke poreze i druge dažbine, te ukazuju da bi njihovo smanjenje uticalo i na smanjenje sive ekonomije.
Na pitanje novinara kakve su primedbe sindikata na odredbe Zakon o agencijskom zapošljavanju, šta će on novo doneti i da li će doprineti smanjenju nelegalnog poslovanja, Milić odgovara:
– Procene su da između 70.000 i 100.000 ljudi u Srbiji radi preko agencija, a do sada nisu bili obuhvaćeni nikakvim zakonom. Ti ljudi su bukvalno bez ikakvih prava iz rada. Ako znamo da u NIS-u više od pola ljudi radi preko agencija, da je u EPS-u tako angažovano nekoliko hiljada ljudi, jasno je da ih je najviše u državnim preduzećima. Naročito sada kada je na snazi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, jer se radnici angažovani preko agencija ne računaju. Onda se to zloupotrebljava masovno – ocenjuje Milić.
Sindikati su, podseća, imali velike primedbe u javnoj raspravi. Milić navodi da će prema zakonu u Srbiji svako moći da otvori agenciju bez finansijskog zaloga i garancije. "U Sloveniji da biste otvorili agenciju treba da imate zalog od 30.000 evra, u Italiji 50.000 evra… Garancija ne znači da vaš novac treba da stoji negde, nego je garancija ako iznajmite čoveka i poslodavac ga ne plati, da radnik može da se naplati. LJudi koji su uhvaćeni u malverzacijama i slično takođe mogu da osnivaju agencije, a jedino je zabranjeno onima koji su kažnjeni zatvorom od najmanje šest meseci", podseća Milić.
Sindikalni lider ukazuje da radnik iznajmljen preko agencija nema otpremninu ako ide u penziju, nema pomoć u slučaju smrti člana porodice, nema isti status kao stalno zaposleni kod preraspodele radnog vremena. Podseća da u toku pripreme tog zakona nije prihvaćen predlog sindikata da poslodavac ne može preko agencije da angažuje radnike u osnovnoj delatnosti, da na taj način ne može da ima stalno više od 10 odsto u odnosu na stalno zaposlene. Ova druga primedba je napola prihvaćena, ali je ostalo da ministar može da odobri da se taj procenat podigne na čak 30 odsto. Potencijalna je opasnost da će 300-400 hiljada ljudi biti zaposleno preko agencija do kraja radnog veka. OPŠIRNIJE


Održan 4. svetski Kongrens Međunarodne konfederacije sindikata
17. 12. 2018.

Svetski kongres Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) na temu: "Osnaživanje radnika: Promenimo pravila" održao se u Kopenhagenu, u periodu od 02. do 07. decembra ove godine.

Preko 1.200 sindikalaca koji predstavljaju preko dvesta miliona radnika iz 163 država, okupilo se na u glavnom gradu Danske kako bi raspravljali o budućnosti radnika i radničkog pokreta. Pored redovnih izbornih aktivnosti, tokom Kongresa su bile organizovane četiri debate na sledeće teme: Mir, demokratija i prava; Regulisanje ekonomske moći; Globalna kretanja – samo tranzicije; i Jednakost.

Na Kongresu je usvojeno pet hitnih rezolucija, kojima se poziva na:

  1. Reformu Zakona o radu u Mađarskoj
  2. Poštovanje radničkih prava i solidarnost sa samostalnim sindikatima u Kazahstanu;
  3. Slobodu za bivšeg predsednika Brazila Lulu
  4. Ljudska prava i mir u Kolumbiji;
  5. Solidarnost sa radnicima i studentima u Iranu.

Tokom Kongresa delegacija SSSS učestvovala je nekoliko sastanaka PERK - Panevropskog regionalnog veća, koje okuplja 90 organizacija članica. Održano je i više panel diskusija kako bi se podelila iskustva i saznanja o novim oblicima rada, budućnosti rada, modelima organizovanja radnika na digitalnim platformama, o pravednoj tranziciji i akcijama protiv klimatskih promena, potom sastanci mreža mladih i mreža žena, i druge aktivnosti. OPŠIRNIJE


Predsednik SSSV Goran Milić učestvovao na Konferenciji Pokrajinskog SES-a
14. 12. 2018. Novi Sad

U pokrajinskoj Skupštini, u petak, 14. decembra 2018. godine, održana je godišnja konferencija "U susret problemima zaposlenih i tržišta rada", koju je organizovao pokrajinski Socijalno-ekonomski savet.
Konferencija je održana sa ciljem da se svestrano sagledaju savremeni izazovi tržišta rada, problemi privrede i zaposlenih, posebno nedostatak radne snage na tržištu, da se izvedu ocene i predlože mere za poboljšanje stanja.
Pored socijalnih partnera, članova Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, Konferencija je okupila predstavnike republičkih i pokrajinskih organa vlasti, sindikata, poslodavaca, gradonačelnike i predsednike opština na teritoriji AP Vojvodine, članove aktivnih lokalnih socijalno-ekonomskih saveta u AP Vojvodini, predstavnike filijala nacionalne službe za zapošljavanje, regionalnih razvojnih privrednih komora i agencija, inspekcija, fondova i zavoda, kao i članove Republičkog SES-a.

Problemi privrede i zaposlenih, posebno nedostatak radne snage na tržištu, "odliv" kako nekvalifikovane, tako i kvalifikovane i visokokvalifikovane radne snage, bile su glavne teme koje su razmatrane na ovoj Konferenciji.
Predsednik SSSV Goran Milić je prezentovao prisutnima aktuelne ekonomske i socijalne pokazateljima u Srbiji i AP Vojvodini iz ugla sindikata, posmatrano kroz aspekt više indikatora, dok je predsednik Unije poslodavaca Vojvodine, Stanko Krstin, govorio o ambijentu u kome posluje domaća privreda sa aspekta poslodavaca u Vojvodini.


Održana zajednička sednica Republičkog i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta
14. 12. 2018. Izvor: SSSS

Predsednik SSSV Goran Milić i predsednik SSSS Ljubisav Orbović, učestvovali su u radu zajedničke sednice Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta. Sednica je održana u petak, 14. decembra 2018. godine,  u Novom Sadu, na inicijativu Pokrajinskog SES-a.  
Na sednici se govorilo o dosadašnjem radu Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, unapređenju tripartitnog socijalnog dijaloga na nivou lokalnih samouprava, saradnji Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta u narednom periodu, problemima i izazovima tržišta rada. U okviru predviđenog dnevnog reda, ministar finansija Republike Srbije Siniša Mali prezentovao je Program ekonomskih reformi.

Na zajedničkoj sednici je potpisan i sporazum o saradnji dva socijalno-ekonomska saveta, kojim su definisani dalji pravci i koraci u radu za naredni četvorogodišnji period. Postignut je dogovor da se jednom godišnje održava sednica dva saveta, te da na svaku sednicu republičkog SES-a, bude pozvan i predstavnik Pokrajinskog SES-a.

 


Održani edukativni seminari u 13 gradova sa teritorije Vojvodine, kojima je prisustvovalo preko 200 članova sindikata
12. 12. 2018.

Jednodnevnim  seminarom u Bečeju, održanom 12. decembra, završene su ovogodišnje aktivnosti na edukaciji članstva, koje su sprovedene u okviru Projekta "Sindikalna škola-U Znanju je snaga".

U međuvremenu su istovetne aktivnosti realizovane u  Kikindi 23. novembra, Senti 28. novembra, Bačkoj Topoli 29. novembra, Apatinu 30. novembra, Pančevu 7. decembra i  Rumi 11. decembra. Pre toga, u oktobru i prvoj polovini novembra su održani seminari u Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Inđiji, Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici.Odziv sindikalnih aktivista sa područja  saveza samostalnih sindikata na teritoriji je bio odličan, baš kao i njihova zainteresovanost   i  aktivno učešće u  radu bez obzira  da li je tema bila  zakonodavstvo iz domena rada sindikata (Zakon o radu, Zakon o štrajku, Zakon o javnim službama), informisanje, javni nastup,  komunikacijske  veštine, kolektivno pregovaranje ili  pak sindikalno organizovanje  i kolektivno rešavanje problema zaposlenih,  problemi u organizovanju sindikata  i  aktuelni  problemi u  SSS Srbije i Vojvodine.

Učesnici jednodnevnih seminara u svim gradovima su podržali odluku Saveza samostalnih sindikata Vojvodine da edukacija sindikalnog članstva, posebno organizovana na teritoriji,  bude  aktivnost kojoj će se posvećivati  veća pažnja u narednim godinama, sve u nameri da se ojača članstvo i poveća njegova kompetetntnost, kao i svest o potrebi  da se  aktivno učestvuje u akcijama  sindikata, jer će takva kontinurana aktivnost uz kvalitetno  informisanje članstva, doprineti  jačanju  cele organizacije i sindikalnog pokreta.


Konferencija: "RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA NA LOKALNOM NIVOU"
10. 12. 2018.

Savez samostalnih sindikata Vojvodine je u okviru projekta "Zajedno smo jači", organizovao konferenciju "Razvoj socijalnog dijaloga na lokalnom nivou", koja je održana 10. decembra 2018. godine u Somboru.  

 

Cilj konferencije je bio da se svestrano sagledaju  aktuelni problemi u funkcionisanju tripartitnog socijalnog dijaloga u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine, kao i perspektive razvoja i negovanja kulture socijalnog dijaloga kao nezamenljivog instrumenta za postizanje konsenzusa o ključnim pitanjima razvoja lokalne zajednice.

Na Konferenciju su pored predstavnika Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta Vojvodine i socijalnih partnera iz Švedske, prisustvovali predstavnici aktivnih lokalnih socijalno ekonomskih saveta u AP Vojvodini.  

 Učesnici konferencije su istakli da funkcionalan socijalni dijalog predstavlja komparativnu prednost lokalne zajednice, te da je obaveza socijalnih partnera, na svim nivoima, da afirmišu socijalni dijalog i da se zalažu za stvaranje uslova za njegovo funkcionisanje.

 


Mladi u Srbiji, prilike i izazovi
10. 12. 2018. Izvor: SSSV

Dana 10.12.2018.godine u Novom Sadu u prostorijama SSSV u organizaciji Sekcije Mladih Saveza Samostalnih Sindikata Vojvodine (SSSV)održan je okrugli sto na temu "Mladi u Srbiji, prilike i izazovi" kao i upoznavanje mladih (studenata i srednjoškolaca) sa pojmom sindikata, sindikalnim delovanjem,kolektivnim ugovorom, Zakonom o radu, njihovim značenjem i primenom u praksi.
Učesnici skupa su izneli probleme mladih u Srbiji.Najčešća poteškoća sa kojom se mladi susreću je nezaposlenost, zatim sledi prevelik uticaj politike u svim sferama života i rada,niska primanja, rad na crno, nedovoljno korišćenje – upotreba sredstava za bezbedan rad. I pored navedenih problema, većina mladih, trenutno, nije zainteresovana za odlazak iz zemlje. Nekolicina koja je odlučna u nameri da napusti zemlju, smatra da će imati bolju egzistenciju kao i uslove rada.Svoje iskustvo dvogodišnjeg rada je podelila i učesnica skupa koje je iznela prednosti i nedostatke života i rada na Aljasci.
Što se tiče sindikata i sindikalnog delovanja, rezultati dobijeni popunjavanjem upitnika su ukazali na sledeće:
Mladi nisu dovoljno informisani o ulozi sindikata, sumnjaju u snagu sindikata ali smatraju da sindikat može da zaštiti prava radnika kao i da poboljša uslove rada. Svi mladi su se izjasnili da bi trebalo predavanje o sindikalnom organizovanju uvesti u srednje škole i fakultete,da bi trebalo sprovesti ankete o sindikatu na fakultetima i srednjim školama kao i da je neophodno da mediji unaprede svoje izveštavanje o sindikalnom organizovanju i delovanju.

Sekcija Mladih Saveza Samostalnih Sindikata Vojvodine


Mladi u Srbiji prilike i izazovi
3. 12. 2018., Izvor: IC/TC


U organizaciji Sekcije mladih SSSV 1. decembra je održan u Bačkoj Topoli okrugli sto na temu "Mladi u Srbiji prilike i izazovi". Na ovom skupu učesnici su razgovarali o problemima mladih i njihovoj perspektivi u Srbiji. Problemi koji muče mlade su pretežno egzistencijalne prirode, teško pronalaženje posla, niske plate kao i nepoverenje u sistem. Neki su kao problem naveli i zakidanje poslodavaca prijavom na minimalac uz plaćanje ostatka plate u gotovini i neisplaćivanje prekovremenih sati. Prednosti života u Srbiji po učesnicima su prijatelji, porodica, zdravija okolina za odgajanje dece kao i niži troškovi života. Neki od učesnika rešnje svojih problema vide u odlasku u instranstvo dok su drugi mišljenja da se i u Srbiji može živeti lepo ukoliko "radiš za sebe" ili ako imaš malo bolji posao.ARHIVA VESTI

2017. V3.0