- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

Zaposleni kod privatnika opet nagrabusili
30. januar 2015. / Izvor: Dnevnik

Danas je, po Zakonu o radu, istekla važnost starih kolektivnih ugovora, a poslodavci i sindikati imali su obavezu da potpišu nove. Naime, Zakon o radu, koji je stupio na snagu pre pola godine, predvideo je da socijalni partneri imaju obavezu da potpišu nove ugovore prilagođene izmenjenom radnom zakonodavstvu.

Kolektivni ugovori su za zaposlene veoma važni jer im jedino oni mogu garantovati više nego Zakon o radu. Njime u direktnim pregovorima s gazdama ugovaraju bolju cenu radu, više novca za topli obrok, regres, prevoz, razne naknade, ali i cenu i uslove rada, bolovanje, prekovremeni rad... Drugim rečima, samo ukoliko imaju zaključene kolektivne ugovore, mogu se nadati većoj zaradi, ali i imati garanciju da će se dogovoreno poštovati. Upravo zbog toga mnogo je poslodavaca koji u zakonskom roku nisu pristali na to da sa svojim zaposlenima potpišu nove kolektivne ugovore jer im se mnogo više isplati da primenjuju Zakon o radu, odnosno da usvoje Pravilnik o radu, koji daje samo onoliko koliko zakon propisuje. I ovoga puta pokazalo se da su kolektivne ugovore uglavnom dobili oni čiji je poslodavac država, a da je on iznostao u privatnom sektoru. Opširnije


Otpremnina najviše 8.000 evra
30. januar 2015. / Izvor: Dnevnik

Vlada Srbije usvojila je Program za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu, na osnovu kojeg će im biti isplaćena otpremnina od 200 evra po godini staža, objavljeno je u "Službenom glasniku". Program se odnosi na preduzeća za koja je Agencija za privatizaciju objavila javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti, uključujući i 188 preduzeća u kojima će privatizacija biti okončana kroz stečaj.

Preduzeća koja se privatizuju dužna su da sagledaju finansijsko stanje, kao i perspektive daljeg razvoja na osnovu programa konsolidacije i da formiraju tim za sprovođenje postupka utvrđivanja viška zaposlenih. Opširnije


Zaposleni u državnoj upravi i pravosuđu najavljuju štrajk
29. januar 2015. / Izvor: Dnevnik

Predstavnici Sindikata uprave Srbije i Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima najavili su danas da će, ukoliko sa predstavnicima Vlade ne bude postignut dogovor o novom kolektivnom ugovoru za zaposlene u tim delatnostima, ući u štrajk kao vid legitimne sindikalne borbe.

Podsećaju da rok za potpisivanje kolektivnih ugovora ističe sutra, a da je za petak zakazan nastavak pregovora sa predstavnicima vlade o novom kolektivnom ugovoru. Predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica je istakao da ne očekuje da će pregovori uspešno biti završeni, jer iako su pokrenuti na vreme, do sada, kako je naveo, nisu dali rezultate. On je ukazao da će, ukoliko kolektivni ugovor ne bude potpisan, zaposleni snositi posledice, a odgovornost je na predstavnicima vlasti. Opširnije


ZAVRŠENI IZBORI U VRBASU
29. januar 2015.

U Vrbasu je 29. januara 2015. godine, održana je Izborna skupština Saveza samostalnih sindikata opštine Vrbas.

Nakon verifikacije mandata članova Veća SSSO Vrbas, za predsednika opštinskog Veća, u mandatnom periodu od 2015. do 2020. godine, izabran je Goran Roganović, koji je i do sada obavljao tu funkciu. Roganović je zaposlen u fabrici šećera "Sunoko" iz Vrbasa i na čelu je sindikalne organizacije Samostalnog sindikata "Sunoko".

Na Izbornoj skupštini u Vrbasu su, između ostalog, usvojena izborna dokumenta a, pored članova Izborne skupštne, prisustvovali su i Tomislav Stajić, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Miodrag Bradonjić, potpredsednik SSSV i predsednik Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, duvanskoj industriji, vodoprivredi i šumarstvu Vojvodine.


Kolektivni ugovor po zakonu, ali poslodavac odlučuje
28. januar 2015. / Izvor: Dnevnik

Sva preduzeća do 29. januara, treba da imaju kolektivne ugovore potpisane između sindikata i poslovodstva. To znači, objašnjava predsednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Novog Sada Vladimir Gvozdenović, da u preduzećima gde je kolektivni ugovor postojao on do četvrtka treba da se usaglasi s regulativom Zakona o radu donetog polovinom jula 2014. godine, a u firmama gde su prava i obaveze zaposlenih regulisani ugovorima o radu, do sutra treba da se potpišu kolektivni ugovori.

– Međutim, zakon je jedno, a stvarnost drugo – kaže Gvozdenović, misleći na to što Zakonom o radu nisu propisane kazne za one poslodavce koji ne potpišu kolektivni ugovor jer sindikat, smatra, ima dobru volju i kapacitete da reguliše odnose između sveta rada i kapitala kolektivnim pregovaranjem. – Poslodavac je dužan da učestvuje u socijalnom dijalogu, ali nije u obavezi da potpiše kolektivni ugovor, pa ukoliko ga ne parafira, donosi Pravilnik o radu koji radnik mora da potpiše jer nema drugog izbora, pošto se živi u vremenu kad je radno mesto privilegija u odnosu na broj nezaposlenih. Opširnije


Radnička prava sve manja, džepovi sve prazniji
26. januar 2015. / Izvor: Dnevnik

Veliki broj nezaposlenih, mala i neredovna primanja onih koji rade, loše stanje u privredi svakodnevica je u Srbiji i sve je više građana koji veoma teško sastavljaju kraj s krajem. I dok su primenja mala i veoma često neredovna, s druge strane su sve viši troškovi života, od izdataka za stan struju, grejanje ... do kupovine prehrambenih proizvoda, da je zaista prava umetnost pregurati svaki mesec. I za one koji zarađuju iznad republičkog proseka, a pogotovo za radnike kojima se isplaćuje minimalna zarada, koja je jedva koji dinar viša od 21.000 dinara.

Po rečima predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Gorana Milića, položaj radnika je sve lošiji, njihova prava sve manja, a zarade najvećeg broja zaposlenih veoma niske. On ističe da, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, u oktobru u Vojvodni zaradu nije primilo gotovo 9.500 radnika, od okupno 267.357 zaposlenih, koliko je u okviru ove statistke… Opširnije


OTKAZ 16.000 ljudi gubi državni posao
26 januar 2015. / Izvor: Blic

Do 30. juna ove godine u javnoj upravi na republičkom i lokalnom nivou biće otpušteno oko 16.000 ljudi.
Tačnije, prema planu Vlade, do sredine godine u javnoj upravi biće 33.900 zaposlenih manje nego u decembru 2013. godine. Ova odluka ne odnosi se na zaposlene u javnim preduzećima, jer će se kod njih višak zaposlenih regulisati planovima poslovanja za svako pojedinačno.

U decembru 2013, mesecu koji se uzima kao reper u javnoj upravi na svim nivoima, bilo je zaposleno 523.000 ljudi. Ideja je, recimo, da Ministarstvo prosvete odlučuje o otkazima u školama po Srbiji, a Ministarstvo zdravlja o višku u zdravstvenim ustanovama. Svim institucijama u državi poslata su nedavno uputstva kako da pripreme plan poslovanja, ali kasnije i pravilnik o sistematizaciji radnih mesta. I svima je poslat zahtev za isto smanjenje broja zaposlenih - 6,5 odsto. Opširnije


Banjeglav na čelu SSS opštine Bačka Topola i Mali Iđoš
23. januar 2015.

Na Izbornoj skupštini SSS opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, koja je održana 21. januara 2015. godine, za predsednika Saveza samostalnih sindikata opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, u predstojećem mandatnom periodu 2015-2020. godine, izabran je Milan Banjeglav, koji je i do sada obavljao tu funkciju.

Pored toga, na Izbornoj skupštini verifikovan je izbor članova Veća SSS opštine Bačka Topola i Mali Iđoš za mandatni period 2015-2020. godine, usvojen je Izveštaj o radu za prethodni mandatni period kao i plan rada za naredni mandatni period.

Po završetku izbora, predsednik SSSV Goran Milić je, u ime Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, uručio prigodan poklon bivšem predsedniku SSS opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, Gaboru Kišlinderu i zahvalio se na nesebično uloženoj energiji i višegodišnjem radu i trudu u obavljanju sindikalnih aktivnosti.

 Pljušte žalbe radnika zbog zlostavljanja na poslu
23. januar 2015. / Izvor: Dnevnik

– Prošle godine Agencija za mirno rešavanje radnih sporova primila je 173 zahteva za rešavanje individualnih radnih sporova – izjavio je za "Dnevnik" direktor te agencije Mile Radivojević, objašnjavajući da se najveći broj zahteva odnosio na zlostavljanje na radu. – Od ukupnog broja pristiglih zahteva najveći broj sporova je povodom zlostavljanja na radu – 64, povodom isplate materijalnih potraživanja iz rada, kao što su jubilarne nagrade, prevoz, ishrana i regres – 86, a povodom otkaza 18. Pošto je uslov za vođenje postupka pred Agencijom dobrovoljan pristup strana, od 173 predloga rešen je 81 spor, od čega 27 povodom mobinga, 52 povodom jubilarnih nagrada, prevoza, regresa ili ishrane i samo dva povodom otkaza. Nedobijanje saglasnosti za sporove povodom otkaza može se objasniti strahom poslodavaca od utvrđivanja nezakonitosti otkaza u roku od mesec dana i uverenjem da će otpušteni zbog visoke cene sudskih troškova tokom dugih postupaka odustati od tužbe. Opširnije


ODRŽANI IZBORI U SAMOSTALNOM SINDIKATU UGOSTITELJSTVA I TURIZMA VOJVODINE
16. januar 2015.

Dana 16. januara 2015. godine u Novom Sadu održana je Izborna skupština Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Vojvodine.

Nakon verifikacije mandata članova Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Vojvodine, za predsednika Pokrajinskog odbora u mandatnom periodu od 2015. do 2020. godine, predložen je i jednoglasno izabran dosadašnji predsednik Dragan Cvetković, HTUP "Park" a.d. Novi Sad.

Skupština je nakon razmatranja, usvojila Izveštaj o radu za protekli mandatni period i Plan rada za naredni mandatni period.

Na Izbornoj skupštini izabran je delegat za 21. Konferenciju Saveza samostalnih sindikata Vojvodine iz Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Vojvodine, kao i članovi Republičkog odbora ugostiteljstva i turizma Srbije. Za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine jednoglasno je predložen Goran Milić, a za predsednika Republičkog odbora Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Srbije Dragan Cvetković.


Otkazi ujedinili sindikate
19. januar 2015. / Uzvor: Dnevnik / Izvor: RTV

Pre mesec dana u fabrici Livnica "Cimos" Kikinda pet sindikalnih organizacija koje su bile samostalne udružile se u jedinstvenu organizaciju. Za predsednika je izabran Željko Milićev, dugodišnji radnik ove fabrike. Nova organizacija je reprezentativni sindikat jer ima oko 900 članova od oko 1.400 zaposlenih, koliko ih je ostalo nakon zatvaranja pogona i otpuštanja dela zaposlenih.

- Prošla, 2014. godina, bila je veoma teška za zaposlene jer je oko 400 radnika ostalo bez posla – kaže Željko Milićev, predsednik Samostalnog sindikata jedinstvene sindikalne organizacije Livnice "Cimos" - Pre otpuštanja u fabrici je radilo 1.800 zaposlenih, a nakon zatvaranja pogona "Mašinogradnja", iz kojeg je otpuštenio najviše radnika, i pogona "Nodularni liv", ostalo je oko 1.400 zaposlenih.

Većina otpuštenih radnika niti su za penziju, niti da se zapošljavaju kod novog poslodavca, tako da spadaju u teže zapošljivu kategoriju. Sindikat je tražio da menadžment preraspodeli višak ljudi na druga radna mesta u pogonima koji su ostali i delom smo u tome uspeli jer je polovina zaposlenih u nekadašnjoj "Mašinogradnji", njih oko 200, prebačena u pogon "Automobilska industrija", dok je ostatak proglašen tehnološkim viškom i uz otpremnine su poslati kući. Opširnije


Održani izbori u SSS opštine Apatin
16. 1.2014.

Na Izbornoj skupštini SSS opštine Apatin, koja je održana juče, 15. januara 2015. godine, za predsednika Saveza samostalnih sindikata opštine Apatin, u predstojećem mandatnom periodu 2015-2020. godine, izabran je Slobodan Lončarević, koji je i do sada obavljao tu funkciju.

Pored toga, na Izbornoj skupštini verifikovan je izbor članova Veća SSS opštine Apatin za mandatni period 2015-2020. godine, usvojen je Izveštaj o radu za prethodni mandatni period kao i plan rada za naredni mandatni period.


Sindikati Holcima i Lafarža traže ista prava
17. 1.2014. / Izvor: RTV

Sindikati zaposlenih u cementarama Lafarž i Holcim danas započinju globalnu kampanju kojom žele da upozore rukovodstva tih kompanija da se njihovo spajanje u jednu cementaru, ne sme odvijati bez poštovanja prava radnika.

Tu akciju je na današnjoj konferenciji za novinare u Beogradu najavio predsednik Sindikata radnika građevinara i industrije građevinskog materijala Srbije Duško Vuković.
On je naglasio da sindikati radnika zaposlenih u francuskom Lafaržu i švajcarskom Holcimu traže da budu uključeni i informisani o svemu što se bude dešavalo oko spajanja te dve kompanije u jednu koja će tako postati najveća cementara u svetu i koja će godišnje obrtati oko 35 milijardi evra.

Prema njegovim rečima, radnici opravdano strahuju, jer ima nepotvrđenih najava da bi spajanjem ove dve cementare bez posla moglo ostati oko 15.000 ljudi. Vujović je kazao da je u Srbiji u cementari Holcim u Novom Popovcu zaposleno oko 280 radnika, a u cementari Lafarž u Beočinu oko 270 radnika i da oni takođe strahuju da bi spajanje moglo da im smanji dosada stečena prava. Opširnije


PURIĆ OSTAJE NA ČELU SSS GRADA SOMBORA
8. 1.2014.

Na 23. Izbornoj skupštini održanoj 29. decembra 2014. godine u Somboru, za predsednika Saveza samostalnih sindikata grada Sombora i povereništva Kula i Ožaci, izabran je dosadašnji predsednik Zoran Purić. Takođe, verifikovani su mandati novih članova Veća SSS grada Sombora i povereništva za mandati period od 2015. do 2020. godine.

Izbornoj skupštini u Somboru prisustvovali su predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović, predsednik SSS Vojvodine Goran Milić, potpredsednik SSS Vojvodine Miodrag Bradonjić, kao i šef kabineta i protokola Saveza samostalnih sindikata Srbije Svetlana Mančić. Među gostima je bio i predsednik Skupštine grada Sombora, Borislav Staničkov.

Za kandidata za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine ispred Saveza samostalnih sindikata grada Sombora i povereništva Kula i Odžaci, predložen je Goran Milić, dok za predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije predložen dosadašnji predsednik Ljubisav Orbović.Milić: Otkaz pretnja za čak 80.000 ljudi
8. 1.2014. / Izvor: Dnevnik

– Socijalni problemi zaposlenih u Srbiji sve su izraženiji, a treba očekivati da će ova godina biti još teža nego protekla jer su najavljene nove izmene radnog zakonodavstva i nova otpuštanja radnika – rekao je za "Dnevnik" predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić.

On je ukazao na to da se ove godine može očekivati rast broja nezaposlenih, odnosno onih koji će ostati bez radnog mesta, i to od oko 80.000 ljudi, od kojih između 50.000 i 60.000 iz javnog sektora, a ostatak iz preduzeća u restrukturiranju, koja će otići u stečaj. – Promene radnog zakonodavstva iz prošle godine značajno su pogoršale položaj radnika, odnosno neka prava su smanjena, a neka potpuno ukinuta – rekao je Milić.
– Nove promene u Zakonu o radu očekuju se do kraja godine i nadamo se da će prava, obaveze i odgovornosti u vezi s radnim odnosima biti uređeni na sveobuhvatan način, da će sindikati biti uključeni u pregovore i mišljenje i stavovi sindikata biti uvaženi da bi se do rešenja došlo u razgovoru i uz kompromis svih socijalnih partnera. Po njegovim rečima, sindikati će nastojati da argumentovano pregovaraju sa socijalnim partnerima, ali da isto očekuje i od njih jer su u pitanju ljudski životi i egzistencija, a ne volja nekih pojedinaca. Opširnije


 

ARHIVA VESTI

2015. V3.0