- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

ZNANjEM DO RADNIČKIH PRAVA
25-27. septembar 2014.

''Znanjem do radničkih prava'' bio je naziv, moto, ali i zaključak seminara koji se u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, uz podršku Fondacije ''Fridrih Ebert Štiftung'', održao od 25. do 27. septembra u Novom Sadu.
Devetnaest učesnika, uglavnom pravnika i drugih stručnih saradnika iz Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, ali i cele Srbije, imalo je priliku da se posle mnogo godina sastane i razgovara o problemima koji ih muče u njihovom radu, kao i da od istaknutih stručnjaka sazna kakva pravila vladaju u evropskom radnom zakonodavstvu i radnom zakonodavstvu Evropske Unije, kao i u kom pravcu se kreće ukupno međunarodno radno pravo.
Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Predrag Jovanović je održao zanimljivo predavanje o kolektivnim radnim pravima u srpskom radnom zakonodavstvu, osvrnuvši se naročito na pravni položaj radničkih predstavnika, kao i na moguće načine regulisanja statusa, nadležnosti i rada saveta zaposlenih.

Radno pravo Evropske Unije učesnicima je približio dr Senad Jašarević, takođe profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Profesor Jašarević je objasnio mehanizme nastajanja pravnih akata Evropske Unije, pa tako i normi radnog zakonodavstva, nakon čega je govorio o konretnim, najvažnijim izvorima radnog prava u Evropskoj Uniji, prvenstveno o direktivama koje se bave radnim vremenom, zabranom diskriminacije, slobodom kretanja radne snage i dr.
Stručni saradnik za pravne poslove u SSSV Željka Jorgić Đokić predstavila je najnovije izmene i dopune Zakona o radu, sa posebnim osvrtom na dileme u tumačenju i sporne tačke u novim rešenjima. Ona je takođe upoznala učesnike sa skupom mera koje predlaže grupa sindikalnih pravnika, koje su usmerene na izmene i dopune radnog zakonodavstva u Republici Srbiji, a čiji cilj je podsticanje kolektivnog pregovaranja.

Radni deo seminara je završen predavanjem Dragane Petković-Gajić, Stručnog saradnika za međunarodnu saradnju u Savezu samostalnih sindikata Srbije, tokom kojeg su se učesnici upoznali sa radnim zakonodavstvom pojedinih evropskih država, kao i sa najvažnijim konvencijama Međunarodne organizacije rada, kako onim koje je Srbija ratifikovala, tako i onim na čijem usvajanju bi sindikati trebalo da insistiraju.
U diskusijama koje su pratile svako predavanje, učesnici su iznosili svoja mišljenja i dileme, postavljali pitanja, izvodili zaključke, razmenjivali iskustva, zahvaljujući čemu je ukupan učinak seminara bio još kvalitetniji. Učesnici su konstatovali da su analiza i tumačenje radnog zakonodavstva i pružanje radnopravne zaštite članstvu poslovi koji spadaju u red najvažnijih u okviru sindikalne delatnosti, zbog čega su zaključili da je potrebno posvetiti posebnu pažnju obrazovanju i stručnom usavršavanju sindikalnih pravnika i obezbediti njihovo redovno okupljanje i zajednički rad.


 

 

ARHIVA VESTI

2015. V3.0