- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

 

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA NOVINARE POVODOM ZAVRŠETKA PREGOVORA OKO IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU
9. jun 2014.

U zgradi Radničkog doma "Svetozar Marković u Novom Sadu, u ponedeljak, 9. juna 2014. godine, sa početkom u 10,00 časova, u prisustvu brojnih novinara, održana je konferencija za medije povodom završetka trostranih pregovora u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o radu.
Na konferenciji je govorio predsednik SSSV Goran Milić, član Radne grupe za izmenu i dopunu Zakona o radu, koji je saopštio javnosti da su sindikati neprijatno iznenađeni činjenicom da je najnoviji Nacrt zakona, koji je pripremilo Ministarstvo rada i dostavilo sindikatima 2. juna tekuće godine, izmenjen i da su proširene teme na kojima je Radna grupa za izradu tog zakona radila tri i po meseca.
Članovi Radne grupe za izmene Zakona o radu su usaglašavali stavove o pet najvažnijih pravnih instituta koje treba da reguliše novi Zakon o radu - rad na određeno vreme, otkazi od strane poslodavca, otpremnine, prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i minimalna zarada. Umesto da obradi samo tih pet elemenata koji su dogovoreni s premijerom Vučićem, u novom tekstu nacrta, Ministartsvo rada je samoinicijativno uneo izmene koje sa sindikatima nisu usaglašene. Samim tim, istakao je Milić, u radnu verziju zakona je "vraćeno" sve ono sa čime se sindikati ni ranije nisu složili, i zbog čega su izašli iz pregovora, organizovali proteste i tažili smenu ministra Radulovića. To se, pre svega, odnosi na uvećanje zarada po osnovu minulog rada samo za godine kod poslednjeg poslodavca, ukidanje uvećanja zarada po osnovu smenskog rada, smanjenje visine otpremnine za odlazak u penziju, smanjenje prava sindikata i sindikalnih predstavnika, način rada i glasanja na Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti, ukidanje proširenog dejstva kolektivnih ugovora.

Ovakav Nacrt zakona je neprihvatljiv za Samostalni sindikata koji se nikada neće saglasiti sa ukidanjem proširenog dejstva kolektivnog ugovora, niti sa izmenama koje bi dovele do smanjenja zarada, i traži da se novi zakon vrati u okvire koji su ranije dogovoreni sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Ukoliko se to ne desi, sindikati će morati da pribegnu drugim, radikalnijim vidovima sindikalne borbe. Milić je naglasio da se čeka konačna odluka Socijalno – ekonomskog saveta, čija sednica se očekuje oko 20-tog juna, i da se nada da će socijalnim dijalogom doći do kompromisa.
Na početku konferencije za novinare, predsednik SSSV Goran Milić je istakao da su radnici uvek bili solidarni a to su pokazali i ovaj put, prikupljanjem pomoći za nastradale od poplava u Srbiji. Na poziv Saveza samostalnih sindikata Srbije, do sada je prikupljeno i uplaćeno na račun Vlade Srbije, od strane samostalnih granskih sindikata, sindikata na teritoriji i sindikalnih organizacija po preduzećima, oko 39 miliona dinara, 5 miliona u građevinskom materijalu a ostalo u novcu.

2015. V3.0