- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

 

ČLANOVI PREDSEDNIŠTVA SSSV INFORMISANI O RADU RADNE GRUPE
22. maj 2014.

Na 23. sednici Predsedništva SSSV  održanoj 22. maja 2014.godine, predstavnici  SSSS  u Radnoj grupi za izradu Nacrta  Zakona  o izmenama i dopunama  Zakona o radu, Zoran Mihajlović, sekretar Veća SSSS  i Goran Milić, potpredsednik Veća SSSS  i  predsednik  SSSV, informisali su  prisutne  članove Predsedništva  kao i predsednike  samostalnih sindikata delatnosti u Pokrajini, predsednike Veća  SSS gradova i opština – koji nisu članovi   Predsedništva i  poverenike SSS  za  opštine, o toku i rezultatima pregovora u  Radnoj  grupi.
Oni su istakli da su u skladu sa mandatom koji su im dali organi SSSS pregovarali samo o pet pravnih instituta (radni odnos na odredjeno vreme, minimalna zarada, otpremnine, otkaz od strane poslodavca – razlozi za otkaz, postupak pre prestanka radnog odnosa ili izricanje druge mere), a  da je stepen  usaglašenosti   socijalnih partnera po pojedinim pitanjima – različit, kao i da je Radna grupa, po planu, završila sa radom i  da je sledeći korak sednica  SES- a Srbije  planirana za predstojeći vikend.
Posle aktivne diskusije članovi Predsedništva SSSV su, rukovodeći se opredeljenjem da je potrebno razgovarati   i   sprečiti  ostala dva socijalna partnera da bez predstavnika sindikata uredjuju pitanja od životne važnosti  za zaposlene i sindikate, doneli odluku da  organima  SSSS  predlože, da u eventualnom nastavku rada  Radne grupe, izmene  odluku o  ograničenju mandata   članova Radne grupe -  predstavnika SSSS.
Na sednici se razgovaralo i o  pružanju  pomoći  stanovništvu   na poplavama postradalim područjima  Srbije. Konstatovano je da su se članovi SSSS, sindikalne organizacije, gradsko veće SSS Novog Sada, veća saveza samostalnih sindikata opština i povereništva, kao  i  samostalni sindikati sa teritorije AP Vojvodine, u skladu sa mogućnostima neposredno, finansijski i kroz prikupljanje potrebnih namirnica,  uključili u akciju pružanja pomoći gradjanima Srbije koji su nastradali u do sada nezabeleženim elementarnim nepogodama.
Preporučeno je da se pružanje finansijske pomoći sprovodi u skladu sa Uputstvom SSSS od 20. maja 2014. godine, ali da se podaci o visini i vremenu uplate dostavljaju i Savezu samostalnih sindikata Vojvodine – kako bismo imali podatak o ukupnom iznosu pomoći iz SSS Vojvodine, kao i da svi  zaposleni u SSSV pomognu  - tako što će  dati saglasnoat da im se zarada umanji za iznos jednodnevne zarade  i uplati kao pomoć.


2015. V3.0