- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


AKTIVNOST:

"16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Tim povodom oglasila se i Sekcija zena SSS Srbije:

Povodom 25.novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

KOLEKTIVNI UGOVORI SREDSTVO U BORBI PROTIV NASILjA NAD ŽENAMA

Savez samostalnih sindikata Srbije smatra da kolektivni ugovori predstavljaju najefikasnije sredstvo u borbi protiv nasilja i svih oblika uznemiravanja kojima su žene podrvrgnute na poslu.
Zalažući se za potpisivanje granskih kolektivnih ugovora u svim granama, Savez se, povodom 25. Novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, priključuje kampanji Evropske konfederacije sindikata (EKS) u borbi protiv uznemiravanja i nasilja nad ženama na radnom mestu. 
Kampanjom EKS-a, pod nazivom "Bezbedna kod kuće, bezbedna na poslu", pozivaju se socijalni partneri na pojačane napore za promovisanje politika i procedura na radnom mestu, radi iskorenjivanja uznemiravanja i nasilja nad ženama. 
Mere zaštite žena na poslu postoje u više od 160 kolektivnih ugovora u zemljama Evropske unije, čime se, između ostalog, podiže nivo svesti o hitnosti i neophodnosti eliminisanja ovog zla. 
Zahtevajući da ta oblast bude predviđena i u našim kolektivnim ugovorima, Savez samostalnih sindikata Srbije poziva nadležne organe da stalno jačaju kapacitete institucija koje se bave prevencijom i borbom protiv zlostavljanja.
Podsećamo da su žene, osim nasilja i svih oblika uznemiravanja i mobinga, izložene i nejednakosti na radnom mestu, pa često imaju manja primanja u odnosu na muškarce. 
Zato pozivamo sve poslodavce u Srbiji da poštuju rodnu ravnopravnost i sarađuju sa sindikatima kako bi se zajedničkim delovanjem što bolje iskoristili postojeći mehanizmi za zaštitu žena od nasilja, ali i drugih oblika diskriminacije na radnom mestu.


„BROJNE SU TEME KOJE MUČE ŽENE“
27-28. okt. 2017. godine, Novi Sad

Sekcija žena SSS Vojvodine, u okviru projekta „Zajedno smo jači“ u partnerstvu sa sindikatom LO Zapadna Švedska i pod pokroviteljstvom Olof Palme Centra, održala je seminar od 27 - 28. oktobra u Novom Sadu.

Tema seminara je bilo izveštavanje o realizaciji ranije zacrtanih zadataka i ciljeva te su analizirane aktivnosti sekcija žena po pitanju i problemima samohranih roditelja, nasilja u porodici, očuvanja ženskog zdravlja i promocije porodice i značaja podrške porodici svakoj zaposlenoj ženi za njen angažman u sindikatu. Opšti zaključak je da je neophodno nastaviti aktivnosti na edukaciji sindikalki o navedenim temama kako bi bile u mogućnosti da prepoznaju probleme, utiču na njihovo rešavanje i ugrađivanje u sva akta koja se donose.

Obuku na temu Sindikat i javni nastup i instrumenti javnog nastupa, uz aktivni radioničarski rad, realizovao je Boško Petrov, stručni saradnik za informisanje u SSS grada Novog Sada i opština pri čemu su učesnice dodatno osposobljene za javne nastupe i prezentovanje svojih aktivnosti, kako članstvu, tako i medijima.

Od značaja za dalji rad Sekcije, i dalju saradnju, bilo je i predstavljanje projekta „Svi smo jednaki“ - rodna ravnopravnost koju sprovodi SSS Kragujevac. Tako su predstavnici projektnog tima, Jugoslav Ristić, Slavica Stepović i Milanka Stevović, informisale učesnice seminara o aktivnostima koje se vode u okviru ovog projekta, rezultatima postignutim u prethodnom periodu te pokazateljima koji ukazuju na potrebu konstantnih aktivnosti na poboljšanju položaja žena u društvu, na radnom mestu i u sindikatu, a sve pod sloganom „Svi smo jednaki“.


OKRUGLI STO O PORODIČNOM NASILJU
24. okt. 2017. godine, Ruma

Sekcija žena SSS Veća opštine Ruma sprovela je anketu o nasilju u porodici i tim povodom organizovala okrugli sto. Rezultati ankete su pokazali da 14% anketiranih trpe i fizičko i psihičko nasilje i to više puta ili često i u 50% slučajeva žene su bile veoma teško fizički povredjene. Upozoravajući je podatak da su u 75% slučajeva deca redovno svedoci nasilja u porodici. U 70% slučajeva žene nisu tražile nikakvu pomoć, dok je 8% tražilo pomoć psihologa, 22% je tražilo pomoć policije. Pozitivno je to da je u 60% slučajeva nasilje prestalo nakon pomoći stručnog lica ili intervencije policije. Najčešći razlozi nasilja u porodici su: u 40% slučajeva alkohol, 40% ljubomora, 12% i jedno i drugo, 8% neki drugi razlozi.
Zaključci ankete i okruglog stola su da se žene i dalje ustručavaju da pričaju, da glasno kažu da imaju problem, jer ni sebi ne smeju da priznaju da je to taj problem-nasilje u porodici. Ipak raduje da su neke žene iskreno i hrabro bar rekle odakle im povrede, te i da je nakon intervencije stručnog lica ili policije bar fizičko nasilje prestalo. Većinom su informisane o zakonu koji ih štiti od nasilnika, ali ni jedna od mnogih koje su preživele težu fizičku povredu nije ni pomislila na sigurnu kuću. Mnogo žena još ćuti, i to iz straha od osude okoline, zbog dece a najmanje zbog materijalnog stanja ili iz straha od recidiva ukoliko se obrate za pomoć.
Na osnovu ankete i diskusije konstatovano je da je potrebno raditi na edukaciji oba bračna supružnika kako bi shvatili da deci neće biti bolje ako prisustvuju nasilju i da su uz oba roditelja po svaku cenu, jer će taj model porodice imati kad budu formirali svoju porodicu te da postoje stručnjaci za porodične probleme koji im mogu pomoći. Zadatak Sekcija žena, pa i sindikata u celini je, da prepozna nasilje, edukuje svoje članice i pruži pomoć u svakom konkretnom slučaju jer su rezultati ankete upozoravajući.


Vrbas: Tek svaka treća žena na preventivnom pregledu
29. okt. 2017. godine izvor: RTV

Srbija prati trend porasta malignih oboljenja u ovom delu Evrope, a za našu zemlju karakteristična je visoka stopa smrtnosti zbog kasnog otkrivanja raka. Sekcija žena Sindikata Vojvodine anketirala je zaposlene žene u Vrbasu u potrazi za odgovorom na pitanje zašto ne odlaze redovno na preventivne onkološke preglede. Sa više od 5.000 novih slučajeva godišnje, rak dojke i grlića materice predstavljaju najčešća maligna oboljenja kod žena. Najnovija anketa u opštini Vrbas pokazuje da tek svaka treća zaposlena žena redovno odlazi na preventivne onkološke preglede. OPŠIRNIJE


Sekcija žena SSS Vojvodine i Udruženje „Atena“ iz Vrbasa organizovali okrugli sto o očuvanju ženskog zdravlja
25. okt 2017. godine.


Sekcija žena SSS Vojvodine podrzava inicijativu poslanika
                        ZAŠTITI  ZAPOSLENE OBOLELE OD MALIGNIH BOLESTI


                                      
Lekar i poslanik Narodne skupštine Srbije Dušan Milisavljević, podstaknut slučajem bivše radnice Jure Violete Petrović, ali i ostalih obolelih od karcinoma, predložio je i Skupštini Srbije predao predlog izmene Zakona o radu i Zakona o zdravstvenom osiguranju:

  • “Da zaposlenom koji je oboleo od maligne bolesti, poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu do okončanja lečenja i rehabilitacije.
  • Da zaposlen oboleo od maligne bolesti prima 100% od osnova za naknadu zarade i to 65% od osnova za naknadu i 35% iz budžeta Republike.“

Sa ovom inicijativom ne slaže se predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković koji naglašava  da  opšte obaveze društva ne treba da se prebacuju na poslovni svet.
Ocena Sekcije žena SSS Vojvodine je da SSS Srbije treba javno da podrži ovaj predlog obzirom da je veliki broj zaposlenih, usled loših uslova rada i života, oboleo i time doveden u još lošiji socijalno ekonomski položaj. Primedbe predsednika Unije poslodavaca Srbije  nisu na mestu jer zaboravlja da bi oboleli naknadu, u iznosu od 100% primao od države, sve dok traje oporavak. Od poslodavaca se očekuje samo da imaju humaniji odnos prema zaposlenom, te im dozvole lečenje i povratak na posao.


Sekcija žena SSS Stara Pazova obelezila je 15.05.2017. godine - Svetski dan porodice: " Sve najlepše što se događa u životu, događa se u porodici od momenta kada se udahne život i otvore oči"


Sekcija zena SSS Stara Pazova obelezila je 15.05.2017. godine - Svetski dan porodice, pod sloganom "Sačuvajte sebe da bi društvo sačuvalo vas"  i "Pocetak i tok zivota u porodici i sa porodicom ". Predsednica Sekcije Žena SSS Stara Pazova, Amalija Vlaović, se aktivno uključila u obeležavanje Svetskog dana porodice sa predškolarcima, vaspitačima i članovima porodice.

Svetski dan porodice obeležen je u saradnji sa predškolskom ustanovom "Poletarac" Stara Pazova gde se akciji pridružila vaspitačica Nada Stojanac sa svojom grupom mališana i sa O.Š. "Milan Hadžić" iz Vojke i nastavnikom likovne kulture Hric Zlatkom.
Sa predškolarcima, kao i školarcima pričalo se o porodici, njenom značaju, negovanju, a isti su kroz likovno stvaralaštvo prikazali svoje emocije i sliku porodice, onako o tome kako je oni vide i zamišljaju.
Najmlađi članova društva /uzrasta od 4-5 godina/, na pitanje šta je to porodica, odgovorali su:"Porodica to su mama, tata, bata/ili seka/i ja". Ovi mališani i te kako znaju da uoče probleme u porodici, da li se "lepo priča ili ne" i kroz likovne radove se vidi njihova ljubav i slika porodice koju nose u svojim malim bićima.

Ista konstatacija se odnosi i na učenike osnovnih škola, svesni su značaja porodice i njenog očuvanja kao i problema koji se danas javljaju u okviru života i rada u porodici.

Obeležavanjem Svetskog dana porodice, sa najmlađima uz pesmu i igru, sa starijima uz ravnopravno saznanje koje svi nosimo u sebi a to je "Porodica je stub društva" i "Sve najlepše što se događa u životu, događa se u porodici od momenta kada se udahne život i otvore oči" Sekcija žena je želela da ukaže na potrebu konstantne i rane edukacije dece o značaju porodice, kao i ulogama koje pojedinci imaju u porodici. Članice Sekcije žena su srećne što su našle na odaziv i dobru saradnju i sa muškim članovima društva koji su takođe svesni značaja porodice, te su se priključili  obeležavanju Svetskog dana porodice u opštini Stara Pazova.

 

 

 

 

 

 


SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV - ZNAMO KOJI SU NAJVEĆI PROBLEMI I PRONAŠLI SMO REŠENJE ZA NJIH -
6-8. apr. 2017. godine.

U okviru projekta koji realizuju Sindikat LO regije Zapadna Švedska, Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sekcija žena SSSV, održan je dvodnevni seminar za predstavnice sekcija žena sa teritorije Vojvodine. Cilj održavanja seminara je bio da članice razmene iskustava i primere dobre prakse, analiziraju postojeće probleme u položaju žena u sindikatu i društvu kako bi se jasno iskristalisali zadaci i naredne aktivnosti.
 Kolege iz Sindikata LO regije Zapadna Švedska predstavile su načine rada po pitanju rodne ravnopravnosti, većeg uključivanja žena u sindikat, kako analizirati i pripremati aktivnosti, metode i strategije za ostvarenje ciljeva, TO DO LISTA kao osnov dobro osmišljene aktivnosti, koliko su bitni mediji i komunikacija i kako informisati i članstvo i javnost.
U toku seminara minimalizirano je predavanje kao vid obuke a maksimalno iskorišćen rad po grupama kako bi se problemi, istaknuti kao akutni i najvažniji, rešavali i pripremile akcije za naredni period.
Tako je pripremljeno nekoliko aktivnosti:

  • Aktivnosti usmerene ka ženama koje su ostale bez posla i nezaposlenim ženama, u cilju edukacije, osnaživanja za samozapošljavanje, upućivanje na prava iz radnog odnosa i izgrađivanje poverenja prema sindikatu:
  • Aktivnosti usmerene ka mladima, ženama i muškarcima koji su nezaposleni, u cilju edukacije, povezivanja sa preduzećima koja traže radnike, upućivanje na prava iz radnog odnosa i izgrađivanje poverenja prema sindikatu;
  • Aktivnosti usmerene na samohrane roditelje, u cilju podrške zakonu koji treba da reguliše definiciju samohranog roditelja i podsticanja i organizovanja aktivnosti na udruživanju ovih roditelja i obezbeđivanje boljih uslova za njih na radnom mestu i u društvu;
  • Aktivnosti usmerene ka porodici, ženama, muškarcima i deci, kako bi se podigla svest o značaju porodice, edukovali o potrebi angažmana u sindikatu i porodica pružila podršku ženi, majci, suprugi, da organizuje svoje vreme i obaveze kako bi bila aktivna u sindikatu, za dobro svih članova porodice;
  • Aktivnosti usmerene na očuvanje ženskog zdravlja, osnivanje društva za prevenciju i borbu protiv raka u cilju podsticanja i organizovanja preventivnih pregleda i razvijanja svesti o potrebi solidarne pomoći obolelima na putu ozdravljenja;
  • Očekuje se i otvaranje facebook grupe Sekcija žena SSSV kao i youtube kanala na kojem bi se angažovanije promovisale aktivnosti i informisalo članstvo o problemima, načinu njihovih rešavanja i sl.

Sve navedene aktivnosti biće obrađene i dostavljene svim sekcijama žena na teritoriji Vojvodine, kao i sindikatima, članovima Saveza kako bi se podstakli na veću angažovanost i zajedničkim akcijama  dokazali solidarnost i kvalitetnije ostvarili svoje ciljeve.
Podršku organizaciji i Sekciji žena pružili su i i predsednik SSSV Goran Milić i sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić. Učesnice seminara, njih oko 30, iskazale su veliku zahvalnost Sekciji žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikatu LO regije Zapadna Švedska što su im omogućili da steknu nova znanja iz oblasti koje su bile obrađene na seminaru i veoma su raspoložene za dalje aktivnosti.

 

 

 

 

 


Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata opštine Vrbas i Udruženje građana "Atena" osnivaju Društvo za prevenciju i borbu protiv raka
30. mar. 2016. godine.

Udruženje građana "Atena" i Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata opštine Vrbas održale su tribinu "Rak dojke-prevencija i lečenje". Prof. dr M. Prvulović, predsednik Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka i Prof. dr M. Breberina su prisutne upoznali sa ne baš sjajnom statistikom broja obolelih i prognozama povećanja broja obolelih od svih vrsta tumora. Ohrabrujuće je da se preventivnim i ranim pregledima bolest otkriva u ranoj fazi i uspešno se leči. Jedan od zaključaka je da vera i pozitivan stav prema ozdravljenju znače mnogo.

Ovo je još jedan korak ka osnivanju zajedničkog Društva za prevenciju i borbu protiv raka ove dve organizacije, i odličan primer saradnje sindikata, Sekcije žena i nevladinog sektora. A cilj društva su aktivnosti na smanjenju broja obolelih, odnosno prevenciji, da pruži pomoć obolelima jer podrška za obolele je veoma lekovita. I neće se društvo baviti samo sa bolestima već i mnogo lepšim stvarima, trudiće se da se članovi smeju, druže, putuju...

 

 

 

 

 

 

 

 


Stres i sprečavanje maligniteta – Povezivanje Udruženja „Atena“ i članica Sekcije žena Samostalnog sindikata Vrbas
16. mar. 2016. godine.

Udruženje „Atena“ iz Vrbasa, koje za cilj delovanja ima osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost, u saradnji sa Sekcijom žena Saveza samostalnih sindikata opštine Vrbas, organizovalo je u petak, 10. marta 2017. godine u prostorijama OŠ „Bratstvo jedinstvo“, predavanje na temu:„Stres i šta sa njim“.
Na inicijativu Gordane Milović, predsednice Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine skupu se pridružila i Sekcija žena SSS Vrbas, sa idejom da se organizuje društvo za prevenciju i borbu protiv raka. Cilj je pružanje podrške ženama obolelim od malignih bolesti, što je sa zadovoljstvom prihvaćeno od strane Udruženja Atena“. Jedan od razloga skupa je i osnivanje Sekcije za prevenciju i borbu protiv maligniteta.
U okviru radionice obrađena je tema „Stres i šta sa njim“, „jer je on u direktnoj vezi sa ovim problemom“, saopštila je Tamara Miljanić, predsednica „Atene“. Psihološkinja i psihoterapeutkinja Tatjana Mali Ergelašev, govoreći o stresu, istakla je da njega najčešće uzrokuju obaveze, rasporedi, tempo života i balansiranje između više uloga koje igramo na dnevnom nivou. Svaki događaj od nas zahteva da uložimo energiju i da se prilagodimo, a stres je najčešći kada ostanemo bez te energije i nismo u stanju da odgovorimo događajima. Sve to i izaziva i mnoge poremećaje u organizmu, što vodi ka bolestima.
Gordana Milović, predsednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine istakla je da će u sklopu Udruženja „Atena“ ubuduće funkcionisati nova Sekcija koja će okupljati žene obolele od raka i one koje su spremne da ih podrže i pomognu im. Cilj Sekcije biće da inicira i zahteva preventivne preglede za žene u opštini Vrbas, prikuplja materijalnu pomoć za obolele, ali i da ženama pruža psihološku podršku kroz druženja, angažovanje psihoterapeuta i zdravstvenih radnika ostalih struka. Razlog osnivanja je povećan broj malignih oboljenja, pa će Sekcija raditi na prevenciji, prvenstveno kroz organizovanje preventivnih pregleda i edukacije. Na ovaj, izuzetno kvalitetan način povezan je rad udruženja građana i Sekcije žena SSS Vrbas.


 

VEĆE SINDIKALNO DELOVANJE ŽENA KLJUČNO ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ŽENA, U DRUŠTVU I U OBLASTI RADA I ZAPOŠLJAVANJA
1. mar. 2016. godine.

U Beogradu je,  od 22.-24.02.2017., održana radionica - prvi skup u okviru projekta „Na putu ka EU“ posvećen ulozi i položaju žena u sindikatu „Osnaživanje žena regionalnog sindikalnog saveta Solidarnost“. Učesnice su bile žene iz sindikalnih centrala Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Svoj doprinos radu ovog skupa dala je i Montserat Mir Roka, konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Teme koje su bile na dnevnom redu su vezane za oblasti:

Žene i sindikat - pregled postojećih nacionalnih struktura žena u regionalnoj sindikalnoj mreži „Solidarnost“ i organizovanje žena unutar te mreže; sveobuhvatni položaj žena u sindikatu i društvu;

Socijalni dijalog i rodna ravnopravnost

 Zlostavljanje na radnom mestu bazirano na rodu kao i Peticija Sekcije žena SSSS za uvođenje Međunarodnog dana sećanja na ubijene žene žrtve porodičnog nasilja -18.maj.

Prioriteti EKS-a i pregled aktivnosti  uoči obeležavanja Međunarodnog dana žena - 8.marta i inicijijativa za osnivanje Odbora žena RSS „Solidarnost“. 

Jedan od prioritetnih ciljeva radionice bio je pronalaženje načina boljeg povezivanja sindikalnih aktivistkinja i boljeg koordinisanja budućih zajedničkih akcija te je uz brojna iskustva izneta na radionici proistekla i inicijativa za osnivanje Odbora žena RSS „Solidarnost“.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je istakla da je sindikalno delovanje žena najbolji i najefikasniji put za poboljšanje položaja žena u društvu, u oblasti rada i zapošljavanja. Posebno je istakla da je najviše prijavljenih slučajeva diskriminacije upravo u ovim oblastima.

Konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata, Montserat Mir Roka, upozorila je da vlade nekih evropskih zemlja svakodnevno umanjuju značaj ljudskih prava i socijalne pravde. Predstavila je Akcioni plan EKS za naredni period gde su prioriteti povećanje zaposlenosti, jednaka zastupljenost oba pola i izjednačavanje zarada, kao i neophodnost kreiranja politika koje će na najbolji mogući način rešiti nadolazeći problem - sve veći broj starijih i stabilan penzioni sistem.

Potpredsednik SSS, Dušan Vuković, poručio je da se moramo osloboditi straha i stati u zaštitu ugroženih prava, jer bez socijalnog dijaloga nema ni socijalne pravde.

Koordinatorka Emilija Grujić je naglasila da su žene, pored mladih,  i dalje najranjivija grupa na tržištu rada te da je potrebno osnažiti sindikalne aktivistkinje u jačanju njihove uloge u sinidikatima i društvu.


"Svi problemi ovog sveta čini mi se da su moji".
2. feb. 2017. godine.

Sekcija žena SSSS za grad Zrenjanin, na čelu sa predsednicom Jadrankom Svirčev , sredinom novembra meseca prošle godine započela je akciju postavljanja anketnih kutija u nekoliko institucija Grada Zrenjanina, kao i u opštinama Sečanj i Zitište. Akcija je imala za cilj prikupljanje listića na kojima bi žene iznele svoje probleme sa kojima se suočavaju. Cilj je bio da se dopre do što šire grupe žena, mladih, starijih, zaposlenih ili ne, iz sela ili grada. Nakon četrdesetak dana listići iz kutija sabrani su u prostorijama Sindikata kako bi se čuli glasovi naših sugrađanki. Svesni kakav je položaj žena u patrijarhalnom društvu, društvu tranzicije i velikih socijalnih, ekonomskih kao i vrednosnih promena, želeli smo da osluškujući glasove naših sugrađanki uobličimo dalje delovanje Sekcije žena, čiji je prvenstveni cilj rad na poboljšanju opšteg položaja žena, istakla je Jadranka Svirčev predsednica sekcije. OPŠIRNIJE


SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV
Kelebija,19. -21. maj 2016. godine

U okviru projekta „Zajedno smo jači“, od 19. do 21. maja 2016. godine, na Kelebiji, održan je seminar Sekcije žena SSS Vojvodine, uz podršku i prisustvo predstavnika Sindikata LO iz Zapadne Švedske.

Cilj seminara je bio osnaživanje žena u sindikatu i jačanje pozicija sekcija žena u sindikatima i većima na teritoriji, kao i pomoć članicama u sticanju samopouzdanja, unapređivanju veština javnog nastupa, informisanja i javne promocije sekcija žena, kao i povezivanje članica sindikata i aktivistkinja sindikalne ženske mreže.

Posebna pažnja je posvećena rezultatima rada nakon poslednjeg seminara. Analizirano je ostvarenje ciljeva koje su članice postavile sebi na prethodnom okupljanju kao i o aktivnostima koje se sprovode u sekcijama žena i organizacijama nakon održanih seminara. Na osnovu uočenih slabosti dogovorene su aktivnosti koje će Sekcija žena SSS Vojvodine, kao i druge sekcije u sindikatima i savezu, realizovati u budućnosti, odnosno u 2016. godini. Poseban akcenat je stavljen na potrebu novog statutarnog određivanja Sekcije žena u Savezu.
 
Kroz praktičan radioničarski rad bile su obrađene i sledeće teme: zašto se organizujemo u sindikate, odnosno zašto je važno biti aktivan u sindikatu i kako i na koji način motivisati žene članice sindikata na angažman u sekcijama. Kroz radionice su razrađeni i elementi debate kao sindikalnog alata, organizacija i  priprema iste. Veliku pomoć članicama pružena je u osmišljavanju javnih nastupa, pripremi govora, odabiru najkvalitetnijih metoda za ubedljivost nastupa i dr. Ujedno su razradjene strategije daljeg rada, budući seminari...

Seminar je bio i prilika da sindikalne aktivistkinje razmene iskustva, definišu buduće aktivnosti i isplaniraju izvođenje zajedničkih aktivnosti, posebno u nastavku kampanje Za dostojanstven rad i zasluženu penziju - Hoćemo nove zakone o radu i pio.

U radu seminara je uzeo učešće i sekretar Veća SSSV, Tomislav Stajić, koji je potvrdio interesovanje i podršku SSSV u zalaganju za kvalitetan i efikasan rad na razvijanju sindikalne ženske mreže u Vojvodini.


SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV
Kelebija, 29. - 31. januar 2016. godine

Od 29. do 31. januara 2016. godine, na Kelebiji, održan je seminar Sekcije žena SSS Vojvodine, uz podršku Sindikata LO iz Zapadne Švedske. Prevashodni cilj održavanja seminara bio je da se predstavnicama sekcija žena pruži odgovarajuća obuka kako bi efikasnije ostvarivale svoju sindikalnu ulogu na nivou preduzeća. Obrađivane su sledeće teme: bolje pregovaranje u interesu članova - tehnike kolektivnog pregovaranja, prevazilaženje konfliktnih situacija, priprema za kolektivno pregovaranje; kanali efikasnog informisanja članova sindikata; timski rad - kako postići veću aktivnost članova sindikata, pridobijanje novih članova - omasovljenje i jačanje sindikata, zagovaranje i informisanje javnosti radi dobijanja podrške - pisanje saopštenja, organizovanje konferencija za novinare,...

Predavač i trener na seminaru bila je Aleksandra Vidanović, Senior ekspert Saveta Evrope iz oblasti ljudskih prava, obrazovnih politika i evropskih programa za razvoj, koja ima dugogodišnje iskustvo u radu sa sindikatima, nevladinim organizacijama i vodila je treninge na seminarima Evropske konfederacije sindikata.

Aktivnim učešćem u radu učesnice su, kroz radionice, uvežbavale i unapređivale svoja znanja te je zajednički zaključak da je seminar bio izuzetno uspešan, kao i da je oblast pregovaranja, informisanja i omasovljenja članstva izuzetno važna za aktivnosti koje vodi Sekcija žena i da je potrebna konstantna edukacija.


Održan Okrugli sto na temu:„Položaj žena po odredbama izmenjenih Zakona o radu i Zakona o PIO“
21. dec. 2015. godine

U raspravi se pošlo od zahteva koje je formulisala Sekcija žena i ocena SSS Vojvodine da izmenama ZOR-a i Zakona o PIO nije došlo do otvaranja novih radnih mesta i drastičnog povećanja zaposlenosti, niti do privrednog skoka već do pogoršanja položaja zaposlenih.
U raspravi vođenoj po iznetim predlozima učesnici su zaključili da se u praksi pokazalo da se izmene zakona ne primenjuju u praksi i da su brojna kršenja od strane poslodavaca i nereagovanje od strane nadležnih državnih organa.
Učesnici su se saglasili da je potrebno preciznije odrediti odredbe ZOR-a koje se odnose na fleksibilne oblike rada i rada na određeno vreme, zapošljavanje preko agencija na privremenim i povremenim poslovima. Isto se odnosi i na potrebu da se uvede obaveza vođenja evidencije o prisustvu na radu radnika kako bi se mogla ostvariti prava na zaradu za prekovremeni rad. Potrebno je, za mnoga radna mesta, na osnovu specifičnih uslove rada utvrditi i zarade, i uslove za penzionisanje. Takođe je potrebno obezbediti da žene za isti rad dobijaju istu zaradu kao i muškarci jer je u praksi razlika i do 17% u korist zaposlenih muškaraca. Podržane su aktivnosti i predlozi na izmeni korektivnih faktora za odlazak u penziju koji diskriminišu žene kao i predlog Saveza invalida rada da lica koja ostvaruju 50% penzije, žene sa 60 godina, a muškarci sa 63 godine ostvare punu penziju.
Posebno nezaštićene su, po oceni učesnika skupa, žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva i domaćice.
Predlozi Sekcije žena se upućuju na razmatranje sekcijama žena sindikata i u većima na teritoriji kako bi se do 15.02.2016. godine formulisali zahtevi i prosledili nadležnim organima. Predloge možete pogledati ovde:
ZA DOSTOJANSTVEN RAD I ZASLUŽENU PENZIJU
HOĆEMO NOVE ZAKONE O RADU I PIO
Znamo da se zaposlena žena susreće sa brojnim problemima na radnom mestu i u ostvarenju prava na penziju.
Očekujemo Tvoje angažovanje u našoj kampanji za izmenu navedenih zakona.JAVI SE ODMAH, PREDLOŽI, PODRŽI: sekcija.zena @ sssv.rs
NISI SAMA– ZAJEDNO SE LAKŠE BORIMO ZA SVOJA PRAVATV KANAL 9, NOVI SAD: PROBLEMI ZAPOSLENIH ŽENA


Савет Регулаторног тела за електронске медије
Београд

Предмет: Ставови у јавној расправи о Упутству о начину примене одредаба Правилника о заштити
    права малолетника у области пружања медијских услуга у вези са временом емитовања
    „ријалитија присилног окружења“

У складу са ставовима и мишљењима који су вам у апелу за укидање ријалити програма достављени дана 16. децембра 2015. године, сматрамо:

У делу упутства:„3. Обавеза је пружалаца медијских услуга да програмске садржаје „ријалитија присилног окружења“ („Парови“, „Малдиви“, „Фарма“, „Двор“, „Велики брат“ и сл.) емитују у периоду од 23,00 до 06,00 сати у складу са одредбом члана 68. став 6. Закона о електронским медијима“ треба да стоји од 24,00 до 06,00 часова.

Такође сматрамо да Савет Регулаторног тела за електронске медије чине довољно стручни чланови који могу да увиде да ови програми нису погубни само за младе, већ да се у овим програмима крши уставно право на достојанство јер се извргавају руглу и злоупотребљавају жене, а и мушкарци, самим одабиром учесника, као и задацима који се пред њих постављају.

Стога очекујемо, обзиром да је емитовање ових програма углавном приведено крају, да ће Савет Регулаторног тела за електронске медије у што скоријем времену предузети активности за скидање ових програма са ТВ станица које имају националну фрекфренцију и дозволити њихово евентуално емитовање на каналима кабловских емитера који подразумевају посебно плаћање гледања.

С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИЦА
СЕКЦИЈЕ ЖЕНА СССВ
Гордана Миловић с.р.


Izvor: Kanal 9

Izvor: RTV


SEMINAR SEKCIJE ŽENA SSSV
5-6. nov. 2015. godine

U okviru projekta „Zajedno smo jači“, koji realizuju Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikat LO regije Zapadna Švedska, održan je dvodnevni seminar za članice sekcija žena SSS Vojvodine. Program seminara su utvrdile same učesnice na prethodno održanom seminaru, a učešće u radu predstavnika LO Sindikata obogatilo je saznanja učesnica.
Uvodni deo seminara bio je posvećen analizi programskih aktivnosti realizovanih u proteklom periodu i preduzimanju daljih mera za otklanjanje uočenih slabosti i stvaranju uslova za efikasniji rad Sekcije žena SSSV, kao i sekcija žena u sindikatima i pri većima SSS na teritoriji. S tim u vezi je i najavljena analiza rada Sekcije na jednoj od narednih sednica Veća SSS Vojvodine.Analizom točka života, pojedinačno, i radom u radionicama, kao i selektovanjem faktora koji mobilišu, odnosno blokiraju žene u svakodnevnom životu i radu, posebno u uskladjivanju porodičnih i poslovnih obaveza, zajednički su  precizirane aktivnosti kojima se problemi mogu rešiti.Kako je jedna od tema seminara bila i stres i kako se sa njim izboriti, odnosno organizacija vremena, program seminara upotpunjen je temom:„Smeh – jezik života“, koju je prezentovala Olivera Radovanović, prvi smeh joga učitelj/trener u Srbiji. Ovaj trening je prisutnima omogućio unapređenje veština verbalne i neverbalne kominikacije kroz čudesnu i lekovitu moć smeha.
Švedske kolege upoznale su učesnice seminara sa brojnim aktivnostima koje su vođene u tom sindikatu, počev od kampanja za podjednako roditeljstvo, kampanja protiv nasilja nad ženama i sl. Takođe su prezentovali listu pitanja koja su žene stavile kao prioritete u zaključivanju kolektivnih ugovora.U toku seminara korištene su različite metode (radioničarski rad, vežba u grupama, individualni rad, metod dramatizacije – igranje uloga) pa se tako došlo i do određenih pitanja, odnosno problema koji se postavljaju kao prioriteti u daljem radu Sekcije žena:brojni problemi i otvorena mnoga pitanja vezana za Zakon o radu i Zakon o PIO, postojeće stanje u delatnostima, uređenje opštih uslova i način njihovog obavljanja, a dati su i predlozi za unapređenje tekuće situacije i primenu dugoročnih rešenja koji će biti dostavljeni nadležnim organima na razmatranje.Članice Sekcije žena su uputile zahtev RRA i nadležnim organima za ukidanje rijaliti programa koji svojim sadržajima ponižavaju žene.Skupu su prisustvovali predsednik SSSV Goran Milić i sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić. Učesnice seminara, njih oko 40, iskazale su veliku zahvalnost Sekciji žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, novosadskom Klubu smeha i Sindikatu LO regije Zapadna Švedska što su im omogućili da steknu nova znanja iz oblasti koje su bile obrađene na seminaru.


ODRŽAN SEMINAR U OKVIRU PROJEKTA „ZAJEDNO SMO JAČI“
29-30. juna 2015. godine

U organizaciji Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, a u okviru zajedničkog projekta SSSV i Sindikata LO regije Zapadna Švedska, održan je dvodnevni seminar za predstavnice sekcija žena sa teritorije Vojvodine. Cilj održavanja seminara je bio da članice sindikata, odnosno novoizabrane članice Sekcije žena, saznaju više o iskustvima i radu Sindikata LO, posebno na polju poboljšanja i zaštite položaja žena na radnom mestu i u društvu.
Učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim zadacima i ciljevima Sindikata LO, politikom rodne ravnopravnosti, aktivnostima koje se vode na nivou preduzeća, opštinskom, regionalnom i državnom nivou. Posebno su predočeni instrumenti za poboljšanje položaja žena, odnosno zakonodavstvo Švedske, kolektivni ugovori i socijalni dijalog. Kolege iz Švedske istakle su značaj aktivnog učešća žena u kreiranju društvenog okruženja, i s tim u vezi, kako zauzeti značajno mesto u društvu i uticati na odlučivanje.
Predstavljene su metode priručnika „The Power Handbook“, koji govori o tome kako možemo uzeti mesto u društvu i o metodama dominacije, a poseban akcenat je bio na prepoznavanju tehnika koje se koriste kako bi se žena učinila nevidljivom i nebitnom za odlučivanje te načinima na koji se treba boriti protiv istih. Takođe se razgovaralo o posebnim aktivnostima na obrazovanju i motivaciji žena da aktivno učestvuju u donošenju odluka.

U radu seminara učešće je uzeo i sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić. Seminaru je prisustvovalo četrdesetak učesnica – predstavnica sekcija žena pokrajinskih sindikata, odnosno Saveza samostalnih sindikata opštine, više opština, grada. Učesnici seminara su sa velikom pažnjom pratili sva izlaganja, definisali probleme sa kojima se susreću žene članice SSSS, postavljali pitanja iz oblasti o kojima se razgovaralo kao i o svim drugim pitanjima vezano za rad na poboljšanju položaja žena i jačanju kapaciteta sindikata u sprovođenju rodne ravnopravnosti. Seminar je ocenjen kao veoma uspešan od strane samih učesnica, pre svega zbog sticanja novih znanja ali i razmene iskustava i planiranja daljih aktivnosti Sekcije žena.
U okviru seminara je održana i Konstitutivna sednica Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, na kojoj su usvojena: Pravila o radu Sekcije žena SSSV, Izveštaj o radu za 2010. -2015. godinu i Program aktivnosti za naredni petogodišnji period, a imenovano je i osmočlano Predsedništvo Sekcije žena SSSV.


KONFERENCIJA "POLOŽAJ ŽENA DANAS"
23-25. april 2015. Bačka Palanka

Konferencija "Položaj žena danas" organizovana od strane Sekcije žena SSSV, u okviru projekta Evroregije DKMT, uz podršku Fondacije Friedrich Ebert Stiftung, održana je od 23. do 25. aprila 2015. godine, u Bačkoj Palanci. Na konferenciji su učestvovale predstavnice sindikata CNSLR FRATIA (Rumunija), MSZOSZ i ÉSZT (Republika Mađarska) i Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Konferenciju je vodila, i istakla probleme i aktivnosti u Sekciji žena SSSV po pitanjima koje su bile teme, predsednica Sekcije žena SSSV Gordana Milović. Učešće u radu uzeli su i koordinator FES-a Milan Jevtić, predsednik SSSV Goran Milić i predsednik Veća SSS opštine Bačka Palanka Dragan Tankosić. Značajan doprinos konferenciji dala je pomoćnica pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Anita Beretić koja je učesnike upoznala sa položajem žena u svetu rada i aktivnostima Pokrajinskog sekretarijata na poboljšanju istog.
Tri glavne teme konferencije bile su: položaj samohranih roditelja, žene i svet rada i rodna ravnopravnost.
Nakon upoznavanja sa stanjem u pomenutim oblastima u sve tri regije, zaključeno je, između ostalog, da je najveći problem samohranih roditelja što kao kategorija nisu definisani nijednim zakonom i što zbog opšteg stanja u društvu nisu u mogućnosti da obezbede materijalne uslove za zdrav i bezbedan razvoj svoje dece. Položaj žene u društvu, a naročito na tržištu rada, nije samo "žensko", već vrednosno pitanje jer su žene, s obzirom na stepen obrazovanja i njihovo ukupno učešće u populaciji u lošijem materijalnom položaju i, uglavnom zbog neposedovanja nepokretnosti, u nemogućnosti da same aktivnije rešavaju svoje probleme. Iako, formalno, žene i muškarci imaju jednaka prava, socijalno-ekonomski status žena nepovoljniji je nego status muškaraca i postoji veliki jaz između proklamovanog i prakse.
Učesnicama i učesnicima skupa, predstavljene su aktivnosti sindikata i ženske mreže, kao i primeri dobre prakse u Evroregiji, iskustva i mogućnosti za razvoj rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena na regionalnom nivou.


SVIM ČLANICAMA SINDIKATA

U čestitki povodom Međunarodnog dana žena generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je poručio: "Zemlje sa više rodne ravnopravnosti imaju bolji ekonomski rast. Kompanije sa više žena lidera su uspešnije. Mirovni sporazumi koji uključuju žene su dugotrajniji. Parlamenti sa više žena donose više zakona o ključnim društvenim pitanjima kao što su zdravstvo, obrazovanje, antidiskriminacija i izdržavanje deteta.
Dokaz je jasan: jednakost za žene znači napredak za sve".
I mi ćemo proslaviti 8.mart - Međunarodni dan žena. Svesne smo da imamo pravo glasa i da smo emancipovane, ali ne u meri da ne budemo cvet za jedan dan već večiti cvet.
Zato očekujemo da nam se omogući da se naš glas čuje u svim sferama života, da nam se ne osporava sposobnost i znanje i da nam se omogući da ravnopravno učestvujemo u donošenju odluka bitnih za bolju budućnost svih nas.
A ako zaista želimo da budemo srećnije na nama je da učestvujemo u stvaranju i širenju te sreće. Svaka od nas treba da da svoj doprinos u kreiranju boljeg radnog i društvenog okruženja i da zajedno nađemo načina da budemo tamo gde se odluke donose. Budimo deo promena, menjajući sebe promenimo sve ono što nas sputava u punom ostvarenju naših ciljeva i želja.

Srećan 8. mart

Sekcija žena
SSS Vojvodine


INTERNA I EKSTERNA KOMUNIKACIJA – KLJUČ USPEHA
7. mart 2014. godine

U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, a u okviru zajedničkog projekta sa kolegama iz Sindikata LO regije Zapadna Švedska, održan je 5. i 6. marta u Bačkoj Palanci seminar na temu:"Interno i eksterno informisanje, PR, organizovanje kampanja". Seminar je okupio članove sekcija mladih i žena, i predsednike sindikalnih organizacija na području AP Vojvodine.

Učesnici seminara upoznati su sa značajem i potrebom svakodnevnog međusobnog informisanja i komunikacijom unutar sindikata na svim nivoima, kao i redovnog informisanja javnosti o svim aktuelnim pitanjima u sindikatu putem štampanih i elektronskih medija.

Cilj seminar je bio pomoći sindikalnim aktivistima u sticanju novih znanja i ovladavanju potrebnim veštinama na polju informisanja.

O važnosti informisanja javnosti i realizaciji komunikacijskih aktivnosti, i u vezi s tim, o iskustvima Sindikata LO u ovoj oblasti, govorile su kolege iz Švedske, Sara Penanen, Sandra Rensfeld i Stefan Lindstrom.

Jedna od tema seminara je bila i društveni mediji, a učesnicima seminara su približena i nova saznanja kako se kreira događaj.

Kroz interaktivan, radioničarski rad, obrađene su teme na osnovu stečenog znanja na seminaru, međusobno razmenjena iskustva i iznete nove ideje i predlozi za unapređenje informisanosti i komunikacije.


ODRŽANA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SEKCIJE ŽENA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE
13. februar 2014. godine

Dana 13. februara 2014. godine u Novom Sadu održana je 4. sednica Predsedništva Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, na kojoj je glavna tema bio dogovor o aktivnostima povodom obeležavanja 8. marta.

Međunarodni dan žena, Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata sprovodiće u sindikatima i pri većima i povereništvima za koje su formirane. Organizovaće se tribine na temu prava i problema sa kojima se žene susreću na radu i izvan njega, izložbe radova članica, večeri poezije i druge aktivnosti kojima se afirmišu žene - članice SSSV.

Predsedništvo Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine informisano je da je aktivnost projektnog tima Sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine na realizaciji istraživačkog projekta o položaju žena u DKMT regionu u fazi obrade podataka prikupljenih iz svih regiona. Saradnju između sekcija žena u okviru regiona Dunav – Kriš – Moriš – Tisa u toku 2014. godine vodiće Sekcija žena iz Rumunije. I u tekućoj godini nastavljaju se aktivnosti u sklopu zajedničkog projekta koji realizuje Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Vojvodine sa kolegama iz Sindikata LO iz Švedske. Tako će aktivistkinje i članice Sekcije žena biti u prilici da učestvuju u radu dva seminara i vode akcije na realizaciji zacrtanih ciljeva. Na sednici je dogovoreno i organizovanje kampanje za poboljšanje uslova za očuvanje i unapređenje ženskog zdravlja.

2017. V3.0