- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Vesti     Dokumenta     Galerija      Kontakt

ODRŽANI IZBORI U SAMOSTALNOM SINDIKATU ZAPOSLENIH U ZANATSTVU, USLUGAMA I PREDUZETNIŠTVU VOJVODINE
12. februar 2015.

Na Izbornoj skupštini Samostalnog sindikata zaposlenih u zanatstvu, uslugama i preduzetništvu Vojvodine održanoj 12. februara 2015. godine u Novom Sadu, za predsednika Pokrajinskog odbora izabran je Duško Bojinović - AD "Revnost", Novi Sad.
Za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine predložen je Goran Milić, koji je do sada obavljao funkciju predsednika SSSV, a za predsednika Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije predložen je dosadašnji predsednik Mitar Kostić.
Članovi Izborne skupštine jednoglasno su usvojili Izveštaj o radu Pokrajinskog odbora za prethodni mandatni period, kao i Program rada za mandatni period 2015.-2020. godine.


ODRŽANA SEDNICA POKRAJINSKOG I GRADSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZANATSTVA, USLUGA I PREDUZETNIŠTVA
12 septembar 2014.

U petak, 12. septembra 2014. godine, održana je zajednička sednica Pokrajinskog i Gradskog odbora Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva, na kojoj su usvojeni predlozi za dodelu godišnjih priznanja – nagrada Sindikata za 2014. godinu. Na zajedničkoj sednici razmatrani su i usvojeni predlozi za dodelu godišnjih priznanja – nagrada Sindikata za 2014. godinu.
Jednoglasno je prihvaćen predlog da se godišnje priznanje – "Zlatna plaketa" za 2014. godinu dodeli Sindikalnoj organizaciji A.D. "Tržnica" – Subotica, za oblast sindikalno stvaralaštvo i afirmaciju sindikata među zaposlenima. Za specijalno sindikalno priznanje predloženo je D.O.O. "Selma" preduzeće za proizvodnju, održavanje i projektovanje signalizacione opreme – Subotica, za uspešan 25 – godišnji rad i rezultate rada kao i razvoj socijalno – partnerskih odnosa sa institucijama i njihovim asocijacijama.
Značajna tema sednice bilo je i razmatranje pitanja u vezi održavanja izbora koji se sprovode za članove organa i nosioce funkcija u sindikalnim organizacijama samostalnih sindikata kod poslodavaca, samostalnim sindikatima Srbije, savezima samostalnih sindikata na teritoriji i Savezu samostalnih sindikata Srbije.
Pokrajinski i Gradski odbor informisan je o sprovedenim pripremnim aktivnostima za održavanje 21. Susreta Sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije – "Sokobanja – 2014.", a proteklu sednicu obeležile su i aktivnosti ROS-a, POS-a i GOS-a između dve sednice.


ODRŽANA SEDNICA POKRAJINSKOG I GRADSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZANATSTVA, USLUGA I PREDUZETNIŠTVA
27. jun 2014.

U petak, 27. juna 2014. godine, održana je zajednička sednica Pokrajinskog i Gradskog odbora Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva, na kojoj su glavna tema bile izmene i dopune Zakona o radu.

Pokrajinski i Gradski odbor Sindikata informisan je o rezultatima pregovora u Radnoj grupi, i u vezi s tim, najnovijim Nacrtom izmena i dopuna Zakona o radu, koji je pripremilo Ministarstvo rada, a koji nije usaglašen sa sindikatima, i kao takav nije rezultat rada Radne grupe i ne odslikava ono za šta su se reprezentativni sindikati zalagali u proteklih nekoliko meseci.

Nakon rasprave, Pokrajinski odbor Sindikata je jedinstveno podržao najavu Predsedništva SSSS da, u slučaju da se ne postigne kompromis sa Vladom i poslodavcima oko pet najvažnijih tema koje treba da reguliše novi zakon o radu - rad na određeno vreme, otkazi od strane poslodavca, otpremnine, prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i minimalna zarada, donese odluku o održavanju protesta.

Jedna od važnih tema sednice bila je Odluka o održavanju izbora u Savezu samostalnih sindikata Srbije koji se sprovode za članove organa i nosioce funkcija u sindikalnim organizacijama samostalnih sindikata kod poslodavaca, samostalnim sindikatima Srbije, savezima samostalnih sindikata na teritoriji i Savezu samostalnih sindikata Srbije.

Na sednici Pokrajinskog i Gradskog odbora Sindikata, članovi su informisani o aktivnostima ROS-a, POS-a i GOS-a između dve sednice.

Posebna tema sednice bili su ovogodišnji 21. Sportski susreti Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije koji će se održati u Sokobanji, od 02. – 05 oktobra 2014. godine.


ODRŽANA ZAJEDNIČKA SEDNICA POKRAJINSKOG I GRADSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZANATSTVA, USLUGA I PREDUZETNIŠTVA
11. april 2014., Novi Sad

Dana 11. aprila 2014. godine održana je 13. po redu zajednička sednica Pokrajinskog i Gradskog odbora Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva. Na sednici je razmotrena i usvojena informacija o aktivnostima ROS-a, POS-a i GOS-a između dve sednice.

Veći deo sednice Pokrajinskog i Gradskog odbora bio je posvećen informaciji o aktivnostima sindikata vezanim za donošenje i izmene i dopune sistemskih zakona – Zakona o radu. Saopšteno je da Radna grupa za izmene Zakona o radu pregovara o ključnim tačkama, koje su do sada bile predmet spora. Reč o pet ključnih tačaka – isplata otpremnina, bodovanje minulog rada, kolektivno pregovaranje, minimalna zarada i razlozi za otpuštanje.

Jedna od tema sednice bila je analiza aktuelnog socijalnog položaja članstva. S tim u vezi, razmatran je i prihvaćen sveobuhvatni materijal:"Uticaj privrednih kretanja na životni standard zaposlenih i zaposlenih u delatnostima odbora".

Na sednici je usvojena i informacija o aktivnostima i toku priprema za održavanje 21. susreta Sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije.

 


2015. V3.0