- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 


Vesti     Dokumenta     Galerija      Kontakt

SARADNJA SINDIKATA U REGIONU
15. oktobar 2015. godine 

U Zagrebu, 15. oktobra 2015. godine, na inicijativu Zveze svodobnih sindikatov Slovenije – migrantska pisarnica – centrala sindikata vozača i prometa SPD sa sedištem u Ljubljani održan je sastanak predstavnika Zveze svodobnih sindikata Slovenije, Sindikata hrvatskog vozača i Samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju Srbije. U ime Zveze svodobnih sindikatov Slovenije, bio je prisutan Boris Perš. Ispred Sindikata hrvatskog vozača, sastanku je prisustvovao predsednik Miljenko Gočin. Predstavnici Delegacije Samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju Srbije bili su Ranko Božić i Miroslav Mihajlović.

Pored osnovne teme vezane za Radno zakonodavstvo, razgovarano je i o ukupnom stanju u drumskom saobraćaju, kao i o aktivnostima koje sindikati preduzimaju u tom smislu. Na kraju je ispoljen interes za razvoj i dalje proširenje i unapređenje saradnje na regionalnom planu, koja će se pre svega odvijati kroz pružanje međusobne podrške, kao i konkretnim inicijativama i programima.


Radna grupa za suzbijanje sive ekonomije u drumskom saobraćaju

Obaveštavamo vas da intenzivno i operativno radimo i delujemo na suzbijanju sive ekonomije u drumskom saobraćaju.
Uređenje poslovnog ambijenta, uspostavljanje konkurentnosti, stvaranje jednakih uslova za sve, suzbijanje sive ekonomije i korupcije su preduslov razvoja ekonomski održivog uređenog sistema usluga koji je u opštem interesu.

U prilogu su dokumenti:
1. Rešenje o obrazovanju Radne grupe za suzbijanje sive ekonomije u drumskom saobraćaju
2. Zapisnik sa sastanka Radne grupe za suzbijanje sive ekonomije u drumskom saobraćaju koji je održan 06.04.2015. godine
3. Predlozi i teme privrede koje smo kandidovali da se rešavaju u okviru predloga rešenja Radne grupe za suzbijanje sive ekonomije u drumskom saobraćaju
4. Zapisnik 2 R. grupe od 20.04.2015.
5. Zapisnik 3 R. grupe od 30.04.2015.
6. Zapisnik 4 R. grupe od 11.05.2015.
7. Izveštaj Radne grupe za suzbijanje sive ekonomije u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju 05.06.2015.
8. Izveštaj Radne grupe za suzbijanje sive ekonomije u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju 03.08.2015.


ODRŽANA DRUGA SEDNICA POKRAJINSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U SAOBRAĆAJU I VEZAMA VOJVODINE
15. jul 2015. godine

U sredu, 15. jula 2015. godine održana je druga sednica Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine.

Najveći deo sednice bio je posvećen radu formirane Radne grupe za suzbijanje sive ekonomije u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju čiji je zadatak, da definiše odgovarajuća zakonska i podzakonska rešenja koja će doprineti efikasnom uspostavljanju normativnog okvira za suzbijanje sive ekonomije. Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva finansija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva privrede, Uprave carina, Poreske uprave, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju Srbije, Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine i "Srbijatransport" a.d. Problemi u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju odnose se na nelegalni prevoz putnika, nepostojanje adekvatne carinske evidencije o obavljenim prevozima domaćih i stranih prevoznika, kao i nepropisno štampanje voznih karata. U svrhu procene rada Radne grupe, na sednici Pokrajinskog odbora razmatran je i usvojen Izveštaj Radne grupe za borbu protiv sive ekonomije u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju, i s tim u vezi, predlog mera za suzbijanje sive ekonomije.

U okviru tačaka dnevnog reda bilo je i razmatranje i usvajanje izveštaja sa ovogodišnjih radničko-sportskih susreta Samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju Srbije "Drumarijada 2015." Sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić, detaljno je informisao članove Pokrajinskog odbora o proteklom Petnaestom kongresu Saveza samostalnih sindikata Srbije. Na sednici je razmatran materijalno-socijalni položaj zaposlenih i verifikovan mandat novom članu Pokrajinskog odbora.


ODRŽANI IZBORI U SAMOSTALNOM SIND. ZAPOSLENIH U SAOBRAĆAJU I VEZAMA VOJVODINE
11. februar 2015.

Dana 11. februara 2015. godine u Novom Sadu održana je Izborna skupština Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine.

Nakon verifikacije mandata članova Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine, za predsednika Pokrajinskog odbora u mandatnom periodu od 2015. do 2020. godine, predložen je i jednoglasno izabran dosadašnji predsednik Miroslav Mihajlović - JGSP "NOVI SAD", Novi Sad. Za sekretara Pokrajinskog odbora imenovan je Robert Šulc - JP "AUTOPREVOZ", Kikinda.
Skupština je nakon razmatranja, usvojila Izveštaj o radu za protekli mandatni period i Plan rada za naredni mandatni period.
Na Izbornoj skupštini izabran je delegat za 21. Konferenciju Saveza samostalnih sindikata Vojvodine iz Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine, kao i članovi Republičkog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju Srbije. Za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine jednoglasno je predložen Goran Milić, a za predsednika Republičkog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u drumskom i gradskom saobraćaju Srbije Nebojša Mirović.


PROTESTNA VOŽNJA ZAPOSLENIH U AUTOPREVOZU
1. 7. 2014. 15:54, / Izvor: RTV

Protestnom vožnjom ulicama Kikinde zaposleni u kikindskom "Autoprevozu", članovi Sindikata tog javnom preduzeću, na svoj način izrazili su neslaganje sa nedavnom odlukom lokalnih vlasti o pripajanju "Autoprevoza" komunalnom preduzeću "6. Oktobar". Opširnije2015. V3.0