- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 

Radojko Jovanović ponovo na čelu Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine
24. 1. 2020.

U Novom Sadu je u četvrtak, 23. januara 2020. godine, održana Izborna skupština Samostalnog sindikata tekstila kože i obuće AP Vojvodine na kojoj je dosadašnji predsednik Radojko Jovanović jednoglasno izabran da tu funkciju obavlja i u narednom mandatnom periodu 2020-2025. godine.
Posle izbora radnog tela Izborne skupštine, prisutne članove je pozdravio predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić i poželeo uspešan rad na Izbornoj skupštini, kao i Pokrajinskom odboru u narenih pet godina mandata. 
Izbornoj skupštini su prisustvovali 14 od ukupno 15 članova, te je verifikovan izbor jedanaest članova Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine za mandatni period 2020 - 2025. godine, za kojih je dostavljenja verodostojna dokumentacija.
Članovi Izborne skupštine su jednoglasno usvojili Izveštaj o radu za prethodni mandatni period i program rada na narednih pet godina, izabrali članove Republičkog odbora iz Vojvodine, predložili kandidate za Statutarni i Nadzorni odbor ROS-a, izabrali članove Veća i delegate 22. Konferencije SSSV iz Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine. Za nosioce funkcija u višim organima jednoglasno su podržani: Radojko Jovanović - za predsednika Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije, Ljubisav Orbović - za predsednika SSSS i Goran Milić - za predsednika SSSV.
Pored članova Pokrajinskog odbora Sindikata starog i novog saziva, Izbornoj skupštini su prisustvovali: predsednik SSSV Goran Milić, Dragana Stojanović, sekretar Republičkog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije, Jadranka Srirčev, predsednica Sekcije žena SSSV, Dragan Krznarić, predsednik Saveza samostalnih sindikata opštine Inđija, Drago Tešić, predsednik Saveaz samostalnih sindikata opštine Ruma, Zoran Purić, predsednik Saveza samostalnih sindikata za grad Sombor i opštine Kula i Odžaci i Ištvan Huđi, potpredsednik Savez samostalnih sindikata za grad Suboticu.
Čestitke predsedniku Jovanoviću na izboru, kao i izabranim predsednicima sindikalnih organizacija uputio je i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović koji, zbog ranije preuzetih obaveza, nije bio u mogućnosti da prisustvuje Izbornoj skupštini. On je novoizabranim koleginicama i kolegama poželeo puno hrabrosti i mudrosti u daljem radu, koje su, sudeći po teškoćama sa kojima se sindikalni predstavnici suočavaju, itekako potrebne.
Na kraju, predsednik Jovanović se zahvalio prisutnima na ukazanom poverenju i obećao da će se truditi da to opravda, te je pozvao članove iz Vojvodine da još bolje i solidarnije rade, kako bi zaštitili i unaredili radnička prava kao i materijalni i socijalni položaj zaposlenih.


Ko brine o interesima radnika?
15. 1. 2020., Izvor: Kanal 9

U Savezu samostalnih sindikata Vojvodine smatraju da vlast ne čini dovoljno da popravi stanje na tržištu rada i spreči veliki odliv iz zemlje, kako mladih, tako i ljudi u zrelijim godinama.

Dalja fleksibilizacija radnog statusa zaposlenih, smatraju u Savezu, nimalo ne doprinosi poboljšanju situacije u našoj zemlji ni formalno niti pravno.

"Imali smo prvo situaciju 2014. kroz izmene Zakona o radu koje su trebale da dovedu do ekspanzije zapošljavanja, investicija, dolaska investicija i tako dalje gde smo ostvarili produženje radnog odnosa na određeno vreme, gde smo flesibilizovali odnosno pojednostavili otpuštanje zaposlenog i tako dalje", kazao je Tomislav Stajić, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. OPŠIRNIJE


Milić: Zabraniti rad nedeljom i zaustaviti odlazak radnika
9. 1. 2020., Izvor: Dnevnik.rs

Iako se ne može reći šta će godina koja je započela doneti radnicima, izvesno je da se u nju ušlo s novinama koje bi trebalo da doprinesu njihovom boljem položaju.
Naime, od 1. januara minimalna zarada je viša, donet je Zakon o agencijskom zapošljavanju koji bi trebalo da dovede do veće zaštite radnih prava onih koji rade na lizing, a pozitivni efekti očekuju se i kad je reč o smanjenju rada na crno.
Takođe, krajem godine pokrenuta je incijativa da se zabrani rad nedeljom, a razgovori o tome trebalo bi da budu nastavljeni.
Da li će ove promene, koji jesu usmerene ka poboljšanju statusa zaposlenih, i dati željeni rezultat pokazaće vreme, a kada je reč o minimalnoj zaradi, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić kaže da ona nije dovoljna za podmirenje osnovnih egzistencijalnih potreba radnika i da minimalac koji će se isplaćivati ove godine nije proistekao iz dogovora zainteresovanih strana, pre svega poslodavaca i sindikata, već je politička odluka.
- Do minimalne cena rada koja će važiti ove godine i koja će, u proseku, biti 30.022 dinara, nije se došlo zahvaljujući socijalnom dijalogu pošto je odluku o tome donela Vlada Srbije - kaže Milić. - Minimalac jeste uvećan i kada se uporedi s onim od pre nekoliko godina iznosi su veći, ali ta povećanja nisu pratila rast troškova života i, praktično, uvećanje cene rada nema nekog značajnijeg efekta na realna primanja radnika. OPŠIRNIJEVEĆE SSS VOJVODINE: Dvadesetdruga konferencija će se održati 19. marta
20. 12. 2019., Novi Sad

U petak 20. decembra 2019. godine održana je 22. sednica Veća SSS Vojvodine. Veće SSS Vojvodine, kojim je predsedavao predsednik SSSV Goran Milić uz prisustvo članova Veća SSSV i predsednika SSSS Ljubisava Orbovića, verifikovalo je izbor novog člana Veća SSSV i novog člana Statutarnog odbora SSSV.

Na današnjoj sednici, Veće SSSV, u skladu sa Statutom SSSV, usvojilo je Odluku o prijemu Samostalnog sindikata zaposlenih u AIK-u Vojvodine u punopravno članstvo Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Članovi Veća SSSV usvojili su i Odluku o broju i strukturi članova Veća, Nadzornog i Statutarnog odbora Saveza samostalnih sindikata Vojvodine za period 2020. – 2025. godine,  kao i Odluku o broju i sastavu delegata Dvadesetdruge konferencije Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, koja će se održati 19. marta 2020. godine u Novom Sadu. Članovi Veća SSSV su se dogovorili da će Dvadesetdrugoj konferenciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, prethoditi još jedna sednica Veća SSSV, 17. februara 2020. godine, na čijem će dnevnom redu biti verifikacija izbora predsednika i sekretara veća sss za gradove, opštine i više opština na području AP Vojvodine i time će biti ispunjeni i statutarni uslovi za održavanje ove Konferencije. Kako je saopšteno na sednici, na području AP Vojvodine u toku su izbori za članove organa i nosioce funkcija u sindikalnim organizacijama, a u samostalnim sindikatima i savezima samostalnih sindikata formiranim za gradove i opštine u Vojvodini vrše se pripreme za sprovođenje izbornih aktivnosti u utvrđenim rokovima. Na ovoj sednici usvojena je i informacija o aktivnostima SSSV između 20. i 22. sednice Veća SSSV.

Istog dana, u funkciji pripreme sednice Veća SSSV, održana je i sednica Predsedništva SSSV na kojoj su usvojeni predlozi odluka i upućeni Veću SSSV na razmatranje i usvajanje.

Banat: Kolektivni ugovor za bolji položaj radnika
29. 11. 2019. Izvor: RTV

U više od 60 procenata preduzeća na području severnog Banata u kojima je potpisan kolektivni ugovor, situacija je mnogo bolja nego u onim u kojima to nije bio slučaj. Građani generalno imaju poverenja u sindikalne organizacije, ali dosta njih nemaju znanja o tome na koji način sindikalci mogu da pomognu radnicima. 
Brojni problemi tokom perioda privatizacije kompanija, kao i veliki broj otpuštanja unelo je nepoverenje radnika prema sindikalnim organizacijama.
Prema statistici, trećina građana, uglavnom nezaposlenih ili mladih nema poverenje ili ne zna na koji način sindikalci mogu da im pomognu.
Međutim, još uvek veliki broj onih veruje u sindikalne organizacije i svestan je pozicije u kojima se nalaze i zaštitnici prava radnika.
Sindikalne organizacije su još u početku tranzicije radile na tome da se osnuju radnički sudovi, odnosno sudovi koji bi se isključivo bavili slučajevima radnika. Tako bi sporovi trajali znatno kraće, a radnici više imali poverenja u svoje zaštitnike.
''Nažalost, bili smo u pravu kada smo rekli da se formiraju radnički sudovi, imaćemo problem, neće moći da se ispoštuju uslovi i koga sada mi da tužimo jer se radni spor razvuče i traje nekoliko godina umesto šest meseci koliko je trebalo'', kaže Ilija Drljić, predsednik Saveza samostalnog sindikata za više opština. OPŠIRNIJE


RFZO: Samo ozbiljno bolesni na bolovanju, PKS: Stroža kontrola
2. 12. 2019. Izvor: Dnevnik.rs

Sve je manje zaposlenih koji odlaze na bolovanje duže od mesec dana. Rigorozne kontrole, strah od gubitka posla, ali i manja plata, doveli su do toga da samo ozbiljno bolesni izostaju sa posla duže od mesec dana.
Prema podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji isplaćuje naknade ukoliko je zaposleni na "poštedi" dužoj od 30 dana, u prvih devet meseci ove godine na bolovanju je bilo 165.000 osiguranika, što je za četiri odsto manje nego prošle godine i šest odsto manje nego 2017. godine.
Koliko zaposleni koriste bolovanje kraće od mesec dana, koje snosi poslodavac, niko ne broji. Poslodavci pak tvrde da u sezoni letnjih, poljoprivrednih radova imaju ozbiljan problem da organizuju posao, jer istovremeno više zaposlenih otvara bolovanje na deset do 15 dana, dok traju radovi.
Zbog toga je Privredna komora Srbije (PKS), još prošle godine, Ministarstvu za rad predložila izmenu Zakona o radu tako da se poslodavcu omogući da, kada je više od 10 odsto radnika na bolovanju, zatraži izveštaj od nadležne zdravstvene ustanove i da se utvrdi da li je njegov zaposleni osnovano koristio bolovanje. U slučaju da se utvrdi da je bilo zloupotreba, zaposleni može dobiti otkaz. Takođe, oni su zatražili i da se predvide kazne za lekare koji su zaposlenima neosnovano otvorili bolovanje. OPŠIRNIJE


ARHIVA VESTI

2019. V3.0