- Video spot:

- Poster:

- Organizovanost sindikata Vojvodine

 

 
OBAVEZE POSLODAVACA U VANREDNOM STANJU

Uredbom o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, koju je Vlada RS donela 15.marta 2020.godine – na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja, predviđena je obaveza poslodavca da zaposlenima omogući obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.
Ukoliko je priroda  delatnosti  takva  da  nije moguće obezbediti obavljanje poslova van prostorija poslodavca, onda je obaveza da se poslovanje uskladi sa uslovima  vanrednog stanja: organizovanjem rada po smenama, kako bi  što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji...

- Uredba o merama za vreme vanrednog stanja
- Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme  vanrednog stanja


Kako zaštititi prava radnika?
13. mart 2020. god. Izvor: RTV; Youtube

Na koji način bi sindikati rešili situaciju i kako zaštititi prava radnika, odgovara predsednik Samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić.


SINDIKAT ŠUMARSTVA DOBIJA POKRAJINSKI ODBOR
16. mart 2020. god. Izvor: SSSS

Predsednik SSS Vojvodine Goran Milić sastao se u petak u Novom Sadu sa sekretarom Samostalnog sindikata šumarstva i prerade drveta Srbije Zoranom Radomanom i predsednicom JSO JP „Vojvodina šume“ Miljanom Županjac.
Tom prilikom istaknuto je da su se konačno stekli uslovi za konstituisanje pokrajinskog odbora ovog sindikata. Milić je pozdravio inicijativu, saglasio se sa realnošću njene sprovodljivosti i obećao da će na narednoj sednici Veća Vojvodine ta odluka biti verifikovana. Ponuđena je i pomoć oko pristupanja Sindikata JP "Nacionalni park Fruška Gora" SS šumarstva i prerade drveta Srbije.

 


ISPUNJENI SVI STATUTARNI USLOVI ZA SAZIVANJE I ODRŽAVANJE DVADESETDRUGE KONFERENCIJE SSSV 19. MARTA 2020. GODINE
11. 3. 2020.

Predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Vojvodine je na svojoj 22. sednici, održanoj 11. marta 2020. godine, jednoglasno utvrdilo predloge konferencijskih dokumenata i radnih tela 22. Konferencije SSSV. Članovi Predsedništva su jednoglasno utvdili i Predlog liste kandidata za izbor predsednika SSSV.

Na osnovu dostavljene validne dokumentacije sa održanih izbornih konferencija - Skupština i konstitutivnih sednica veća, Predsedništvo je verifikovalo izbor predsednika i sekretara Saveza samostalnih sindikata organizovanih - formiranih na teritoriji gradova i opština na području APV.

Ukupan broj delegata sa pravom odlučivanja na Dvadesetdrugoj konferenciji SSSV je 177. Dvadesetdruga konferencija SSSV biće održana 19. marta 2020. godine u Novom Sadu.

 Takođe, Predsedništvo SSSV je, na današnjoj sednici, podržalo dostavljene inicijative i predloge, sa obrazloženjem, za dodelu nagrada i priznanja istaknutim pojedincima i sindikalnim organizacijama povodom 27. aprila - Dana SSSS.


ODRŽANI IZBORI U SINDIKATU UPRAVE VOJVODINE
10. 3. 2020.

Izborna skupština Sindikata uprave Vojvodine održana je 10. marta 2020. godine u Novom Sadu, na kojoj su prisustvovali članovi pokrajinskog odbora prethodnog i novog saziva. Pored članova starog i novog saziva, Izbornoj skupštini su prisustvovali i doprineli njenom uspešnom radu predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić i sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Tomislav Stajić.

Za predsednika Sindikata uprave  Vojvodine, za mandatni period 2020 – 2025. godine,  izabran je Jovan Koprivica, predsednik Sindikalne organizacije Opštinske uprave Vrbas.

Učesnici Skupštine su nakon razmatranja, usvojili dokumenta Izborne skupštine, Izveštaj o radu za prethodni mandatni period, kao  i Program rada za naredni mandatni period 2020 - 2025. godine.

Na Izbornoj skupštini izabrani su članovi Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, član Statutarnog odbora SSSV, kao i delegati za 22. Konferenciju SSSV iz Sindikata uprave Vojvodine. Izborna skupština Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine jednoglasno je predložila Gorana Milića za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

Konstitutivna sednica Pokrajinskog odbora Sindikata uprave Vojvodine održana je odmah nakon završetka Izborne skupštine, na kojoj su izabrani članovi Republičkog odbora Sindikata uprave Srbije ispred Pokrajinskog odbora Sindikata uprave Vojvodine.


Svim članicama Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, kao i svim ženama širom zemlje, čestitamo 8. mart, dan lepote, ravnopravnosti i ponosa!

Goran Milić, predsednik


ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U AGROINDUSTRIJSKOM KOMPLEKSU VOJVODINE
28. 2. 2020.

Izborna skupština Samostalnog sindikata zaposlenih u agroindustrijskom kompleksu Vojvodine održana je 28. februara 2020. godine u Novom Sadu.  Pored članova prethodnog i novog saziva, Izbornoj skupštini su prisustvovali i Tomislav Stajić, sekretar Veća SSSV, zatima Dragan Tankosić, predsednik SSS opštine Bačka Palanka, Drago Tešić, predsednik SSS opštine Ruma i Nikola Kovačević, potpredsednik SSS grada Zrenjanina.

Skupština je nakon razmatranja, usvojila dokumente Izborne skupštine, Izveštaj o radu Sindikata između dve skupštine, kao  i Program rada Sindikata za naredni mandatni period 2020 - 2025. godine.
Za predsednika Samostalnog sindikata zaposlenih u agroindustrijskom kompleksu  Vojvodine, za mandatni period 2020 – 2025. godine, jednoglasno je izabran  Anđelko Bokić, zaposlen u AD „Dijamanat“ Zrenjanin. Na Izbornoj skupštini, pored predsednika izabrana su i četiri člana Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, član Statutarnog odbora SSSV, kao i četiri delegata za 22. Konferenciju SSSV iz Samostalnog sindikata zaposlenih u agroindustrijskom komplesku Vojvodine. Takođe, članovi Izborne skupštine Samostalnog sindikata zaposlenih u agroindustrijskom kompleksu  Vojvodine su jednoglasno predložili da predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, u mandatnom periodu 2020-2025. godine, bude Goran Milić.  


BOŽO DOSTIĆ JEDNOGLASNO IZABRAN ZA PREDSEDNIKA POKRAJINSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA ENERGETIKE VOJVODINE
27. 2. 2020.

U četvrtak, 27. februara 2020. godine, u sali Radničkog doma „Svetozar Marković“ u Novom Sadu, održana je Konstitutivna sednica Pokrajisnkog odbora Samostalnog sindikata radnika energetike, za mandatni period 2020-2025. Pored članova Pokrajinskog odbora sednici je prisustvovao i Veljko Milošević, predsednik Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije. 

Učesnici konstitutivne sednice su razmatrali i jednoglasno usvojili Pravila o radu Pokrajinskog odbora, Izveštaj o radu Pokrajinskog odbora za prethodni mandatni period i Program rada za period 2020-2025. godina. Tokom rasprave o dokumentima prisutni su posebno istakli prve efekte usvojenog Zakona o agencijskom zapošljavanju, i naglasili da će prioretetni zadatak u narednom period biti dosledna primena Zakona, zaštita i organizovanje agencijskih radnika. Veljko Milošević je istakao da će drugog dana Kongresa SSRES biti organizovan seminar na kojem će upravo po ovoj temi prisutni moći da diskutuju sa predstavnicima Ministarstva. 

Za predsednika Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata radnika energetike, za mandatni period 2020–2025. godine, jednoglasno (tajnim glasanjem) je izabran  Božo Dostić, iz Rafinerije nafte Pančevo, a za delegate 22. Konferencije Saveza samostalnih sindikata Vojvodine su izabrani  Zora Gligorić i Milan Vasić. Takođe, Prisutni su jednoglasno  predložili kandidature Veljka Miloševića, za predsednika Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije i Gorana Milića za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.


ODRŽANI IZBORI U SINDIKATU ZAPOSLENIH U PRAVOSUDNIM ORGANIMA VOJVODINE
24. 2. 2020.

Izborna skupština Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine održana je 24. februara 2020. godine u Novom Sadu. Pored delegata prethodnog i novog saziva, sednici Izborne skupštine prisustvovao je i sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Tomislav Stajić.
Za predsednika Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima  Vojvodine, za mandatni period 2020 – 2025. godine, jednoglasno je izabran  Branislav Bursać, predsednik Sindikalne organizacije Kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica.
Učesnici Skupštine su nakon razmatranja, usvojili dokumenta Izborne skupštine, Izveštaj o radu za prethodni mandatni period, kao  i Program rada za naredni mandatni period 2020 - 2025. godine.

Na Izbornoj skupštini izabran je član Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, član Nadzornog odbora SSSV, kao i delegat za 22. Konferenciju SSSV iz Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine. Izborna skupština Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Vojvodine jednoglasno je predložila Gorana Milića za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

 

 


SVETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE - 20. FEBRUAR
20. 2. 2020.

Svetski dan socijalne pravde, odlukom generalne skupštine Ujedinjenih nacija, obeležava se 20. februara. Današnji dan je prilika da se skrene pažnja na siromaštvo, socijalnu i ekonomsku isključenost, nejednakost, nezaposlenost i nasilje, odnosno da se promovišu prinicipi dostojanstvenog rada, solidarnosti, jednakosti, ravnopravnosti i naporima za stvaranje jednakih šansi za sve.

Teške socijalne prilike govore da je Srbija daleko od socijalne pravde. Živimo u društvu u kome su izrazito naglašene socijalne i ekonomske razlike, zbog čega kulminira veliko nezadovoljstvo i zaposlenih i nezaposlenih. Svedoci smo sve većih socijalnih nejednakosti, siromaštva, nezaposlenosti, nesigurnosti rada i niskih zarada od kojih ne može dostojanstveno da se živi, kao i brojnih problema iz oblasti rada, koji dovode do sve većeg razočarenja, naročito među mladima, koji se odražava odlaskom u inostranstvo u potrazi za nekim lepšim životom.

Prema poslednjim dostupnim podacima, stopa rizika od siromaštva, u 2018. godini, iznosila 24,3%, odnosno svaki četvrti stanovnik Srbije živi na margini siromaštva, na ivici egzistencije, u nemogućnosti da ostvari adekvatnu zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. Od toga, oko pola miliona ljudi (6,7%), ne može da zadovolji ni osnovne egzistencijalne potrebe. Posebno zabrinjava činjenica što je među njima najveći broj dece, starih, bolesnih i osoba sa invaliditetom. Siromaštvo takođe pogađa i nezaposlene i porodice sa i porodice sa troje i više izdržavane dece. Prag rizika od siromaštva iznosio je 16.615 dinara prosečno mesečno za jednočlano domaćinstvo, dok je za četvoročlano domaćinstvo iznosio 34.892 dinara. Samo oko pet miliona građana Srbije je uspeo da dosegne ovaj prosek.

Statistika svakako ne znači ništa ugroženim građanima, već daje zadatak svima nama da uradimo nešto kako bi barem malo olakšali život našim sugrađanima. Zato, na današnji dan, Savez samostalnih sindikata Vojvodine apeluje da se preduzmu sve mere kako bi se smanjio rizik od siromaštva, socijalne isključenosti i zaštitila ljudska prava i dostojanstvo. Neophodno je poboljšati mere socijalne politike prema onima koji su ostali bez posla i čije su porodice socijalno i ekonomski ugrožene, veća podrška deci, mladima i starijima, kao i veća ulaganja u socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i zapošljavanje.
Socijalna pravda, ljudska prava i dostojanstvo moraju imati prioritet pred interesima kapitala! Zato pozivamo sve članove sindikata, kao i ostale građane, da budu solidarni i odgovorni prema  najugorženijim i najranjivijim grupama stanovništva. Pridružite nam se u promociji i borbi za socijalnu pravdu, smanjenje socijalnih razlika, solidarno, socijalno odgovorno i humano društvo.


Jednoglasnom odlukom Slavku Đakoviću novi mandat predsednika Pokrajinskog odbora Sindikata radnika trgovine Vojvodine
11. 2. 2020.

Izborna skupština Sindikata radnika trgovine Vojvodine održana je danas, u Novom Sadu, u konstruktivnoj i radnoj atmosferi. Pored delegata prethodnog i novog saziva, sednici Izborne skupštine prisustvovao je i sekretar Veća SSSV Tomislav Stajić.

Na sednici je jednoglasno usvojen Izveštaj o radu Pokrajinskog odbora Sindikata radnika trgovine Vojvodine za mandatni period od 2015 – 2020. godine i Program rada za naredni petogodišnji period. Izborna skupština jednoglasno je donela Odluku o izboru Slavka Đakovića za novi petogodišnji mandat predsednika Pokrajinskog odbora Sindikata radnika trgovine Vojvodine. Delegati Skupštine su iz svog sastava izabrali šest članova Republičkog odbora Samostalnog sindikata trgovine Srbije. Za izbor na funkciju predsednika Republičkog odbora Samostalnog sindikata trgovine Srbije predložen je dosadašnji predsednik ovog organa Radoslav Topalović. Jednoglasnu podršku za novi, petogodišnji mandat na mestu predsednika SSS Vojvodine dobio je Goran Milić. U skladu sa Odlukom Veća SSS Vojvodine, Skupština je, pored predsednika Slavka Đakovića, izabrala i Džuliju Mihajlović za člana Veća,a Đurđicu Manojlović za člana Statutarnog odbora SSS Vojvodine. Delegat Dvadesetdruge konferencije SSSV u ime Pokrajinskog odbora Sindikata radnika trgovine Vojvodine biće Siniša Tomašević.


LJUBENKO ZVIZDIĆ – PONOVO PREDSEDNIK SAMOSTALNOG SINDIKATA GRAFIČKE, IZDAVAČKE, INFORMATIVNE DELATNOSTI I KINEMATOGRAFIJE VOJVODINE
11. 2. 2020.

Izborna skupština Samostalnog sindikata grafičke, izdavačke, informativne delatnosti i kinematografije Vojvodine održana je 11. februara 2020. godine u Novom Sadu. Za predsednika Samostalnog sindikata grafičke, izdavačke, informativne delatnosti i kinematografije Vojvodine, za mandatni period 2020 – 2025. godine, izabran je dosadašnji predsednik, Ljubenko Zvizdić, zaposlen u RT Vojvodine.
Skupština je, nakon razmatranja, usvojila dokumente Izborne skupštine, Izveštaj o radu za prethodni mandatni period, kao i Program rada za mandatni period 2020 - 2025. godine. Na Izbornoj skupštini izabran je član Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, kao i delegat za 22. Konferenciju SSSV iz Samostalnog sindikata grafičke, izdavačke, informativne delatnosti i kinematografije Vojvodine.
Članovi Izborne skupštine Samostalnog sindikata grafičke, izdavačke, informativne delatnosti i kinematografije Vojvodine jednoglasno su predložili da predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, u mandatnom periodu 2020-2025. godine, bude dosadašnji predsednik, Goran Milić, a Dragutin Remecki predsednik Samostalnog sindikata grafičke, izdavačke, informativne delatnosti i kinematografije Srbije. Skupštini su, pored članova - delegata, prethodnog i novog saziva, prisustvovali Tomislav Stajić, sekretar Veća SSSV.


VEĆE SSSV DONELO JE ODLUKU O SAZIVANJU DVADESETDRUGE KONFERENCIJE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA VOJVODINE
10. 2. 2020.

Veće SSSV je na svojoj 23. sednici usvojilo Odluku o sazivu i predlogu dnevnog reda Dvadesetdruge konferencije Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. U skladu sa navedenom Odlukom Dvadesetdruga konferencija SSSV će se održati 19. marta 2020. godine u Novom Sadu.
Na današnjoj sednici odlučeno je da se do održavanja Dvadesetdruge konferencije SSSV održi sednica Predsedništva SSSV, na kojoj će se izvršiti verifikacija izbora predsednika i sekretara veća ssss za gradove, opštine i više opština na području AP Vojvodine.
Veće je, takođe, donelo odluku i ovlastilo Predsedništvo SSSV i da utvrdi predloge sledećih dokumenata: Poslovnika o radu 22. Konferencije SSSV; Izveštaja o radu SSSV između 21. i 22. Konferencije i Programa rada SSSV za naredni mandatni period, koji će biti upućeni na adrese 177 delegata 22. Konferencije.
Ovim će biti ispunjeni svi statutarni uslovi za održavanje predstojeće Dvadesetdruge konferencije Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.


IZBORNA SKUPŠTINA SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U SAOBRAĆAJU I VEZAMA VOJVODINE JE MIROSLAVU MIHAJLOVIĆU POVERILA NOVI MANDAT
5. 2. 2020.

U sredu, 5. februara 2020. godine, u sali Radničkog doma „Svetozar Marković“ u Novom Sadu, održana je Izborna skupština Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine. Za predsednika Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine jednoglasnom odlukom izabran je Miroslav Mihajlović, dok je za sekretara imenovan Robert Šulc.
Skupštini su pored članova - delegata, prethodnog saziva i novog saziva, prisustvovali Tomislav Stajić, sekretar Veća SSSV i Ranko Božić, sekretar Republičkog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Srbije.
Učesnici Skupštine usvojili su izveštaj o radu Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine u proteklom petogodišnjem periodu i program rada za naredni mandatni period od  2020 - 2025. godine. Za predsednika Republičkog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Srbije predložen je dosadašnji predsednik Nebojša Mirović. Takođe, izabrani su i predstavnici sindikata u Republičkom odboru Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Srbije. Izborna skupština jednoglasno je predložila Gorana Milića za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Skupština je izabrala i delegata, Roberta Šulca, koji će pored izabranog predsednika Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u saobraćaju i vezama Vojvodine, Miroslava Mihajlovića, učestvovati u radu predstojeće Dvadesetdruge konferencije Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.


Josip Modić ponovo na čelu građevinaca Vojvodine
31. 1. 2020.

U Novom Sadu, 31. januara 2020. godine održana je Izborna skupština Pokrajinske organizacije Sindikata zaposlenih u građevinarstvu i IGM Vojvodine. Članovi Izborne skupštine su iskazali poverenje dosadašnjem predsedniku, Josipu Modiću, da i u narednom mandatnom periodu (2020-2025 god.) obavlja funkciju predsednika POS zaposlenih u građevinarstvu i IGM Vojvodine.
Izbornoj skupštini su prisustvovali 15 od ukupno 18 članova, te je verifikovan izbor osamnaest članova Pokrajinskog odbora Pokrajinske organizacije Sindikata zaposlenih u građevinarstvu i IGM Vojvodine za mandatni period 2020 - 2025. godine.
Članovi Izborne skupštine su jednoglasno usvojili Izveštaj o radu za prethodni mandatni period i Program rada na narednih pet godina, izabrali članove Republičkog odbora iz Vojvodine, članove Statutarnog i Nadzornog odbor ROS-a iz Vojvodine koji će biti verifikovani na Kongresu, izabrali članove Veća i delegate 22. Konferencije SSSV iz Pokrajinskog odbora Pokrajinske organizacije Sindikata zaposlenih u građevinarstvu i IGM Vojvodine. Na Izbornij skupštini, između ostalog, usvojene su izmene i dopune Pravila o radu ove organizacije i formirano Predsedništvo POS građevine.
Za člana Veća SSSV, pored izabranog predsednika Josipa Modića, izabran je Dragan Samardžić, predsednik SO "Lafarge" Beočin. Pored Modića i Samardžića, za delegata 22. Konferencije SSSV izabrana je Vesna Petković, predsednica SO "Vojvodina put - Bačka put".
Za nosioce funkcija u višim organima jednoglasno su podržani: Saša Torlaković, za predsednika Republičkog odbora građevine, koji je i do sada obavljao tu funkciju, a za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, dosadašnji predsednik Goran Milić.
Pored članova starog i novog saziva, Izbornoj skupštini su prisustvovali i doprineli njenom uspešnom radu predsednik Sindikata radnika građevinarstva i IGM Srbije Saša Torlaković, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Tomislav Stajić i predsednik SSS Novog sada i opština Vladimir Gvozdenović.


PREDSEDNIK POKRAJINSKOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA UGOSTITELJSTVA I TURIZMA VOJVODINE DRAGAN CVETKOVIĆ DOBIO JE NOVI PETOGODIŠNJI MANDAT
29. 1. 2020.

U Novom Sadu, 29. januara 2020. godine održana je Izborna skupština Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Vojvodine. Na Izbornoj sednici Skupštine Dragan Cvetković je jednoglasno izabran kao jedini kandidat na izborima, te će Samostalni sindikat ugostiteljstva i turizma Vojvodine voditi do 2025. godine.
Za predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije predložen je Ljubisav Orbović, koji je do sada obavljao funkciju predsednika SSSS, a za predsednika SSSV Goran Milić, koji je do sada obavljao funkciju predsednika SSSV. Sindikalci su iskazali poverenje i dali podršku Draganu Cvetkoviću da i u narednom mandatu obavlja i funkciju predsednika SSUTS. Delegat na Izbornoj konferenciji SSSV biće pored izabranog predsednika Dragana Cvetkovića i Radoje Tošić.
Članovi Izborne skupštine jednoglasno su usvojili Izveštaj o radu Pokrajinskog odbora SSUTV za prethodni mandatni period, kao i Program rada za mandatni period 2020. – 2025. godine.
Pored članova starog i novog saziva, Izbornoj skupštini je prisustvovao i sekretar Veća SSSV, Tomislav Stajić, koji je u svoje lično ime i u ime SSSV poželeo predsedniku i članovima Pokrajinskog odbora SSUTV uspeh u daljem radu. Između ostalog, sekretar je govorio i o zakonskim regulativama, materijalnom položaju zaposlenih sa aspekta relevatnih pokazatelja, angažovanju Sindikata na zaštiti prava i interesa zaposlenih.


POKRAJINSKI ODBOR SAMOSTALNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZANATSTVU, USLUGAMA I PREDUZETNIŠTVU VOJVODINE - JEDNOGLASNO IZABRAO DUŠKA BOJINOVIĆA
24. 1. 2020.

Na osnovu Odluke Samostalnog sindikata zaposlenih u zanatstvu, uslugama i preduzetništvu Srbije o održavanju izbora i usklađivanja sa odgovarajućim izbornim ciklusima u SSSS i SSSV, 24. januara o.g. održana je Izborna skupština Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u zanatstvu, uslugama i preduzetništvu Vojvodine. Pored članova starog i novog saziva Skupštini je prisustvovao i doprineo njenom uspešnom radu sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Tomislav Stajić.
Nakon izglasavanja predsedništva i radnih tela, usvajanja Izveštaja o radu Pokrajinskog odbora od 2015. do 2020. godine i Programa rada za naredni petogodišnji period, članovi Skupštine jednoglasno su ponovo izabrali dosadašnjeg predsednika Duška Bojinovića za predsednika Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u zanatstvu, uslugama i preduzetništvu Vojvodine. U svom obraćanju Duško Bojinović se zahvalio na čestitkama na izboru za predsednika i rekao da nam u narednom vremenu predstoji borba za očuvanje postojećeg članstva i pomak u poboljšanju položaja zaposlenih u uslovima koji su sve teži jer u suštini sve je manje preduzeća koja zapošljavaju zanatlije, a kompletan privatni sektor sve više zapošljava radnike sa fleksibilnim ugovorima zapošljavanja, gde je na takvu vrstu ugovora teško zadobiti članstvo zbog straha da im ugovor neće biti produžen. On je rekao i da je položaj zaposlenih u ovoj oblasti sve teži, a zarade se kreću uglavnom u okvirima minimalne cene rada pa čak i ispod toga jer postoje saznanja da u pojedinim slučajevima zaposleni potpisuje platni odrezak sa cifrom minimalne zarade, a u stvarnosti biva isplaćen i ispod toga.
Izborna skupština Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata zaposlenih u zanatstvu, uslugama i preduzetništvu Vojvodine jednoglasno je predložila Gorana Milića za kandidata za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.
Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Tomislav Stajić je poželeo uspeh izabranom predsedniku Dušku Bojinoviću u obavljaju novog mandata na toj funkciji i govorio između ostalog o sagledavanju opšteg ekonomsko-socijalnog stanja sa aspekta sindikata, njegovog delovanja i zastupanja sindikalnog interesa članstva.


Radojko Jovanović ponovo na čelu Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine
24. 1. 2020.

U Novom Sadu je u četvrtak, 23. januara 2020. godine, održana Izborna skupština Samostalnog sindikata tekstila kože i obuće AP Vojvodine na kojoj je dosadašnji predsednik Radojko Jovanović jednoglasno izabran da tu funkciju obavlja i u narednom mandatnom periodu 2020-2025. godine.
Posle izbora radnog tela Izborne skupštine, prisutne članove je pozdravio predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić i poželeo uspešan rad na Izbornoj skupštini, kao i Pokrajinskom odboru u narenih pet godina mandata. 
Izbornoj skupštini su prisustvovali 14 od ukupno 15 članova, te je verifikovan izbor jedanaest članova Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine za mandatni period 2020 - 2025. godine, za kojih je dostavljenja verodostojna dokumentacija.
Članovi Izborne skupštine su jednoglasno usvojili Izveštaj o radu za prethodni mandatni period i program rada na narednih pet godina, izabrali članove Republičkog odbora iz Vojvodine, predložili kandidate za Statutarni i Nadzorni odbor ROS-a, izabrali članove Veća i delegate 22. Konferencije SSSV iz Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće AP Vojvodine. Za nosioce funkcija u višim organima jednoglasno su podržani: Radojko Jovanović - za predsednika Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije, Ljubisav Orbović - za predsednika SSSS i Goran Milić - za predsednika SSSV.
Pored članova Pokrajinskog odbora Sindikata starog i novog saziva, Izbornoj skupštini su prisustvovali: predsednik SSSV Goran Milić, Dragana Stojanović, sekretar Republičkog odbora Samostalnog sindikata tekstila, kože i obuće Srbije, Jadranka Srirčev, predsednica Sekcije žena SSSV, Dragan Krznarić, predsednik Saveza samostalnih sindikata opštine Inđija, Drago Tešić, predsednik Saveaz samostalnih sindikata opštine Ruma, Zoran Purić, predsednik Saveza samostalnih sindikata za grad Sombor i opštine Kula i Odžaci i Ištvan Huđi, potpredsednik Savez samostalnih sindikata za grad Suboticu.
Čestitke predsedniku Jovanoviću na izboru, kao i izabranim predsednicima sindikalnih organizacija uputio je i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović koji, zbog ranije preuzetih obaveza, nije bio u mogućnosti da prisustvuje Izbornoj skupštini. On je novoizabranim koleginicama i kolegama poželeo puno hrabrosti i mudrosti u daljem radu, koje su, sudeći po teškoćama sa kojima se sindikalni predstavnici suočavaju, itekako potrebne.
Na kraju, predsednik Jovanović se zahvalio prisutnima na ukazanom poverenju i obećao da će se truditi da to opravda, te je pozvao članove iz Vojvodine da još bolje i solidarnije rade, kako bi zaštitili i unaredili radnička prava kao i materijalni i socijalni položaj zaposlenih.


ARHIVA VESTI

2019. V3.0